Photos and videos from instagram posts tagged with #bahujan

chandersekhar_azad_fans @chandersekhar_azad_fans

देखिये पुलवामा में आतंकी हमले से चंद्रशेखर रावण भड़के और बोले #chandershekharazad #caf #jaibhim #jaibhimarmy #jaibhim_india #jaisanvidhan #ybbg #bahujan #bhimarmyektamission #bsp #babasahebambedkar #bhimarmy #kashmirattack #pulwama #lion #ravan

8
देखिये पुलवामा में आतंकी हमले से चंद्रशेखर रावण भड़के और बोले
#chandershekharazad
#caf #jaibhim #jaibhimarmy #jaibhim_india #jaisanvidhan #ybbg #bahujan #bhimarmyektamission #bsp #babasahebambedkar #bhimarmy #kashmirattack #pulwama #lion #ravan
chore_jatav_ke @chore_jatav_ke

Video jispar ayegi us channel ka link bio m hai subscribe karke ghanta baja lo Jai guru Ravidas🙏🙏🙏🙏जाटव🔥🙏🙏🙏🙏 🇯​🇦​🇮​ 🇧​🇭​🇪​🇪​🇲​🙏 👇👇👇Follow my page @chore_jatav_ke @chore_jatav_ke @chore_jatav_ke @chore_jatav_ke @chore_jatav_ke @chore_jatav_ke 👆👆👆Follow my page €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ 👉ᴛᴜʀɴ ᴏɴ ᴛʜᴇ ᴘᴏsᴛ ɴᴏᴛɪғɪᴄᴀᴛɪᴏɴ #Chamar #chamarunity #delhi #noida #gurgaon #chamarekta #chamarsaab #chamaran #jatav #bsp #ghaziabad #jatavsarkar #Jatavunity #jatavsamaj #Jatavhukka #jatavcommunity #uttarpradesh #jatavbrand #dalitekta #dalit #bahujan 🅢🅘🅚🅢🅗🅘🅣 🅑🅐🅝🅞,🅢🅐🅝🅖🅐🅣🅗🅘🅣 🅡🅐🅗🅞,🅢🅐🅝🅖🅗🅐🅡🅢🅗 🅚🅐🅡🅞 #babasaheb #Ambedkarwaadi #ambedkar #drbrambedkar #scstobc #Schedulecaste #maharashtra #world #haryana 🅁🄾🅈🄰🄻 🄲🄷🄰🄼🄰🅁 € @jatavcommunity @jatavunity @chamarstudio @tha_great_chamar @chamar_____ekta @_chamar_brand_ @royal_chamar_brand @brandedchamar6055 @jatav_ekta @jatav_world @jatavsamaj007 @jatav_lifestyle @jatav_samaj001 @jatav_university @jatav___samaj @jatav_university_ @jatav_culture @jatavbodybuilders @_jatav.brand_ @__jatavnii__ @jatavjbs @jatavfamily @ambedkarwadi_2.0 @ambedkar_dhamma @dr_bhimrao @ambedkartv @ambedkar_fanclub

22
Video jispar ayegi us channel ka link bio m hai subscribe karke ghanta baja lo

Jai guru Ravidas🙏🙏🙏🙏जाटव🔥🙏🙏🙏🙏 🇯​🇦​🇮​ 🇧​🇭​🇪​🇪​🇲​🙏
👇👇👇Follow my page
@chore_jatav_ke @chore_jatav_ke
@chore_jatav_ke @chore_jatav_ke
@chore_jatav_ke @chore_jatav_ke
👆👆👆Follow my page €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ 👉ᴛᴜʀɴ ᴏɴ ᴛʜᴇ ᴘᴏsᴛ ɴᴏᴛɪғɪᴄᴀᴛɪᴏɴ
#Chamar #chamarunity #delhi #noida #gurgaon #chamarekta #chamarsaab #chamaran #jatav #bsp #ghaziabad #jatavsarkar #Jatavunity #jatavsamaj #Jatavhukka #jatavcommunity #uttarpradesh #jatavbrand #dalitekta #dalit #bahujan
🅢🅘🅚🅢🅗🅘🅣 🅑🅐🅝🅞,🅢🅐🅝🅖🅐🅣🅗🅘🅣 🅡🅐🅗🅞,🅢🅐🅝🅖🅗🅐🅡🅢🅗 🅚🅐🅡🅞
#babasaheb #Ambedkarwaadi 
#ambedkar #drbrambedkar #scstobc #Schedulecaste #maharashtra #world #haryana 🅁🄾🅈🄰🄻 🄲🄷🄰🄼🄰🅁 €

@jatavcommunity @jatavunity @chamarstudio @tha_great_chamar @chamar_____ekta @_chamar_brand_ @royal_chamar_brand @brandedchamar6055 @jatav_ekta @jatav_world @jatavsamaj007 @jatav_lifestyle
@jatav_samaj001 @jatav_university @jatav___samaj @jatav_university_ @jatav_culture @jatavbodybuilders @_jatav.brand_ @__jatavnii__ @jatavjbs @jatavfamily @ambedkarwadi_2.0 @ambedkar_dhamma @dr_bhimrao @ambedkartv @ambedkar_fanclub
chore_jatav_ke @chore_jatav_ke

Jai hind bhaio🙏 Jai guru Ravidas🙏🙏🙏🙏जाटव🔥🙏🙏🙏🙏 🇯​🇦​🇮​ 🇧​🇭​🇪​🇪​🇲​🙏 👇👇👇Follow my page @chore_jatav_ke @chore_jatav_ke @chore_jatav_ke @chore_jatav_ke @chore_jatav_ke @chore_jatav_ke 👆👆👆Follow my page €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ 👉ᴛᴜʀɴ ᴏɴ ᴛʜᴇ ᴘᴏsᴛ ɴᴏᴛɪғɪᴄᴀᴛɪᴏɴ #Chamar #chamarunity #delhi #noida #gurgaon #chamarekta #chamarsaab #chamaran #jatav #bsp #ghaziabad #jatavsarkar #Jatavunity #jatavsamaj #Jatavhukka #jatavcommunity #uttarpradesh #jatavbrand #dalitekta #dalit #bahujan 🅢🅘🅚🅢🅗🅘🅣 🅑🅐🅝🅞,🅢🅐🅝🅖🅐🅣🅗🅘🅣 🅡🅐🅗🅞,🅢🅐🅝🅖🅗🅐🅡🅢🅗 🅚🅐🅡🅞 #babasaheb #Ambedkarwaadi #ambedkar #drbrambedkar #scstobc #Schedulecaste #maharashtra #world #haryana 🅁🄾🅈🄰🄻 🄲🄷🄰🄼🄰🅁 € @jatavcommunity @jatavunity @chamarstudio @tha_great_chamar @chamar_____ekta @_chamar_brand_ @royal_chamar_brand @brandedchamar6055 @jatav_ekta @jatav_world @jatavsamaj007 @jatav_lifestyle @jatav_samaj001 @jatav_university @jatav___samaj @jatav_university_ @jatav_culture @jatavbodybuilders @_jatav.brand_ @__jatavnii__ @jatavjbs @jatavfamily @ambedkarwadi_2.0 @ambedkar_dhamma @dr_bhimrao @ambedkartv @ambedkar_fanclub

6
Jai hind bhaio🙏
Jai guru Ravidas🙏🙏🙏🙏जाटव🔥🙏🙏🙏🙏 🇯​🇦​🇮​ 🇧​🇭​🇪​🇪​🇲​🙏
👇👇👇Follow my page
@chore_jatav_ke @chore_jatav_ke
@chore_jatav_ke @chore_jatav_ke
@chore_jatav_ke @chore_jatav_ke
👆👆👆Follow my page €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ 👉ᴛᴜʀɴ ᴏɴ ᴛʜᴇ ᴘᴏsᴛ ɴᴏᴛɪғɪᴄᴀᴛɪᴏɴ
#Chamar #chamarunity #delhi #noida #gurgaon #chamarekta #chamarsaab #chamaran #jatav #bsp #ghaziabad #jatavsarkar #Jatavunity #jatavsamaj #Jatavhukka #jatavcommunity #uttarpradesh #jatavbrand #dalitekta #dalit #bahujan
🅢🅘🅚🅢🅗🅘🅣 🅑🅐🅝🅞,🅢🅐🅝🅖🅐🅣🅗🅘🅣 🅡🅐🅗🅞,🅢🅐🅝🅖🅗🅐🅡🅢🅗 🅚🅐🅡🅞
#babasaheb #Ambedkarwaadi 
#ambedkar #drbrambedkar #scstobc #Schedulecaste #maharashtra #world #haryana 🅁🄾🅈🄰🄻 🄲🄷🄰🄼🄰🅁 €

@jatavcommunity @jatavunity @chamarstudio @tha_great_chamar @chamar_____ekta @_chamar_brand_ @royal_chamar_brand @brandedchamar6055 @jatav_ekta @jatav_world @jatavsamaj007 @jatav_lifestyle
@jatav_samaj001 @jatav_university @jatav___samaj @jatav_university_ @jatav_culture @jatavbodybuilders @_jatav.brand_ @__jatavnii__ @jatavjbs @jatavfamily @ambedkarwadi_2.0 @ambedkar_dhamma @dr_bhimrao @ambedkartv @ambedkar_fanclub
chore_jatav_ke @chore_jatav_ke

😭😭😭😭Jai guru Ravidas🙏🙏🙏🙏जाटव🔥🙏🙏🙏🙏 🇯​🇦​🇮​ 🇧​🇭​🇪​🇪​🇲​🙏 👇👇👇Follow my page @chore_jatav_ke @chore_jatav_ke @chore_jatav_ke @chore_jatav_ke @chore_jatav_ke @chore_jatav_ke 👆👆👆Follow my page €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ 👉ᴛᴜʀɴ ᴏɴ ᴛʜᴇ ᴘᴏsᴛ ɴᴏᴛɪғɪᴄᴀᴛɪᴏɴ #Chamar #chamarunity #delhi #noida #gurgaon #chamarekta #chamarsaab #chamaran #jatav #bsp #ghaziabad #jatavsarkar #Jatavunity #jatavsamaj #Jatavhukka #jatavcommunity #uttarpradesh #jatavbrand #dalitekta #dalit #bahujan 🅢🅘🅚🅢🅗🅘🅣 🅑🅐🅝🅞,🅢🅐🅝🅖🅐🅣🅗🅘🅣 🅡🅐🅗🅞,🅢🅐🅝🅖🅗🅐🅡🅢🅗 🅚🅐🅡🅞 #babasaheb #Ambedkarwaadi #ambedkar #drbrambedkar #scstobc #Schedulecaste #maharashtra #world #haryana 🅁🄾🅈🄰🄻 🄲🄷🄰🄼🄰🅁 € @jatavcommunity @jatavunity @chamarstudio @tha_great_chamar @chamar_____ekta @_chamar_brand_ @royal_chamar_brand @brandedchamar6055 @jatav_ekta @jatav_world @jatavsamaj007 @jatav_lifestyle @jatav_samaj001 @jatav_university @jatav___samaj @jatav_university_ @jatav_culture @jatavbodybuilders @_jatav.brand_ @__jatavnii__ @jatavjbs @jatavfamily @ambedkarwadi_2.0 @ambedkar_dhamma @dr_bhimrao @ambedkartv @ambedkar_fanclub

3
😭😭😭😭Jai guru Ravidas🙏🙏🙏🙏जाटव🔥🙏🙏🙏🙏 🇯​🇦​🇮​ 🇧​🇭​🇪​🇪​🇲​🙏
👇👇👇Follow my page
@chore_jatav_ke @chore_jatav_ke
@chore_jatav_ke @chore_jatav_ke
@chore_jatav_ke @chore_jatav_ke
👆👆👆Follow my page €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ 👉ᴛᴜʀɴ ᴏɴ ᴛʜᴇ ᴘᴏsᴛ ɴᴏᴛɪғɪᴄᴀᴛɪᴏɴ
#Chamar #chamarunity #delhi #noida #gurgaon #chamarekta #chamarsaab #chamaran #jatav #bsp #ghaziabad #jatavsarkar #Jatavunity #jatavsamaj #Jatavhukka #jatavcommunity #uttarpradesh #jatavbrand #dalitekta #dalit #bahujan
🅢🅘🅚🅢🅗🅘🅣 🅑🅐🅝🅞,🅢🅐🅝🅖🅐🅣🅗🅘🅣 🅡🅐🅗🅞,🅢🅐🅝🅖🅗🅐🅡🅢🅗 🅚🅐🅡🅞
#babasaheb #Ambedkarwaadi 
#ambedkar #drbrambedkar #scstobc #Schedulecaste #maharashtra #world #haryana 🅁🄾🅈🄰🄻 🄲🄷🄰🄼🄰🅁 €

@jatavcommunity @jatavunity @chamarstudio @tha_great_chamar @chamar_____ekta @_chamar_brand_ @royal_chamar_brand @brandedchamar6055 @jatav_ekta @jatav_world @jatavsamaj007 @jatav_lifestyle
@jatav_samaj001 @jatav_university @jatav___samaj @jatav_university_ @jatav_culture @jatavbodybuilders @_jatav.brand_ @__jatavnii__ @jatavjbs @jatavfamily @ambedkarwadi_2.0 @ambedkar_dhamma @dr_bhimrao @ambedkartv @ambedkar_fanclub
chore_jatav_ke @chore_jatav_ke

जो लोग बोल रहे हैं के भीम आर्मि कहां है अब तो देखलो ज़रा🙏 जय भीम जय भारतिय सेना जय भायत 😭😭😭😭Jai guru Ravidas🙏🙏🙏🙏जाटव🔥🙏🙏🙏🙏 🇯​🇦​🇮​ 🇧​🇭​🇪​🇪​🇲​🙏 👇👇👇Follow my page @chore_jatav_ke @chore_jatav_ke @chore_jatav_ke @chore_jatav_ke @chore_jatav_ke @chore_jatav_ke 👆👆👆Follow my page €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ 👉ᴛᴜʀɴ ᴏɴ ᴛʜᴇ ᴘᴏsᴛ ɴᴏᴛɪғɪᴄᴀᴛɪᴏɴ #Chamar #chamarunity #delhi #noida #gurgaon #chamarekta #chamarsaab #chamaran #jatav #bsp #ghaziabad #jatavsarkar #Jatavunity #jatavsamaj #Jatavhukka #jatavcommunity #uttarpradesh #jatavbrand #dalitekta #dalit #bahujan 🅢🅘🅚🅢🅗🅘🅣 🅑🅐🅝🅞,🅢🅐🅝🅖🅐🅣🅗🅘🅣 🅡🅐🅗🅞,🅢🅐🅝🅖🅗🅐🅡🅢🅗 🅚🅐🅡🅞 #babasaheb #Ambedkarwaadi #ambedkar #drbrambedkar #scstobc #Schedulecaste #maharashtra #world #haryana 🅁🄾🅈🄰🄻 🄲🄷🄰🄼🄰🅁 € @jatavcommunity @jatavunity @chamarstudio @tha_great_chamar @chamar_____ekta @_chamar_brand_ @royal_chamar_brand @brandedchamar6055 @jatav_ekta @jatav_world @jatavsamaj007 @jatav_lifestyle @jatav_samaj001 @jatav_university @jatav___samaj @jatav_university_ @jatav_culture @jatavbodybuilders @_jatav.brand_ @__jatavnii__ @jatavjbs @jatavfamily @ambedkarwadi_2.0 @ambedkar_dhamma @dr_bhimrao @ambedkartv @ambedkar_fanclub

11
जो लोग बोल रहे हैं के भीम आर्मि कहां है अब तो देखलो ज़रा🙏
जय भीम 
जय भारतिय सेना
जय भायत
😭😭😭😭Jai guru Ravidas🙏🙏🙏🙏जाटव🔥🙏🙏🙏🙏 🇯​🇦​🇮​ 🇧​🇭​🇪​🇪​🇲​🙏
👇👇👇Follow my page
@chore_jatav_ke @chore_jatav_ke
@chore_jatav_ke @chore_jatav_ke
@chore_jatav_ke @chore_jatav_ke
👆👆👆Follow my page €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ 👉ᴛᴜʀɴ ᴏɴ ᴛʜᴇ ᴘᴏsᴛ ɴᴏᴛɪғɪᴄᴀᴛɪᴏɴ
#Chamar #chamarunity #delhi #noida #gurgaon #chamarekta #chamarsaab #chamaran #jatav #bsp #ghaziabad #jatavsarkar #Jatavunity #jatavsamaj #Jatavhukka #jatavcommunity #uttarpradesh #jatavbrand #dalitekta #dalit #bahujan
🅢🅘🅚🅢🅗🅘🅣 🅑🅐🅝🅞,🅢🅐🅝🅖🅐🅣🅗🅘🅣 🅡🅐🅗🅞,🅢🅐🅝🅖🅗🅐🅡🅢🅗 🅚🅐🅡🅞
#babasaheb #Ambedkarwaadi 
#ambedkar #drbrambedkar #scstobc #Schedulecaste #maharashtra #world #haryana 🅁🄾🅈🄰🄻 🄲🄷🄰🄼🄰🅁 €

@jatavcommunity @jatavunity @chamarstudio @tha_great_chamar @chamar_____ekta @_chamar_brand_ @royal_chamar_brand @brandedchamar6055 @jatav_ekta @jatav_world @jatavsamaj007 @jatav_lifestyle
@jatav_samaj001 @jatav_university @jatav___samaj @jatav_university_ @jatav_culture @jatavbodybuilders @_jatav.brand_ @__jatavnii__ @jatavjbs @jatavfamily @ambedkarwadi_2.0 @ambedkar_dhamma @dr_bhimrao @ambedkartv @ambedkar_fanclub
chore_jatav_ke @chore_jatav_ke

😭😭😭Jai guru Ravidas🙏🙏🙏🙏जाटव🔥🙏🙏🙏🙏 🇯​🇦​🇮​ 🇧​🇭​🇪​🇪​🇲​🙏 👇👇👇Follow my page @chore_jatav_ke @chore_jatav_ke @chore_jatav_ke @chore_jatav_ke @chore_jatav_ke @chore_jatav_ke 👆👆👆Follow my page €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ 👉ᴛᴜʀɴ ᴏɴ ᴛʜᴇ ᴘᴏsᴛ ɴᴏᴛɪғɪᴄᴀᴛɪᴏɴ #Chamar #chamarunity #delhi #noida #gurgaon #chamarekta #chamarsaab #chamaran #jatav #bsp #ghaziabad #jatavsarkar #Jatavunity #jatavsamaj #Jatavhukka #jatavcommunity #uttarpradesh #jatavbrand #dalitekta #dalit #bahujan 🅢🅘🅚🅢🅗🅘🅣 🅑🅐🅝🅞,🅢🅐🅝🅖🅐🅣🅗🅘🅣 🅡🅐🅗🅞,🅢🅐🅝🅖🅗🅐🅡🅢🅗 🅚🅐🅡🅞 #babasaheb #Ambedkarwaadi #ambedkar #drbrambedkar #scstobc #Schedulecaste #maharashtra #world #haryana 🅁🄾🅈🄰🄻 🄲🄷🄰🄼🄰🅁 € @jatavcommunity @jatavunity @chamarstudio @tha_great_chamar @chamar_____ekta @_chamar_brand_ @royal_chamar_brand @brandedchamar6055 @jatav_ekta @jatav_world @jatavsamaj007 @jatav_lifestyle @jatav_samaj001 @jatav_university @jatav___samaj @jatav_university_ @jatav_culture @jatavbodybuilders @_jatav.brand_ @__jatavnii__ @jatavjbs @jatavfamily @ambedkarwadi_2.0 @ambedkar_dhamma @dr_bhimrao @ambedkartv @ambedkar_fanclub

2
😭😭😭Jai guru Ravidas🙏🙏🙏🙏जाटव🔥🙏🙏🙏🙏 🇯​🇦​🇮​ 🇧​🇭​🇪​🇪​🇲​🙏
👇👇👇Follow my page
@chore_jatav_ke @chore_jatav_ke
@chore_jatav_ke @chore_jatav_ke
@chore_jatav_ke @chore_jatav_ke
👆👆👆Follow my page €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ 👉ᴛᴜʀɴ ᴏɴ ᴛʜᴇ ᴘᴏsᴛ ɴᴏᴛɪғɪᴄᴀᴛɪᴏɴ
#Chamar #chamarunity #delhi #noida #gurgaon #chamarekta #chamarsaab #chamaran #jatav #bsp #ghaziabad #jatavsarkar #Jatavunity #jatavsamaj #Jatavhukka #jatavcommunity #uttarpradesh #jatavbrand #dalitekta #dalit #bahujan
🅢🅘🅚🅢🅗🅘🅣 🅑🅐🅝🅞,🅢🅐🅝🅖🅐🅣🅗🅘🅣 🅡🅐🅗🅞,🅢🅐🅝🅖🅗🅐🅡🅢🅗 🅚🅐🅡🅞
#babasaheb #Ambedkarwaadi 
#ambedkar #drbrambedkar #scstobc #Schedulecaste #maharashtra #world #haryana 🅁🄾🅈🄰🄻 🄲🄷🄰🄼🄰🅁 €

@jatavcommunity @jatavunity @chamarstudio @tha_great_chamar @chamar_____ekta @_chamar_brand_ @royal_chamar_brand @brandedchamar6055 @jatav_ekta @jatav_world @jatavsamaj007 @jatav_lifestyle
@jatav_samaj001 @jatav_university @jatav___samaj @jatav_university_ @jatav_culture @jatavbodybuilders @_jatav.brand_ @__jatavnii__ @jatavjbs @jatavfamily @ambedkarwadi_2.0 @ambedkar_dhamma @dr_bhimrao @ambedkartv @ambedkar_fanclub
chandersekhar_azad_fans @chandersekhar_azad_fans

भीम आर्मी एकता मिशन...! जय भीम जय भीम आर्मी #chandershekharazad #caf #bahujan #bsp #babasahebambedkar #bhimarmy #ravan #ybbg #jaibhim #jaibhimarmy #lion #jaisanvidhan

1
भीम आर्मी एकता मिशन...!
जय भीम जय भीम आर्मी 
#chandershekharazad #caf #bahujan #bsp #babasahebambedkar #bhimarmy #ravan #ybbg #jaibhim #jaibhimarmy #lion #jaisanvidhan
buddhism_ambedkar @buddhism_ambedkar

आंबेडकरवाद बहुआयामी हैं। . . आंबेडकरवाद के प्रमुख आयाम राजकीय, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, दार्शनिक और संविधान हैं। . . इनमें से किसी एक या दो आयामों को ही आंबेडकरवाद समझ बैठना सरासर गलत है। . . समग्र आंबेडकरवादी बनो! . . . यहां भी देखें: @ambedkar_dhamma . . #prabuddhabharat #babhima . . #ambedkar #ambedkarism #ambedkari #ambedkarites #babasaheb #jaibhim #jaybhim #humanity #buddha #dhamma #hindu   #bahujan   #buddhism #buddhist #indianmuslims #vanchitbahujanaghadi

8
आंबेडकरवाद बहुआयामी हैं। .
.

आंबेडकरवाद के प्रमुख आयाम राजकीय, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, दार्शनिक और संविधान हैं। .
.

इनमें से किसी एक या दो आयामों को ही आंबेडकरवाद समझ बैठना सरासर गलत है। .
.

समग्र आंबेडकरवादी बनो! .
.
.

यहां भी देखें: @ambedkar_dhamma .
.

#prabuddhabharat #babhima .
.

#ambedkar #ambedkarism #ambedkari #ambedkarites #babasaheb #jaibhim #jaybhim #humanity #buddha #dhamma #hindu  #bahujan  #buddhism #buddhist #indianmuslims #vanchitbahujanaghadi
buddhism_ambedkar @buddhism_ambedkar

जय भीम क्या है?: . . जय भीम कोई चुनाव या राजनैतिक नारा नही है और न ही किसी व्यक्ति, समूह या क्षेत्र का एकाधिकार! . . 1) जय भीम प्रण है कि हम संविधान की रक्षा करेंगे। . . 2) जय भीम एक अपील है कि शिक्षित बनो ,संगठित रहो और संघर्ष करो। . . 3)जय भीम एक वादा है पे बैक टू सोसायटी का। . . 4) जय भीम अभिवचन है भारत की एकता और अखंडता के लिये मर मिटने का। . . 5) जय भीम एक क्रान्तिनारा है असमानता, लिंग भेद, अंधविश्वास के खिलाफ। . . 6)जय भीम एक भावना है मानवतावाद की। . . 7) जय भीम एक कटिबद्धता है स्वतंत्रता, समानता,बंधुता,न्याय और धर्मनिरपेक्षता की। . . 8) जय भीम एक योजना है दुनिया मे लोकतंत्र, नैतिकता, विज्ञान,शान्ति और विकास के लिए । . . जयभीम बोलने वालों ने इन भावों को अपने मन में सहेजकर रखना चाहिए। . . (साभार: मनोज कुमार आंबेडकर) . . यहां भी देखें: @ambedkar_dhamma . . #prabuddhabharat #babhima . . #ambedkar #ambedkarism #ambedkari #ambedkarites #babasaheb #jaibhim #jaybhim #humanity #buddha #dhamma #hindu   #bahujan   #buddhism #buddhist #indianmuslims #vanchitbahujanaghadi

27
जय भीम क्या है?: .
.

जय भीम कोई चुनाव या राजनैतिक नारा नही है और न ही किसी व्यक्ति, समूह या क्षेत्र का एकाधिकार!
.
.

1) जय भीम प्रण है कि हम संविधान की रक्षा करेंगे।
.
.

2) जय भीम एक अपील है कि शिक्षित बनो ,संगठित रहो और संघर्ष करो। .
. 
3)जय भीम एक वादा है पे बैक टू सोसायटी का। .
.

4) जय भीम अभिवचन है भारत की एकता और अखंडता के लिये मर मिटने का। .
.

5) जय भीम एक क्रान्तिनारा है असमानता, लिंग भेद, अंधविश्वास के खिलाफ।
.
.

6)जय भीम एक भावना है मानवतावाद की। .
.

7) जय भीम एक कटिबद्धता है स्वतंत्रता, समानता,बंधुता,न्याय और धर्मनिरपेक्षता की।
.
.

8) जय भीम एक योजना है दुनिया मे लोकतंत्र, नैतिकता, विज्ञान,शान्ति और विकास के लिए । .
.

जयभीम बोलने वालों ने इन भावों को अपने मन में सहेजकर रखना चाहिए। .
. (साभार: मनोज कुमार आंबेडकर) .
.

यहां भी देखें: @ambedkar_dhamma .
.

#prabuddhabharat #babhima .
.

#ambedkar #ambedkarism #ambedkari #ambedkarites #babasaheb #jaibhim #jaybhim #humanity #buddha #dhamma #hindu  #bahujan  #buddhism #buddhist #indianmuslims #vanchitbahujanaghadi
ricepettu @ricepettu

When this is the choice that the savarna liberal puts before you, you politely decline. In the moment of protesting the vileness of #invisiblemen , you do not allow this name to slip in, nor do you secure a panel for this book's writers. This is not a choice I want and this is not a strategy that will liberate our people. You cannot take this name alongside vidya and revathi. Swipe right to see why. Text designed by @cat_o_wat #trans #transgenderrights #nonbinary #bahujan #anticaste #appropriation #transgenderpolitics #transrights #translivesmatter #nothingaboutuswithoutus

0
When this is the choice that the savarna liberal puts before you, you politely decline. In the moment of protesting the vileness of #invisiblemen, you do not allow this name to slip in, nor do you secure a panel for this book's writers.
This is not a choice I want and this is not a strategy that will liberate our people. You cannot take this name alongside vidya and revathi. 
Swipe right to see why.

Text designed by @cat_o_wat

#trans #transgenderrights #nonbinary #bahujan #anticaste #appropriation #transgenderpolitics #transrights #translivesmatter #nothingaboutuswithoutus
we_marathi_entrepreneur @we_marathi_entrepreneur

. . . 🔘🔘🔘 @we_marathi_entrepreneur 🔘🔘🔘 🔘🔘🔘 @we_marathi_entrepreneur 🔘🔘🔘 🔘🔘🔘 @we_marathi_entrepreneur 🔘🔘🔘 🔘🔘🔘 @we_marathi_entrepreneur 🔘🔘🔘 ℹℹℹ #we_marathi_entrepreneur ℹℹℹ ______________________________________________ 🔘🔘🔘|| like•share•follow•commnet ||🔘🔘🔘 ______________________________________________ 🔘🔘●motivation●Direction●Tips●change🔘🔘 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 🔘🔘🔘🔘🔘>°<|| #wmeian|| >°<🔘🔘🔘🔘🔘 💯💯💯💯direction हवी आहे सोबत जुडा 💯💯💯💯 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • 📍📍📍📍📍➡या बदल अनुया 📍📍📍📍📍📍🔝बदल गरजेचा आहे🔝 📍📍📍📍📍📍📍📍🔜लवकरच येणार ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ➡@we_marathi_entrepreneur #we_marathi_entrepreneur . . . . . . . . . . . . . . #marathibana #marathi_premquotes #marathiquotes #marathimulgi #marathijokes #marathikavita #marathimulga #उद ्योजक #उद ्योजकता #मर ाठी #udyojak #udyojakta #business #marathibusinessman #marathiudyojak #maratha #marathi #marathimeme #marathi_status_ #marathimotivational #bahujan #marathisuvichar #marathiinspirations #marathistatus

2
.
.
. 🔘🔘🔘 @we_marathi_entrepreneur 🔘🔘🔘
🔘🔘🔘 @we_marathi_entrepreneur 🔘🔘🔘
🔘🔘🔘 @we_marathi_entrepreneur 🔘🔘🔘
🔘🔘🔘 @we_marathi_entrepreneur 🔘🔘🔘
ℹℹℹ #we_marathi_entrepreneur ℹℹℹ

______________________________________________
🔘🔘🔘|| like•share•follow•commnet ||🔘🔘🔘
______________________________________________
🔘🔘●motivation●Direction●Tips●change🔘🔘
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
🔘🔘🔘🔘🔘>°<||#wmeian|| >°<🔘🔘🔘🔘🔘 💯💯💯💯direction हवी आहे सोबत जुडा 💯💯💯💯
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•
•
•
📍📍📍📍📍➡या बदल अनुया
📍📍📍📍📍📍🔝बदल गरजेचा आहे🔝
📍📍📍📍📍📍📍📍🔜लवकरच येणार
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
➡@we_marathi_entrepreneur 
#we_marathi_entrepreneur .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#marathibana #marathi_premquotes #marathiquotes #marathimulgi
#marathijokes #marathikavita #marathimulga
#उद्योजक #उद्योजकता #मराठी #udyojak #udyojakta #business #marathibusinessman #marathiudyojak #maratha #marathi #marathimeme #marathi_status_ #marathimotivational #bahujan #marathisuvichar #marathiinspirations #marathistatus
buddhism_ambedkar @buddhism_ambedkar

True Pay back to society. 1)अमेरिका मे कार्यरत अभियान हुमने महाराष्ट्र के वर्धा में गरीब और वंचित छात्रों के लिए चल रही निःशुल्क कोचिंग देनेवाली नालंदा अकॅडमी के संपर्क मे फेसबुक के जरिये आए। . . 2)उन्होने अपनी जॉब से एक साल की छुट्टी ली और पहुच गए वर्धा। यहा आकर उन्होने नालंदा लैब्स की बुनियाद रखी। Robotics से लेकर technology के हर पहलु को वो खुद विद्यार्थीयो को पढाते थे। . . 3) अमेरिकन युनिवर्सिटी से PhD किए अभियान भाई से बच्चे उस knowledge का exposure ले रहे थे जो शायद विदेश में पढकर, लाखों खर्च करकर ही मिल पाता। . . 4) नालंदा के बच्चों से satellite launch करवाने का उनका सपना था। उन्होने हर बच्चे को target भी दे दिया था। आपको नासा मे जाना है, आपको GRE मे यहा से MS करना है। हर बच्चे के लिए future plan करके रखा था। पुरे भारत के हर राज्य से पहुचे 250 विद्यार्थीयो के कुछ ही समय मे वे चहेते सर बन गए। . . 5) नालंदा लैब्स आंबेडकरी मिशन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। . . 6)ज्यादातर मित्र पैसा डोनेट करते हैं। पर अभियान हुमने ने अपने संपर्को के जरिए नालंदा का एक ब्रांच केरल मे, एक ब्रांच बंगलौर मे और एक ब्रांच नागपुर मे खोलने वाले थे। नागपुर में लश्करीबाग मे आंबेडकर मिशन हाल है। वहा उन्होने पुरी लैब डालने के लिए तैयारी कर डाली थी। . . 7)लेकिन कल असमय हार्ट अटैक ने बहुत बडा नुकसान कर डाला और अब अभियान भाई हमारे बीच नहीं रहे। . . अभियान भाई ने आंबेडकरी मिशन के लिए एक नई लकीर खीची है जिसपर हमे चलना चाहिए। . . . अभियान भाई को आदरांजलि🙏🙏 . . (साभार: चेतन तांबे) . . यहां भी देखें: @ambedkar_dhamma . . #prabuddhabharat #babhima . . #ambedkar #ambedkarism #ambedkari #ambedkarites #babasaheb #jaibhim #jaybhim #humanity #buddha #dhamma #hindu   #bahujan   #buddhism #buddhist #indianmuslims #vanchitbahujanaghadi

7
True Pay back to society. 
1)अमेरिका मे कार्यरत अभियान हुमने महाराष्ट्र के वर्धा में गरीब और वंचित छात्रों के लिए चल रही निःशुल्क कोचिंग देनेवाली नालंदा अकॅडमी के संपर्क मे फेसबुक के जरिये आए। .
.

2)उन्होने अपनी जॉब से एक साल की छुट्टी ली और पहुच गए वर्धा। यहा आकर उन्होने नालंदा लैब्स की बुनियाद रखी। Robotics से लेकर technology के हर पहलु को वो खुद विद्यार्थीयो को पढाते थे। .
.

3) अमेरिकन युनिवर्सिटी से PhD किए अभियान भाई से बच्चे उस knowledge का exposure ले रहे थे जो शायद विदेश में पढकर, लाखों खर्च करकर ही मिल पाता। .
.

4) नालंदा के बच्चों से satellite launch करवाने का उनका सपना था। उन्होने हर बच्चे को target भी दे दिया था। आपको नासा मे जाना है, आपको GRE मे यहा से MS करना है। हर बच्चे के लिए future plan करके रखा था। पुरे भारत के हर राज्य से पहुचे 250 विद्यार्थीयो के कुछ ही समय मे वे चहेते सर बन गए। .
.

5) नालंदा लैब्स आंबेडकरी मिशन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। .
.

6)ज्यादातर मित्र पैसा डोनेट करते हैं। पर अभियान हुमने ने अपने संपर्को के जरिए नालंदा का एक ब्रांच केरल मे, एक ब्रांच बंगलौर मे और एक ब्रांच नागपुर मे खोलने वाले थे। नागपुर में लश्करीबाग मे आंबेडकर मिशन हाल है। वहा उन्होने पुरी लैब डालने के लिए तैयारी कर डाली थी। .
.

7)लेकिन कल असमय हार्ट अटैक ने बहुत बडा नुकसान कर डाला और अब अभियान भाई हमारे बीच नहीं रहे। .
.

अभियान भाई ने आंबेडकरी मिशन के लिए एक नई लकीर खीची है जिसपर हमे चलना चाहिए। .
.
.

अभियान भाई को आदरांजलि🙏🙏 .
. (साभार: चेतन तांबे) .
.

यहां भी देखें: @ambedkar_dhamma .
.

#prabuddhabharat #babhima .
.

#ambedkar #ambedkarism #ambedkari #ambedkarites #babasaheb #jaibhim #jaybhim #humanity #buddha #dhamma #hindu  #bahujan  #buddhism #buddhist #indianmuslims #vanchitbahujanaghadi
prashant_singh_16 @prashant_singh_16

बिहार के वैशाली जिले में माँ सरस्वती की प्रतिमा को विसर्जन के लिए लेकर जा रहे "दलितों" पर "दबंग यादवों ने हमला कर दिया"। पासवान टोले के दलित जब सरस्वती प्रतिमा को विसर्जन के लिए लेकर जा रहे थे तब शोभा यात्रा के यादव टोले से गुजरने के समय, यादव टोले के दबंग यादवों ने D.J के बहाने दलितों को मारा-पीटा और उन पर गोली चला दी जिससे एक दलित लड़की की गोली लगने से वहीं पर मृत्यु हो गई और अनेकों दलित पिटाई से घायल हो गए जिनका इलाज P.M.C.H. में चल रहा है। बताया जा रहा है कि घटना पूर्व की शत्रुता का परिणाम है जिसमें दलितों और दबंग यादवों के बीच गांव के किसी जमीन को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा है। ऐसी घटनाएं किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक हैं। . (यह "समाचार" देश के प्रतिष्ठित समाचारपत्र "दैनिक हिन्दुस्तान" के बिहार - वैशाली जिले के आज के ताजा अंक यानि 13 फरवरी 2019 - बुधवार से लिया गया है)। . #dalit #dalits #bahujan #bahujans #bahujansamaj #jaybhim #jaybhim 💙 #jaybhimboys #jaybhimboys 💪 #jaybhimarmy #jaybhimgirls #jaybhim_india #jaybhimproducts #yadav #yadavbrand #yaduvanshi #yaduvanshiboy #yadavji #yadav_brand #castism

0
बिहार के वैशाली जिले में माँ सरस्वती की प्रतिमा को विसर्जन के लिए लेकर जा रहे "दलितों" पर "दबंग यादवों ने हमला कर दिया"। पासवान टोले के दलित जब सरस्वती प्रतिमा को विसर्जन के लिए लेकर जा रहे थे तब शोभा यात्रा के यादव टोले से गुजरने के समय, यादव टोले के दबंग यादवों ने D.J के बहाने दलितों को मारा-पीटा और उन पर गोली चला दी जिससे एक दलित लड़की की गोली लगने से वहीं पर मृत्यु हो गई और अनेकों दलित पिटाई से घायल हो गए जिनका इलाज P.M.C.H. में चल रहा है।
बताया जा रहा है कि घटना पूर्व की शत्रुता का परिणाम है जिसमें दलितों और दबंग यादवों के बीच गांव के किसी जमीन को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा है। ऐसी घटनाएं किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक हैं।
.
(यह "समाचार" देश के प्रतिष्ठित समाचारपत्र "दैनिक हिन्दुस्तान" के बिहार - वैशाली जिले के आज के ताजा अंक यानि 13 फरवरी 2019 - बुधवार से लिया गया है)।
.
#dalit #dalits #bahujan #bahujans #bahujansamaj #jaybhim #jaybhim 💙 #jaybhimboys #jaybhimboys 💪 #jaybhimarmy #jaybhimgirls #jaybhim_india #jaybhimproducts #yadav #yadavbrand #yaduvanshi #yaduvanshiboy #yadavji #yadav_brand #castism
chore_jatav_ke @chore_jatav_ke

Jai guru Ravidas🙏🙏🙏🙏जाटव🔥🙏🙏🙏🙏 🇯​🇦​🇮​ 🇧​🇭​🇪​🇪​🇲​🙏 👇👇👇Follow my page @chore_jatav_ke @chore_jatav_ke @chore_jatav_ke @chore_jatav_ke @chore_jatav_ke @chore_jatav_ke 👆👆👆Follow my page €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ 👉ᴛᴜʀɴ ᴏɴ ᴛʜᴇ ᴘᴏsᴛ ɴᴏᴛɪғɪᴄᴀᴛɪᴏɴ #Chamar #chamarunity #delhi #noida #gurgaon #chamarekta #chamarsaab #chamaran #jatav #bsp #ghaziabad #jatavsarkar #Jatavunity #jatavsamaj #Jatavhukka #jatavcommunity #uttarpradesh #jatavbrand #dalitekta #dalit #bahujan 🅢🅘🅚🅢🅗🅘🅣 🅑🅐🅝🅞,🅢🅐🅝🅖🅐🅣🅗🅘🅣 🅡🅐🅗🅞,🅢🅐🅝🅖🅗🅐🅡🅢🅗 🅚🅐🅡🅞 #babasaheb #Ambedkarwaadi #ambedkar #drbrambedkar #scstobc #Schedulecaste #maharashtra #world #haryana 🅁🄾🅈🄰🄻 🄲🄷🄰🄼🄰🅁 € @jatavcommunity @jatavunity @chamarstudio @tha_great_chamar @chamar_____ekta @_chamar_brand_ @royal_chamar_brand @brandedchamar6055 @jatav_ekta @jatav_world @jatavsamaj007 @jatav_lifestyle @jatav_samaj001 @jatav_university @jatav___samaj @jatav_university_ @jatav_culture @jatavbodybuilders @_jatav.brand_ @__jatavnii__ @jatavjbs @jatavfamily @ambedkarwadi_2.0 @ambedkar_dhamma @dr_bhimrao @ambedkartv @ambedkar_fanclub

0
Jai guru Ravidas🙏🙏🙏🙏जाटव🔥🙏🙏🙏🙏 🇯​🇦​🇮​ 🇧​🇭​🇪​🇪​🇲​🙏
👇👇👇Follow my page
@chore_jatav_ke @chore_jatav_ke
@chore_jatav_ke @chore_jatav_ke
@chore_jatav_ke @chore_jatav_ke
👆👆👆Follow my page €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ 👉ᴛᴜʀɴ ᴏɴ ᴛʜᴇ ᴘᴏsᴛ ɴᴏᴛɪғɪᴄᴀᴛɪᴏɴ
#Chamar #chamarunity #delhi #noida #gurgaon #chamarekta #chamarsaab #chamaran #jatav #bsp #ghaziabad #jatavsarkar #Jatavunity #jatavsamaj #Jatavhukka #jatavcommunity #uttarpradesh #jatavbrand #dalitekta #dalit #bahujan
🅢🅘🅚🅢🅗🅘🅣 🅑🅐🅝🅞,🅢🅐🅝🅖🅐🅣🅗🅘🅣 🅡🅐🅗🅞,🅢🅐🅝🅖🅗🅐🅡🅢🅗 🅚🅐🅡🅞
#babasaheb #Ambedkarwaadi 
#ambedkar #drbrambedkar #scstobc #Schedulecaste #maharashtra #world #haryana 🅁🄾🅈🄰🄻 🄲🄷🄰🄼🄰🅁 €

@jatavcommunity @jatavunity @chamarstudio @tha_great_chamar @chamar_____ekta @_chamar_brand_ @royal_chamar_brand @brandedchamar6055 @jatav_ekta @jatav_world @jatavsamaj007 @jatav_lifestyle
@jatav_samaj001 @jatav_university @jatav___samaj @jatav_university_ @jatav_culture @jatavbodybuilders @_jatav.brand_ @__jatavnii__ @jatavjbs @jatavfamily @ambedkarwadi_2.0 @ambedkar_dhamma @dr_bhimrao @ambedkartv @ambedkar_fanclub
buddhism_ambedkar @buddhism_ambedkar

स्त्री शिक्षा की पहली बलि "बाहुली": . . समाज उद्धार कार्य में यहाँ की सामाजिक व्यवस्था ने कई ज्ञात अज्ञात लोगों की बलि ली है। . . 1)म.ज्योतिबा फुले के सहयोगी रहे डॉ. विश्राम रामजी घोले ने स्त्री शिक्षा की शुरुआत अपने घर से करते हुए अपनी बेटी काशीबाई उर्फ बाहुली को पढ़ाना शुरू किया। . . 2)उस दौर में स्त्री को पढ़ाना मतलब धर्म भ्रष्ट होना था।बाहुली की शिक्षा को परिवार वालों और रिश्तेदारों का सख्त विरोध था। . . 3) जातिपंचायत ने डॉ. घोले को जाति से बहिष्कृत करने की चेतावनी भी दी। . . 4)भारी विरोध के बावजूद भी डॉ. घोले ने अपनी बेटी को पढ़ाना जारी रखा तो धर्म के ठेकेदारों ने एक भयानक षड़यंत्र को अंजाम दिया। . . 5) केवल 07 साल उम्र की बाहुली को लड्डू में काँच के टुकड़े मिलाकर खिलाएं गए, जिससे अंतर्गत रक्तस्राव से उसकि मृत्यु हो गई। . . 6) सन 1880 में अपनी लाडली बाहुली की स्मृति में डॉ घोले ने पुणे के दगडू शेठ गणपति के पास सभी जाति धर्मों के लिए एक पाणी की टंकी बनाई और नाम दिया "बाहुली चा हौद" (बाहुली की टंकी)। . . 7)अभी के दगडू शेठ हलवाई गणपति को पहले "बाहुली हौदाचा गणपति" नाम से जाना जाता था। . . (संदर्भ: डॉ. विश्राम रामजी घोले आणि त्यांचा परिवार, लेखिका-अरुणा ढेरे) . . कभी पुणे जाओगे तो शनिवार वाड़ा के पीछे दगडू शेठ हलवाई गणपति के पास स्थित "बाहुली चा हौद" जरूर देखों। वहां एक शिलालेख भी हैं। . . यहां भी देखें: @ambedkar_dhamma . . #prabuddhabharat #babhima . . #ambedkar #ambedkarism #ambedkari #ambedkarites #babasaheb #jaibhim #jaybhim #humanity #buddha #dhamma #hindu   #bahujan   #buddhism #buddhist #indianmuslims #vanchitbahujanaghadi

11
स्त्री शिक्षा की पहली बलि "बाहुली": .
.

समाज उद्धार कार्य में यहाँ की सामाजिक व्यवस्था ने कई ज्ञात अज्ञात लोगों की बलि ली है। .
.

1)म.ज्योतिबा फुले के सहयोगी रहे डॉ. विश्राम रामजी घोले ने स्त्री शिक्षा की शुरुआत अपने घर से करते हुए अपनी बेटी काशीबाई उर्फ बाहुली को पढ़ाना शुरू किया। .
.

2)उस दौर में स्त्री को पढ़ाना मतलब धर्म भ्रष्ट होना था।बाहुली की शिक्षा को परिवार वालों और रिश्तेदारों का सख्त विरोध था। .
.

3) जातिपंचायत ने डॉ. घोले को जाति से बहिष्कृत करने की चेतावनी भी दी। .
.

4)भारी विरोध के बावजूद भी डॉ. घोले ने अपनी बेटी को पढ़ाना जारी रखा तो धर्म के ठेकेदारों ने एक भयानक षड़यंत्र को अंजाम दिया। .
.

5) केवल 07 साल उम्र की बाहुली को लड्डू में काँच के टुकड़े मिलाकर खिलाएं गए, जिससे अंतर्गत रक्तस्राव से उसकि मृत्यु हो गई। .
.

6) सन 1880 में अपनी लाडली बाहुली की स्मृति में डॉ घोले ने पुणे के दगडू शेठ गणपति के पास सभी जाति धर्मों के लिए एक पाणी की टंकी बनाई और नाम दिया "बाहुली चा हौद" (बाहुली की टंकी)। .
.

7)अभी के दगडू शेठ हलवाई गणपति को पहले "बाहुली हौदाचा गणपति" नाम से जाना जाता था।
.
. (संदर्भ: डॉ. विश्राम रामजी घोले आणि त्यांचा परिवार, लेखिका-अरुणा ढेरे) .
.

कभी पुणे जाओगे तो शनिवार वाड़ा के पीछे दगडू शेठ हलवाई गणपति के पास स्थित "बाहुली चा हौद" जरूर देखों। वहां एक शिलालेख भी हैं। .
.

यहां भी देखें: @ambedkar_dhamma .
.

#prabuddhabharat #babhima .
.

#ambedkar #ambedkarism #ambedkari #ambedkarites #babasaheb #jaibhim #jaybhim #humanity #buddha #dhamma #hindu  #bahujan  #buddhism #buddhist #indianmuslims #vanchitbahujanaghadi
jyotinisha @jyotinisha

Kajal, a South-Asian magazine writes on #brant Absolutely, more reasons to contribute to the making of this film. Crowd funding link is in bio. #bahujan #babasaheb #filmmaking #crowdfunding #manifestation #jaibhim #womenfilmmakers #thankyou

1
Kajal, a South-Asian magazine writes on #brant 
Absolutely, more reasons to contribute to the making of this film. Crowd funding link is in bio.
#bahujan #babasaheb #filmmaking #crowdfunding #manifestation #jaibhim #womenfilmmakers #thankyou
son_of_bhimrao_ @son_of_bhimrao_

#Repost @buddhism_ambedkar • • • • • पहचानो कौन? . . 1)किसी जमाने में वे एक बॉक्सर थे। . . 2)महाराष्ट्र के सबसे काबिल वकीलों में उनका नाम लिया जाता हैं। . . 3)लगभग 40 साल पहले उन्होंने राजनीति में कदम रखा। . . 4) उनके सार्वजनिक जीवन में राजनीति और समाजनीति का अद्भुत मिश्रण झलकता हैं। . . 5) सन 1980 के बाद महाराष्ट्र में वे बौद्धों के प्रमुख तारणहार रहे हैं। . . 6)डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने की हुई "उत्कृष्ट नेता" की परिभाषा(Defination) में वे पूरी तरह से फिट बैठते हैं। . . 7)आज की तारीख में सभी वंचित समूह उनमें अपने भविष्य की संभावनाएं खोज रहे हैं। . . 8) महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के विचार और रक्त उनकी विरासत हैं। . . पहचानो वे कौन हैं? . . . . #prabuddhabharat #babhima . . #ambedkar #ambedkarism #ambedkari #ambedkarites #babasaheb #jaibhim #jaybhim #humanity #buddha #dhamma #hindu   #bahujan   #buddhism #buddhist #indianmuslims #vanchitbahujanaghadi #mazabhim #sonofbhimrao

40
#Repost @buddhism_ambedkar
• • • • •
पहचानो कौन? .
.

1)किसी जमाने में वे एक बॉक्सर थे। .
.

2)महाराष्ट्र के सबसे काबिल वकीलों में उनका नाम लिया जाता हैं। .
.

3)लगभग 40 साल पहले उन्होंने राजनीति में कदम रखा। .
.

4) उनके सार्वजनिक जीवन में राजनीति और समाजनीति का अद्भुत मिश्रण झलकता हैं। .
.

5) सन 1980 के बाद महाराष्ट्र में वे बौद्धों के प्रमुख तारणहार रहे हैं। .
.

6)डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने की हुई "उत्कृष्ट नेता" की परिभाषा(Defination) में वे पूरी तरह से फिट बैठते हैं। .
.

7)आज की तारीख में सभी वंचित समूह उनमें अपने भविष्य की संभावनाएं खोज रहे हैं। .
.

8) महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के विचार और रक्त उनकी विरासत हैं। .
.

पहचानो वे कौन हैं? .
.
.
.

#prabuddhabharat #babhima .
.

#ambedkar #ambedkarism #ambedkari #ambedkarites #babasaheb #jaibhim #jaybhim #humanity #buddha #dhamma #hindu  #bahujan  #buddhism #buddhist #indianmuslims #vanchitbahujanaghadi
#mazabhim #sonofbhimrao
chore_jatav_ke @chore_jatav_ke

New song salute out now Link in bio subscribe and like Jai guru Ravidas🙏🙏🙏🙏जाटव🔥🙏🙏🙏🙏 🇯​🇦​🇮​ 🇧​🇭​🇪​🇪​🇲​🙏 👇👇👇Follow my page @chore_jatav_ke @chore_jatav_ke @chore_jatav_ke @chore_jatav_ke @chore_jatav_ke @chore_jatav_ke 👆👆👆Follow my page €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ 👉ᴛᴜʀɴ ᴏɴ ᴛʜᴇ ᴘᴏsᴛ ɴᴏᴛɪғɪᴄᴀᴛɪᴏɴ #Chamar #chamarunity #delhi #noida #gurgaon #chamarekta #chamarsaab #chamaran #jatav #bsp #ghaziabad #jatavsarkar #Jatavunity #jatavsamaj #Jatavhukka #jatavcommunity #uttarpradesh #jatavbrand #dalitekta #dalit #bahujan 🅢🅘🅚🅢🅗🅘🅣 🅑🅐🅝🅞,🅢🅐🅝🅖🅐🅣🅗🅘🅣 🅡🅐🅗🅞,🅢🅐🅝🅖🅗🅐🅡🅢🅗 🅚🅐🅡🅞 #babasaheb #Ambedkarwaadi #ambedkar #drbrambedkar #scstobc #Schedulecaste #maharashtra #world #haryana 🅁🄾🅈🄰🄻 🄲🄷🄰🄼🄰🅁 € @jatavcommunity @jatavunity @chamarstudio @tha_great_chamar @chamar_____ekta @_chamar_brand_ @royal_chamar_brand @brandedchamar6055 @jatav_ekta @jatav_world @jatavsamaj007 @jatav_lifestyle @jatav_samaj001 @jatav_university @jatav___samaj @jatav_university_ @jatav_culture @jatavbodybuilders @_jatav.brand_ @__jatavnii__ @jatavjbs @jatavfamily @ambedkarwadi_2.0 @ambedkar_dhamma @dr_bhimrao @ambedkartv @ambedkar_fanclub

16
New song salute out now 
Link in bio subscribe and like
Jai guru Ravidas🙏🙏🙏🙏जाटव🔥🙏🙏🙏🙏 🇯​🇦​🇮​ 🇧​🇭​🇪​🇪​🇲​🙏
👇👇👇Follow my page
@chore_jatav_ke @chore_jatav_ke
@chore_jatav_ke @chore_jatav_ke
@chore_jatav_ke @chore_jatav_ke
👆👆👆Follow my page €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ 👉ᴛᴜʀɴ ᴏɴ ᴛʜᴇ ᴘᴏsᴛ ɴᴏᴛɪғɪᴄᴀᴛɪᴏɴ
#Chamar #chamarunity #delhi #noida #gurgaon #chamarekta #chamarsaab #chamaran #jatav #bsp #ghaziabad #jatavsarkar #Jatavunity #jatavsamaj #Jatavhukka #jatavcommunity #uttarpradesh #jatavbrand #dalitekta #dalit #bahujan
🅢🅘🅚🅢🅗🅘🅣 🅑🅐🅝🅞,🅢🅐🅝🅖🅐🅣🅗🅘🅣 🅡🅐🅗🅞,🅢🅐🅝🅖🅗🅐🅡🅢🅗 🅚🅐🅡🅞
#babasaheb #Ambedkarwaadi 
#ambedkar #drbrambedkar #scstobc #Schedulecaste #maharashtra #world #haryana 🅁🄾🅈🄰🄻 🄲🄷🄰🄼🄰🅁 €

@jatavcommunity @jatavunity @chamarstudio @tha_great_chamar @chamar_____ekta @_chamar_brand_ @royal_chamar_brand @brandedchamar6055 @jatav_ekta @jatav_world @jatavsamaj007 @jatav_lifestyle
@jatav_samaj001 @jatav_university @jatav___samaj @jatav_university_ @jatav_culture @jatavbodybuilders @_jatav.brand_ @__jatavnii__ @jatavjbs @jatavfamily @ambedkarwadi_2.0 @ambedkar_dhamma @dr_bhimrao @ambedkartv @ambedkar_fanclub
we_marathi_entrepreneur @we_marathi_entrepreneur

📣जब तक फोडेंगे नाही तब तक ______ नाही? ( उत्तर comment करा) ●तुमचं स्वप्न नकीच डोंगर फोंडण्या पेक्षा सोपच असेंन नाही का? . . . 🔘🔘🔘 @we_marathi_entrepreneur 🔘🔘🔘 🔘🔘🔘 @we_marathi_entrepreneur 🔘🔘🔘 🔘🔘🔘 @we_marathi_entrepreneur 🔘🔘🔘 🔘🔘🔘 @we_marathi_entrepreneur 🔘🔘🔘 ℹℹℹ #we_marathi_entrepreneur ℹℹℹ ______________________________________________ 🔘🔘🔘|| like•share•follow•commnet ||🔘🔘🔘 ______________________________________________ 🔘🔘●motivation●Direction●Tips●change🔘🔘 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 🔘🔘🔘🔘🔘>°<|| #wmeian|| >°<🔘🔘🔘🔘🔘 💯💯💯💯direction हवी आहे सोबत जुडा 💯💯💯💯 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • 📍📍📍📍📍➡या बदल अनुया 📍📍📍📍📍📍🔝बदल गरजेचा आहे🔝 📍📍📍📍📍📍📍📍🔜लवकरच येणार ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ➡@we_marathi_entrepreneur #we_marathi_entrepreneur . . . . . . . . . . . . . . #marathibana #marathi_premquotes #marathiquotes #marathimulgi #marathijokes #marathikavita #marathimulga #उद ्योजक #उद ्योजकता #मर ाठी #udyojak #udyojakta #business #marathibusinessman #marathiudyojak #maratha #marathi #marathimeme #marathi_status_ #marathimotivational #bahujan #marathisuvichar #marathiinspirations #marathistatus

6
📣जब तक फोडेंगे नाही तब तक ______ नाही? ( उत्तर comment करा)
●तुमचं स्वप्न नकीच डोंगर फोंडण्या पेक्षा सोपच असेंन नाही का?
.
.
. 🔘🔘🔘 @we_marathi_entrepreneur 🔘🔘🔘
🔘🔘🔘 @we_marathi_entrepreneur 🔘🔘🔘
🔘🔘🔘 @we_marathi_entrepreneur 🔘🔘🔘
🔘🔘🔘 @we_marathi_entrepreneur 🔘🔘🔘
ℹℹℹ #we_marathi_entrepreneur ℹℹℹ

______________________________________________
🔘🔘🔘|| like•share•follow•commnet ||🔘🔘🔘
______________________________________________
🔘🔘●motivation●Direction●Tips●change🔘🔘
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
🔘🔘🔘🔘🔘>°<||#wmeian|| >°<🔘🔘🔘🔘🔘 💯💯💯💯direction हवी आहे सोबत जुडा 💯💯💯💯
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•
•
•
📍📍📍📍📍➡या बदल अनुया
📍📍📍📍📍📍🔝बदल गरजेचा आहे🔝
📍📍📍📍📍📍📍📍🔜लवकरच येणार
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
➡@we_marathi_entrepreneur 
#we_marathi_entrepreneur .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#marathibana #marathi_premquotes #marathiquotes #marathimulgi
#marathijokes #marathikavita #marathimulga
#उद्योजक #उद्योजकता #मराठी #udyojak #udyojakta #business #marathibusinessman #marathiudyojak #maratha #marathi #marathimeme #marathi_status_ #marathimotivational #bahujan #marathisuvichar #marathiinspirations #marathistatus
chore_jatav_ke @chore_jatav_ke

Jai guru Ravidas🙏🙏🙏🙏जाटव🔥🙏🙏🙏🙏 🇯​🇦​🇮​ 🇧​🇭​🇪​🇪​🇲​🙏 👇👇👇Follow my page @chore_jatav_ke @chore_jatav_ke @chore_jatav_ke @chore_jatav_ke @chore_jatav_ke @chore_jatav_ke 👆👆👆Follow my page €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ 👉ᴛᴜʀɴ ᴏɴ ᴛʜᴇ ᴘᴏsᴛ ɴᴏᴛɪғɪᴄᴀᴛɪᴏɴ #Chamar #chamarunity #delhi #noida #gurgaon #chamarekta #chamarsaab #chamaran #jatav #bsp #ghaziabad #jatavsarkar #Jatavunity #jatavsamaj #Jatavhukka #jatavcommunity #uttarpradesh #jatavbrand #dalitekta #dalit #bahujan 🅢🅘🅚🅢🅗🅘🅣 🅑🅐🅝🅞,🅢🅐🅝🅖🅐🅣🅗🅘🅣 🅡🅐🅗🅞,🅢🅐🅝🅖🅗🅐🅡🅢🅗 🅚🅐🅡🅞 #babasaheb #Ambedkarwaadi #ambedkar #drbrambedkar #scstobc #Schedulecaste #maharashtra #world #haryana 🅁🄾🅈🄰🄻 🄲🄷🄰🄼🄰🅁 € @jatavcommunity @jatavunity @chamarstudio @tha_great_chamar @chamar_____ekta @_chamar_brand_ @royal_chamar_brand @brandedchamar6055 @jatav_ekta @jatav_world @jatavsamaj007 @jatav_lifestyle @jatav_samaj001 @jatav_university @jatav___samaj @jatav_university_ @jatav_culture @jatavbodybuilders @_jatav.brand_ @__jatavnii__ @jatavjbs @jatavfamily @ambedkarwadi_2.0 @ambedkar_dhamma @dr_bhimrao @ambedkartv @ambedkar_fanclub

3
Jai guru Ravidas🙏🙏🙏🙏जाटव🔥🙏🙏🙏🙏 🇯​🇦​🇮​ 🇧​🇭​🇪​🇪​🇲​🙏
👇👇👇Follow my page
@chore_jatav_ke @chore_jatav_ke
@chore_jatav_ke @chore_jatav_ke
@chore_jatav_ke @chore_jatav_ke
👆👆👆Follow my page €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ 👉ᴛᴜʀɴ ᴏɴ ᴛʜᴇ ᴘᴏsᴛ ɴᴏᴛɪғɪᴄᴀᴛɪᴏɴ
#Chamar #chamarunity #delhi #noida #gurgaon #chamarekta #chamarsaab #chamaran #jatav #bsp #ghaziabad #jatavsarkar #Jatavunity #jatavsamaj #Jatavhukka #jatavcommunity #uttarpradesh #jatavbrand #dalitekta #dalit #bahujan
🅢🅘🅚🅢🅗🅘🅣 🅑🅐🅝🅞,🅢🅐🅝🅖🅐🅣🅗🅘🅣 🅡🅐🅗🅞,🅢🅐🅝🅖🅗🅐🅡🅢🅗 🅚🅐🅡🅞
#babasaheb #Ambedkarwaadi 
#ambedkar #drbrambedkar #scstobc #Schedulecaste #maharashtra #world #haryana 🅁🄾🅈🄰🄻 🄲🄷🄰🄼🄰🅁 €

@jatavcommunity @jatavunity @chamarstudio @tha_great_chamar @chamar_____ekta @_chamar_brand_ @royal_chamar_brand @brandedchamar6055 @jatav_ekta @jatav_world @jatavsamaj007 @jatav_lifestyle
@jatav_samaj001 @jatav_university @jatav___samaj @jatav_university_ @jatav_culture @jatavbodybuilders @_jatav.brand_ @__jatavnii__ @jatavjbs @jatavfamily @ambedkarwadi_2.0 @ambedkar_dhamma @dr_bhimrao @ambedkartv @ambedkar_fanclub
indiabsp @indiabsp

माननीय बहेनजी मायावती जी का ट्विटर अकाउंट का नेम @Sushrimayawati से अब सिर्फ़ @Mayawati कर दीया गया है । #nextpmbahanji #bsp #bsp4bharat #mayawati #missionary #mission2019 #ambedkarism #tweeter #follow #support #supremecourt #buddhism #bahujan #bahujansamajparty #nextpmmayawatiji2019 #muslim #politician #delhi #india #lucknow #allahabad

4
माननीय बहेनजी मायावती जी का ट्विटर अकाउंट का नेम @Sushrimayawati से अब सिर्फ़ @Mayawati कर दीया गया है ।

#nextpmbahanji #bsp #bsp4bharat #mayawati #missionary #mission2019 #ambedkarism #tweeter #follow #support #supremecourt #buddhism #bahujan #bahujansamajparty #nextpmmayawatiji2019 #muslim #politician #delhi #india #lucknow #allahabad
qissakothi @qissakothi

What lovely conversations... experiences that we often do not feel at the moment when they happen but realise as an afterthought, experiences that are overshadowed by popular media blackout, experiences of the other as our own... do they remain etched in skin, our names or pasts, do we remove them or do we reiterate them? Workshop cum sharing session on everyday caste experiences in India as part of the process for developing Romeo Ravidas aur Juliet Devi. @studiotamaasha #qissakothi #romeoravidasaurjulietdevi @kiranpawar_artist @pcthespist #everydaycasteism #caste #dalit #bahujan #mumbaitheatreguide #mumbaitheatrecircuit #mumbai_uncensored PC: @dabas_akash

4
What lovely conversations... experiences that we often do not feel at the moment when they happen but realise as an afterthought, experiences that are overshadowed by popular media blackout, experiences of the other as our own... do they remain etched in skin, our names or pasts, do we remove them or do we reiterate them? Workshop cum sharing session on everyday caste experiences in India as part of the process for developing Romeo Ravidas aur Juliet Devi. @studiotamaasha #qissakothi #romeoravidasaurjulietdevi @kiranpawar_artist @pcthespist #everydaycasteism #caste #dalit #bahujan #mumbaitheatreguide #mumbaitheatrecircuit #mumbai_uncensored PC: @dabas_akash
indiabsp @indiabsp

वैसे अभी तो मुर्त्तियो पर खर्च पैसे को वापस करने का आदेश मानयीय सुप्रीम कोर्ट से नही आया है लेकिन अगर ऐसा कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट दे भी देती है तो हम तैयार है लेकिन हमारे महापुरुषों की मूर्तियां और उनके इतिहास के साथ खिलवाड़ करने की किसी की हैसियत नही है । ये देश बाबा सहाब के द्वारा बनाये गए भारत के संविधान से चलता है किसी मनुवादी विचारधारा से नही। क्रांतिकारी जय भीम बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। #ambedkarism #ambedkarpark #statue #supremecourt #india #constitution #law #lucknow #mayawati ji. #buddhism #ashoka #mulnivasi #bahujan #mahapurush #humanity #bahujansamajparty #nextpmmayawatiji2019 #jaybheem

3
वैसे अभी तो मुर्त्तियो पर खर्च पैसे को वापस करने का आदेश मानयीय सुप्रीम कोर्ट से नही आया है लेकिन अगर ऐसा कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट दे भी देती है तो हम तैयार है लेकिन हमारे महापुरुषों की मूर्तियां और उनके इतिहास के साथ खिलवाड़ करने की किसी की हैसियत नही है । ये देश बाबा सहाब के द्वारा बनाये गए भारत के संविधान से चलता है किसी मनुवादी विचारधारा से नही। क्रांतिकारी जय भीम बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद।

#ambedkarism #ambedkarpark #statue #supremecourt #india #constitution #law #lucknow #mayawati ji.#buddhism #ashoka #mulnivasi #bahujan #mahapurush #humanity #bahujansamajparty #nextpmmayawatiji2019 #jaybheem
buddhism_ambedkar @buddhism_ambedkar

पहचानो कौन? . . 1)किसी जमाने में वे एक बॉक्सर थे। . . 2)महाराष्ट्र के सबसे काबिल वकीलों में उनका नाम लिया जाता हैं। . . 3)लगभग 40 साल पहले उन्होंने राजनीति में कदम रखा। . . 4) उनके सार्वजनिक जीवन में राजनीति और समाजनीति का अद्भुत मिश्रण झलकता हैं। . . 5) सन 1980 के बाद महाराष्ट्र में वे बौद्धों के प्रमुख तारणहार रहे हैं। . . 6)डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने की हुई "उत्कृष्ट नेता" की परिभाषा(Defination) में वे पूरी तरह से फिट बैठते हैं। . . 7)आज की तारीख में सभी वंचित समूह उनमें अपने भविष्य की संभावनाएं खोज रहे हैं। . . 8) महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के विचार और रक्त उनकी विरासत हैं। . . पहचानो वे कौन हैं? . . . यहां भी देखें: @ambedkar_dhamma . . #prabuddhabharat #babhima . . #ambedkar #ambedkarism #ambedkari #ambedkarites #babasaheb #jaibhim #jaybhim #humanity #buddha #dhamma #hindu   #bahujan   #buddhism #buddhist #indianmuslims #vanchitbahujanaghadi

43
पहचानो कौन? .
.

1)किसी जमाने में वे एक बॉक्सर थे। .
.

2)महाराष्ट्र के सबसे काबिल वकीलों में उनका नाम लिया जाता हैं। .
.

3)लगभग 40 साल पहले उन्होंने राजनीति में कदम रखा। .
.

4) उनके सार्वजनिक जीवन में राजनीति और समाजनीति का अद्भुत मिश्रण झलकता हैं। .
.

5) सन 1980 के बाद महाराष्ट्र में वे बौद्धों के प्रमुख तारणहार रहे हैं। .
.

6)डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने की हुई "उत्कृष्ट नेता" की परिभाषा(Defination) में वे पूरी तरह से फिट बैठते हैं। .
.

7)आज की तारीख में सभी वंचित समूह उनमें अपने भविष्य की संभावनाएं खोज रहे हैं। .
.

8) महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के विचार और रक्त उनकी विरासत हैं। .
.

पहचानो वे कौन हैं? .
.
.

यहां भी देखें: @ambedkar_dhamma .
.

#prabuddhabharat #babhima .
.

#ambedkar #ambedkarism #ambedkari #ambedkarites #babasaheb #jaibhim #jaybhim #humanity #buddha #dhamma #hindu  #bahujan  #buddhism #buddhist #indianmuslims #vanchitbahujanaghadi
ricepettu @ricepettu

Two colors, five digits. "the binary code: a coding system using the binary digits 0 and 1 to represent a letter, digit, or other character in a computer or other electronic device." You write your code, I write mine. #cliche #mondaymotivation #instaoftheday #silver #black #brown #bahujan #nonbinary #ubuntulove #opensource #transgender

0
Two colors, five digits.
"the binary code: a coding system using the binary digits 0 and 1 to represent a letter, digit, or other character in a computer or other electronic device." You write your code, I write mine.

#cliche #mondaymotivation #instaoftheday #silver #black #brown #bahujan #nonbinary #ubuntulove #opensource #transgender
we_marathi_entrepreneur @we_marathi_entrepreneur

• "प्रत्येक गोष्टीला वेळ हा लागतोच" • 🔘🔘🔘 @we_marathi_entrepreneur 🔘🔘🔘 🔘🔘🔘 @we_marathi_entrepreneur 🔘🔘🔘 🔘🔘🔘 @we_marathi_entrepreneur 🔘🔘🔘 🔘🔘🔘 @we_marathi_entrepreneur 🔘🔘🔘 ℹℹℹ #we_marathi_entrepreneur ℹℹℹ ______________________________________________ 🔘🔘🔘|| like•share•follow•commnet ||🔘🔘🔘 ______________________________________________ 🔘🔘●motivation●Direction●Tips●change🔘🔘 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 🔘🔘🔘🔘🔘>°<|| #wmeian|| >°<🔘🔘🔘🔘🔘 💯💯💯💯direction हवी आहे सोबत जुडा 💯💯💯💯 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • 📍📍📍📍📍➡या बदल अनुया 📍📍📍📍📍📍🔝बदल गरजेचा आहे🔝 📍📍📍📍📍📍📍📍🔜लवकरच येणार ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ➡@we_marathi_entrepreneur #we_marathi_entrepreneur . . . . . . . . . . . . . . #marathibana #marathi_premquotes #marathiquotes #marathimulgi #marathijokes #marathikavita #marathimulga #उद ्योजक #उद ्योजकता #मर ाठी #udyojak #udyojakta #business #marathibusinessman #marathiudyojak #maratha #marathi #marathimeme #marathi_status_ #marathimotivational #bahujan #marathisuvichar #marathiinspirations #marathistatus

0
•
"प्रत्येक गोष्टीला वेळ हा लागतोच"
•
🔘🔘🔘 @we_marathi_entrepreneur 🔘🔘🔘
🔘🔘🔘 @we_marathi_entrepreneur 🔘🔘🔘
🔘🔘🔘 @we_marathi_entrepreneur 🔘🔘🔘
🔘🔘🔘 @we_marathi_entrepreneur 🔘🔘🔘
ℹℹℹ #we_marathi_entrepreneur ℹℹℹ

______________________________________________
🔘🔘🔘|| like•share•follow•commnet ||🔘🔘🔘
______________________________________________
🔘🔘●motivation●Direction●Tips●change🔘🔘
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
🔘🔘🔘🔘🔘>°<||#wmeian|| >°<🔘🔘🔘🔘🔘 💯💯💯💯direction हवी आहे सोबत जुडा 💯💯💯💯
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•
•
•
📍📍📍📍📍➡या बदल अनुया
📍📍📍📍📍📍🔝बदल गरजेचा आहे🔝
📍📍📍📍📍📍📍📍🔜लवकरच येणार
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
➡@we_marathi_entrepreneur 
#we_marathi_entrepreneur .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#marathibana #marathi_premquotes #marathiquotes #marathimulgi
#marathijokes #marathikavita #marathimulga
#उद्योजक #उद्योजकता #मराठी #udyojak #udyojakta #business #marathibusinessman #marathiudyojak #maratha #marathi #marathimeme #marathi_status_ #marathimotivational #bahujan #marathisuvichar #marathiinspirations #marathistatus
buddhism_ambedkar @buddhism_ambedkar

इससे पहले आदरणीय प्रकाश आंबेडकर जी को कभी भी इतना कवरेज नहीं मिला। क्योंकि मुख्यधारा की मीडिया जानबूझकर लोगों को उनके विचारों और कर्तुत्व से वाकिफ नहीं होने देना चाहती थीं। . . लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, लोगों के हाथ में सोशल मीडिया हैं। सच्चा और अच्छा नेतृत्व जनता के सामने आकर रहेगा। . . मेनस्ट्रीम मीडिया को श्रंद्धाजलि 💐💐 #rip_media . . . . यहां भी देखें: @ambedkar_dhamma . . #prabuddhabharat #babhima . . #ambedkar #ambedkarism #ambedkari #ambedkarites #babasaheb #jaibhim #jaybhim #humanity #buddha #dhamma #hindu   #bahujan   #buddhism #buddhist #indianmuslims #vanchitbahujanaghadi

27
इससे पहले आदरणीय प्रकाश आंबेडकर जी को कभी भी इतना कवरेज नहीं मिला। क्योंकि मुख्यधारा की मीडिया जानबूझकर लोगों को उनके विचारों और कर्तुत्व से वाकिफ नहीं होने देना चाहती थीं। .
.

लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, लोगों के हाथ में सोशल मीडिया हैं। सच्चा और अच्छा नेतृत्व जनता के सामने आकर रहेगा। .
.

मेनस्ट्रीम मीडिया को श्रंद्धाजलि 💐💐 #rip_media .
.
. .

यहां भी देखें: @ambedkar_dhamma .
.

#prabuddhabharat #babhima .
.

#ambedkar #ambedkarism #ambedkari #ambedkarites #babasaheb #jaibhim #jaybhim #humanity #buddha #dhamma #hindu  #bahujan  #buddhism #buddhist #indianmuslims #vanchitbahujanaghadi
mr_aniket_official17 @mr_aniket_official17

तेरी मेरी यारी भोकात गेली दुनियादारी.. पार्टीला तर सगळेच येतात हॉस्पिटल ला फक्त मित्र पोहचतात. #Follow   @mr_aniket_official17 @mr_aniket_official17 @mr_aniket_official17 . . . . .  #marathibana    #marathi_premquotes    #marathiquotes    #marathimulgi    #marathijokes    #marathikavita    #marathimulga    #उद  ्योजक  #उद  ्योजकता  #मर  ाठी  #udyojak    #udyojakta    #business    #marathibusinessman    #marathiudyojak    #maratha    #marathi    #marathimeme    #marathi_status_    #marathimotivational    #bahujan    #marathisuvichar

3
तेरी मेरी यारी
भोकात गेली दुनियादारी.. पार्टीला तर सगळेच येतात
हॉस्पिटल ला फक्त मित्र पोहचतात.
#Follow  @mr_aniket_official17 @mr_aniket_official17 @mr_aniket_official17 . . . . . #marathibana  #marathi_premquotes  #marathiquotes  #marathimulgi  #marathijokes  #marathikavita  #marathimulga  #उद ्योजक #उद ्योजकता #मर ाठी #udyojak  #udyojakta  #business  #marathibusinessman  #marathiudyojak  #maratha  #marathi  #marathimeme  #marathi_status_  #marathimotivational  #bahujan  #marathisuvichar
buddhism_ambedkar @buddhism_ambedkar

कहाँसे आता है इतना जातीय द्वेष? . . डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सन 1894 से 1904 तक सातारा के इसी मकान में रहे थे। . . फ़ोटो में नीला शर्ट पहने हुए व्यक्ति मराठी के प्रसिद्ध साहित्यिक और विचारक हरी नरके है। कल यानी 10/02/2019 को जब हरि नरके जी सातारा में उस मकान को देखने गए जहाँ भारत भाग्य विधाता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने अपने जीवन के 10 साल गुजारे थे तो वहाँ का दृश्य समाज व्यवस्था की पोल खोलने वाला था। . . 1)उस मकान में फिलहाल कोई तथाकथित उच्च जातीय परिवार रहता हैं। . . 2) जैसे ही उन्होंने पूछा कि यहाँ डॉ आंबेडकर रहते थे क्या? तो डॉ आंबेडकर का नाम सुनते ही वहाँ रह रहे लोग आगबबूला हो गए और हरी नरके जी को गालीगलौज करते हुए धक्के मारकर वहाँ से निकाल दिया। . . 3) इतना ही नहीं उन लोगों ने उन्हें वहां से गुजरती सड़क पर भी खड़े होने से मना कर दिया। . . 4) जब आसपास के लोग वहाँ पहुंचे तब लोगों ने बताया कि उस परिवार को आंबेडकर नाम से सख्त एलर्जी है। उस घर में डॉ आंबेडकर रहते थे यह सुनना उन्हें अपमानजनक लगता है। आंबेडकर नाम सुनते ही वे पागल हो जाते हैं। . . कहाँ से आता है लोगों में इतना जहर? . . यहां भी देखें: @ambedkar_dhamma . . #prabuddhabharat #babhima . . #ambedkar #ambedkarism #ambedkari #ambedkarites #babasaheb #jaibhim #jaybhim #humanity #buddha #dhamma #hindu   #bahujan   #buddhism #buddhist #indianmuslims #vanchitbahujanaghadi

86
कहाँसे आता है इतना जातीय द्वेष? .
.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सन 1894 से 1904 तक सातारा के इसी मकान में रहे थे। .
.

फ़ोटो में नीला शर्ट पहने हुए व्यक्ति मराठी के प्रसिद्ध साहित्यिक और विचारक हरी नरके है। कल यानी 10/02/2019 को जब हरि नरके जी सातारा में उस मकान को देखने गए जहाँ भारत भाग्य विधाता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने अपने जीवन के 10 साल गुजारे थे तो वहाँ का दृश्य समाज व्यवस्था की पोल खोलने वाला था। .
.

1)उस मकान में फिलहाल कोई तथाकथित उच्च जातीय परिवार रहता हैं। .
.

2) जैसे ही उन्होंने पूछा कि यहाँ डॉ आंबेडकर रहते थे क्या? तो डॉ आंबेडकर का नाम सुनते ही वहाँ रह रहे लोग आगबबूला हो गए और हरी नरके जी को गालीगलौज करते हुए धक्के मारकर वहाँ से निकाल दिया। .
.

3) इतना ही नहीं उन लोगों ने उन्हें वहां से गुजरती सड़क पर भी खड़े होने से मना कर दिया। .
.

4) जब आसपास के लोग वहाँ पहुंचे तब लोगों ने बताया कि उस परिवार को आंबेडकर नाम से सख्त एलर्जी है। उस घर में डॉ आंबेडकर रहते थे यह सुनना उन्हें अपमानजनक लगता है। आंबेडकर नाम सुनते ही वे पागल हो जाते हैं। .
.

कहाँ से आता है लोगों में इतना जहर? .
.
यहां भी देखें: @ambedkar_dhamma .
.

#prabuddhabharat #babhima .
.

#ambedkar #ambedkarism #ambedkari #ambedkarites #babasaheb #jaibhim #jaybhim #humanity #buddha #dhamma #hindu  #bahujan  #buddhism #buddhist #indianmuslims #vanchitbahujanaghadi
chore_jatav_ke @chore_jatav_ke

Jai guru Ravidas🙏🙏🙏🙏जाटव🔥🙏🙏🙏🙏 🇯​🇦​🇮​ 🇧​🇭​🇪​🇪​🇲​🙏 👇👇👇Follow my page @chore_jatav_ke @chore_jatav_ke @chore_jatav_ke @chore_jatav_ke @chore_jatav_ke @chore_jatav_ke 👆👆👆Follow my page €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ 👉ᴛᴜʀɴ ᴏɴ ᴛʜᴇ ᴘᴏsᴛ ɴᴏᴛɪғɪᴄᴀᴛɪᴏɴ #Chamar #chamarunity #delhi #noida #gurgaon #chamarekta #chamarsaab #chamaran #jatav #bsp #ghaziabad #jatavsarkar #Jatavunity #jatavsamaj #Jatavhukka #jatavcommunity #uttarpradesh #jatavbrand #dalitekta #dalit #bahujan 🅢🅘🅚🅢🅗🅘🅣 🅑🅐🅝🅞,🅢🅐🅝🅖🅐🅣🅗🅘🅣 🅡🅐🅗🅞,🅢🅐🅝🅖🅗🅐🅡🅢🅗 🅚🅐🅡🅞 #babasaheb #Ambedkarwaadi #ambedkar #drbrambedkar #scstobc #Schedulecaste #maharashtra #world #haryana 🅁🄾🅈🄰🄻 🄲🄷🄰🄼🄰🅁 € @jatavcommunity @jatavunity @chamarstudio @tha_great_chamar @chamar_____ekta @_chamar_brand_ @royal_chamar_brand @brandedchamar6055 @jatav_ekta @jatav_world @jatavsamaj007 @jatav_lifestyle @jatav_samaj001 @jatav_university @jatav___samaj @jatav_university_ @jatav_culture @jatavbodybuilders @_jatav.brand_ @__jatavnii__ @jatavjbs @jatavfamily @ambedkarwadi_2.0 @ambedkar_dhamma @dr_bhimrao @ambedkartv @ambedkar_fanclub

6
Jai guru Ravidas🙏🙏🙏🙏जाटव🔥🙏🙏🙏🙏 🇯​🇦​🇮​ 🇧​🇭​🇪​🇪​🇲​🙏
👇👇👇Follow my page
@chore_jatav_ke @chore_jatav_ke
@chore_jatav_ke @chore_jatav_ke
@chore_jatav_ke @chore_jatav_ke
👆👆👆Follow my page €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ 👉ᴛᴜʀɴ ᴏɴ ᴛʜᴇ ᴘᴏsᴛ ɴᴏᴛɪғɪᴄᴀᴛɪᴏɴ
#Chamar #chamarunity #delhi #noida #gurgaon #chamarekta #chamarsaab #chamaran #jatav #bsp #ghaziabad #jatavsarkar #Jatavunity #jatavsamaj #Jatavhukka #jatavcommunity #uttarpradesh #jatavbrand #dalitekta #dalit #bahujan
🅢🅘🅚🅢🅗🅘🅣 🅑🅐🅝🅞,🅢🅐🅝🅖🅐🅣🅗🅘🅣 🅡🅐🅗🅞,🅢🅐🅝🅖🅗🅐🅡🅢🅗 🅚🅐🅡🅞
#babasaheb #Ambedkarwaadi 
#ambedkar #drbrambedkar #scstobc #Schedulecaste #maharashtra #world #haryana 🅁🄾🅈🄰🄻 🄲🄷🄰🄼🄰🅁 €

@jatavcommunity @jatavunity @chamarstudio @tha_great_chamar @chamar_____ekta @_chamar_brand_ @royal_chamar_brand @brandedchamar6055 @jatav_ekta @jatav_world @jatavsamaj007 @jatav_lifestyle
@jatav_samaj001 @jatav_university @jatav___samaj @jatav_university_ @jatav_culture @jatavbodybuilders @_jatav.brand_ @__jatavnii__ @jatavjbs @jatavfamily @ambedkarwadi_2.0 @ambedkar_dhamma @dr_bhimrao @ambedkartv @ambedkar_fanclub
we_marathi_entrepreneur @we_marathi_entrepreneur

●युवकांसाठी/उवतींसाठी● •काही income ideas• 🔘🔘🔘 @we_marathi_entrepreneur 🔘🔘🔘 🔘🔘🔘 @we_marathi_entrepreneur 🔘🔘🔘 🔘🔘🔘 @we_marathi_entrepreneur 🔘🔘🔘 🔘🔘🔘 @we_marathi_entrepreneur 🔘🔘🔘 ℹℹℹ #we_marathi_entrepreneur ℹℹℹ ✏✏✏✏@we_marathi_entrepreneur ✏✏✏✏ ______________________________________________ || like•share•follow•commnet || ______________________________________________ ●motivation●Direction●Tips●change ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• >°<|| #wmeian|| >°< ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ✒ direction हवी आहे सोबत जुडा ¡ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • ➡या बदल अनुया 🔝बदल गरजेचा आहे🔝 🔜लवकरच येणार ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ➡@we_marathi_entrepreneur #we_marathi_entrepreneur . . . . . . . . . . . . . . #marathibana #marathi_premquotes #marathiquotes #marathimulgi #marathijokes #marathikavita #marathimulga #उद ्योजक #उद ्योजकता #मर ाठी #udyojak #udyojakta #business #marathibusinessman #marathiudyojak #maratha #marathi #marathimeme #marathi_status_ #marathimotivational #bahujan #marathisuvichar #marathiinspirations #marathistatus

0
●युवकांसाठी/उवतींसाठी●
•काही income ideas•
🔘🔘🔘 @we_marathi_entrepreneur 🔘🔘🔘
🔘🔘🔘 @we_marathi_entrepreneur 🔘🔘🔘
🔘🔘🔘 @we_marathi_entrepreneur 🔘🔘🔘
🔘🔘🔘 @we_marathi_entrepreneur 🔘🔘🔘
ℹℹℹ #we_marathi_entrepreneur ℹℹℹ
✏✏✏✏@we_marathi_entrepreneur ✏✏✏✏
______________________________________________
|| like•share•follow•commnet ||
______________________________________________
●motivation●Direction●Tips●change
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
>°<||#wmeian|| >°<
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
✒ direction हवी आहे सोबत जुडा ¡ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•
•
•
➡या बदल अनुया
🔝बदल गरजेचा आहे🔝
🔜लवकरच येणार
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
➡@we_marathi_entrepreneur 
#we_marathi_entrepreneur .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#marathibana #marathi_premquotes #marathiquotes #marathimulgi
#marathijokes #marathikavita #marathimulga
#उद्योजक #उद्योजकता #मराठी #udyojak #udyojakta #business #marathibusinessman #marathiudyojak #maratha #marathi #marathimeme #marathi_status_ #marathimotivational #bahujan #marathisuvichar #marathiinspirations #marathistatus
buddhism_ambedkar @buddhism_ambedkar

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर को कुल 9 भाषाओं का ज्ञान था। . . मराठी(मातृभाषा), हिंदी, पाली, गुजराती, संस्कृत, पारसी, अंग्रेजी, जर्मन और फ्रेंच . . प्राचीन भारत का इतिहास और बौद्ध धम्म के वास्तविक अध्ययन हेतु उन्होंने पाली भाषा में विशेष महारत हासिल की थी। वे पाली भाषा में इतने पारंगत थे कि उन्होंने "पाली भाषा का व्याकरण" और "पाली भाषा का शब्दकोश" भी लिखा। . . बाबासाहेब को "सिंबल ऑफ नॉलेज" यूँही नहीं कहा जाता। . . यहां भी देखें: @ambedkar_dhamma . . #prabuddhabharat #babhima . . #ambedkar #ambedkarism #ambedkari #ambedkarites #babasaheb #jaibhim #jaybhim #humanity #buddha #dhamma #hindu   #bahujan   #buddhism #buddhist #indianmuslims #vanchitbahujanaghadi

2
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर को कुल 9 भाषाओं का ज्ञान था।
.
.

मराठी(मातृभाषा), हिंदी, पाली, गुजराती, संस्कृत, पारसी, अंग्रेजी, जर्मन और फ्रेंच .
.

प्राचीन भारत का इतिहास और बौद्ध धम्म के वास्तविक अध्ययन हेतु उन्होंने पाली भाषा में विशेष महारत हासिल की थी। वे पाली भाषा में इतने पारंगत थे कि उन्होंने "पाली भाषा का व्याकरण" और "पाली भाषा का शब्दकोश" भी लिखा। .
.

बाबासाहेब को "सिंबल ऑफ नॉलेज" यूँही नहीं कहा जाता। .
.

यहां भी देखें: @ambedkar_dhamma .
.

#prabuddhabharat #babhima .
.

#ambedkar #ambedkarism #ambedkari #ambedkarites #babasaheb #jaibhim #jaybhim #humanity #buddha #dhamma #hindu  #bahujan  #buddhism #buddhist #indianmuslims #vanchitbahujanaghadi
we_marathi_entrepreneur @we_marathi_entrepreneur

#श िवविचार०३ 🔘🔘🔘 @we_marathi_entrepreneur 🔘🔘🔘 🔘🔘🔘 @we_marathi_entrepreneur 🔘🔘🔘 🔘🔘🔘 @we_marathi_entrepreneur 🔘🔘🔘 🔘🔘🔘 @we_marathi_entrepreneur 🔘🔘🔘 ℹℹℹ #we_marathi_entrepreneur ℹℹℹ ✏✏✏✏@we_marathi_entrepreneur ✏✏✏✏ ______________________________________________ || like•share•follow•commnet || ______________________________________________ ●motivation●Direction●Tips●change ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• >°<|| #wmeian|| >°< ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ✒ direction हवी आहे सोबत जुडा ¡ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • ➡या बदल अनुया 🔝बदल गरजेचा आहे🔝 🔜लवकरच येणार ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ➡@we_marathi_entrepreneur #we_marathi_entrepreneur . . . . . . . . . . . . . . #marathibana #marathi_premquotes #marathiquotes #marathimulgi #marathijokes #marathikavita #marathimulga #उद ्योजक #उद ्योजकता #मर ाठी #udyojak #udyojakta #business #marathibusinessman #marathiudyojak #maratha #marathi #marathimeme #marathi_status_ #marathimotivational #bahujan #marathisuvichar #marathiinspirations #marathistatus @chhatrapati_shivaji_maharaj @chhatrapati_shivaji_maharaja @shivajiraje_maharaj @chatrapati_shivaji_maharaj._

1
#शिवविचार०३
🔘🔘🔘 @we_marathi_entrepreneur 🔘🔘🔘
🔘🔘🔘 @we_marathi_entrepreneur 🔘🔘🔘
🔘🔘🔘 @we_marathi_entrepreneur 🔘🔘🔘
🔘🔘🔘 @we_marathi_entrepreneur 🔘🔘🔘
ℹℹℹ #we_marathi_entrepreneur ℹℹℹ
✏✏✏✏@we_marathi_entrepreneur ✏✏✏✏
______________________________________________
|| like•share•follow•commnet ||
______________________________________________
●motivation●Direction●Tips●change
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
>°<||#wmeian|| >°<
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
✒ direction हवी आहे सोबत जुडा ¡ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•
•
•
➡या बदल अनुया
🔝बदल गरजेचा आहे🔝
🔜लवकरच येणार
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
➡@we_marathi_entrepreneur 
#we_marathi_entrepreneur .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#marathibana #marathi_premquotes #marathiquotes #marathimulgi
#marathijokes #marathikavita #marathimulga
#उद्योजक #उद्योजकता #मराठी #udyojak #udyojakta #business #marathibusinessman #marathiudyojak #maratha #marathi #marathimeme #marathi_status_ #marathimotivational #bahujan #marathisuvichar #marathiinspirations #marathistatus
@chhatrapati_shivaji_maharaj @chhatrapati_shivaji_maharaja @shivajiraje_maharaj @chatrapati_shivaji_maharaj._
rs_pardeep @rs_pardeep

भारतीयता ही हमारी पहली और आखरी पहचान होनी चाहिए ___डॉ बाबासाहेब आंबेडकर___ समाज मे सदभाव बनाये रखना हमारा स्वभाव होना चाहिए । एक दूसरे को खुशहाल देख कर खुद को ख़ुशी मिले वही सबसे बड़ा धर्म हैं । #tiktokmemesdaily #tiktok #tiktokmemes #indian #nationalty #hindu #muslim #babasaheb #ambedkar #ambedkarism #ambedkari #ambedkarites #jaibhim #jaybhim #bahujan #dhamma #buddha #humanity #buddhism #buddhist #indianmuslims #jatav #chamar

0
भारतीयता ही हमारी पहली और आखरी पहचान होनी चाहिए ___डॉ बाबासाहेब आंबेडकर___ समाज मे सदभाव बनाये रखना हमारा स्वभाव होना चाहिए । एक दूसरे को खुशहाल देख कर खुद को ख़ुशी मिले वही सबसे बड़ा धर्म हैं ।
#tiktokmemesdaily #tiktok #tiktokmemes #indian #nationalty #hindu #muslim
#babasaheb #ambedkar #ambedkarism #ambedkari #ambedkarites #jaibhim #jaybhim #bahujan #dhamma #buddha #humanity #buddhism #buddhist #indianmuslims #jatav #chamar
jyotinisha @jyotinisha

Hello guys!! Chinta Bar shares #brant crowd funding campaign on their Facebook page.💙💙💙✊✊ . . . Crowd funding campaign in bio. 📣📣📣📣📣 #chintabar #brant #womenfilmmakers #bahujan #filmmakers #crowdfunding #wishberry #filmmaking #babasaheb #manifestation #paybacktosociety #payingbacktosociety #bluelove

0
Hello guys!! Chinta Bar shares #brant crowd funding campaign on their Facebook page.💙💙💙✊✊
.
.
.
Crowd funding campaign in bio. 📣📣📣📣📣
#chintabar #brant #womenfilmmakers #bahujan #filmmakers #crowdfunding #wishberry #filmmaking #babasaheb #manifestation #paybacktosociety #payingbacktosociety #bluelove
buddhism_ambedkar @buddhism_ambedkar

जब कही पर जातिय अत्याचार या महिला उत्पीड़न की घटना घटित होती हैं तब हम उसका उपाय क्या बताते है?...... सिर्फ एट्रोसिटी एक्ट और कानूनी कार्यवाही। . . सिर्फ़ प्रतिक्रिया देने से कोई भी मिशन सफल नहीं हो सकता। कानूनी कार्यवाही की माँग करना एक प्रतिक्रिया और बचाव मात्र हैं। . . प्रतिक्रिया देने और बचाव करने के साथ साथ मिशन को क्रिया भी करनी होती हैं। . . हमारी क्रिया जातिव्यवस्था खत्म करने के लिए होनी चाहिए। जबतक जातिव्यवस्था का अस्तित्व है तबतक जातिवाद और जातिय अत्याचार की घटनाएं होती रहेगी। . . एट्रोसिटी एक्ट के लिए भारत बंद करते हो। कभी जातिव्यवस्था खत्म करने के लिए भी कोई बड़ा आंदोलन खड़ा करो। ना रहेगा बाँस ना बजेगी बांसुरी! . . यहां भी देखें: @ambedkar_dhamma . . #prabuddhabharat #babhima . . #ambedkar #ambedkarism #ambedkari #ambedkarites #babasaheb #jaibhim #jaybhim #humanity #buddha #dhamma #hindu   #bahujan   #buddhism #buddhist #indianmuslims #vanchitbahujanaghadi

7
जब कही पर जातिय अत्याचार या महिला उत्पीड़न की घटना घटित होती हैं तब हम उसका उपाय क्या बताते है?...... सिर्फ एट्रोसिटी एक्ट और कानूनी कार्यवाही। .
.

सिर्फ़ प्रतिक्रिया देने से कोई भी मिशन सफल नहीं हो सकता। कानूनी कार्यवाही की माँग करना एक प्रतिक्रिया और बचाव मात्र हैं। .
.

प्रतिक्रिया देने और बचाव करने के साथ साथ मिशन को क्रिया भी करनी होती हैं। .
.

हमारी क्रिया जातिव्यवस्था खत्म करने के लिए होनी चाहिए। जबतक जातिव्यवस्था का अस्तित्व है तबतक जातिवाद और जातिय अत्याचार की घटनाएं होती रहेगी। .
.

एट्रोसिटी एक्ट के लिए भारत बंद करते हो। कभी जातिव्यवस्था खत्म करने के लिए भी कोई बड़ा आंदोलन खड़ा करो। ना रहेगा बाँस ना बजेगी बांसुरी! .
.

यहां भी देखें: @ambedkar_dhamma .
.

#prabuddhabharat #babhima .
.

#ambedkar #ambedkarism #ambedkari #ambedkarites #babasaheb #jaibhim #jaybhim #humanity #buddha #dhamma #hindu  #bahujan  #buddhism #buddhist #indianmuslims #vanchitbahujanaghadi
linda.w.chan @linda.w.chan

Finish.... Setelah berhujan Sepatu berat karena air Badan basah Celana rembes . . Tapiii nyatanyaa.. berhasil finish.. Hujan bukan halangan.. Btw medalinya keren bingits... Mantap dah lari kali ini #BWKindaiHotel #rainingrun #bukah #couplerun2019 @bwkindaihotel #5krun #jimusrun #mainhujan #bahujan

1
Finish....
Setelah berhujan 
Sepatu berat karena air
Badan basah
Celana rembes
.
.
Tapiii nyatanyaa.. berhasil finish.. Hujan bukan halangan..
Btw medalinya keren bingits...
Mantap dah lari kali ini
#BWKindaiHotel 
#rainingrun
#bukah
#couplerun2019 
@bwkindaihotel
#5krun
#jimusrun
#mainhujan
#bahujan
ricepettu @ricepettu

It is said that love ballads are written for people. I disagree. I think love ballads were written for things. That is the only way their lyrics make sense to me. I have a ballad for every thing I have loved. Things that are mine, stories that are mine. This, for instance, is a song for the collection of books painfully put together over many years, that is lying in wait for me, in some dusty corner of a house far far away. It only makes me happy, the thought of this love I feel for them. Happy enough to make me dance. For every other kind of love there are conversations and silences. Swipe right to see how to dance when you're happy but can't show it. :p PS: you can replace laila with lallu to remain gender neutral about your books, like I do. #booklove #nonbinary #bahujan #bookstagram #balochimusic #gifs #baesaidtopostsomethingchill #chilling #musicandlyrics #makessensenow Song credit: Laila o laila, by Rostam Mirlashari

0
It is said that love ballads are written for people. I disagree. I think love ballads were written for things. That is the only way their lyrics make sense to me. I have a ballad for every thing I have loved. Things that are mine, stories that are mine. This, for instance, is a song for the collection of books painfully put together over many years, that is lying in wait for me, in some dusty corner of a house far far away. It only makes me happy, the thought of this love I feel for them. Happy enough to make me dance. For every other kind of love there are conversations and silences. 
Swipe right to see how to dance when you're happy but can't show it. :p

PS: you can replace laila with lallu to remain gender neutral about your books, like I do.

#booklove #nonbinary #bahujan #bookstagram #balochimusic #gifs #baesaidtopostsomethingchill #chilling #musicandlyrics #makessensenow

Song credit: Laila o laila, by Rostam Mirlashari
indiabsp @indiabsp

चंडीगढ़: BSP+LSP का हुआ गठबंधन हरियाणा विधानसभा में LSP 55 और BSP 35 और लोकसभा में LSP 2 और BSP 8 सीटों पर चुनाव लडे़गी सांझी PC में घोषणा #bsp #bsp4bharat #mayawati #2019elections #elections #alliance #haryana #chandigarh #bahujan #india #politics #politicians #nextpmmayawatiji2019 #jaybheem

1
चंडीगढ़: BSP+LSP का हुआ गठबंधन हरियाणा विधानसभा में LSP 55 और BSP 35 और
 लोकसभा में LSP 2 और BSP 8 सीटों पर चुनाव लडे़गी 
सांझी PC में घोषणा 
#bsp #bsp4bharat #mayawati #2019elections #elections #alliance #haryana #chandigarh #bahujan #india #politics #politicians #nextpmmayawatiji2019 #jaybheem
chore_jatav_ke @chore_jatav_ke

Jai guru Ravidas🙏🙏🙏🙏जाटव🔥🙏🙏🙏🙏 🇯​🇦​🇮​ 🇧​🇭​🇪​🇪​🇲​🙏 👇👇👇Follow my page @chore_jatav_ke @chore_jatav_ke @chore_jatav_ke @chore_jatav_ke @chore_jatav_ke @chore_jatav_ke 👆👆👆Follow my page €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ 👉ᴛᴜʀɴ ᴏɴ ᴛʜᴇ ᴘᴏsᴛ ɴᴏᴛɪғɪᴄᴀᴛɪᴏɴ #Chamar #chamarunity #delhi #noida #gurgaon #chamarekta #chamarsaab #chamaran #jatav #bsp #ghaziabad #jatavsarkar #Jatavunity #jatavsamaj #Jatavhukka #jatavcommunity #uttarpradesh #jatavbrand #dalitekta #dalit #bahujan 🅢🅘🅚🅢🅗🅘🅣 🅑🅐🅝🅞,🅢🅐🅝🅖🅐🅣🅗🅘🅣 🅡🅐🅗🅞,🅢🅐🅝🅖🅗🅐🅡🅢🅗 🅚🅐🅡🅞 #babasaheb #Ambedkarwaadi #ambedkar #drbrambedkar #scstobc #Schedulecaste #maharashtra #world #haryana 🅁🄾🅈🄰🄻 🄲🄷🄰🄼🄰🅁 € @jatavcommunity @jatavunity @chamarstudio @tha_great_chamar @chamar_____ekta @_chamar_brand_ @royal_chamar_brand @brandedchamar6055 @jatav_ekta @jatav_world @jatavsamaj007 @jatav_lifestyle @jatav_samaj001 @jatav_university @jatav___samaj @jatav_university_ @jatav_culture @jatavbodybuilders @_jatav.brand_ @__jatavnii__ @jatavjbs @jatavfamily @ambedkarwadi_2.0 @ambedkar_dhamma @dr_bhimrao @ambedkartv @ambedkar_fanclub

7
Jai guru Ravidas🙏🙏🙏🙏जाटव🔥🙏🙏🙏🙏 🇯​🇦​🇮​ 🇧​🇭​🇪​🇪​🇲​🙏
👇👇👇Follow my page
@chore_jatav_ke @chore_jatav_ke
@chore_jatav_ke @chore_jatav_ke
@chore_jatav_ke @chore_jatav_ke
👆👆👆Follow my page €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ 👉ᴛᴜʀɴ ᴏɴ ᴛʜᴇ ᴘᴏsᴛ ɴᴏᴛɪғɪᴄᴀᴛɪᴏɴ
#Chamar #chamarunity #delhi #noida #gurgaon #chamarekta #chamarsaab #chamaran #jatav #bsp #ghaziabad #jatavsarkar #Jatavunity #jatavsamaj #Jatavhukka #jatavcommunity #uttarpradesh #jatavbrand #dalitekta #dalit #bahujan
🅢🅘🅚🅢🅗🅘🅣 🅑🅐🅝🅞,🅢🅐🅝🅖🅐🅣🅗🅘🅣 🅡🅐🅗🅞,🅢🅐🅝🅖🅗🅐🅡🅢🅗 🅚🅐🅡🅞
#babasaheb #Ambedkarwaadi 
#ambedkar #drbrambedkar #scstobc #Schedulecaste #maharashtra #world #haryana 🅁🄾🅈🄰🄻 🄲🄷🄰🄼🄰🅁 €

@jatavcommunity @jatavunity @chamarstudio @tha_great_chamar @chamar_____ekta @_chamar_brand_ @royal_chamar_brand @brandedchamar6055 @jatav_ekta @jatav_world @jatavsamaj007 @jatav_lifestyle
@jatav_samaj001 @jatav_university @jatav___samaj @jatav_university_ @jatav_culture @jatavbodybuilders @_jatav.brand_ @__jatavnii__ @jatavjbs @jatavfamily @ambedkarwadi_2.0 @ambedkar_dhamma @dr_bhimrao @ambedkartv @ambedkar_fanclub
buddhism_ambedkar @buddhism_ambedkar

मौजूदा समय में समस्त भारतीयों की उन्नति और स्वतंत्रता का दस्तावेज यानी संविधान ख़तरे में है। चुनाव आयोग एवं सीबीआई से लेकर आरबीआई और न्यायपालिका तक हर संविधानिक संस्था को अप्रत्यक्ष रूप से निष्प्रभ किया जा रहा है। . . इतना कुछ हो रहा है फिर भी यहाँ का बहुजन(Mass of people) बेफिक्र और निष्चल बैठा है। . . कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की इन पंक्तियों में वर्णित जलता हुआ वास्तव हमे ध्यान से समझना होगा; . . यदि तुम्हारे घर में आग लगी हो, तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? . . यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाश पड़ी हो, तो क्या तुम दूसरे कमरे में गा सकते हो? . . यहां भी देखें: @ambedkar_dhamma . . #prabuddhabharat #babhima . . #ambedkar #ambedkarism #ambedkari #ambedkarites #babasaheb #jaibhim #jaybhim #humanity #buddha #dhamma #hindu   #bahujan   #buddhism #buddhist #indianmuslims #vanchitbahujanaghadi

9
मौजूदा समय में समस्त भारतीयों की उन्नति और स्वतंत्रता का दस्तावेज यानी संविधान ख़तरे में है। चुनाव आयोग एवं सीबीआई से लेकर आरबीआई और न्यायपालिका तक हर संविधानिक संस्था को अप्रत्यक्ष रूप से निष्प्रभ किया जा रहा है। .
.

इतना कुछ हो रहा है फिर भी यहाँ का बहुजन(Mass of people) बेफिक्र और निष्चल बैठा है। .
.

कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की इन पंक्तियों में वर्णित जलता हुआ वास्तव हमे ध्यान से समझना होगा;
.
.

यदि तुम्हारे घर में आग लगी हो, तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? .
.

यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाश पड़ी हो, तो क्या तुम दूसरे कमरे में गा सकते हो? .
.

यहां भी देखें: @ambedkar_dhamma .
.

#prabuddhabharat #babhima .
.

#ambedkar #ambedkarism #ambedkari #ambedkarites #babasaheb #jaibhim #jaybhim #humanity #buddha #dhamma #hindu  #bahujan  #buddhism #buddhist #indianmuslims #vanchitbahujanaghadi
jyotinisha @jyotinisha

The New Indian Express writes on #brant . . . More reasons why should you contribute to the making of this film. Link of crowd funding campaign in bio. #womenfilmmakers #bahujan #filmmaking #crowdfunding #crowdfundingcampaign #film #documentary #socialissues #bluelove #jaibhim #thankfulness #manifestation #babasaheb #brambedkarnowandthen #gratitude #sweet

2
The New Indian Express writes on #brant
.
.
.
More reasons why should you contribute to the making of this film. Link of crowd funding campaign in bio. #womenfilmmakers #bahujan #filmmaking #crowdfunding #crowdfundingcampaign #film #documentary #socialissues #bluelove #jaibhim #thankfulness #manifestation #babasaheb #brambedkarnowandthen #gratitude #sweet
buddhism_ambedkar @buddhism_ambedkar

सिर्फ त्रिशरण पंचशील का उच्चारण और "मैं बौद्ध हूँ" इतना कहना काफी नहीं है। बौद्ध होना मतलब; . . 1)सर्वप्रथम खुद में बदलाव लाना। और फिर मनुष्य मनुष्य एवं संपूर्ण समाज में बदलाव की प्रक्रिया में अपना योगदान देना। . . 2)हर एक कार्य नए और उत्तम तरीके से पूर्ण करना। . . 3) प्रज्ञावान बनने के लिए स्वयं को सदैव कार्यरत रखना। . . 4) शील और सदाचरण को व्यक्तिगत जीवन में उतारना। . . 5)हर प्राणी तथा व्यक्ति (चाहे किसी भी जाति या धर्म का हो) को करुणामय दृष्टि से देखना। . . 6) स्वतंत्रता, बंधुता और समानता इन तत्वों को अपने व्यक्तिगत जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना। . . जब आप बौद्ध बनते हो तब आपने स्वयं को और पूरे समाज को परिवर्तित करना होता हैं। . . . यहां भी देखें: @ambedkar_dhamma . . #prabuddhabharat #babhima . . #ambedkar #ambedkarism #ambedkari #ambedkarites #babasaheb #jaibhim #jaybhim #humanity #buddha #dhamma #hindu   #bahujan   #buddhism #buddhist #indianmuslims #vanchitbahujanaghadi

23
सिर्फ त्रिशरण पंचशील का उच्चारण और "मैं बौद्ध हूँ" इतना कहना काफी नहीं है। बौद्ध होना मतलब; .
.

1)सर्वप्रथम खुद में बदलाव लाना। और फिर मनुष्य मनुष्य एवं संपूर्ण समाज में बदलाव की प्रक्रिया में अपना योगदान देना। .
.

2)हर एक कार्य नए और उत्तम तरीके से पूर्ण करना।
.
.

3) प्रज्ञावान बनने के लिए स्वयं को सदैव कार्यरत रखना। .
.

4) शील और सदाचरण को व्यक्तिगत जीवन में उतारना। .
.

5)हर प्राणी तथा व्यक्ति (चाहे किसी भी जाति या धर्म का हो) को करुणामय दृष्टि से देखना। .
.

6) स्वतंत्रता, बंधुता और समानता इन तत्वों को अपने व्यक्तिगत जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना। .
.

जब आप बौद्ध बनते हो तब आपने स्वयं को और पूरे समाज को परिवर्तित करना होता हैं। .
.
.

यहां भी देखें: @ambedkar_dhamma .
.

#prabuddhabharat #babhima .
.

#ambedkar #ambedkarism #ambedkari #ambedkarites #babasaheb #jaibhim #jaybhim #humanity #buddha #dhamma #hindu  #bahujan  #buddhism #buddhist #indianmuslims #vanchitbahujanaghadi
ricepettu @ricepettu

I do not. Written with the help of some background music: https://youtu.be/ihLw3M8lgWE #transgenderpoetry #trans #nonbinary #bahujan #castedandgendered #writersofinstagram #poetry #musicandlyrics #sorrynotsorry #instaoftheday #qtpoc

0
I do not.

Written with the help of some background music: https://youtu.be/ihLw3M8lgWE

#transgenderpoetry #trans #nonbinary #bahujan #castedandgendered #writersofinstagram #poetry #musicandlyrics #sorrynotsorry #instaoftheday #qtpoc
chandersekhar_azad_fans @chandersekhar_azad_fans

चलो मुरैना,पहुचो मुरैना भीम आर्मी एकता मिशन प्रमुख भाई जान चंद्रशेखर आज़ाद रावण भैया  2 अप्रेल 2018 को मध्यप्रदेश की धरती पर sc st एक्ट को बचाने के लिय हुए आंदोलन में अपने प्राण बलिदान करने वाले शूरवीरो को नमन करने मुरैना आ रहा हूँ। 8-फरवरी-2019 विशाल आक्रोश रैली,समय प्रात:04:00 बजे ,दिन शुक्रवार,स्थान-मैला ग्राउंड मुरैना। @bhim_army_india @bhim_army_india @bhim_army_india @chandersekhar_azad_fans @chandersekhar_azad_fans #chandershekharazad #caf #jaibhim #jaibhimarmy #jaisanvidhan #jaibhim_india #ybbg #bahujan #namobuddhaya #bsp #bhimarmy #lion #likeforlikes

10
चलो मुरैना,पहुचो मुरैना
भीम आर्मी एकता मिशन प्रमुख भाई जान चंद्रशेखर आज़ाद रावण भैया 
2 अप्रेल 2018 को मध्यप्रदेश की धरती पर sc st एक्ट को बचाने के लिय हुए आंदोलन में अपने प्राण बलिदान करने वाले शूरवीरो को नमन करने मुरैना आ रहा हूँ।
8-फरवरी-2019 विशाल आक्रोश रैली,समय प्रात:04:00 बजे ,दिन शुक्रवार,स्थान-मैला ग्राउंड मुरैना। @bhim_army_india 
@bhim_army_india 
@bhim_army_india 
@chandersekhar_azad_fans 
@chandersekhar_azad_fans 
#chandershekharazad #caf #jaibhim #jaibhimarmy #jaisanvidhan #jaibhim_india #ybbg #bahujan #namobuddhaya #bsp #bhimarmy #lion #likeforlikes
chore_jatav_ke @chore_jatav_ke

GOOGLE Vs CHAMAR New song out now link is in bio go like and share the song Jai bheem🙏 🙏🙏🙏जाटव🔥🙏🙏🙏🙏 🇯​🇦​🇮​ 🇧​🇭​🇪​🇪​🇲​🙏 👇👇👇Follow my page @chore_jatav_ke @chore_jatav_ke @chore_jatav_ke @chore_jatav_ke @chore_jatav_ke @chore_jatav_ke 👆👆👆Follow my page €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ 👉ᴛᴜʀɴ ᴏɴ ᴛʜᴇ ᴘᴏsᴛ ɴᴏᴛɪғɪᴄᴀᴛɪᴏɴ #Chamar #chamarunity #delhi #noida #gurgaon #chamarekta #chamarsaab #chamaran #jatav #bsp #ghaziabad #jatavsarkar #Jatavunity #jatavsamaj #Jatavhukka #jatavcommunity #uttarpradesh #jatavbrand #dalitekta #dalit #bahujan 🅢🅘🅚🅢🅗🅘🅣 🅑🅐🅝🅞,🅢🅐🅝🅖🅐🅣🅗🅘🅣 🅡🅐🅗🅞,🅢🅐🅝🅖🅗🅐🅡🅢🅗 🅚🅐🅡🅞 #babasaheb #Ambedkarwaadi #ambedkar #drbrambedkar #scstobc #Schedulecaste #maharashtra #world #haryana 🅁🄾🅈🄰🄻 🄲🄷🄰🄼🄰🅁 € @jatavcommunity @jatavunity @chamarstudio @tha_great_chamar @chamar_____ekta @_chamar_brand_ @royal_chamar_brand @brandedchamar6055 @jatav_ekta @jatav_world @jatavsamaj007 @jatav_lifestyle @jatav_samaj001 @jatav_university @jatav___samaj @jatav_university_ @jatav_culture @jatavbodybuilders @_jatav.brand_ @__jatavnii__ @jatavjbs @jatavfamily @ambedkarwadi_2.0 @ambedkar_dhamma @dr_bhimrao @ambedkartv @ambedkar_fanclub

26
GOOGLE Vs CHAMAR
New song out now link is in bio go like and share the song
Jai bheem🙏
🙏🙏🙏जाटव🔥🙏🙏🙏🙏 🇯​🇦​🇮​ 🇧​🇭​🇪​🇪​🇲​🙏
👇👇👇Follow my page
@chore_jatav_ke @chore_jatav_ke
@chore_jatav_ke @chore_jatav_ke
@chore_jatav_ke @chore_jatav_ke
👆👆👆Follow my page €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ 👉ᴛᴜʀɴ ᴏɴ ᴛʜᴇ ᴘᴏsᴛ ɴᴏᴛɪғɪᴄᴀᴛɪᴏɴ
#Chamar #chamarunity #delhi #noida #gurgaon #chamarekta #chamarsaab #chamaran #jatav #bsp #ghaziabad #jatavsarkar #Jatavunity #jatavsamaj #Jatavhukka #jatavcommunity #uttarpradesh #jatavbrand #dalitekta #dalit #bahujan
🅢🅘🅚🅢🅗🅘🅣 🅑🅐🅝🅞,🅢🅐🅝🅖🅐🅣🅗🅘🅣 🅡🅐🅗🅞,🅢🅐🅝🅖🅗🅐🅡🅢🅗 🅚🅐🅡🅞
#babasaheb #Ambedkarwaadi 
#ambedkar #drbrambedkar #scstobc #Schedulecaste #maharashtra #world #haryana 🅁🄾🅈🄰🄻 🄲🄷🄰🄼🄰🅁 €

@jatavcommunity @jatavunity @chamarstudio @tha_great_chamar @chamar_____ekta @_chamar_brand_ @royal_chamar_brand @brandedchamar6055 @jatav_ekta @jatav_world @jatavsamaj007 @jatav_lifestyle
@jatav_samaj001 @jatav_university @jatav___samaj @jatav_university_ @jatav_culture @jatavbodybuilders @_jatav.brand_ @__jatavnii__ @jatavjbs @jatavfamily @ambedkarwadi_2.0 @ambedkar_dhamma @dr_bhimrao @ambedkartv @ambedkar_fanclub
Next »