Photos and videos from instagram posts tagged with #Quran

yuliahaziq @yuliahaziq

PENGIKUT DAJJAL Bener nggak sih pada akhir zaman wanita yang menjadi pengikut terbanyak dajjal Nah, jawabannya ada pada hadits berikut Dajjal akan turun ke Mirqonah (nama sebuah lembah) dan mayoritas pengikutnya adalah kaum wanita, sampai-sampai ada seorang yang pergi ke isterinya, ibunya, putrinya, saudarinya dan bibinya kemudian mengikatnya karena khawatir keluar menuju Dajjal HR. Ahmad 2: 67. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan Selain itu, Rasulullah Shalallahu'alaihi wasallam bersabda Aku melihat ke dalam Surga maka aku melihatkebanyakan penduduknya adalah fuqara (orang-orang fakir) dan aku melihat ke dalam neraka maka aku menyaksikan kebanyakan penduduknya adalah wanita HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas dan Imran serta selain keduanya Dan memang pada akhir zaman, ternyata perbandingan wanita dan laki-laki lebih banyak wanita Rasulullah Shalallahu'alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya di antara tanda-tandaakan datangnya hari kiamat adalah: diangkatnya ilmu,merebaknya kebodohan,merajalelanya perzinahan,merajalelanya khamar (minuman keras/alkohol),sedikitnya jumlah laki-laki, banyaknya jumlah wanita sehingga limapuluh wanita dipimpin oleh satu orang laki-laki HR. Bukhari Engkau akan melihat seorang laki-laki diikuti olehempat puluh wanita, yang tak lain hal ini disebabkan oleh sedikitnya jumlah laki-laki dan banyaknya jumlah wanita HR. Bukhari Bersiap-siaplah wahai wanita muslimah perbanyak tabungan amal, sedikitkan melakukan hal-hal yang tak bermanfaat. Jangan jadikan diri ini sebagai perajut maksiat, ataupun salah satu penyebab dekatnya akhir zaman Jazakumullahu khair Artikel https://muslim.or.id/36168-ternyata-inilah-para-pengikut-dajjal.html #muslim #muslimah #kajianyuk #kajiansunnah #kajianislam #kajian #yezerkiarfatihzarlis #dakwah #islam #quran #sunnah #salaf

0
PENGIKUT DAJJAL

Bener nggak sih pada akhir zaman wanita yang menjadi pengikut terbanyak dajjal

Nah, jawabannya ada pada hadits berikut

Dajjal akan turun ke Mirqonah (nama sebuah lembah) dan mayoritas pengikutnya adalah kaum wanita, sampai-sampai ada seorang yang pergi ke isterinya, ibunya, putrinya, saudarinya dan bibinya kemudian mengikatnya karena khawatir keluar menuju Dajjal

HR. Ahmad 2: 67. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan

Selain itu, Rasulullah Shalallahu'alaihi wasallam bersabda

Aku melihat ke dalam Surga maka aku melihatkebanyakan penduduknya adalah fuqara (orang-orang fakir) dan aku melihat ke dalam neraka maka aku menyaksikan kebanyakan penduduknya adalah wanita

HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas dan Imran serta selain keduanya

Dan memang pada akhir zaman, ternyata perbandingan wanita dan laki-laki lebih banyak wanita

Rasulullah Shalallahu'alaihi wasallam bersabda

Sesungguhnya di antara tanda-tandaakan datangnya hari kiamat adalah: diangkatnya ilmu,merebaknya kebodohan,merajalelanya perzinahan,merajalelanya khamar (minuman keras/alkohol),sedikitnya jumlah laki-laki, banyaknya jumlah wanita sehingga limapuluh wanita dipimpin oleh satu orang laki-laki

HR. Bukhari

Engkau akan melihat seorang laki-laki diikuti olehempat puluh wanita, yang tak lain hal ini disebabkan oleh sedikitnya jumlah laki-laki dan banyaknya jumlah wanita

HR. Bukhari

Bersiap-siaplah wahai wanita muslimah perbanyak tabungan amal, sedikitkan melakukan hal-hal yang tak bermanfaat. Jangan jadikan diri ini sebagai perajut maksiat, ataupun salah satu penyebab dekatnya akhir zaman

Jazakumullahu khair
Artikel
https://muslim.or.id/36168-ternyata-inilah-para-pengikut-dajjal.html

#muslim #muslimah #kajianyuk #kajiansunnah #kajianislam #kajian #yezerkiarfatihzarlis #dakwah #islam #quran #sunnah #salaf
313.tv @313.tv

❤️🌸İMAM ZAMAN(ə.f) ətirli Cüməniz Mübarək Əziz Müsəlman Bacılar və Qardaşlar🌸❤️🤗💌 🆔5-ci Günün ( Cümə ) Duası:​ ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ 💡Rəhman və Rəhim Allahın adı ilә. Hәmd olsun hәr şeyi inşa edib, yaratmazdan qabaq mövcud olan, hәr şeyin fani olacağından sonra qalan vә hәr şeyi bilәn Allaha; O Allaha ki, Onu yad edәnlәri unutmaz, Ona şükr edәnlәri naqis etmәz, Onu çağıranları mә'yus etmәz vә Ona ümid bağlayanların ümidini kәsmәz! Pәrvәrdigara! Mәn Sәni şahid gətirirəm vә Sәn şahidlik baxımından hәr şeyә kif ayәt edənsәn. Habelә, Sәnin bütün mәlәklәrini, asimanlarının sakinlәrini, әrşini hәml edәnlәri, göndәrdiyin Peyğəmbərlәri, rәsulları vә yaratdığın növbənöv mәxluqları şahid gətirirəm. Hәqiqәtәn, mәn şәhadәt verirәm ki, Sәndәn başqa pәrәstişә layiq olan heç bir mә'bud yoxdur. Sən tәksәn, şәrikin vә tayın-bərabərin yoxdur, Öz sözünә vәfasız çıxmaz vә sözünü dәyişdirmәzsәn. (Şәhadәt verirәm ki,) Məhәmmәd - Sәnin salamın ona vә onun Əhli-beytinә olsun - Sәnin bәndәn vә elçindir. Onun öhdәsinә qoyduğun ilahi risalәti layiqincә bәndәlәrinә yetirdi. Allah yolunda layiqcәsinә cihad etdәrәk, haqq olan savaba müjdә verib, sadiq olan cәzalardan çәkindirdi. Pәrvәrdigara! Diri olduğum müddәtdә mәni öz dinindә sabit qәdәm et vә qәlbimi, hidayәt etdikdәn sonra azğınlığa salma, öz yanından mәnә rәhmәt әta et ki, hәqiqәtәn Sәn, çox bәxşiş edәnsәn! İlahi! Məhәmmәd vә onun Əhli-beytinә salavat göndәr, mәni onun hәqiqi ardıcıllarından qәrar ver! Mәni onun dәstәsindә mәhşәrә gәtir vә cümә gününün vacib olan әmәllәrini, ibadәt vә itaәtlәrini yerinә yetirmәkdә müvәffәq et! Cümә gününün әhlinә Qiyamәt günündә verәcәyin әtadan (mәni mәhrum etmә ki,) hәqiqәtәn Sәn izzәtli (vә) hikmәtlisәn! 🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘 💡Xaiş edirik Bəyənib Bizə Dəstək olasız 💐Dualarınızda bizləridə yad etməyinizi xaiş edirik💐 🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃 #313tv #islam #quran #namaz #hijab #dua #islamic #quranquotes #ислам #хиджаб #hzmuhammed #makkah #muslim #allah #halal #instagram #baku #azerbaijan #aztagram #azerbayan #t ürkiye #love #lovestory #video #likes #liker #likeback #instagramhub #man #women

2
❤️🌸İMAM ZAMAN(ə.f) ətirli Cüməniz Mübarək Əziz Müsəlman Bacılar və Qardaşlar🌸❤️🤗💌
🆔5-ci Günün ( Cümə ) Duası:​
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
💡Rəhman və Rəhim Allahın adı ilә.
Hәmd olsun hәr şeyi inşa edib, yaratmazdan qabaq mövcud olan, hәr şeyin fani olacağından sonra qalan vә hәr şeyi bilәn Allaha; O Allaha ki, Onu yad edәnlәri unutmaz, Ona şükr edәnlәri naqis etmәz, Onu çağıranları mә'yus etmәz vә Ona ümid bağlayanların ümidini kәsmәz!
Pәrvәrdigara! Mәn Sәni şahid gətirirəm vә Sәn şahidlik baxımından hәr şeyә kif
ayәt edənsәn. Habelә, Sәnin bütün mәlәklәrini, asimanlarının sakinlәrini, әrşini hәml edәnlәri, göndәrdiyin Peyğəmbərlәri, rәsulları vә yaratdığın növbənöv mәxluqları şahid gətirirəm. Hәqiqәtәn, mәn şәhadәt verirәm ki, Sәndәn başqa pәrәstişә layiq olan heç bir mә'bud yoxdur. Sən tәksәn, şәrikin vә tayın-bərabərin yoxdur, Öz sözünә vәfasız çıxmaz vә sözünü dәyişdirmәzsәn.
(Şәhadәt verirәm ki,) Məhәmmәd - Sәnin salamın ona vә onun Əhli-beytinә olsun - Sәnin bәndәn vә elçindir. Onun öhdәsinә qoyduğun ilahi risalәti layiqincә
bәndәlәrinә yetirdi. Allah yolunda layiqcәsinә cihad etdәrәk, haqq olan savaba müjdә verib, sadiq olan cәzalardan çәkindirdi.
Pәrvәrdigara! Diri olduğum müddәtdә mәni öz dinindә sabit qәdәm et vә qәlbimi, hidayәt etdikdәn sonra azğınlığa salma, öz yanından mәnә rәhmәt әta et ki, hәqiqәtәn Sәn, çox bәxşiş edәnsәn!
İlahi! Məhәmmәd vә onun Əhli-beytinә salavat göndәr, mәni onun hәqiqi ardıcıllarından qәrar ver! Mәni onun dәstәsindә mәhşәrә gәtir vә cümә gününün vacib olan әmәllәrini, ibadәt vә itaәtlәrini yerinә yetirmәkdә müvәffәq et!
Cümә gününün әhlinә Qiyamәt günündә verәcәyin әtadan (mәni mәhrum etmә ki,) hәqiqәtәn Sәn izzәtli (vә) hikmәtlisәn!
🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘
💡Xaiş edirik Bəyənib Bizə Dəstək olasız
💐Dualarınızda bizləridə yad etməyinizi xaiş edirik💐
🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃
#313tv #islam #quran #namaz #hijab #dua #islamic #quranquotes #ислам #хиджаб #hzmuhammed #makkah #muslim #allah #halal #instagram #baku #azerbaijan #aztagram #azerbayan #türkiye #love #lovestory #video #likes #liker #likeback #instagramhub #man #women
islamic_purification @islamic_purification

Assalam Alaikum 🌷JUMMAH MUBARAK🌷 to all 😄😃 May The Light of this Blessed Jummah shine and bring endless Joy& Happiness in your houses Ameen 💖🌸 And May ALLAH (SWT) Shower His Countless Blessings upon you all Ameen 💞 . ❤ Dont forget to read Surah Al-Kahf today. ❤ Dont forget to recite Darood for our Beloved Prophet Muhammad (Peace and blessings be Upon Him) as it goes directly to our Beloved Prophet 💖 . ⭐ Prophet Muhammad (PBUH) Said , "I personally hear the Darood of those who love me and I also Recognise them" [Dala'il-e-kheyraat, pg.22] #JummahMubarak #jummah #islam #islamic #islamicsayings #islamicreminders #islamicquotes #islamicposts #Makkah #Madinah #Quran #Salah #prayer #praying #heaven #hell #jannah #paradise #prayers #deen #dawah #ALLAH #ProphetMuhammad #PBUH #MessengerOfAllah #hajj #umrah #islamic_purification

0
Assalam Alaikum 🌷JUMMAH MUBARAK🌷 to all 😄😃 May The Light of this Blessed Jummah shine and bring endless Joy& Happiness in your houses Ameen 💖🌸 And May ALLAH (SWT) Shower His Countless Blessings upon you all Ameen 💞 .
❤ Dont forget to read Surah Al-Kahf today.
❤ Dont forget to recite Darood for our Beloved Prophet Muhammad (Peace and blessings be Upon Him) as it goes directly to our Beloved Prophet 💖 . ⭐ Prophet Muhammad (PBUH) Said , "I personally hear the Darood of those who love me and I also Recognise them" [Dala'il-e-kheyraat, pg.22] 
#JummahMubarak #jummah #islam #islamic #islamicsayings #islamicreminders #islamicquotes #islamicposts #Makkah #Madinah #Quran #Salah #prayer #praying #heaven #hell #jannah #paradise #prayers #deen #dawah #ALLAH #ProphetMuhammad #PBUH #MessengerOfAllah #hajj #umrah  #islamic_purification
health_lifestyle86 @health_lifestyle86

1
esq_allahadir @esq_allahadir

🌹Allah her kese nesib etsin muqqedes ziyaretleri amin in sa Allah 🌹 Gozel qezeller ucun bu seyfeye buyrun 👉 @murad_ceferi_official 🕊💖🕊🦋🌹💖🕊🌹🦋💖🌹🕊💖🌷☘🦋🕊🌹☘🌷🦋💖 Allah dua ve IBADETLERIMIZI qebul etsin insa Allah💖🦋🕊🦋💖 #veten #ehlibeyt #islamdini #namaz #Quran #Turkiye #Azerbaycan #Rasiyya #Iran   #aktivler #autolike @mersiyeler #sinevur #asura #cennet #kebe #qible #qiblem #mekke #medine #dinisozler #dinimislam #menzil #kerbela #dinividyolar   #subhanallah #subh #bismillah ☝️💖🕊🦋💖

0
🌹Allah her kese nesib etsin muqqedes ziyaretleri amin in sa Allah 🌹
Gozel qezeller ucun bu seyfeye buyrun 👉 @murad_ceferi_official 🕊💖🕊🦋🌹💖🕊🌹🦋💖🌹🕊💖🌷☘🦋🕊🌹☘🌷🦋💖
Allah dua ve IBADETLERIMIZI qebul etsin insa Allah💖🦋🕊🦋💖 #veten #ehlibeyt #islamdini #namaz #Quran #Turkiye #Azerbaycan #Rasiyya #Iran  #aktivler #autolike @mersiyeler #sinevur #asura #cennet #kebe #qible #qiblem #mekke #medine #dinisozler #dinimislam #menzil #kerbela #dinividyolar #subhanallah #subh #bismillah ☝️💖🕊🦋💖
ashiqane_ahle_bait @ashiqane_ahle_bait

Gyarvi Shareef Kya Hai: Sayyeduna Peerane Peer Roshan Zameer Mehboob-E-Subhani Qutoob-E-Rabbani Shaikh Abdul Qadir Jilani Bagdadi Radiallahu Anhu Ki 11vi Shareef Manane Se Murad Isale Sawab Hai. Aapka Zikr Kar Aapko Yaad Karna Aur Aapki Taleemat Ko Aam Karna Hai. ALLAH Ta’ala Ke Waliyo Ke Zikr Se Barkate Hasil Karna Maqsad Hai. Jisme Khiraj E Aqeedat Buzurgan E Deen Ki Bargaah Me Hadiya Tohfa E Sawab Pesh Karte Hai Khwah Quran Khwani, Takseem E Langar, Tazkira E Auliya Buzurgan E Deen Ki Halat Bayan Kar Ijtemat Munakkid Kiye Jaate Hai. Aurang Zeb Rehmatullah Alaihi Ke Ustaad Mullajiwan Rehmatullah Alaihi Ke Farzand Ne Apne Kitaab Wajizussirat Me Likha Hai 11vi Shareef Khuda Ki Rehmato Aur Barkato Ko Hasil Karne ka Zariya Hai. Allahu Akbar Hazrat Abul Ma’ali Razi Allahu Anhu Ne Apne Kitaab (Tohfa-E-Qhadria Page 90 ) Mein Likha Hai 11vi Karna Bilkul Durust Aur Jayez Hai. ALLAHU Akbar Subhaan ALLAH. Allama Gulaam Sarwar Alaihi Rehma Apne Kitaab Kazina Tul Asfiya, (Volume-1, Page. 99) Mein Likha Hai 11vi Shareef Barkatwala Amal Hai. Hazrat Shah Abdul Haq Mohaddis Dehlvi Razi Allahu Anhu Farmate Hai. “Baghdad Me 11vi Shareef Ka Intezaam Hukumat Ki Janib Se Khud Baadsha Waqt Karta Tha. Rabiul Aakhir Ki 11 Tareekh Ko Baadsha Waqt Aur Shehar Ke Bade Log Aur Aawaam Gouse Aazam Dastageer Ki Mazaar Par Jama Hote Asar Ke Baad Se Magrib Tak Qur’an-E-Kareem Ki Tilawat Hoti. Baad Maghrib Sajjada Nasheen Gouse Aazam Apne Mureedein ke Darmiyan Tashreef Farma Kar Halkha-E-Zikr Farmate Baad Zikr Ke Fateha Khuwani Hoti Shreeni Takhseem Ki Jati Phir Baadshah Waqt Aur Tamam Log Namaz-e-isha Padkar Apne Gharoun Ko Rukhsat Hote. (Ref. Malfuzaate Azeezi, Page 62 Farsi) Subhaan ALLAH Hazrat Abdul HaQ Mohaddis Dehlvi Razi Allahu Anhu Farmate Hai 11vi Ki Ibteda Aaj Ya Kal Se Nahi Hovi Balke Bahut Pehle Se Ulama Aur Auliya Isko Karte Aa’rahe Hai. (Ref: Masabata Minassunnat, page. 124 ) #islam #muslim #muslimah #ummah #dawah #salaf #hadith #quranosunnah #ahlesunnatproofs #gyarwiproofs #gyarvi #gyarwi #allah #rasool #quran #islamic salah #prophet #shaykhabdulqadirjilani #gilani #ghouseazam #eisalesawab #reminder #dua #salam

0
Gyarvi Shareef Kya Hai:

Sayyeduna Peerane Peer Roshan Zameer Mehboob-E-Subhani Qutoob-E-Rabbani Shaikh Abdul Qadir Jilani Bagdadi Radiallahu Anhu Ki 11vi Shareef Manane Se Murad Isale Sawab Hai. Aapka Zikr Kar Aapko Yaad Karna Aur Aapki Taleemat Ko Aam Karna Hai. ALLAH Ta’ala Ke Waliyo Ke Zikr Se Barkate Hasil Karna Maqsad Hai. Jisme Khiraj E Aqeedat Buzurgan E Deen Ki Bargaah Me Hadiya Tohfa E Sawab Pesh Karte Hai Khwah Quran Khwani, Takseem E Langar, Tazkira E Auliya Buzurgan E Deen Ki Halat Bayan Kar Ijtemat Munakkid Kiye Jaate Hai.

Aurang Zeb Rehmatullah Alaihi

Ke Ustaad Mullajiwan Rehmatullah Alaihi Ke Farzand Ne Apne Kitaab Wajizussirat Me Likha Hai 11vi Shareef Khuda Ki Rehmato Aur Barkato Ko Hasil Karne ka Zariya Hai.

Allahu Akbar

Hazrat Abul Ma’ali Razi Allahu Anhu

Ne Apne Kitaab (Tohfa-E-Qhadria Page 90 )

Mein Likha Hai 11vi Karna Bilkul Durust Aur Jayez Hai.

ALLAHU Akbar

Subhaan ALLAH.

Allama Gulaam Sarwar Alaihi Rehma Apne Kitaab Kazina Tul Asfiya, (Volume-1, Page. 99)

Mein Likha Hai 11vi Shareef Barkatwala Amal Hai.

Hazrat Shah Abdul Haq Mohaddis Dehlvi Razi Allahu Anhu Farmate Hai. “Baghdad Me 11vi Shareef Ka Intezaam Hukumat Ki Janib Se Khud Baadsha Waqt Karta Tha. Rabiul Aakhir Ki 11 Tareekh Ko Baadsha Waqt Aur Shehar Ke Bade Log Aur Aawaam Gouse Aazam Dastageer Ki Mazaar Par Jama Hote Asar Ke Baad Se Magrib Tak Qur’an-E-Kareem Ki Tilawat Hoti.

Baad Maghrib Sajjada Nasheen

Gouse Aazam Apne Mureedein ke Darmiyan Tashreef Farma Kar

Halkha-E-Zikr Farmate Baad Zikr Ke Fateha Khuwani Hoti Shreeni Takhseem Ki Jati Phir Baadshah Waqt Aur Tamam Log Namaz-e-isha Padkar Apne Gharoun Ko Rukhsat Hote. (Ref. Malfuzaate Azeezi, Page 62 Farsi)

Subhaan ALLAH

Hazrat Abdul HaQ Mohaddis Dehlvi

Razi Allahu Anhu Farmate Hai 11vi

Ki Ibteda Aaj Ya Kal Se Nahi Hovi Balke Bahut Pehle Se Ulama Aur Auliya Isko Karte Aa’rahe Hai. (Ref: Masabata Minassunnat, page. 124 )

#islam #muslim #muslimah #ummah #dawah #salaf #hadith #quranosunnah #ahlesunnatproofs #gyarwiproofs #gyarvi #gyarwi #allah #rasool #quran #islamic salah #prophet #shaykhabdulqadirjilani #gilani #ghouseazam #eisalesawab #reminder #dua #salam
hadeeshub @hadeeshub

💓💓💓💓💖💖 👆🏼 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  #Allah  ﷻ  #God   #Islam #islamicquotes   #faith   #Quran   #Muhammadﷺ   #islamicreminder   #islamic   #muslimah #muslim   #muslims   #pray   #like   #beautiful #ummah   #love   #sunnah   #hijab   #hijabi   #niqab #dawah   #jannah   #PrayForTheUmmah   #Jesus #hadith   #hadeeshub

0
💓💓💓💓💖💖
👆🏼 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #Allah ﷻ #God #Islam#islamicquotes #faith #Quran #Muhammadﷺ #islamicreminder #islamic #muslimah#muslim #muslims #pray #like #beautiful#ummah #love #sunnah #hijab #hijabi #niqab#dawah #jannah #PrayForTheUmmah #Jesus#hadith #hadeeshub
niaga_dakwah.id @niaga_dakwah.id

🌻 Mohon Bantu Sebarkan Kebaikan🙏 . ⏩FOLLOW @niaga_dakwah.id . 📥 Berikan sedekah terbaikmu untuk orang yang membutuhkan ( Seikhlasnya). ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ BRI : 6784-01-024698-53-8 A.N : Nuryana Ibnu Amin ===================== Follow 👉 @humaira_store.id 🛍 Follow 👉 @islamberkata.id 📚 Follow 👉 @muslimahhijrah.squad🌸 . 🔊 ayo tag 5 sahabat terdekatmu!!! _______________ @syafiqrizabasalamah_official @ustadzkhalidbasalamah @usb.bawazier @ustadzadihidayat @ustadzabdulsomad  @humaira_store.id @islamberkata.id @nuryana_ibnu27 @muslimahhijrah.squad _______________ 🔁 Free Save, Share dan Repost . #quran #sunnah #alquran #shift #pemudahijrah #akhwat #salafi #salaf #dakwahsunnah #dakwahtauhid #sunnah #dakwahvidgram #islam #beraniberhijrah #hijrah #nikah #kajiansalaf #kajiansunnah #dakwahghuroba #tauhid #muslim #salaf #kajian #kajiansalaf #dakwah

0
🌻
Mohon Bantu Sebarkan Kebaikan🙏
.
⏩FOLLOW @niaga_dakwah.id
.
📥 Berikan sedekah terbaikmu untuk orang yang membutuhkan ( Seikhlasnya).
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
BRI : 6784-01-024698-53-8
A.N : Nuryana Ibnu Amin
=====================
Follow 👉 @humaira_store.id 🛍
Follow 👉 @islamberkata.id 📚
Follow 👉 @muslimahhijrah.squad🌸
.
🔊 ayo tag 5 sahabat terdekatmu!!!
_______________
@syafiqrizabasalamah_official @ustadzkhalidbasalamah @usb.bawazier @ustadzadihidayat @ustadzabdulsomad  @humaira_store.id @islamberkata.id @nuryana_ibnu27 
@muslimahhijrah.squad
_______________
🔁 Free Save, Share dan Repost
.
#quran #sunnah #alquran #shift #pemudahijrah #akhwat #salafi #salaf #dakwahsunnah #dakwahtauhid #sunnah #dakwahvidgram #islam #beraniberhijrah #hijrah #nikah #kajiansalaf #kajiansunnah #dakwahghuroba #tauhid #muslim #salaf #kajian #kajiansalaf #dakwah
pro.islam @pro.islam

♛ Подписывайтесь❗↙️↙️↙️ ◈━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◈ 》》》》》》》➡️ @Pro.islam ⬅️《《《《《《 》》》》》》》➡️ @Pro.islam ⬅️《《《《《《 》》》》》》》➡️ @Pro.islam ⬅️《《《《《《 ◈━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◈ ❶ Ставьте лайки и оставляйте комментарии❗ ◈━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◈ ❷ Делайте репост❗ ◈━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◈ ❸ Участвуйте в распространении Ислама❗ ◈━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◈ ❹ Получайте пользу ин ша' Аллах❗ ◈━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◈ #FF #instafollow , #l4l , #tagforlikes , #followback. #love , #instagood , #tbt #photoofthday #харам #фард #сунна #джумма #quran #muslim #ислам #ахлюсунна #tauhid #шариат #fisabilillah #ахи #проислам #subhanallah #скромно #намаз #мольба #пост #молитва #nikah #никах

0
♛ Подписывайтесь❗↙️↙️↙️
◈━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◈
》》》》》》》➡️ @Pro.islam ⬅️《《《《《《
》》》》》》》➡️ @Pro.islam ⬅️《《《《《《
》》》》》》》➡️ @Pro.islam ⬅️《《《《《《
◈━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◈
❶ Ставьте лайки и оставляйте комментарии❗
◈━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◈
❷ Делайте репост❗
◈━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◈
❸ Участвуйте в распространении Ислама❗
◈━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◈
❹ Получайте пользу ин ша' Аллах❗
◈━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◈ #FF  #instafollow, #l4l , #tagforlikes, #followback. #love, #instagood, #tbt  #photoofthday #харам #фард #сунна #джумма #quran #muslim #ислам #ахлюсунна #tauhid #шариат #fisabilillah #ахи #проислам #subhanallah #скромно #намаз #мольба #пост #молитва #nikah #никах
kashan_3059 @kashan_3059

*اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيد* #fridayfeels #fridaymood #fridaymotivation #juma #jumamubrak 💗😇 #lahores #islamabad #karachi #lovefriday #Quran #hadies #fridaynamaz #Allah

0
*اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيد*
#fridayfeels #fridaymood #fridaymotivation #juma #jumamubrak💗😇 #lahores #islamabad #karachi #lovefriday #Quran #hadies #fridaynamaz #Allah
irwan_sulistiyo @irwan_sulistiyo

. . . . . Bismillah... . “Lelaki Yang Dijulki Banci” ______________ . Syalkhul Islam Ihnu Taimiyah rabin bekata : “Tatkala bernyanyi, memukul gendang dan bertepuk tangan termaksud kelakuan para wanita, dahulu para salaf menjuluki lelaki yang melakukan hal tersebut sebagai banci, dan mereka juga menjuluki para lelaki biduan sebagai banci-banci” Majmu Fatawa (1/565) . . Semoga Allah memberi taufiq dan hidayah-Nya pada kita semua. Aamiin . بارك الله فيك . •═════◎◎۩❁۩◎◎═════• . #tauhid #sunnah #hijrah #dakwahtauhid #dakwahsunnah #manhajsalaf #ridetojannah #road2jannah #pejuangsubuh #ikhwahfillah #kajiansunnah #muslim #muslimah #reminder #selfreminder #salafy #salaf #islam #quran #alquran #qolallahqolarasul #backtosunnah #indonesia #taddaburdaily #musikharam #syaikhmanshurassalimy #indonesiatanpapacaran #istiqomah #jumatberkah #safar

0
. . .
.
.
Bismillah...
.
“Lelaki Yang Dijulki Banci”
______________
.
Syalkhul Islam Ihnu Taimiyah rabin bekata : “Tatkala bernyanyi, memukul gendang dan bertepuk tangan termaksud kelakuan para wanita, dahulu para salaf menjuluki lelaki yang melakukan hal tersebut sebagai banci, dan mereka juga menjuluki para lelaki biduan sebagai banci-banci” Majmu Fatawa (1/565)
.
.
Semoga Allah memberi taufiq dan hidayah-Nya pada kita semua. Aamiin
.
بارك الله فيك
.
•═════◎◎۩❁۩◎◎═════•
.
#tauhid #sunnah #hijrah #dakwahtauhid #dakwahsunnah #manhajsalaf #ridetojannah #road2jannah #pejuangsubuh #ikhwahfillah #kajiansunnah #muslim #muslimah #reminder #selfreminder #salafy #salaf #islam #quran #alquran #qolallahqolarasul #backtosunnah #indonesia #taddaburdaily #musikharam #syaikhmanshurassalimy #indonesiatanpapacaran #istiqomah 
#jumatberkah #safar
teropongmuslimidn @teropongmuslimidn

Coba deh, kalo sedang berhadapan sama ujian, coba jangan fokus dengan bingung nyari solusinya, atau mungkin refleks marah dan sedih bingung menghadapinya. Tapi coba untuk diam sejenak, lepaskan semua yang mengusikmu, ambil waktu untuk sendiri, dekati penciptamu, dan rasakan detak jantungmu. Jika masih terasa, itu artinya SELALU ADA SOLUSI disetiap kesulitanmu. Jika masih ada detaknya, itu artinya MASIH BANYAK KENIKMATAN juga yang sedang kamu rasakan detik ini. Tidak peduli sebanyak dan serumit apapun permasalahan dan ujianmu, nikmat Allah selalu lebih besar dibandingkan kesulitanmu. Pegang kuat-kuat hal itu. . . . . Follow @teropongmuslimidn ☑☑☑ Follow @teropongmuslimidn ☑☑☑ Follow @teropongmuslimidn ☑☑☑ . . #hijrah   #hijab   #dakwahsosmed   #kajianislam #ustadevieefendi   #selfreminder   #selfie   #islam #islamicquotes   #nikahmudah   #allah   #hambaallah #UstadzAbdulSomad   #instagood   #Credit #ustadadihidayat   #pemudahijrah   #doa   #gamissyari #Kajian   #ustadzadihidayatlcma   #ustadzadihidayat #Tausiyah   #wanitasaleha   #videoislam   #muslimah #kidsjamannow   #quran   #sunnah   #wanitasaleha #videoislam   #muslimah   #adihidayat #ustadzadihidayat   #pemudahijrah

0
Coba deh, kalo sedang berhadapan sama ujian, coba jangan fokus dengan bingung nyari solusinya, atau mungkin refleks marah dan sedih bingung menghadapinya.

Tapi coba untuk diam sejenak, lepaskan semua yang mengusikmu, ambil waktu untuk sendiri, dekati penciptamu, dan rasakan detak jantungmu.

Jika masih terasa, itu artinya SELALU ADA SOLUSI disetiap kesulitanmu.

Jika masih ada detaknya, itu artinya MASIH BANYAK KENIKMATAN juga yang sedang kamu rasakan detik ini.

Tidak peduli sebanyak dan serumit apapun permasalahan dan ujianmu, nikmat Allah selalu lebih besar dibandingkan kesulitanmu.

Pegang kuat-kuat hal itu.
.
.
.
.
Follow @teropongmuslimidn ☑☑☑
Follow @teropongmuslimidn ☑☑☑
Follow @teropongmuslimidn ☑☑☑
.
.
#hijrah #hijab #dakwahsosmed #kajianislam#ustadevieefendi #selfreminder #selfie #islam#islamicquotes #nikahmudah #allah #hambaallah#UstadzAbdulSomad #instagood #Credit#ustadadihidayat #pemudahijrah #doa #gamissyari#Kajian #ustadzadihidayatlcma #ustadzadihidayat#Tausiyah #wanitasaleha #videoislam #muslimah#kidsjamannow #quran #sunnah #wanitasaleha#videoislam #muslimah #adihidayat#ustadzadihidayat #pemudahijrah
hadeeshub @hadeeshub

💓💓💓💓💖💖 👆🏼 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  #Allah  ﷻ  #God   #Islam #islamicquotes   #faith   #Quran   #Muhammadﷺ   #islamicreminder   #islamic   #muslimah #muslim   #muslims   #pray   #like   #beautiful #ummah   #love   #sunnah   #hijab   #hijabi   #niqab #dawah   #jannah   #PrayForTheUmmah   #Jesus #hadith   #hadeeshub

1
💓💓💓💓💖💖
👆🏼 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #Allah ﷻ #God #Islam#islamicquotes #faith #Quran #Muhammadﷺ #islamicreminder #islamic #muslimah#muslim #muslims #pray #like #beautiful#ummah #love #sunnah #hijab #hijabi #niqab#dawah #jannah #PrayForTheUmmah #Jesus#hadith #hadeeshub
alrabs @alrabs

الفائدة الفعلية للبخاخ وجوده ضروري للاسعافات الاولية • يساعد على بلسمة الجروح والطفح الجلد والإلتهابات ولسعات الحشرات • يحمي البشرة من أضرار الكلورين قبل وبع السباحة • يستعمل للشعر للوقاية والتنعيم • يستعمل لشد عضلات المهبل بعد الولاد وللتخلص من الإفرازات الزائدة يبقى صندوق الإسعافات الأولية ناقصا دو آلو فيرست , تركيبة استثنائية لحماية البشرة تؤمن خط دفاع قوي في مواجهة أمراض وإلتهابات البشرة ، يحتوي هذا البخاخ على الألوة النقية وعدة مكونات ما يجعله مثاليا للمشاكل الجلدية الطفيفة من مكوناته : دنج النحل الذي يعمل كمضاد حيوي طبيعي الألانتوين ليحمي البشرة والمستخلص من قشرة ورقة الألوة ، كما اخترنا بدقة 11 نوعا من النباتا لنـؤمـن بخـاخ طبيعي مبلسم يصلح لمعالجة الطفح الجلدي ، الجفاف ، الندبات ، الكدمات ، سهل الاستخدام حتى على الجروح والخدوش وحروق النار والشمس ذو رقم هيدروجيني متعادل ph فيسكن الآلام ويصلح لجميع انواع مباشرة و يمكن رشه على الشعر لحمايته من الأشعة فوق البنفسجية وقبل تجعيد الشعر وصبغه ، كما يستخدم كملطف بعد الحلاقة أو إزالة شعر الساقين والجسم ، له فوائد ممتازة لشد عضلات المهبل وخاصة بعد الولادة كما أنه مفيد لإلتئام جروح الخياطة بعد العمليات #تطوير_الذات #النجاح #التفاؤل #quran #ايجابيات #اسلاميات #ذكر_الله #سبحان_الله #لا_اله_الا_الله #اللهم_صل_على_محمد #استغفر_الله #الله_اكبر #استغفار #دعاء #اسلام #مكة #الجنة #صدقة_جارية #اذكار #اجر #religion #قرآن #اذكار_المساء #اذكار_الصباح #اذكار_النوم #الحمد_لله #دعاء #دين#الصلاة_على_النبي

0
الفائدة الفعلية للبخاخ  وجوده ضروري للاسعافات الاولية
• يساعد على بلسمة الجروح والطفح الجلد والإلتهابات ولسعات الحشرات
• يحمي البشرة من أضرار الكلورين قبل وبع السباحة
• يستعمل للشعر للوقاية والتنعيم
• يستعمل لشد عضلات المهبل بعد الولاد وللتخلص من الإفرازات الزائدة  يبقى صندوق الإسعافات الأولية ناقصا دو آلو فيرست , تركيبة استثنائية لحماية البشرة تؤمن خط دفاع قوي في مواجهة أمراض وإلتهابات البشرة ، يحتوي هذا البخاخ على الألوة النقية وعدة مكونات ما يجعله مثاليا للمشاكل الجلدية الطفيفة  من مكوناته :
دنج النحل الذي يعمل كمضاد حيوي طبيعي الألانتوين ليحمي البشرة والمستخلص من قشرة ورقة الألوة ، كما اخترنا بدقة 11 نوعا من النباتا لنـؤمـن بخـاخ طبيعي مبلسم يصلح لمعالجة الطفح الجلدي ، الجفاف ، الندبات ، الكدمات ، سهل الاستخدام حتى على الجروح والخدوش وحروق النار والشمس ذو رقم هيدروجيني متعادل ph فيسكن الآلام ويصلح لجميع انواع مباشرة و يمكن رشه على الشعر لحمايته من الأشعة فوق البنفسجية وقبل تجعيد الشعر وصبغه ، كما يستخدم كملطف بعد الحلاقة أو إزالة شعر الساقين والجسم ، له فوائد ممتازة لشد عضلات المهبل وخاصة بعد الولادة كما أنه مفيد لإلتئام جروح الخياطة بعد العمليات#تطوير_الذات #النجاح #التفاؤل #quran #ايجابيات #اسلاميات #ذكر_الله #سبحان_الله #لا_اله_الا_الله #اللهم_صل_على_محمد #استغفر_الله #الله_اكبر #استغفار #دعاء #اسلام #مكة #الجنة #صدقة_جارية #اذكار #اجر #religion #قرآن #اذكار_المساء #اذكار_الصباح #اذكار_النوم #الحمد_لله #دعاء #دين ‎#الصلاة_على_النبي
3abdet_allah786 @3abdet_allah786

Uyghur Muslims speak out... #EastTurkestan #China #Uyghurs #Islam Over one million Uyghur Muslims have been detained in concentration camps across #EastTurkestan where they are forced to denounce #Islam and pledge allegiance to the Chinese communist party. Swipe for full video. #Uyghurs #China #ummah #saveuyghur #deen_o_danish #deen #deenitaleem #deenassalam #islamicquotes #islamicreminder #islamicpost #islamicknowledge #islamivideo #namaz #salah #salaah #ibaadat #instaislam #kalma #loveallah #muslimah #muhammadﷺ #ummah #hadithoftheday #madinah #makkah #hajj #quran #roadtojannah

0
Uyghur Muslims speak out... #EastTurkestan #China #Uyghurs #Islam
Over one million Uyghur Muslims have been detained in concentration camps across #EastTurkestan where they are forced to denounce #Islam and pledge allegiance to the Chinese communist party. 
Swipe for full video.

#Uyghurs #China #ummah #saveuyghur

#deen_o_danish #deen #deenitaleem #deenassalam #islamicquotes#islamicreminder #islamicpost #islamicknowledge #islamivideo #namaz #salah #salaah #ibaadat #instaislam #kalma #loveallah #muslimah#muhammadﷺ #ummah #hadithoftheday #madinah #makkah #hajj #quran #roadtojannah
everythingmylifestyle @everythingmylifestyle

Birmingham city centre is so beautiful during this time of the year 💗🧕🏻 I've literally just finished and submitted my assignment Alhamdulillah 🙆‍♀️ Plan is to chill for the rest of the day 😁 How's your day been and how do you plan to spend your evening? Let me know in the comments down below 👇🏻👇🏻👇🏻

22
Birmingham city centre is so beautiful during this time of the year 💗🧕🏻 I've literally just finished and submitted my assignment Alhamdulillah 🙆‍♀️ Plan is to chill for the rest of the day 😁 How's your day been and how do you plan to spend your evening? Let me know in the comments down below 👇🏻👇🏻👇🏻
everythingmylifestyle @everythingmylifestyle

I'm back with a skincare product review (I haven't done one in a while I know!🙈) I've been using the @lush Sleepy Body Lotion for a while now and it's honestly amazing! I apply it on my arms and chest at bedtime 🛏 and I've been having the best sleep ever! It's got such a gorgeous lavendery smell 😍 I can't get enough of it! It's suitable for sensitive skin and it's really moisturising too! 💗🧕🏻 Comment down below what your favourite product from @lushcosmetics is! 👇🏻👇🏻

14
I'm back with a skincare product review (I haven't done one in a while I know!🙈) I've been using the @lush Sleepy Body Lotion for a while now and it's honestly amazing! I apply it on my arms and chest at bedtime 🛏 and I've been having the best sleep ever! It's got such a gorgeous lavendery smell 😍 I can't get enough of it! It's suitable for sensitive skin and it's really moisturising too! 💗🧕🏻 Comment down below what your favourite product from @lushcosmetics is! 👇🏻👇🏻
everythingmylifestyle @everythingmylifestyle

Bought some Candy Floss for my youngest two siblings 🧒🏻👧🏻 when I was at the @germanmarkets and they loved it! 😋💗🧕🏻

22
Bought some Candy Floss for my youngest two siblings 🧒🏻👧🏻 when I was at the @germanmarkets and they loved it! 😋💗🧕🏻
prophets_path_1999 @prophets_path_1999

☝🏻So when the Qur'an is recited, then listen to it and pay attention that you may receive mercy Когда читается Коран, то слушайте его и храните молчание 🌼 7:204 #massage #likeforfollow #nature #quran #likeforlikes #time #life #goodmorning #islamic #good #love #world #muslimah #faith #amazing #vacation #instatravel #instago #instagood #beautiful #alquran #instagram #pray #dua #knowledge #best #allah #religion #cute #believe

1
☝🏻So when the Qur'an is recited, then listen to it and pay attention that you may receive mercy  Когда читается Коран, то слушайте его и храните молчание 🌼 7:204

#massage#likeforfollow#nature#quran#likeforlikes#time#life#goodmorning#islamic#good#love#world#muslimah#faith#amazing#vacation#instatravel#instago#instagood#beautiful#alquran#instagram#pray#dua#knowledge#best#allah#religion#cute#believe
prophets_path_1999 @prophets_path_1999

☝🏻So when the Qur'an is recited, then listen to it and pay attention that you may receive mercy Когда читается Коран, то слушайте его и храните молчание 🌼 7:204 #massage #likeforfollow #nature #quran #likeforlikes #time #life #islamicquotes #islamic #ислам #love #hadith #muslim #faith #traveling #vacation #instatravel #instago #instagood #beautiful #alquran #believer #pray #prayer #knowledge #best #allah #religion #cute #believe

1
☝🏻So when the Qur'an is recited, then listen to it and pay attention that you may receive mercy  Когда читается Коран, то слушайте его и храните молчание 🌼 7:204

#massage#likeforfollow#nature#quran#likeforlikes#time#life#islamicquotes#islamic#ислам#love#hadith#muslim#faith#traveling#vacation#instatravel#instago#instagood#beautiful#alquran#believer#pray#prayer#knowledge#best#allah#religion#cute#believe
prophets_path_1999 @prophets_path_1999

☝🏻So when the Qur'an is recited, then listen to it and pay attention that you may receive mercy Когда читается Коран, то слушайте его и храните молчание 🌼 7:204 #massage #likeforfollow #nature #quran #likeforlikes #time #life #islamicquotes #islamic #ислам #love #hadith #muslim #travel #traveling #vacation #instatravel #instago #instagood #beautiful #alquran #believer #pray #prayer #knowledge #best #allah #religion #cute #believe

2
☝🏻So when the Qur'an is recited, then listen to it and pay attention that you may receive mercy  Когда читается Коран, то слушайте его и храните молчание 🌼 7:204

#massage#likeforfollow#nature#quran#likeforlikes#time#life#islamicquotes#islamic#ислам#love#hadith#muslim#travel#traveling#vacation#instatravel#instago#instagood#beautiful#alquran#believer#pray#prayer#knowledge#best#allah#religion#cute#believe
prophets_path_1999 @prophets_path_1999

Knowledge is the life of Islam and it is the pillar of iman (faith). Whoever teaches knowledge, Allah Ta’ala bestows his entire reward. Whoever learns and makes amal with it, Allah Ta’ala teaches him that he does not know. - Hadith-i Sharif-Suyuti, El-Jamiu’s Sagir #massage #likeforfollow #nature #quran #likeforlikes #time #life #goodmorning #islamic #good #love #world #muslimah #faith #amazing #vacation #instatravel #instago #instagood #beautiful #alquran #instagram #pray #dua #knowledge #best #allah #religion #cute #believe

0
Knowledge is the life of Islam and it is the pillar of iman (faith). Whoever teaches knowledge, Allah Ta’ala bestows his entire reward. Whoever learns and makes amal with it, Allah Ta’ala teaches him that he does not know. - Hadith-i Sharif-Suyuti, El-Jamiu’s Sagir

#massage#likeforfollow#nature#quran#likeforlikes#time#life#goodmorning#islamic#good#love#world#muslimah#faith#amazing#vacation#instatravel#instago#instagood#beautiful#alquran#instagram#pray#dua#knowledge#best#allah#religion#cute#believe
Next »