Photos and videos from instagram posts tagged with #خودت

omid.malaghan @omid.malaghan

😔😔💔💔 . درد دارد که خودت علت لبخند شوی و دلت در همه حالات پر از غم باشد #رسول_احدی . . به کانالم سری بزنید طرح با کیفیت اصلی در کانال . #امیدملقان   #امید_ملقان #عشق #تو #من #عاشق #عاشقانه #تنها #تنهایی #طرح   #گرافیک #قلب #شعر #شعرگرافی #درد #خودت #علت #لبخند #غم #غمگین #دلقک #دلتنگی #شعرخوب #شعر_خوب #ناب

12
😔😔💔💔
.
درد دارد که خودت علت لبخند شوی
و دلت در همه حالات پر از غم باشد
#رسول_احدی
.
.
به کانالم سری بزنید
طرح با کیفیت اصلی در کانال
.
#امیدملقان  #امید_ملقان #عشق #تو #من #عاشق #عاشقانه #تنها #تنهایی #طرح  #گرافیک #قلب #شعر #شعرگرافی #درد #خودت #علت #لبخند #غم #غمگین #دلقک #دلتنگی #شعرخوب #شعر_خوب #ناب
jv.cbb @jv.cbb

#خودت باش

0
#خودت باش
5400.mhdy @5400.mhdy

هر وقت دیدی کسی کمکت نمیکنه #خودت به خودت کمک کن منتظر کمک #دیگران نباش #انگیزشی #انگیزشی_موفقیت #کنکور #کنکور۹۸ #کنکوری #کنکور98

1
هر وقت دیدی کسی کمکت نمیکنه 
#خودت به خودت کمک کن منتظر کمک#دیگران نباش
#انگیزشی #انگیزشی_موفقیت #کنکور #کنکور۹۸ 
#کنکوری #کنکور98
dokhtar_e_asman @dokhtar_e_asman

سرگرم #خودت عاشق احوال #خودت_باش ...!

0
سرگرم #خودت عاشق احوال
#خودت_باش ...!
molaee60.fitness @molaee60.fitness

آفرین به شاگرد خصوصی عزیزم که با تلاش ,اراده ،علاقه و پشتکارش تونسته به هدفش نزدیک تر بشه ... . به مدت ۱۲جلسه با جدیت و بدون هیچ تقلبی طبق برنامه غذایی اصولی (👏💪👍✌) و تمرینی پیش رفته و کم کم به اندام ایده آلش نزدیک شده , و هنوز ادامه دارد...💪😘 بی شک لایق بهترین جایگاهی ❤️💪🏽 #جانزن... 💪🏽 شروع هر كاري سخترين #قسمتشه... 👊🏽 يه مدت كه گذشت اون كار ميشه همه ي #زندگيت... ❤️💪🏽 اوايلش سخته ،عذاب اوره،اره منم كم ميارم،اماياد گرفتم كه من هيچ راهي جز #پيشرفت نبايد بلد باشم....💪🏽نميخوام دوباره خودمو بي ارزه #خطاب كنم...من #قهرمان خودمم...💪🏽 قهرمان #خودت باش...💪🏽 كنارتونم تا #هدف... 🙌🏼 #اراده و #پشتكارت ُ بدار كنار #هدف... ✊🏽✌🏼 برو جلو ميدونم كه #ميتوني... 👍🏽 پيش به سوي #انگيزه ، #تلاش ، #هدف... 👊🏼❤️ #مولایی #مربی #مشاوره ورزشی #ارائه برنامه تمرینی #برنامه #غذایی #انلاین #حضوری # خصوصی #نیمه خصوصی #تناسب اندام #کاهش وزن #افزایش وزن #معصومه مولایی #molaee60fitness @molaee60.fitness

4
آفرین به شاگرد خصوصی عزیزم که با تلاش ,اراده ،علاقه و پشتکارش تونسته به هدفش نزدیک تر بشه ...
.
به مدت ۱۲جلسه با جدیت و بدون هیچ تقلبی طبق برنامه غذایی اصولی (👏💪👍✌) و تمرینی پیش رفته و کم کم به اندام ایده آلش نزدیک شده , و هنوز ادامه دارد...💪😘
بی شک لایق بهترین جایگاهی ❤️💪🏽
#جانزن...💪🏽
شروع هر كاري سخترين #قسمتشه...👊🏽
يه مدت كه گذشت اون كار ميشه همه ي #زندگيت...❤️💪🏽
اوايلش سخته ،عذاب اوره،اره منم كم ميارم،اماياد گرفتم كه من هيچ راهي جز #پيشرفت نبايد بلد باشم....💪🏽نميخوام دوباره خودمو بي ارزه #خطاب كنم...من #قهرمان خودمم...💪🏽
قهرمان #خودت باش...💪🏽
كنارتونم تا #هدف...🙌🏼
#اراده و #پشتكارتُ بدار كنار #هدف...✊🏽✌🏼
برو جلو ميدونم كه #ميتوني...👍🏽
پيش به سوي #انگيزه ،#تلاش ،#هدف...👊🏼❤️
#مولایی#مربی#مشاوره ورزشی#ارائه برنامه تمرینی#برنامه #غذایی#انلاین#حضوری# خصوصی#نیمه خصوصی#تناسب اندام#کاهش وزن #افزایش وزن
#معصومه مولایی
#molaee60fitness
@molaee60.fitness
yaali.yazahra.yamahdi313 @yaali.yazahra.yamahdi313

#خاطرات_شهدا 🌷 💠✨د‌لـداده‌ ی اربـاب بـود درِ تابـوت را بـاز ڪردند ایـن #آخـرین فرصـت بـود.بـدن را برداشتنـد تا بگـذارند داخـل #قبـر. 💠▫️بدنـم بی‌حـس شـده ‌بـود، #زانـو_زدم ڪنار قبـر دو سـه تا ڪار دیگر مانـده‌ بـود . بایـد #وصیـت ‌های محمـدحسیـن را مـو بہ مـو انجـام می‌دادم. 💠✨پیـراهـن #مشڪی اش را از تـوی ڪیـف درآوردم.همـان که #محـرم_ها می ‌پوشیـد. یڪ #چفیـه مشـکی هم بـود ، صـدایـم می‌لرزیـد . 💠▫️بہ آن آقـا گـفتـم ڪہ ایـن لبـاس و ایـن چـفیـه را قشنـگ بڪشد روی #بدنـش ، خـدا خیـرش بـدهد توی آن قیـامت ؛ پیراهـن را با #وسـواس ڪشیـد روی تنـش و چـفیـه را انـداخـت دور #گردنـش. 💠✨جـز زیبـایی چیـزی نبـود بـرای دیـدن و خـواستـن ! بہ آن آقـا گفتـم:« می‌خواسـت بـراش #سینـه_بزنـم ؛ شـما می‌تونیدیا بیـاید بالا ، خـودم بـرم بـراش سینـه بـزنم » بغضـش ترڪید. 💠▫️دسـت و پایـش را گـم کـرد. نمی‌توانست حـرف بـزند؛چـند دفعـه زد رو سینـه #محـمـدحسـیـن. بهـش گفتـم:« نوحـه هـم بخونیـد.» برگـشت نگاهـم کـرد. صورتـش خیـس خیـس بـود. 💠✨نمی‌دانم #اشـک بـود یـاآب باران. پرسیـد:« چی بخونـم» گفتـم :« هرچـی به زبونتـون اومد. » گفـت:« #خودت بگـو » نفسـم بالا نمی‌آمد . 💠▫️انگار یڪی چنـگ انداختـه‌ بود و #گلـویم را فـشار می‌داد، خیلی زور زدم تا نفـس عمیـق بکـشم.گفتــم : 🔗از حـرم تـا قـتلگـاه #زینـب صـدا می‌زد حسـیـن دسـت و پـا می‌زد #حسـیـن ؛ زینـب صـدا می‌زد حسـیـن ... 💠✨سینـه می‌زد برای محمـدحسیـن،شانـه هایـش تکـان می‌خورد. برگـشت با اشـاره بہ مـن فهمـاند ؛همـه را #انجـام_دادم ؛ خـیالـم راحـت شـد . پیـشِ #پـای_اربـاب تـازه سینـه زده‌ بـود ... #شهید_محمدحسین_محمدخانی #شهید_مدافع_حرم 📚برشی از کتاب قصه دلبری (شهید محمدخانی به روایت همسر)

0
#خاطرات_شهدا 🌷 💠✨د‌لـداده‌ ی اربـاب بـود 
درِ تابـوت را بـاز ڪردند ایـن #آخـرین فرصـت بـود.بـدن را برداشتنـد تا بگـذارند داخـل #قبـر. 💠▫️بدنـم بی‌حـس شـده ‌بـود، #زانـو_زدم ڪنار قبـر دو سـه تا ڪار دیگر مانـده‌ بـود . بایـد #وصیـت‌های محمـدحسیـن را مـو بہ مـو انجـام می‌دادم. 💠✨پیـراهـن #مشڪی اش را از تـوی ڪیـف درآوردم.همـان که #محـرم_ها می ‌پوشیـد. یڪ #چفیـه مشـکی هم بـود ، صـدایـم می‌لرزیـد . 💠▫️بہ آن آقـا گـفتـم ڪہ ایـن لبـاس و ایـن چـفیـه را قشنـگ بڪشد روی #بدنـش ، خـدا خیـرش بـدهد توی آن قیـامت ؛ پیراهـن را با #وسـواس ڪشیـد روی تنـش و چـفیـه را انـداخـت دور #گردنـش. 💠✨جـز زیبـایی چیـزی نبـود بـرای دیـدن و خـواستـن ! بہ آن آقـا گفتـم:« می‌خواسـت بـراش #سینـه_بزنـم ؛ شـما می‌تونیدیا بیـاید بالا ، خـودم بـرم بـراش سینـه بـزنم » بغضـش ترڪید. 💠▫️دسـت و پایـش را گـم کـرد. نمی‌توانست حـرف بـزند؛چـند دفعـه زد رو سینـه #محـمـدحسـیـن. بهـش گفتـم:« نوحـه هـم بخونیـد.» برگـشت نگاهـم کـرد. صورتـش خیـس خیـس بـود. 💠✨نمی‌دانم #اشـک بـود یـاآب باران. پرسیـد:« چی بخونـم» گفتـم :« هرچـی به زبونتـون اومد. » گفـت:« #خودت بگـو » نفسـم بالا نمی‌آمد . 💠▫️انگار یڪی چنـگ انداختـه‌ بود و #گلـویم را فـشار می‌داد، خیلی زور زدم تا نفـس عمیـق بکـشم.گفتــم : 🔗از حـرم تـا قـتلگـاه 
#زینـب صـدا می‌زد حسـیـن
دسـت و پـا می‌زد #حسـیـن ؛
زینـب صـدا می‌زد حسـیـن ... 💠✨سینـه می‌زد برای محمـدحسیـن،شانـه هایـش تکـان می‌خورد. برگـشت با اشـاره بہ مـن فهمـاند ؛همـه را #انجـام_دادم ؛ خـیالـم راحـت شـد . پیـشِ #پـای_اربـاب تـازه سینـه زده‌ بـود ... #شهید_محمدحسین_محمدخانی 
#شهید_مدافع_حرم 📚برشی از کتاب قصه دلبری (شهید محمدخانی به روایت همسر)
mehrdad_2581 @mehrdad_2581

#خودت دست خودت رو بگیر بلند شو 💔

0
#خودت دست خودت رو بگیر بلند شو 💔
mr_pajouhideh @mr_pajouhideh

تو #نويسنده ي #زندگي خودتي... بعدش بايد همون متن #خودت رو #كارگرداني كني... #سوپراستار فيلم هم #خودتي... فقط لطفا فيلم زندگيت رو طوري بساز كه #ارزش #سينما رفتن داشته باشه... 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 #موفقیت #پیروزی_نزدیک_است

3
تو #نويسنده ي #زندگي خودتي...
بعدش بايد همون متن #خودت رو #كارگرداني كني...
#سوپراستار فيلم هم #خودتي...
فقط لطفا فيلم زندگيت رو طوري بساز كه #ارزش #سينما رفتن داشته باشه...
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
#موفقیت#پیروزی_نزدیک_است
ali.golestani9029 @ali.golestani9029

پرافتخارترین تیم ایران، آسیا زمین تمرین ندارد البته به وزیرورزش ربطی نداره پس شاه پهلوی ربط داره چقدر چاله و چوله در یک باشگاه ☹☹🤠 # آیاندا_پاتوسی_تشنه_بازی فولعاده تمرین کرد وزنگ را صدا درآورد😘 #استقلال_غول_ آسیا #استقلال_تهران دوقهرمانی #چهار_در_فینال_ آسیا #دو_بار_نایب_قهرمان آسیا 👑👑👑👑👑👑👑👑👑🌟🌟 #ستارها_ستقلال_ واقعی💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙 . . 👇👇👇👇👇💙😘 #خواهشا #فالو #لایک #غیرتی #هستی #بیا #پیج #خودت خود #استقلالی #استقلالیها #تاجیا #ESTEGHLAL_ TEHRAN _CLAB #ESTEGHLAL_ TEHRAN _FC_Call #perspolis #clingy #Fallows #Fans #footballs @ali.golestani9029💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙😘💋👑💋👑🌟🌟

1
پرافتخارترین تیم ایران، آسیا
زمین تمرین ندارد البته به وزیرورزش ربطی نداره پس

شاه پهلوی ربط داره چقدر
چاله و چوله در یک باشگاه ☹☹🤠 # آیاندا_پاتوسی_تشنه_بازی
فولعاده تمرین کرد وزنگ را
صدا درآورد😘

#استقلال_غول_ آسیا
#استقلال_تهران دوقهرمانی
#چهار_در_فینال_ آسیا
#دو_بار_نایب_قهرمان آسیا
👑👑👑👑👑👑👑👑👑🌟🌟#ستارها_ستقلال_ واقعی💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙 . . 👇👇👇👇👇💙😘
#خواهشا#فالو #لایک #غیرتی #هستی #بیا #پیج#خودت خود #استقلالی#استقلالیها#تاجیا

#ESTEGHLAL_ TEHRAN _CLAB
#ESTEGHLAL_ TEHRAN _FC_Call
#perspolis#clingy#Fallows#Fans#footballs
@ali.golestani9029💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙😘💋👑💋👑🌟🌟
molaee60.fitness @molaee60.fitness

آفرین به شاگرد خصوصی عزیزم که با تلاش ,اراده ،علاقه و پشتکارش تونسته به هدفش نزدیک تر بشه ... . به مدت ۱۲جلسه با جدیت و بدون هیچ تقلبی طبق برنامه غذایی اصولی (👏💪👍✌) و تمرینی پیش رفته و کم کم به اندام ایده آلش نزدیک شده , و هنوز ادامه دارد...💪😘 بی شک لایق بهترین جایگاهی ❤️💪🏽 #جانزن... 💪🏽 شروع هر كاري سخترين #قسمتشه... 👊🏽 يه مدت كه گذشت اون كار ميشه همه ي #زندگيت... ❤️💪🏽 اوايلش سخته ،عذاب اوره،اره منم كم ميارم،اماياد گرفتم كه من هيچ راهي جز #پيشرفت نبايد بلد باشم....💪🏽نميخوام دوباره خودمو بي ارزه #خطاب كنم...من #قهرمان خودمم...💪🏽 قهرمان #خودت باش...💪🏽 كنارتونم تا #هدف... 🙌🏼 #اراده و #پشتكارت ُ بدار كنار #هدف... ✊🏽✌🏼 برو جلو ميدونم كه #ميتوني... 👍🏽 پيش به سوي #انگيزه ، #تلاش ، #هدف... 👊🏼❤️ #مولایی #مربی #مشاوره ورزشی #ارائه برنامه تمرینی #برنامه #غذایی #انلاین #حضوری # خصوصی #نیمه خصوصی #تناسب اندام #کاهش وزن #افزایش وزن #معصومه مولایی #molaee60fitness @molaee60.fitness

6
آفرین به شاگرد خصوصی عزیزم که با تلاش ,اراده ،علاقه و پشتکارش تونسته به هدفش نزدیک تر بشه ...
.
به مدت ۱۲جلسه با جدیت و بدون هیچ تقلبی طبق برنامه غذایی اصولی (👏💪👍✌) و تمرینی پیش رفته و کم کم به اندام ایده آلش نزدیک شده , و هنوز ادامه دارد...💪😘
بی شک لایق بهترین جایگاهی ❤️💪🏽
#جانزن...💪🏽
شروع هر كاري سخترين #قسمتشه...👊🏽
يه مدت كه گذشت اون كار ميشه همه ي #زندگيت...❤️💪🏽
اوايلش سخته ،عذاب اوره،اره منم كم ميارم،اماياد گرفتم كه من هيچ راهي جز #پيشرفت نبايد بلد باشم....💪🏽نميخوام دوباره خودمو بي ارزه #خطاب كنم...من #قهرمان خودمم...💪🏽
قهرمان #خودت باش...💪🏽
كنارتونم تا #هدف...🙌🏼
#اراده و #پشتكارتُ بدار كنار #هدف...✊🏽✌🏼
برو جلو ميدونم كه #ميتوني...👍🏽
پيش به سوي #انگيزه ،#تلاش ،#هدف...👊🏼❤️
#مولایی#مربی#مشاوره ورزشی#ارائه برنامه تمرینی#برنامه #غذایی#انلاین#حضوری# خصوصی#نیمه خصوصی#تناسب اندام#کاهش وزن #افزایش وزن
#معصومه مولایی
#molaee60fitness
@molaee60.fitness
parastoo.izp @parastoo.izp

🗣Be #proud you don’t need anyone other than #yourself #مغرور باش تو‌ به کسی غیر #خودت نیاز نداری 🎯🦚

6
🗣Be #proud you don’t need anyone other than #yourself
#مغرور باش تو‌ به کسی غیر #خودت نیاز نداری 🎯🦚
ali.golestani9029 @ali.golestani9029

باشگاه تراکتورسازی ازمهدی ترابی شکایت کرده چرا قبل پیوستن به پرسپولیس باتراکتور قرار داد امضا کرد ه حال باشگاه پیروزی فرجام خواهی کرده ورای قطعی در کمیته استیناف مشخص باید به شود باشگاه تراکتور پول زیاد دارد وخوصصی هستش اما قدرت ونفوذ وزیر ورزش پشتیبانی ازباشگاه پرسپولیس رانباید تراکتور دسته کم بگیره 😊😋😋😋😋😋😋😛😜 آ قایان بانوان گرامی توجه داشته باشید قدرت لابی گری را پرسپولیس ازاول فصل باپنج بازیکن که قراداد داشتن باشگاه خودشان!!!!قراداد می بنده و مهره پرسپولیسی تو پیشونی این بازیکنان میزنه حال تراکتور چه غلطی میکنه دربرابرا ققققققققققققدرت 😁😛😛😛😛😛😛😈 #خواهشا #فالو #لایک #غیرتی #هستی #بیا #پیج #خودت #دنبال #کنید 💝☝️☝️☝️☝️💋✌💙💙💙 #استقلال _غول_ آ سیاست #استقلال _عزت _ایران #استقلال #سرور پرسپولیس #استقلال #قهرمان # آ سیا #پرسپولیس #تراکتور_ سازی #تراختور_ سازی #مهدی_ ترابی احتمالآ محروم بشه!!!!!!!!!!!!! . . #ESTEGHLAL_ TEHRAN _CLAB _news #footballs #Fallows #Spoort #damla #officalls _footballs #perspolis #clingy #fan s #Layk @ali.golestani9029 💋💙💙💙💙☝️👑🌟💋😙

0
باشگاه تراکتورسازی ازمهدی 
ترابی شکایت کرده چرا قبل 
پیوستن به پرسپولیس باتراکتور قرار داد امضا کرد ه

حال باشگاه پیروزی فرجام 
خواهی کرده ورای قطعی در

کمیته استیناف مشخص باید
به شود باشگاه تراکتور پول 
زیاد دارد وخوصصی هستش 
اما قدرت ونفوذ وزیر ورزش 
پشتیبانی ازباشگاه پرسپولیس 
رانباید تراکتور دسته کم بگیره 😊😋😋😋😋😋😋😛😜 آ قایان بانوان گرامی توجه 
داشته باشید قدرت لابی گری 
را پرسپولیس ازاول فصل 
باپنج بازیکن که قراداد داشتن 
باشگاه خودشان!!!!قراداد می 
بنده و مهره پرسپولیسی تو

پیشونی این بازیکنان میزنه 
حال تراکتور چه غلطی میکنه 
دربرابرا ققققققققققققدرت 😁😛😛😛😛😛😛😈 #خواهشا #فالو #لایک #غیرتی #هستی #بیا #پیج #خودت #دنبال #کنید 💝☝️☝️☝️☝️💋✌💙💙💙 #استقلال _غول_ آ سیاست 
#استقلال _عزت _ایران #استقلال #سرور پرسپولیس 
#استقلال #قهرمان# آ سیا 
#پرسپولیس#تراکتور_ سازی #تراختور_ سازی
#مهدی_ ترابی احتمالآ محروم بشه!!!!!!!!!!!!! . .

#ESTEGHLAL_ TEHRAN _CLAB _news
#footballs #Fallows #Spoort #damla #officalls _footballs #perspolis #clingy #fan s#Layk @ali.golestani9029 💋💙💙💙💙☝️👑🌟💋😙
hiyam.158 @hiyam.158

. فرصت یا امتحان؟ . شاید برای شما هم اتفاق افتاده است! . درست زمانی که با کلی کلنجار تصمیم به ترک یا انجام فعلی می‌گیرید، تمام مقدرات و اسباب دست به دست هم داده تا شما را منصرف کنند! اصلا حیران این قضا و قدر روزگار می‌شوی! . هنوز تصمیمی که گرفتی از گلویت پایین نرفته که دوستی پیامک می‌هد: فردا شب ....، یعنی درست در همان تاریخ!!! روز زمینی شدن تو و هوایی شدن من!.. درمانده میشوی، که آیا این فرصت است یا امتحان؟ . حواسم هست که تصمیم را نگفته‌ام، این تصمیم در گلو مانده همان به دیدار #او نرفتن است! و این منی که مانده‌ام در دو راهی عقل و دل... . عقل با تهکم و نگاهی عاقل اندر سفیه می‌گوید: لااقل حرف خودت را قبول داشته باش.. خودم ادله‌ات را برای نرفتن شنیدم، چند روز تمام من را ب کار گرفتی.. از همه‌چیز انداختی .. حالا که وقت عمل رسیده.. به خاطر #خودت می‌گویم.. خودت گناه دارد، دلت برای خودت بسوزد!(اولین بار بود عقلم از دل حرف می‌زد، همیشه از اسمش هم متنفر بود) . اما دلم .. دل می‌گوید: مگر خودی میبینی(اندر دل من، درون و بیرون همه او است)، برای #او برو، مگر #او همان #تو نبود! پس به خاطر #خودت برو! . میبینی هر دو غصه‌ی خودم/ خودت، اصلا همان #خودمان را میخورند، عقل به ماندن و عشق به رفتن.. و منی که مانده‌ام بین دو‌راهی .. خودتان می‌دانید عقل‌جان و دلِ‌عزیز، تا شب زمان دارید جواب الوووووووووی دوستم را بدهید! برای یک بار هم که شده میخواهم فقط نظاره‌گر تصمیمتان باشم.. من پای رفتنم می‌لرزد!!! .. پس تا شب ...

17
.
فرصت یا امتحان؟
.
شاید برای شما هم اتفاق افتاده است!
.
درست زمانی که با کلی کلنجار تصمیم به ترک یا انجام فعلی می‌گیرید، تمام مقدرات و اسباب دست به دست هم داده تا شما را منصرف کنند! اصلا حیران این قضا و قدر روزگار می‌شوی!
.
هنوز تصمیمی که گرفتی از گلویت پایین نرفته که دوستی پیامک می‌هد: فردا شب ....، یعنی درست در همان تاریخ!!! روز زمینی شدن تو و هوایی شدن من!.. درمانده میشوی، که آیا این فرصت است یا امتحان؟
.
حواسم هست که تصمیم را نگفته‌ام، این تصمیم در گلو مانده همان به دیدار #او نرفتن است! و این منی که مانده‌ام در دو راهی عقل و دل...
.
عقل با تهکم و نگاهی عاقل اندر سفیه می‌گوید: لااقل حرف خودت را قبول داشته باش.. خودم ادله‌ات را برای نرفتن شنیدم، چند روز تمام من را ب کار گرفتی.. از همه‌چیز انداختی .. حالا که وقت عمل رسیده.. به خاطر #خودت می‌گویم.. خودت گناه دارد، دلت برای خودت بسوزد!(اولین بار بود عقلم از دل حرف می‌زد، همیشه از اسمش هم متنفر بود) .
اما دلم .. دل می‌گوید: مگر خودی میبینی(اندر دل من، درون و بیرون همه او است)، برای #او برو، مگر #او همان #تو نبود! پس به خاطر #خودت برو!
.
میبینی هر دو غصه‌ی خودم/ خودت، اصلا همان #خودمان را میخورند، عقل به ماندن و عشق به رفتن.. و منی که مانده‌ام بین دو‌راهی .. خودتان می‌دانید عقل‌جان و دلِ‌عزیز، تا شب زمان دارید جواب الوووووووووی دوستم را بدهید! برای یک بار هم که شده میخواهم فقط نظاره‌گر تصمیمتان باشم.. من پای رفتنم می‌لرزد!!!
.. پس تا شب ...
ali.golestani9029 @ali.golestani9029

غیرت ستودنی، شاه فرهاد مجیدی بنویس قدیس، بنویس غیرت، قرن بنویس، نبض زندگی بنویس خار چشم لنگی وسرخکی هابنویس آقای ادب ومعرفت 👏👏😙💙 بغل شاه فرهاد یه نفر دیگه هم هست اونم جواد زرینچه جناح راست استقلال بوده دردهه هفتاد فرار های جواد وارسالهاش دروازه حریفان ویران کننده بود. #شاه_ فرهادی_آهای_ فرهادی #فرهادی _مجیدی #فالو #لایک #جواد _زرینچه #استقلال _غول آ سیاست #استقلال _تهران _عزت _ایران #استقلال _تاج سری #استقلال_ کلاب #اف_ سی #خواهشا #فالو #لایک #غیرتی #هستی #بیا #پیج #خودت خود #استقلالی #استقلالیها #اس #اس #ورزشی #فان #قهرمان _ # آسسسسسسسسسسسسیا #اسسسسسسسسسسستقلال #ESTEGHLAL_ TEHRAN _sports #farhad_majidy fans #adel_ferdsi_pour #NEWS #vinferd _Schaefer #follow @farhaddddddd 😙💋💙💙💙💙💙💙💙 @#@ali.golestani9029 فقط $$فالو #لایک #عشق # ☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️💋👄👄👄👄👑🌟🌟

1
غیرت ستودنی، شاه فرهاد مجیدی بنویس قدیس، بنویس غیرت، قرن بنویس، نبض زندگی بنویس خار چشم 
لنگی وسرخکی هابنویس آقای 
ادب ومعرفت 👏👏😙💙 بغل شاه فرهاد یه نفر دیگه هم هست اونم جواد زرینچه 
جناح راست استقلال بوده 
دردهه هفتاد فرار های جواد 
وارسالهاش دروازه حریفان 
ویران کننده بود. 
#شاه_ فرهادی_آهای_ فرهادی #فرهادی _مجیدی #فالو #لایک #جواد _زرینچه 
#استقلال _غول آ سیاست 
#استقلال _تهران _عزت _ایران #استقلال _تاج سری 
#استقلال_ کلاب #اف_ سی 
#خواهشا #فالو #لایک #غیرتی #هستی #بیا #پیج #خودت خود #استقلالی #استقلالیها #اس #اس #ورزشی #فان #قهرمان _
# آسسسسسسسسسسسسیا 
#اسسسسسسسسسسستقلال 
#ESTEGHLAL_ TEHRAN _sports #farhad_majidy fans #adel_ferdsi_pour #NEWS #vinferd _Schaefer #follow 
@farhaddddddd 😙💋💙💙💙💙💙💙💙
@#@ali.golestani9029 فقط $$فالو #لایک #عشق#
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️💋👄👄👄👄👑🌟🌟
sh.yaghoobian @sh.yaghoobian

اینکه #خودت چه جوری خودت رو دوست داری،به #بقیه یاد میده چه جوری دوستت داشته باشند. ✒✒✒ #کتاب #کتابخوانی milk and honei 👌👌

2
اینکه #خودت چه جوری خودت رو دوست داری،به #بقیه یاد میده چه جوری دوستت داشته باشند.
✒✒✒
#کتاب 
#کتابخوانی
milk and honei
👌👌
setareeehh @setareeehh

من که واقعا به نوبه؛ عاشق این آهنگ هستم...مکمل اهداف و امید به آیندمه .... فقط خودت باش 😎💪 #کلیپ_روز #کلیپ_انگیزشی #کلیپ_جالب #کلیپ_جالب_و_دیدنی #خودت_باش #کلیپ_خارجی #ویدیو_خارجی #ویدیو_انگیزشی #هدف #دید_از_آینده #آینده #خودم #خودت #خودت_بساز #توانستن #انگیزه

1
من که واقعا به نوبه؛ عاشق این آهنگ هستم...مکمل اهداف و امید به آیندمه ....
فقط خودت باش 😎💪
#کلیپ_روز #کلیپ_انگیزشی #کلیپ_جالب #کلیپ_جالب_و_دیدنی #خودت_باش #کلیپ_خارجی #ویدیو_خارجی #ویدیو_انگیزشی #هدف #دید_از_آینده #آینده #خودم #خودت #خودت_بساز #توانستن #انگیزه
tala.aaaa22 @tala.aaaa22

اگه #خودت برای هدفات🎯 قدمی🏃 برنداری، مطمئن باش ک دیگران برای رسیدن به خواسته هاشون ازت استفاده میکنه و یا شاید هم #سوء_استفاده.. 😏😏 پس #خودت برای #هدفات قدمی بردار😎👊💪 . #TirelesS 💪 #Strong_and_firm 👊 #fitness 💪 #fit_sho #target 🎯 . @talieh_ahmadi_damavandi @talieh_ahmadi_damavandi @talieh_ahmadi_damavandi

32
اگه #خودت برای هدفات🎯 قدمی🏃 برنداری، مطمئن باش ک دیگران برای رسیدن به خواسته هاشون ازت استفاده میکنه و یا شاید هم #سوء_استفاده..😏😏
پس #خودت برای #هدفات قدمی بردار😎👊💪
.
#TirelesS💪#Strong_and_firm👊#fitness💪#fit_sho#target🎯
.
@talieh_ahmadi_damavandi 
@talieh_ahmadi_damavandi 
@talieh_ahmadi_damavandi
khodet.mojeze.kon @khodet.mojeze.kon

اخبار منفی قاتل انگیزه های شما 💬کلیپ کامل در کانال تلگرام همراه شو وخودت معجزه کن👑👑 #خودت معجزه کن #اخبار منفی #انگیزه #khodet.mojeze.kon @khodet.mojeze.kon @khodet.mojeze.kon @khodet.mojeze.kon

0
اخبار منفی قاتل انگیزه های شما 💬کلیپ کامل در کانال تلگرام 
همراه شو وخودت معجزه کن👑👑 #خودت معجزه کن
 #اخبار منفی
#انگیزه
#khodet.mojeze.kon

@khodet.mojeze.kon
@khodet.mojeze.kon
@khodet.mojeze.kon
mecx.__ @mecx.__

#خودت رو به خودت ثابت کن نه دیگران😊💔

15
#خودت رو به خودت ثابت کن نه دیگران😊💔
m.z.d1360 @m.z.d1360

#آخه لامعصب چرا #گناه ؟؟ #چرا #حرام ؟؟ #چرا #دروغ و #غیبت ؟ #چرا #خیانت #وهوس ؟ #چرا #ظلم ؟ #چرا #سر مردم کلاه گذاشتن؟ #چرا #تجملات ؟ #وهزار چرایی #خودت که بهتر #میدونی ؟؟؟؟؟؟؟.....

1
#آخه لامعصب چرا #گناه؟؟
#چرا #حرام؟؟
#چرا #دروغ و#غیبت؟
#چرا #خیانت #وهوس؟
#چرا #ظلم؟
#چرا #سر مردم کلاه گذاشتن؟
#چرا #تجملات؟
#وهزار چرایی #خودت که بهتر #میدونی؟؟؟؟؟؟؟.....
mhds.saeedi74 @mhds.saeedi74

#خودت #باش #کسی ‌ هم اگر خوشش. نیامد نیامد.اینجا #کارخانه #مجسمه سازی نیست...🤔🤔🤔 . . . ‌ . . . #جملات_زیبا #جملات_انگیزشی #جملات_بزرگان #رائفی #استاد #استاد_دانشمند #استاد_شجریان

3
#خودت#باش#کسی‌ هم اگر خوشش. نیامد نیامد.اینجا #کارخانه#مجسمه سازی نیست...🤔🤔🤔 .
.
.
‌
.
.
.
#جملات_زیبا #جملات_انگیزشی #جملات_بزرگان#رائفی #استاد #استاد_دانشمند #استاد_شجریان
hannanehbeigi @hannanehbeigi

وقتی اسمش را میگذاری عشق باید خودت را آماده کنی آماده قهر های بچگانه ی از روی دلتنگی آماده بوسیدن های بی هوا راه ها طولانی خاطرات منحصر به فرد دوستت دارم هایی که از نگاه میشنوی، اگر این ها نباشد تظاهر است عزیزم تظاهر... • حامد رجب پور #عشق #دوستت_دارم #نگاه #چشماش #قهر #تظاهر #عزیزم #بوسیدن #هوا #دلتنگی #خاطرات #راه #طولانی #خودت

0
وقتی اسمش را میگذاری عشق
باید خودت را آماده کنی
آماده قهر های بچگانه ی از روی دلتنگی
آماده بوسیدن های بی هوا
راه ها طولانی
خاطرات منحصر به فرد
دوستت دارم هایی که از نگاه میشنوی،
اگر این ها نباشد تظاهر است عزیزم تظاهر...
• حامد رجب پور 
#عشق #دوستت_دارم #نگاه #چشماش #قهر #تظاهر #عزیزم #بوسیدن #هوا #دلتنگی #خاطرات #راه #طولانی #خودت
aimah_amoeei @aimah_amoeei

#خودت باش چون کسی بهتر از #تو نیست 🖤👌

10
#خودت باش چون کسی بهتر از #تو نیست
🖤👌
mohammad_reza_foroutan @mohammad_reza_foroutan

. #تو را به جاي همه کساني که نشناخته ام دوست مي دارم #تو را به خاطر عطر نان گرم براي برفي که آب مي شود دوست مي دارم #تو را براي دوست داشتن دوست مي دارم #تو را به جاي همه کساني که دوست نداشته ام دوست مي دارم #تو را به خاطر دوست داشتن دوست مي دارم براي اشکي که خشک شد و هيچ وقت نريخت لبخندي که محو شد و هيچ گاه نشکفت دوست مي دارم #تو را به خاطر خاطره ها دوست مي دارم براي پشت کردن به آرزوهاي محال به خاطر نابودي توهم و خيال دوست مي دارم #تو را براي دوست داشتن دوست مي دارم #تو را به خاطر بوي لاله هاي وحشي به خاطر گونه ي زرين آفتاب گردان براي بنفشیِ بنفشه ها دوست مي دارم #تو را به خاطر دوست داشتن دوست مي دارم #تو را به جاي همه کساني که نديده ام دوست مي دارم #تو را براي لبخند تلخ لحظه ها پرواز شيرين خاطره ها دوست مي دارم #تو را به اندازه ي همه ي کساني که نخواهم ديد دوست مي دارم اندازه قطرات باران ، اندازه ي ستاره هاي آسمان دوست مي دارم #تو را به خاطر #خودت ، با خاطر آن قلب پاکت دوست مي دارم #تو را براي دوست داشتن دوست مي دارم #تو را به جاي همه ي کساني که نمي شناخته ام ... دوست مي دارم #تو را به جاي همه ي روزگاراني که نمي زيسته ام ... دوست مي دارم براي خاطر عطر نان گرم و برفي که آب مي شود و براي نخستين گناه #تو را به خاطر دوست داشتن ... دوست مي دارم #تو را به جاي تمام کساني که دوست نمي دارم ... دوست مي دارم ... . #محمدرضافروتن #محمدرضا_فروتن #محمد_رضا_فروتن #mohammadrezaforoutan #mohammadreza_foroutan #mohammad_reza_forouta

6
.
#تو را به جاي همه کساني که نشناخته ام دوست مي دارم

#تو را به خاطر عطر نان گرم

براي برفي که آب مي شود دوست مي دارم

#تو را براي دوست داشتن دوست مي دارم

#تو را به جاي همه کساني که دوست نداشته ام دوست مي دارم

#تو را به خاطر دوست داشتن دوست مي دارم

براي اشکي که خشک شد و هيچ وقت نريخت

لبخندي که محو شد و هيچ گاه نشکفت دوست مي دارم

#تو را به خاطر خاطره ها دوست مي دارم

براي پشت کردن به آرزوهاي محال

به خاطر نابودي توهم و خيال دوست مي دارم

#تو را براي دوست داشتن دوست مي دارم

#تو را به خاطر بوي لاله هاي وحشي

به خاطر گونه ي زرين آفتاب گردان

براي بنفشیِ بنفشه ها دوست مي دارم

#تو را به خاطر دوست داشتن دوست مي دارم

#تو را به جاي همه کساني که نديده ام دوست مي دارم

#تو را براي لبخند تلخ لحظه ها

پرواز شيرين خاطره ها دوست مي دارم

#تو را به اندازه ي همه ي کساني که نخواهم ديد دوست مي دارم

اندازه قطرات باران ، اندازه ي ستاره هاي آسمان دوست مي دارم

#تو را به خاطر #خودت ، با خاطر آن قلب پاکت دوست مي دارم

#تو را براي دوست داشتن دوست مي دارم

#تو را به جاي همه ي کساني که نمي شناخته ام ... دوست مي دارم

#تو را به جاي همه ي روزگاراني که نمي زيسته ام ... دوست مي دارم

براي خاطر عطر نان گرم و برفي که آب مي شود و براي نخستين گناه

#تو را به خاطر دوست داشتن ... دوست مي دارم

#تو را به جاي تمام کساني که دوست نمي دارم ... دوست مي دارم ...
.
#محمدرضافروتن
#محمدرضا_فروتن
#محمد_رضا_فروتن
#mohammadrezaforoutan
#mohammadreza_foroutan
#mohammad_reza_forouta
payam135211 @payam135211

#خودت را بی نهایت باور داشته باش. راه جذب رویاها وخواسته ها شاد زیستن،باورداشتن و امیدواربودن است... 🌛شب بخیر ‌╭─┅─═ঊঈ🖤ঊঈ═─┅─╮ ╰─┅─═ঊঈ🖤ঊঈ═─┅─╯

21
#خودت را بی نهایت باور داشته باش. 
راه جذب رویاها وخواسته ها
شاد زیستن،باورداشتن 
و امیدواربودن است... 🌛شب بخیر ‌╭─┅─═ঊঈ🖤ঊঈ═─┅─╮ ╰─┅─═ঊঈ🖤ঊঈ═─┅─╯
hadi.samadi0916 @hadi.samadi0916

گیریم که همه ی #دنیا را فریب دادیم و همه به افتخار ما #ساعتها کَف زدند ، تعریف و تَمجید کردند.. اما چه کنیم با #خلوت ِ خودمان!!! با عمری که با #دروغ سپری کردیم و کُلاهِ #قاضی شده و حکم صادر شده ای که فقط #خودت میدانی و #خدا و کُلاهت ... به چیزهای #پوچ دل خوش نکنیم ک از اولش ، آخرش معلومه.. #روراست #پارادوکس

0
گیریم که همه ی #دنیا را فریب دادیم و همه به افتخار ما #ساعتها کَف زدند ، تعریف و تَمجید کردند..
اما چه کنیم با #خلوتِ خودمان!!!
با عمری که با #دروغ سپری کردیم و کُلاهِ #قاضی شده و حکم صادر شده ای که فقط #خودت میدانی و #خدا و کُلاهت ...
به چیزهای #پوچ دل خوش نکنیم ک از اولش ، آخرش معلومه..
#روراست
#پارادوکس
amir_hgh70 @amir_hgh70

#خودت

2
#خودت
summergirl_tania @summergirl_tania

#قهوه گاهی دست خودت را بگیر و به خرید برو! برای آخر هفته ات برنامه ی سینما و تاتر بچین! خودت را به نوشیدن یک قهوه در کافه ای که دوست داری دعوت کن. چشمانت را ببند و برای خودت یک موزیک آرام بگذار. بیخیال ماشین و اتوبوس و مترو، مسیر تکراری هر روز را قدم بزن. کتابی که دوست داری را به خودت هدیه کن. برای گلدان اتاق خوابت گلهای خوشبو بگیر. در دفترچه ی روزانه ات بنویس: تو قرار است از لحظاتی که میگذرد لذت ببری... خلاصه که به خودت... به علایقت احترام بگذار میدانی چیست رفیق؟ عشق زیباست دوست باید باشد اما حال زندگی وقتی خوب میشود که هوای خودت را داشته باشی! پ.ن: هرچقدر هم کــه: تنها هستی لباس خوب بپوش برای خودت غذای خوب بپز! و خودت را به صرف قهوه‌ای در یک خلوت دعوت‌ کن وقتی‌‌به روح "احترام" می‌گذاری احساس سربلندی می‌کند #علی_سلطانی #قهوه #قهوه#کافه #کافه_گردی #خودت #خودت_باش_دختر #خودت_انجام_بده #خودت_بساز #خودت_باش_مگه_خودت_چشه #خودت_را_دوست_داشته_باش #خودت_را_دوست_بدار #خودت_باش_نه_اونی_که_دیگران_میخوان #خودت_دست_خودتو_بگیر_پاشو #خودت_رویاهاتو_خلق_کن #عاشق_خودتون_باشین #عاشق_خودت_باش #عاشق_خودت_باش#عاشق_خودتون_باشید

5
#قهوه 
گاهی دست خودت را بگیر و به خرید برو!
برای آخر هفته ات برنامه ی سینما و تاتر بچین!
خودت را به نوشیدن یک قهوه در کافه ای که دوست داری دعوت کن.
چشمانت را ببند و برای خودت یک موزیک آرام بگذار.
بیخیال ماشین و اتوبوس و مترو، مسیر تکراری هر روز را قدم بزن.
کتابی که دوست داری را به خودت هدیه کن.
برای گلدان اتاق خوابت گلهای خوشبو بگیر.
در دفترچه ی روزانه ات بنویس:
تو قرار است از لحظاتی که میگذرد لذت ببری...
خلاصه که به خودت... به علایقت احترام بگذار

میدانی چیست رفیق؟

عشق زیباست
دوست باید باشد
اما حال زندگی وقتی خوب میشود
که هوای خودت را داشته باشی! 
پ.ن: هرچقدر هم کــه: تنها هستی لباس خوب
بپوش برای خودت غذای خوب
بپز! و خودت را به صرف قهوه‌ای در یک
خلوت دعوت‌ کن وقتی‌‌به روح "احترام"
می‌گذاری احساس سربلندی می‌کند

#علی_سلطانی #قهوه #قهوه☕ #کافه #کافه_گردی #خودت #خودت_باش_دختر #خودت_انجام_بده #خودت_بساز #خودت_باش_مگه_خودت_چشه #خودت_را_دوست_داشته_باش #خودت_را_دوست_بدار #خودت_باش_نه_اونی_که_دیگران_میخوان #خودت_دست_خودتو_بگیر_پاشو #خودت_رویاهاتو_خلق_کن #عاشق_خودتون_باشین #عاشق_خودت_باش #عاشق_خودت_باش❤ #عاشق_خودتون_باشید
alim199611 @alim199611

«خلأ» نقطه شروع است؛ برای اینکه فنجان آب من را امتحان کنی، اول باید فنجان خودت را خالی کنی. دوست من، تمام ایده‌های پیش‌بینی شده و ثابت خودت را رها کن و بی‌طرف باش. چرا که تنها ظرف خالی گنجایش پر شدن دارد. بروسلی #بروس_لی #borosli #boros_lee #بروسلی #ظرف #خودت #دانایی

7
«خلأ» نقطه شروع است؛ برای اینکه فنجان آب من را امتحان کنی، اول باید فنجان خودت را خالی کنی. 
دوست من،
تمام ایده‌های پیش‌بینی شده و ثابت خودت را رها کن و بی‌طرف باش. 
چرا که تنها ظرف خالی گنجایش پر شدن دارد.

بروسلی

#بروس_لی #borosli #boros_lee
#بروسلی #ظرف #خودت #دانایی
fayezeh.saberian @fayezeh.saberian

امپراطور قلمرو خودت باش😎😈👩👹👅👐 #خودت

0
امپراطور قلمرو خودت باش😎😈👩👹👅👐
#خودت
ali.golestani9029 @ali.golestani9029

قابل توجه سرخ #پرستان #حقیر که با حاشیه سازی وحربه، تیم های دیگه را پله بالا رفتن تیم خودشون می کنن وبیانیه میدن وداورها را هدف قرار می دن تا تحت شعاع قرار گیرن وبه اهداف پلید خود برسن 👾👾👾👺💔👹💔👹💔👹💔😈😈 👇👇👇👇👇👇 #خواهشا #فالو #لایک #غیرتی #هستی #بیا #پیج #خودت خود #استقلالی #استقلالیها #تاج #تاجیا #دنبال #کنید 💙💝💋💙👑😙😙😙😙👑🌟🌟☝️ #ESTEGHLAL_ TEHRAN _sports news #follow news farhad_ majidy_ #photographer NEWS #footballs #Fallows #Spoort @ali.golestani9029

8
قابل توجه سرخ #پرستان #حقیر که با حاشیه سازی 
وحربه، تیم های دیگه را پله بالا رفتن تیم خودشون می کنن وبیانیه میدن وداورها 
را هدف قرار می دن تا تحت 
شعاع قرار گیرن وبه اهداف 
پلید خود برسن 👾👾👾👺💔👹💔👹💔👹💔😈😈 👇👇👇👇👇👇
#خواهشا #فالو #لایک #غیرتی #هستی #بیا #پیج #خودت خود #استقلالی #استقلالیها #تاج #تاجیا #دنبال #کنید 💙💝💋💙👑😙😙😙😙👑🌟🌟☝️ #ESTEGHLAL_ TEHRAN _sports news #follow news farhad_ majidy_ #photographer NEWS #footballs #Fallows #Spoort @ali.golestani9029
shaliarts @shaliarts

#قوی بودن را یاد بگیر که وقتی #لغزش های پر #تلاطم این زندگی #لعنتی ، تورا، روانت را، آرامشت را به یغمای بی پایان میبرد مثل #کوه #بزرگ و #سنگین پشت #خودت بایستی... که وقتی از #جبر #زمانه ؛ بی هنگام، #قلبت بهم پیچ رفت، دست #خودت را بگیری و #مردانه بلند کنی! #قوی بودن را یاد بگیر.... هیچکسی در این دنیای خاکی دلش برای #تو و لحظه های به #هدر رفته ات نمیسوزد! که وقتی سراغی ازشان نگیری ککشان هم نمیگزد که روزی کسی بود.... که #خوب بود...! #قوی #زندگی کردن را #یاد بگیر.... که وقتی #متلاطم از تمام #روزهای از دست #رفته هستی، خودت را بلند کنی قهوه ای درست کنی و تمام ناملایمات را از تارو پودت پاک کنی...

5
#قوی بودن را یاد بگیر
که وقتی #لغزش های پر #تلاطم این زندگی #لعنتی،
تورا،
روانت را،
آرامشت را به یغمای بی پایان میبرد
مثل #کوه #بزرگ و #سنگین پشت #خودت بایستی...
که وقتی از #جبر #زمانه؛ 
بی هنگام، #قلبت بهم پیچ رفت،
دست #خودت را بگیری و #مردانه بلند کنی!
#قوی بودن را یاد بگیر....
هیچکسی در این دنیای خاکی دلش برای #تو و لحظه های به #هدر رفته ات نمیسوزد!
که وقتی سراغی ازشان نگیری ککشان هم نمیگزد که روزی کسی بود....
که #خوب بود...!
#قوی #زندگی کردن را #یاد بگیر....
که وقتی #متلاطم از تمام #روزهای از دست #رفته هستی، 
خودت را بلند کنی قهوه ای درست کنی و تمام ناملایمات را از تارو پودت پاک کنی...
m.t.h.2019 @m.t.h.2019

💓 به #دنیا و اطرافت هر جور که #نگاه کنی بهت نگاه میکنه،هر چقدر #عشق بورزی به همون میزان عشق و محبت #دریافت میکنی،همونقدر که خوب و خوش رفتار و مودب باشی ادما یاد میگیرن با تو #مثل #خودت رفتار کنن،پـــــس به #پیرامونت #انرژی_مثبت بفرست تا به همون میزان انرژی مثبت #دریافت کنی و #لذت ببری. پ.ن:یکی از #گلهای قشنگم که دوستش دارم و عاشقشونم #خوابگاه

0
💓
به #دنیا و اطرافت هر جور که #نگاه کنی بهت نگاه میکنه،هر چقدر #عشق بورزی به همون میزان عشق و محبت #دریافت میکنی،همونقدر که خوب و خوش رفتار و مودب باشی ادما یاد میگیرن با تو #مثل #خودت رفتار کنن،پـــــس به #پیرامونت #انرژی_مثبت بفرست تا به همون میزان انرژی مثبت #دریافت کنی و #لذت ببری.
پ.ن:یکی از #گلهای قشنگم که دوستش دارم و عاشقشونم
#خوابگاه
esmaeill_alizadeh54 @esmaeill_alizadeh54

#عاشق #عاشقانه #عشق_خودتونو_تگ_کنید ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ # # #عشق #فقط #خودت #هنر_نزد_ایرانیان_است_و_بس ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ 👍👍👍👍👍👍👍👍👍

0
#عاشق

#عاشقانه

#عشق_خودتونو_تگ_کنید❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ #
#
#عشق #فقط #خودت

#هنر_نزد_ایرانیان_است_و_بس ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ 👍👍👍👍👍👍👍👍👍
girlyartt @girlyartt

. . در این دنیا خودتان را با هیچکس مقایسه نکنید. انجام این کار توهین به خودتان است. . 👧 @Girlyartt 💕 . #بیل_گیتس #آرامش #مقایسه #زندگی #خودت

31
.
.
در این دنیا خودتان را با هیچکس مقایسه نکنید.
انجام این کار توهین به خودتان است.
.
👧 @Girlyartt 💕
.
#بیل_گیتس #آرامش #مقایسه #زندگی #خودت
frozak1370 @frozak1370

خدایا خودت هوامونو داشته باش😘 عشق-خدا-به-بندهاش-بالاتر-از عشق-مادر-به فرزندش-است-سپاس گزار-این-عشق-باشیم خدایا-شکرت-که-هستی-و- برایمان-خدایی-میکنی #خودت بزرگی #هواست بهمون باشه #خدا #بنده #دلشکسته #ناراحت -یاد-خدا-آرامش-بخش-قلبهاست❤ #غمگین -خدا-با-ماست-نه-جایی-آن-دورها❤❤

0
خدایا خودت هوامونو داشته باش😘
عشق-خدا-به-بندهاش-بالاتر-از عشق-مادر-به فرزندش-است-سپاس گزار-این-عشق-باشیم
خدایا-شکرت-که-هستی-و- برایمان-خدایی-میکنی
#خودت بزرگی#هواست بهمون باشه#خدا#بنده#دلشکسته
#ناراحت-یاد-خدا-آرامش-بخش-قلبهاست❤
#غمگین-خدا-با-ماست-نه-جایی-آن-دورها❤❤
hamid_ameri0 @hamid_ameri0

. . خدایا از تو می خواهم که طبع ما را آن قدر بلند کنی که در برابر هیچ چیز جز #خودت تسلیم نشویم. دنیا ما را نفریبد، خودخواهی ما را کور نکند. سیاهی گناه و فساد و تهمت و دروغ و غیبت، قلب های ما را تیره و تار ننماید. خدایا! به ما آن قدر ظرفیت ده که در برابر پیروزی ها سرمست و مغرور نشویم. خدایا به من آن قدر توان ده که کوچکی و بیچارگی خویش را فراموش نکنم و در برابر عظمت تو خود را نبینم. خدایا! همه چیز بر من ارزانی داشتی و بر همه اش شکر کردم. خدایا! تو را شکر می کنم که مرا بی نیاز کردی تا از هیچ کس و هیچ چیز انتظار نداشته باشم. . . . #ای_حیات 🔴 🔴 🔴

8
.
.
خدایا از تو می خواهم که طبع ما را آن قدر بلند کنی که در برابر هیچ چیز جز #خودت تسلیم نشویم. دنیا ما را نفریبد، خودخواهی ما را کور نکند. سیاهی گناه و فساد و تهمت و دروغ و غیبت، قلب های ما را تیره و تار ننماید.

خدایا! به ما آن قدر ظرفیت ده که در برابر پیروزی ها سرمست و مغرور نشویم.

خدایا به من آن قدر توان ده که کوچکی و بیچارگی خویش را فراموش نکنم و در برابر عظمت تو خود را نبینم.

خدایا! همه چیز بر من ارزانی داشتی و بر همه اش شکر کردم. خدایا! تو را شکر می کنم که مرا بی نیاز کردی تا از هیچ کس و هیچ چیز انتظار نداشته باشم.
.
.
.
#ای_حیات
🔴
🔴
🔴
p_ri_nc_es_s7 @p_ri_nc_es_s7

رابطه ايي زيبا است كه شما بتوانيد خودتان باشيد، خودِ خودتان. بدون ترس! رابطه ايي كه هزينه آن از بين رفتن اعتماد به نفس، فرديت و اعتقادات شما باشد بايد در آن تجديد نظر كرد. #رابطه #خودت #احترام #هزینه #ترس

1
رابطه ايي زيبا است كه شما بتوانيد خودتان باشيد، خودِ خودتان. بدون ترس!

رابطه ايي كه هزينه آن از بين رفتن اعتماد به نفس، فرديت و اعتقادات شما باشد بايد در آن تجديد نظر كرد.
#رابطه
#خودت
#احترام
#هزینه
#ترس
aliseif1981 @aliseif1981

کاش بدونم ازکدوم جاده میایی ... #علی #سیف #خواننده #نوازنده #تنظیم_کننده #آهنگساز #نوستالژی #بهترینها #کاش #بدونم #گیتار #آموزش #مدرس #کیبورد #خاطرات #شاد #ملودی #عاشقانه #من #دوست #میدارم #تورا #آرزوها #غریبه #خودت #رومیخوام #دابسمش #انرژی #مثبت #خاطرات @alimusic1981 @sattarmusic @pouya_music @mehrdadasemani @martik_music @tamran_hamuon ممنون ازهمه دوستان وهمراهان عزیز که حمایتتون میکنن و با حضورپرمهرشون باعث دلگرمی ماهستن ❤️💚 ادامه درپست بعدی👈👈

39
کاش بدونم ازکدوم جاده میایی ...
#علی #سیف #خواننده #نوازنده #تنظیم_کننده #آهنگساز #نوستالژی #بهترینها #کاش #بدونم #گیتار #آموزش #مدرس #کیبورد #خاطرات #شاد #ملودی #عاشقانه #من #دوست #میدارم #تورا #آرزوها #غریبه #خودت #رومیخوام #دابسمش #انرژی #مثبت #خاطرات 
@alimusic1981 
@sattarmusic 
@pouya_music 
@mehrdadasemani 
@martik_music 
@tamran_hamuon 
ممنون ازهمه دوستان وهمراهان عزیز که حمایتتون میکنن و با حضورپرمهرشون باعث دلگرمی ماهستن ❤️💚
ادامه درپست بعدی👈👈
maryamiiiiiikh @maryamiiiiiikh

هر لحظه‌ای که تو به چیزی که مردم فکر میکنن اهمیت بدی همون‌قدر از خودت دور میشی... #عکس #عکاسی #انرژی_مثبت #انگیزشی #لحظه #خودت #خودت_باش #خودت_بساز

153
هر لحظه‌ای 
که تو به چیزی که مردم فکر میکنن
اهمیت بدی
همون‌قدر 
از خودت دور میشی...
#عکس #عکاسی#انرژی_مثبت #انگیزشی #لحظه #خودت #خودت_باش #خودت_بساز
ali.golestani9029 @ali.golestani9029

مجتبی جباری وهمسر گلشون بیانیه ای امروز برا هواداران استقلال تهران گفتن که نوید روزهای خوب درراه است و شماهم اتحاد وحمایت تک تک شما هواداران عزیز نیاز است وبابازیهای پیش رو درآزادی به صدر جدول نزدیک میشود مرسی #زیدان آ سیا افتخارمه #خواهشا #فالو #لایک #غیرتی #هستی #بیا #پیج #خودت خود #استقلالی #استقلالیها #تاج #تاجیا #استقلال _تهران #کبیر #هوادار_ استقلال تهران #ESTEGHLAL_ TEHRAN _sports_ new #ESTEGHLAL_ fc_ celb #footballs #Fallows #Fans NEWS #photographer 💙✌💋 @ali.golestani9029 💙💋💙💋💙💋🌟🌟👑☝️

3
مجتبی جباری وهمسر گلشون 
بیانیه ای امروز برا هواداران 
استقلال تهران گفتن که نوید 
روزهای خوب درراه است و

شماهم اتحاد وحمایت تک تک شما هواداران عزیز نیاز است 
وبابازیهای پیش رو درآزادی 
به صدر جدول نزدیک میشود

مرسی#زیدان آ سیا افتخارمه

#خواهشا#فالو #لایک #غیرتی #هستی #بیا #پیج #خودت خود #استقلالی #استقلالیها #تاج #تاجیا #استقلال _تهران #کبیر 
#هوادار_ استقلال تهران 
#ESTEGHLAL_ TEHRAN _sports_ new
#ESTEGHLAL_ fc_ celb #footballs #Fallows #Fans NEWS #photographer💙✌💋
@ali.golestani9029 💙💋💙💋💙💋🌟🌟👑☝️
f.c.shahed @f.c.shahed

#خودت را باور کن# 👈پرنده هایی که روی شاخه نشستند ، هرگز ترس از شکستن شاخه ندارند.. 👈زیرا اعتماد آنها به شاخه نیست بلکه به بالهایشان است😊👇 💪خودتو باور کن #انگیزشی

1
#خودت را باور کن#
👈پرنده هایی که روی شاخه نشستند ، هرگز ترس از شکستن شاخه ندارند.. 👈زیرا اعتماد آنها به شاخه نیست بلکه به بالهایشان است😊👇 💪خودتو باور کن
#انگیزشی
21dopper @21dopper

#انقدر عاشقانه #زندگی کن . که روزی اگر #قلبت شکست . #خودت گریه #نکنی. #دنیا گریه #کند.

2
#انقدر عاشقانه #زندگی کن .
که روزی اگر #قلبت شکست .
#خودت گریه #نکنی.
#دنیا گریه #کند.
dokht17 @dokht17

#خودت میرینی توش....

0
#خودت میرینی توش....
hamid.rez.adanvar @hamid.rez.adanvar

کجایی حسن کجایی؟ کجایی اینارو ببینی که تقویم گرفتن دستشون تا 25 سال اینده میشمارن کاش این هفت دیقت قبل از اینکه میکشدنت محقق میشد اگه میخوای #خودت ، #دینت #کشورت ، #عزیزات ازاد باشه برای نابودی.اسرائیل........،..........،..........،...........و.... صلوات بفرس #ظالم

1
کجایی حسن کجایی؟ کجایی اینارو ببینی که تقویم گرفتن دستشون تا 25 سال اینده میشمارن کاش این هفت دیقت قبل از اینکه میکشدنت محقق میشد اگه میخوای #خودت، #دینت #کشورت،#عزیزات ازاد باشه برای نابودی.اسرائیل........،..........،..........،...........و.... صلوات بفرس
#ظالم
elliemansouri @elliemansouri

. . باور کن اینکه خودت باشی،بی ایده باشی و بی هدف وقت بگذرونی ،خیلی بهتر از اینه که به طرز احمقانه ای رویاهایِ دوست و آشنا و فامیل رو دنبال کنی ... اینکه سلیقتو و طرز فکرتو شبیه به یکی دیگه کنی بدون اینکه بدونی چرا ؟ فقط تو رو تبدیل به یه آدمِ کلّه پوک میکنه . خودت باشی کم کم متوجه میشی چی میخوای .قالب شخصیِ خودتو پیدا میکنی و خودت زندگیِ دلخواهتو میسازی . . #خودت_باش . #خودت_بساز #تقلید #نکن #خودت #باش #زشت #باش

0
.
.
باور کن اینکه خودت باشی،بی ایده باشی و بی هدف وقت بگذرونی ،خیلی بهتر از اینه که به طرز احمقانه ای رویاهایِ دوست و آشنا و فامیل رو دنبال کنی
...
اینکه سلیقتو و طرز فکرتو شبیه به یکی دیگه کنی بدون اینکه بدونی چرا ؟ فقط تو رو تبدیل به یه آدمِ کلّه پوک میکنه .
خودت باشی کم کم متوجه میشی چی میخوای .قالب شخصیِ خودتو پیدا میکنی و خودت زندگیِ دلخواهتو میسازی
.
.
#خودت_باش .
#خودت_بساز
#تقلید#نکن
#خودت#باش#زشت#باش
mehrzadhero @mehrzadhero

گاهی برای بلند شدن لازمه از خیلی چیزا بگذری... تا بتونی بلند شی... #👈_خودت #خودت #ضد_نور #کوه #لاهیجان #سیلوئت #nature #sky #sun #summer #beach #beautiful #pretty #sunset #sunrise #blue #flowers #night #tree #twilight #clouds #beauty #light #Silhouette #cloudporn #photooftheday

15
گاهی برای بلند شدن لازمه از خیلی چیزا بگذری... تا بتونی بلند شی...
#👈_خودت
#خودت
#ضد_نور
#کوه
#لاهیجان
#سیلوئت#nature #sky #sun #summer #beach #beautiful #pretty #sunset #sunrise #blue #flowers #night #tree #twilight #clouds #beauty #light #Silhouette #cloudporn #photooftheday
rahim_rezayatt @rahim_rezayatt

#خودت باش!کسی هم خوشش نیامد نیامد!دنیا کارخانه مجمسه سازی نیست!! . . #هرکسی توزندگیش هدف های خودشوداره... #تلاش کن هدفات #تموم دنیاروبگیره... #حتی اگه کوچیکن... #حتی اگه برای هیچکس #ارزش ندارن... #بلاخره میرسی بجایی که #ارزوشوداشتی... #اون موقعس که #برای همه مهم میشی...✌❤💫 زندگی ینی این😉😊✌

94
#خودت باش!کسی هم خوشش نیامد نیامد!دنیا کارخانه مجمسه سازی نیست!!
.
.

#هرکسی توزندگیش هدف های خودشوداره...
#تلاش کن هدفات#تموم دنیاروبگیره...
#حتی اگه کوچیکن...
#حتی اگه برای هیچکس#ارزش ندارن...
#بلاخره میرسی بجایی که#ارزوشوداشتی...
#اون موقعس که#برای همه مهم میشی...✌❤💫
زندگی ینی این😉😊✌
pouneh148 @pouneh148

وقتی #ادعا می‌کنی که باورها و #عقاید تو درست است و تمام باورهای دیگر #کاذب یا #منسوخ شده است، تو ابدا توجهی به #حقیقت نداری. #تنها #علاقه تو به #تایید #نفس خودت است. این یک ادعای #نفسانی است. می‌گویی حق باید با کشور "من" باشد. مذهب و دین "من" درست و حق است. زیرا که مذهب "من" #کامل ‌ترین است. در #عمق که می‌روی می‌بینی این همان "منِ" تو است که باید #حق داشته باشد. #شما به #هیچ وجه نگران #دین و #مذهب و #کشور و #باورها یت نیستی. فقط، #نگران #من #خودت هستی. به این #آگاه #باش

0
وقتی #ادعا می‌کنی که باورها و #عقاید تو درست است و تمام باورهای دیگر #کاذب یا #منسوخ شده است،
تو ابدا توجهی به #حقیقت نداری.
#تنها #علاقه تو به #تایید #نفس خودت است.
این یک ادعای #نفسانی است.

می‌گویی حق باید با کشور "من" باشد.
مذهب و دین "من" درست و حق است.
زیرا که مذهب "من" #کامل‌ترین است.

در #عمق که می‌روی می‌بینی این همان "منِ" تو است که باید #حق داشته باشد.
#شما به #هیچ وجه نگران #دین و #مذهب و
 #کشور و #باورها یت نیستی.
فقط، #نگران #من #خودت هستی. 
به این #آگاه #باش
hasann_7700 @hasann_7700

#اگر. #کسی #بهت #بدی #کرد #این #بدی #را #تجربه #بدان #هر #کس #هر #طوری #که #بود #خوب #یا #بد #تو #فقط #خودت #باش # به حرف آن‌هایی که می‌گویند با هرکس مثل خودش باش گوش نکن. خودِ عالی هر انسانی به قدری بزرگ و خاص و بی‌نظیر است که حتی ذره‌ای از آن را نباید به خاطر دیگری از دست داد. اگر کسی به تو بد کرد، این بدی را یک تجربه بدان. اگر کسی به تو نیکی کرد، آن‌ را به عنوان یک خاطره شیرین در ذهنت جای ده! هر کسی هرطوری که بود، خوب یا بد، تو فقط خودت باش. اگر دیدی از خوبی تو سوءاستفاده می‌کنند یا اگر دیدی نمی‌توانی خوبی را به زندگی بعضی‌ها ببری، به جای آنکه مقاومت کنی و خوبی‌هایی که داری را بسوزانی، فاصله بگیر و خودت را کنار بکش! به جای مقابله به مثل با بدها، فقط خودت را کنار بکش و هرچه آن‌ها پشت سر تو گفتند، تو فاصله‌ات را با آن‌ها بیشتر کن. تو به هر قیمتی که هست والای زندگی خودت باقی بمان و ذره‌ای از این کیمیا بودن دست بر ندار. داغ بد شدن خودت را به دل همه آن‌هایی که گمان می‌کنند بدی یک مزیت است بزار. آدم خوبه زندگی خودت باش و به خاطر این خوب بودن سرت را بالا بگیر و به خودت ببال.

20
#اگر.#کسی#بهت#بدی#کرد#این#بدی#را#تجربه#بدان#هر#کس#هر#طوری#که#بود#خوب#یا#بد#تو#فقط#خودت#باش# 
به حرف آن‌هایی که می‌گویند با هرکس مثل خودش باش گوش نکن. خودِ عالی هر انسانی به قدری بزرگ و خاص و بی‌نظیر است که حتی ذره‌ای از آن را نباید به خاطر دیگری از دست داد.
اگر کسی به تو بد کرد، این بدی را یک تجربه بدان.
اگر کسی به تو نیکی کرد، آن‌ را به عنوان یک خاطره شیرین در ذهنت جای ده!
هر کسی هرطوری که بود، خوب یا بد، تو فقط خودت باش.
اگر دیدی از خوبی تو سوءاستفاده می‌کنند یا اگر دیدی نمی‌توانی خوبی را به زندگی بعضی‌ها ببری، به جای آنکه مقاومت کنی و خوبی‌هایی که داری را بسوزانی، فاصله بگیر و خودت را کنار بکش!
به جای مقابله به مثل با بدها، فقط خودت را کنار بکش و هرچه آن‌ها پشت سر تو گفتند، تو فاصله‌ات را با آن‌ها بیشتر کن.
تو به هر قیمتی که هست والای زندگی خودت باقی بمان و ذره‌ای از این کیمیا بودن دست بر ندار.
داغ بد شدن خودت را به دل همه آن‌هایی که گمان می‌کنند بدی یک مزیت است بزار.
آدم خوبه زندگی خودت باش و به خاطر این خوب بودن سرت را بالا بگیر و به خودت ببال.
mr.javadii_ @mr.javadii_

#خودت #باش

5
#خودت#باش
queen__5544 @queen__5544

1
mehdi_afrooz6645 @mehdi_afrooz6645

عروسکی که در پنج سالگی خراب شد و کلی غصه اش را خوردیم در ده سالگی دیگر اصلا مهم نیست نمره امتحانی که در دبیرستان کم شدیم و آنقدر به خاطرش اشک ریختیم و روزگارمان را تلخ کرد در دوران دانشگاه هیچ اهمیتی ندارد و کلا فراموش شده است آدمی که در اولین سال دانشگاه آنقدر به خاطرش غصه خوردیم و اشک ریختیم و بعد فهمیدیم ارزشش را نداشته و دنیای مان ویران شد در سی سالگی تبدیل به غباری از یک خاطره دور دور دور شده که حتی ناراحت مان هم نمی کند 🔺 چکی که برای پاس کردنش در سی سالگی آنقدر استرس و بی خوابی کشیدیم در چهل سالگی یک کاغذ پاره بی ارزش و فراموش شده است ✅ پس یقین داشته باش که مشکل امروزت اینقدرها هم که فکر میکنی بزرگ نیست این یکی هم حل می شود. میگذرد و تمام می شود. #اینستاگرام #استوری #کلیپ #پست #فیلم #حقیقت #شافل #دکلمه #مرگ #زندگی #دورغ #خودم #خودت #خودش

2
عروسکی که در پنج سالگی خراب شد و کلی غصه اش را خوردیم
در ده سالگی دیگر اصلا مهم نیست
نمره امتحانی که در دبیرستان کم شدیم و آنقدر به خاطرش اشک ریختیم و روزگارمان را تلخ کرد
در دوران دانشگاه هیچ اهمیتی ندارد و کلا فراموش شده است
آدمی که در اولین سال دانشگاه آنقدر به خاطرش غصه خوردیم و اشک ریختیم و بعد فهمیدیم ارزشش را نداشته و دنیای مان ویران شد
در سی سالگی تبدیل به غباری از یک خاطره دور دور دور شده که حتی ناراحت مان هم نمی کند
🔺 چکی که برای پاس کردنش در سی سالگی آنقدر استرس و بی خوابی کشیدیم
در چهل سالگی یک کاغذ پاره بی ارزش و فراموش شده است
✅ پس یقین داشته باش که مشکل امروزت
اینقدرها هم که فکر میکنی بزرگ نیست
این یکی هم حل می شود. میگذرد و تمام می شود.

#اینستاگرام #استوری #کلیپ #پست #فیلم #حقیقت #شافل #دکلمه #مرگ #زندگی #دورغ #خودم #خودت #خودش
molaee60.fitness @molaee60.fitness

آفرین به شاگرد خصوصی عزیزم که با تلاش ,اراده ،علاقه و پشتکارش تونسته به هدفش نزدیک تر بشه ... . به مدت ۱۲جلسه با جدیت و بدون هیچ تقلبی طبق برنامه غذایی اصولی (👏💪👍✌) و تمرینی پیش رفته و کم کم به اندام ایده آلش نزدیک شده , و هنوز ادامه دارد...💪😘 بی شک لایق بهترین جایگاهی ❤️💪🏽 #جانزن... 💪🏽 شروع هر كاري سخترين #قسمتشه... 👊🏽 يه مدت كه گذشت اون كار ميشه همه ي #زندگيت... ❤️💪🏽 اوايلش سخته ،عذاب اوره،اره منم كم ميارم،اماياد گرفتم كه من هيچ راهي جز #پيشرفت نبايد بلد باشم....💪🏽نميخوام دوباره خودمو بي ارزه #خطاب كنم...من #قهرمان خودمم...💪🏽 قهرمان #خودت باش...💪🏽 كنارتونم تا #هدف... 🙌🏼 #اراده و #پشتكارت ُ بدار كنار #هدف... ✊🏽✌🏼 برو جلو ميدونم كه #ميتوني... 👍🏽 پيش به سوي #انگيزه ، #تلاش ، #هدف... 👊🏼❤️ #مولایی #مربی #مشاوره ورزشی #ارائه برنامه تمرینی #برنامه #غذایی #انلاین #حضوری # خصوصی #نیمه خصوصی #تناسب اندام #کاهش وزن #افزایش وزن #معصومه مولایی #molaee60fitness @molaee60.fitness

1
آفرین به شاگرد خصوصی عزیزم که با تلاش ,اراده ،علاقه و پشتکارش تونسته به هدفش نزدیک تر بشه ...
.
به مدت ۱۲جلسه با جدیت و بدون هیچ تقلبی طبق برنامه غذایی اصولی (👏💪👍✌) و تمرینی پیش رفته و کم کم به اندام ایده آلش نزدیک شده , و هنوز ادامه دارد...💪😘
بی شک لایق بهترین جایگاهی ❤️💪🏽
#جانزن...💪🏽
شروع هر كاري سخترين #قسمتشه...👊🏽
يه مدت كه گذشت اون كار ميشه همه ي #زندگيت...❤️💪🏽
اوايلش سخته ،عذاب اوره،اره منم كم ميارم،اماياد گرفتم كه من هيچ راهي جز #پيشرفت نبايد بلد باشم....💪🏽نميخوام دوباره خودمو بي ارزه #خطاب كنم...من #قهرمان خودمم...💪🏽
قهرمان #خودت باش...💪🏽
كنارتونم تا #هدف...🙌🏼
#اراده و #پشتكارتُ بدار كنار #هدف...✊🏽✌🏼
برو جلو ميدونم كه #ميتوني...👍🏽
پيش به سوي #انگيزه ،#تلاش ،#هدف...👊🏼❤️
#مولایی#مربی#مشاوره ورزشی#ارائه برنامه تمرینی#برنامه #غذایی#انلاین#حضوری# خصوصی#نیمه خصوصی#تناسب اندام#کاهش وزن #افزایش وزن
#معصومه مولایی
#molaee60fitness
@molaee60.fitness
ayandamun @ayandamun

#38 🌱 تو زیباترین و باشکوه ترین آفریده خدایی خدا وقتی انسان رو خلق کرد به خودش آفرین گفت... ما چرا نباید ارزش خودمونو بدونیم ؟ و بجنگیم تا ارزشمندتر باشیم؟ انسان میتونه فقط کافیه که بخواد 🌱 . . . #انگیزشی #انگیزش #کلیپ #کلیپ_انگیزشی #زیبا #والا #اعتماد_به_نفس #عزت_نفس #عشق_بخود #خودت #خودت_باش #خودت_باش_مگه_خودت_چشه #بجنگ #نایست #تلاش #پشتکار #آینده #آینده_روشن .

2
#38 🌱
تو زیباترین و باشکوه ترین آفریده خدایی 
خدا وقتی انسان رو خلق کرد به خودش آفرین گفت...
ما چرا نباید ارزش خودمونو بدونیم ؟
و بجنگیم تا ارزشمندتر باشیم؟
انسان میتونه فقط کافیه که بخواد 🌱
.
.
.
#انگیزشی
#انگیزش #کلیپ #کلیپ_انگیزشی #زیبا#والا#اعتماد_به_نفس #عزت_نفس #عشق_بخود #خودت #خودت_باش #خودت_باش_مگه_خودت_چشه #بجنگ#نایست#تلاش#پشتکار#آینده#آینده_روشن
.
mehde_021_pv @mehde_021_pv

💥 # #خودت باش.... . .😪 . # #مردم مجبور نیستن ازت خوششون بیاد ،. . .😤 . # تو مجبور نیستی اهمیت بدی . 🆔👉 @mehde_021 💫

72
💥 ##خودت باش....
.
.😪
.
##مردم مجبور نیستن ازت خوششون بیاد ،.
.
.😤
.
##و تو مجبور نیستی اهمیت بدی . 🆔👉 @mehde_021 💫
rashidzaherii.0831 @rashidzaherii.0831

🆗👍🆗👇👇🆗👍🆗 #خدايا وضعِ #دنيا را ​OK​ کن #دل ِ ما ناok ها را ، ​OK​ کن #غم و اندوه،انصافاً زياد است بساطِ #شادي ِ ما را ​OK​ کن در آن عالم ،بِرس اوّل به #مجنون برايش ، وصل #ليلا را ​OK​ کن براي ُرک #شيرازي ِّ #حافظ #سمرقند و #بخارا را ​OK​ کن #​پرايدم​ ، #شصت جايش ، #ضربه خورده اقلّاً يک ​ #تويوتا ​ را ​OK​ کن نديدم خيري از #ديروز و #امروز برايم #خير #فردا را ​OK​ کن تمام چيزها هم #گفتني نيست #خودت#بعضي #قضايا ​ را ​OK​ کن #گنهکارم ، ولي توي #بهشتت #برايم #خواهشا ً جا را ​OK​ کن #اصفهان #بختیاری_ام #بازفت

1
🆗👍🆗👇👇🆗👍🆗
#خدايا وضعِ #دنيا را ​OK​ کن
#دلِ ما ناok ها را ، ​OK​ کن

#غم و اندوه،انصافاً زياد است
بساطِ #شاديِ ما را ​OK​ کن

در آن عالم ،بِرس اوّل به #مجنون
برايش ، وصل #ليلا را ​OK​ کن

براي #تُرک #شيرازيِّ #حافظ
#سمرقند و #بخارا را ​OK​ کن

#​پرايدم​ ، #شصت جايش ، #ضربه خورده
اقلّاً يک ​#تويوتا​ را ​OK​ کن

نديدم خيري از #ديروز و #امروز
برايم #خير #فردا را ​OK​ کن

تمام چيزها هم #گفتني نيست
#خودت ​#بعضي #قضايا​ را ​OK​ کن

#گنهکارم، ولي توي #بهشتت
#برايم #خواهشاً جا را ​OK​ کن
#اصفهان #بختیاری_ام#بازفت
my_colorful_lifee @my_colorful_lifee

🌏✨ من عاشق کتابهام. من اون لحظه ای رو کتاب رو باز می‌کنی و داخلش می‌شی رو دوست دارم. تو می‌تونی از دنیایی که تووش زندگی می‌کنی فرار کنی و وارد داستانی بشی که خیلی جالب‌تر از زندگی خودت خواهد بود. پ ن :I like your book so much. I love you Sara 💖💖💖 #کتاب #من منم #خودت باش دختر #چهل اثر# همه این کتابها خوب و آموزنده بودند❄ #رومیزی جدیدم😀😍

9
🌏✨
من عاشق کتابهام.
من اون لحظه ای رو کتاب رو باز می‌کنی و داخلش می‌شی رو دوست دارم. تو می‌تونی از دنیایی که تووش زندگی می‌کنی فرار کنی و وارد داستانی بشی که خیلی جالب‌تر از زندگی خودت خواهد بود.

پ ن :I like your book so much. I love you 
Sara
💖💖💖
#کتاب#من منم#خودت باش دختر#چهل اثر#
همه این کتابها خوب و آموزنده بودند❄
#رومیزی جدیدم😀😍
ali.golestani9029 @ali.golestani9029

محمود زاده اعلام کرد کارت پاتوسی صادر و میتونه بازی کنه 👏👏 واقعا خیالتون راحت شد خون به جگرشوید که مردم فوتبال دوست را اینطوری خون بدل میکنید 👾 توجه کنید هواداران عزیز دقیقا ۲۲روز باید یک استعلام طول بکشد وفدارسیون آفریقا ☝️☝️💔 ننگ تان باد بردشمن های $$ .. #خواهشا #فالو #لایک #غیرتی #هستی #بیا #پیج #خودت خود #استقلالی #استقلالیها #اس #اس #ورزشی #فان #قهرمان _ آ سیا #افتخارمه #بانوان #دختر #پسر_ استقلال تهران #ورزشی #دنبال کن ممنون میشم عزیز دلم #ESTEGHLAL_ TEHRAN _sports_ news #follow #ESTEGHLAL #FC #CELAB #damla #officalls_ photo's gr@ali.golestani9029 ☝️👄☝️💙💋💙☝️👑

0
محمود زاده اعلام کرد کارت 
پاتوسی صادر و میتونه بازی 
کنه 👏👏
واقعا خیالتون راحت شد خون به جگرشوید که مردم 
فوتبال دوست را اینطوری 
خون بدل میکنید 👾

توجه کنید هواداران عزیز 
دقیقا ۲۲روز باید یک استعلام 
طول بکشد وفدارسیون آفریقا ☝️☝️💔
ننگ تان باد بردشمن های $$ .. #خواهشا #فالو #لایک #غیرتی #هستی #بیا #پیج #خودت خود #استقلالی #استقلالیها #اس #اس #ورزشی #فان #قهرمان _ آ سیا #افتخارمه #بانوان #دختر #پسر_ استقلال تهران #ورزشی #دنبال کن ممنون میشم عزیز دلم 
#ESTEGHLAL_ TEHRAN _sports_ news #follow #ESTEGHLAL #FC #CELAB #damla #officalls_ photo's gr@ali.golestani9029 ☝️👄☝️💙💋💙☝️👑
fal_ghahveh_va_tarot_maryam @fal_ghahveh_va_tarot_maryam

. . . وقتی شهابی می بینی، پیش از ناپدید شدنش آرزویی بکن.. آرزویت برآورده می شود... وقتی رنگین کمان می بینی، آرزو کن.. اما به خاطر داشته باش که آرزویت را نباید به زبان بیاوری.. نباید به زبان بیاوری... نباید...! . . . #وقتی #شهابی #میبینی #ناپدید #آرزویی #آرزویت #برآورده #رنگین_کمان #آرزو #بخاطر #داشته #باش #نباید #زبان #بیاوری #رنگین #عکس_روز #ناپدیدشدن #میشود #ارزش #خودت #گذشته_ها #زمان_قدیم #رنگی #هنری #پایان #عشق #آه #تأسف #رفیق

0
.
.
.
وقتی شهابی می بینی، پیش از ناپدید شدنش آرزویی بکن..
آرزویت برآورده می شود...
وقتی رنگین کمان می بینی،
آرزو کن..
اما به خاطر داشته باش که آرزویت را
نباید به زبان بیاوری..
نباید به زبان بیاوری...
نباید...!
.
.
.
#وقتی
#شهابی
#میبینی
#ناپدید
#آرزویی
#آرزویت
#برآورده
#رنگین_کمان
#آرزو
#بخاطر
#داشته
#باش
#نباید
#زبان
#بیاوری
#رنگین
#عکس_روز
#ناپدیدشدن
#میشود
#ارزش
#خودت
#گذشته_ها
#زمان_قدیم
#رنگی
#هنری
#پایان
#عشق
#آه
#تأسف
#رفیق
daash_reza_ @daash_reza_

خودت باش.... مگه خودت چشه...؟!!!☺😉 #خودت #خودت_باش

1
خودت باش....
مگه خودت چشه...؟!!!☺😉
#خودت 
#خودت_باش
Next »