Photos and videos from instagram posts tagged with #marathipost

apla.robab_ @apla.robab_

😍💝 जर तुम्हाला माझ्या पोस्ट आवडत  असतील तर Follow नक्की करा  तुमच्यासाठी अजुन नविन पोस्ट बनवत राहील...👇👇 Follow me @apla.robab_ ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ ➡ Like ➡ Comments ➡ Tag ➡ Mention आणि ➡ Follow करत राहा..❤ ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ jaymaharashtra  #marathi   #mimarathi #marathibana   #maratha   #ekpremveda #maharashtra_desha   #marathikavita   #marathifc #mumbaikar   #mumbai   #pune   #nashik   #sangli   #satara   #aurangabad   #solapur   #kolhapur   #marathisuvichar   #sahyadri   #marathikavita   #maharashtratourism   #marathijokes   #marathimulga #marathimulgi   #maharashtra   #marathistatus #zeemarathi   #marathipost   #westernghats #royalstatus

0
😍💝 जर तुम्हाला माझ्या पोस्ट आवडत 
असतील तर Follow नक्की करा 
तुमच्यासाठी अजुन नविन पोस्ट
बनवत राहील...👇👇
Follow me @apla.robab_ ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
➡ Like
➡ Comments
➡ Tag
➡ Mention आणि
➡ Follow करत राहा..❤
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ jaymaharashtra #marathi #mimarathi#marathibana #maratha #ekpremveda#maharashtra_desha #marathikavita #marathifc
#mumbaikar #mumbai #pune #nashik #sangli 
#satara #aurangabad #solapur #kolhapur 
#marathisuvichar #sahyadri #marathikavita 
#maharashtratourism #marathijokes #marathimulga#marathimulgi #maharashtra #marathistatus#zeemarathi #marathipost #westernghats#royalstatus
mee_kon @mee_kon

#tag करा आपल्या मित्रांना Post आवडल्यास #share करा ... आणि होऊ दे खर्च🤑 आधिक मनोरंजनासाठी आताच follow करा @mee_kon @mee_kon @mee_kon @mee_kon #meekon #pune #marathipost #marathijokes #marathimeme #jaymaharashtra #maharashtra #marathimulgi #mimarathi #amhimarathi #india #kolhapur #akola #aurangabad #viratkohli #dhoni #cricket #marathifun #marathigirl #marathiqoutes #gavthi_jokes #marathi_ig #marathibana #hebaghbhau #nashik #marathi_trolls #laybharijokes #marathicomedy

0
#tag करा आपल्या मित्रांना 
Post आवडल्यास #share करा ... आणि 
होऊ दे खर्च🤑

आधिक मनोरंजनासाठी आताच follow करा 
@mee_kon
@mee_kon
@mee_kon
@mee_kon

#meekon #pune #marathipost #marathijokes #marathimeme #jaymaharashtra #maharashtra #marathimulgi #mimarathi #amhimarathi #india #kolhapur #akola #aurangabad #viratkohli #dhoni #cricket #marathifun #marathigirl #marathiqoutes #gavthi_jokes #marathi_ig #marathibana #hebaghbhau #nashik #marathi_trolls #laybharijokes #marathicomedy
mee_kon @mee_kon

#tag करा आपल्या मित्रांना Post आवडल्यास #share करा ... आणि होऊ दे खर्च🤑 आधिक मनोरंजनासाठी आताच follow करा @mee_kon @mee_kon @mee_kon @mee_kon #meekon #pune #marathipost #marathijokes #marathimeme #jaymaharashtra #maharashtra #marathimulgi #mimarathi #amhimarathi #india #kolhapur #akola #aurangabad #viratkohli #dhoni #cricket #marathifun #marathigirl #marathiqoutes #gavthi_jokes #marathi_ig #marathibana #hebaghbhau #nashik #marathi_trolls #laybharijokes #marathicomedy

0
#tag करा आपल्या मित्रांना 
Post आवडल्यास #share करा ... आणि 
होऊ दे खर्च🤑

आधिक मनोरंजनासाठी आताच follow करा 
@mee_kon
@mee_kon
@mee_kon
@mee_kon

#meekon #pune #marathipost #marathijokes #marathimeme #jaymaharashtra #maharashtra #marathimulgi #mimarathi #amhimarathi #india #kolhapur #akola #aurangabad #viratkohli #dhoni #cricket #marathifun #marathigirl #marathiqoutes #gavthi_jokes #marathi_ig #marathibana #hebaghbhau #nashik #marathi_trolls #laybharijokes #marathicomedy
mee_kon @mee_kon

#tag करा आपल्या मित्रांना Post आवडल्यास #share करा ... आणि होऊ दे खर्च🤑 आधिक मनोरंजनासाठी आताच follow करा @mee_kon @mee_kon @mee_kon @mee_kon #meekon #pune #marathipost #marathijokes #marathimeme #jaymaharashtra #maharashtra #marathimulgi #mimarathi #amhimarathi #india #kolhapur #akola #aurangabad #viratkohli #dhoni #cricket #marathifun #marathigirl #marathiqoutes #gavthi_jokes #marathi_ig #marathibana #hebaghbhau #nashik #marathi_trolls #laybharijokes #marathicomedy

0
#tag करा आपल्या मित्रांना 
Post आवडल्यास #share करा ... आणि 
होऊ दे खर्च🤑

आधिक मनोरंजनासाठी आताच follow करा 
@mee_kon
@mee_kon
@mee_kon
@mee_kon

#meekon #pune #marathipost #marathijokes #marathimeme #jaymaharashtra #maharashtra #marathimulgi #mimarathi #amhimarathi #india #kolhapur #akola #aurangabad #viratkohli #dhoni #cricket #marathifun #marathigirl #marathiqoutes #gavthi_jokes #marathi_ig #marathibana #hebaghbhau #nashik #marathi_trolls #laybharijokes #marathicomedy
mee_kon @mee_kon

#tag करा आपल्या मित्रांना Post आवडल्यास #share करा ... आणि होऊ दे खर्च🤑 आधिक मनोरंजनासाठी आताच follow करा @mee_kon @mee_kon @mee_kon @mee_kon #meekon #pune #marathipost #marathijokes #marathimeme #jaymaharashtra #maharashtra #marathimulgi #mimarathi #amhimarathi #india #kolhapur #akola #aurangabad #viratkohli #dhoni #cricket #marathifun #marathigirl #marathiqoutes #gavthi_jokes #marathi_ig #marathibana #hebaghbhau #nashik #marathi_trolls #laybharijokes #marathicomedy

0
#tag करा आपल्या मित्रांना 
Post आवडल्यास #share करा ... आणि 
होऊ दे खर्च🤑

आधिक मनोरंजनासाठी आताच follow करा 
@mee_kon
@mee_kon
@mee_kon
@mee_kon

#meekon #pune #marathipost #marathijokes #marathimeme #jaymaharashtra #maharashtra #marathimulgi #mimarathi #amhimarathi #india #kolhapur #akola #aurangabad #viratkohli #dhoni #cricket #marathifun #marathigirl #marathiqoutes #gavthi_jokes #marathi_ig #marathibana #hebaghbhau #nashik #marathi_trolls #laybharijokes #marathicomedy
mee_kon @mee_kon

#tag करा आपल्या मित्रांना Post आवडल्यास #share करा ... आणि होऊ दे खर्च🤑 आधिक मनोरंजनासाठी आताच follow करा @mee_kon @mee_kon @mee_kon @mee_kon #meekon #pune #marathipost #marathijokes #marathimeme #jaymaharashtra #maharashtra #marathimulgi #mimarathi #amhimarathi #india #kolhapur #akola #aurangabad #viratkohli #dhoni #cricket #marathifun #marathigirl #marathiqoutes #gavthi_jokes #marathi_ig #marathibana #hebaghbhau #nashik #marathi_trolls #laybharijokes #marathicomedy

0
#tag करा आपल्या मित्रांना 
Post आवडल्यास #share करा ... आणि 
होऊ दे खर्च🤑

आधिक मनोरंजनासाठी आताच follow करा 
@mee_kon
@mee_kon
@mee_kon
@mee_kon

#meekon #pune #marathipost #marathijokes #marathimeme #jaymaharashtra #maharashtra #marathimulgi #mimarathi #amhimarathi #india #kolhapur #akola #aurangabad #viratkohli #dhoni #cricket #marathifun #marathigirl #marathiqoutes #gavthi_jokes #marathi_ig #marathibana #hebaghbhau #nashik #marathi_trolls #laybharijokes #marathicomedy
mee_kon @mee_kon

#tag करा आपल्या मित्रांना Post आवडल्यास #share करा ... आणि होऊ दे खर्च🤑 आधिक मनोरंजनासाठी आताच follow करा @mee_kon @mee_kon @mee_kon @mee_kon #meekon #pune #marathipost #marathijokes #marathimeme #jaymaharashtra #maharashtra #marathimulgi #mimarathi #amhimarathi #india #kolhapur #akola #aurangabad #viratkohli #dhoni #cricket #marathifun #marathigirl #marathiqoutes #gavthi_jokes #marathi_ig #marathibana #hebaghbhau #nashik #marathi_trolls #laybharijokes #marathicomedy

0
#tag करा आपल्या मित्रांना 
Post आवडल्यास #share करा ... आणि 
होऊ दे खर्च🤑

आधिक मनोरंजनासाठी आताच follow करा 
@mee_kon
@mee_kon
@mee_kon
@mee_kon

#meekon #pune #marathipost #marathijokes #marathimeme #jaymaharashtra #maharashtra #marathimulgi #mimarathi #amhimarathi #india #kolhapur #akola #aurangabad #viratkohli #dhoni #cricket #marathifun #marathigirl #marathiqoutes #gavthi_jokes #marathi_ig #marathibana #hebaghbhau #nashik #marathi_trolls #laybharijokes #marathicomedy
mee_kon @mee_kon

#tag करा आपल्या मित्रांना Post आवडल्यास #share करा ... आणि होऊ दे खर्च🤑 आधिक मनोरंजनासाठी आताच follow करा @mee_kon @mee_kon @mee_kon @mee_kon #meekon #pune #marathipost #marathijokes #marathimeme #jaymaharashtra #maharashtra #marathimulgi #mimarathi #amhimarathi #india #kolhapur #akola #aurangabad #viratkohli #dhoni #cricket #marathifun #marathigirl #marathiqoutes #gavthi_jokes #marathi_ig #marathibana #hebaghbhau #nashik #marathi_trolls #laybharijokes #marathicomedy

0
#tag करा आपल्या मित्रांना 
Post आवडल्यास #share करा ... आणि 
होऊ दे खर्च🤑

आधिक मनोरंजनासाठी आताच follow करा 
@mee_kon
@mee_kon
@mee_kon
@mee_kon

#meekon #pune #marathipost #marathijokes #marathimeme #jaymaharashtra #maharashtra #marathimulgi #mimarathi #amhimarathi #india #kolhapur #akola #aurangabad #viratkohli #dhoni #cricket #marathifun #marathigirl #marathiqoutes #gavthi_jokes #marathi_ig #marathibana #hebaghbhau #nashik #marathi_trolls #laybharijokes #marathicomedy
_premach_pakharu_ @_premach_pakharu_

_premach_pakharu_ अश्या खूप साऱ्या पोस्ट साठी फोल्लो करा 🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽 Follow➡️ @_premach_pakharu_ Follow➡️ @_premach_pakharu_ Follow➡️ @_premach_pakharu_ Follow➡️ @_premach_pakharu_ Follow➡️ @_premach_pakharu_ Follow➡️ @_premach_pakharu_ Follow➡️ @_premach_pakharu_ Follow➡️ @_premach_pakharu_ 🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼 Like❣️ । कंमेन्ट 🙏 । share😍 ............--------.....------......------.....---- आवडल्यास नक्की कळवा😍😅🙏🙏 :::: 🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻 #Jhakaaskatta #marathipost #marathijokes #marathimemes #jaymaharashtra #maharashtra #marathimulga #mimarathi #ghantayar #amhimarathi #marathifun #marathiquotes #marathigirl #gavthi_jokes #rovalmarathi #marathi_memes_and_trolls #marathi_ig #marathistatus #hebaghbhava #gavthi_kida #maharashtra_ig #marathi #_premach_pakharu_ #scdmarathi 🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺 🙏🙏🙏🙏🙏🙏 @_premach_pakharu_

0
_premach_pakharu_
अश्या खूप साऱ्या पोस्ट साठी फोल्लो करा
🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽
Follow➡️ @_premach_pakharu_
Follow➡️ @_premach_pakharu_
Follow➡️ @_premach_pakharu_
Follow➡️ @_premach_pakharu_
Follow➡️ @_premach_pakharu_
Follow➡️ @_premach_pakharu_
Follow➡️ @_premach_pakharu_
Follow➡️ @_premach_pakharu_
🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼
Like❣️ । कंमेन्ट 🙏 । share😍
............--------.....------......------.....----
आवडल्यास नक्की कळवा😍😅🙏🙏
::::
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
#Jhakaaskatta #marathipost #marathijokes
#marathimemes #jaymaharashtra #maharashtra
#marathimulga #mimarathi #ghantayar
#amhimarathi #marathifun #marathiquotes
#marathigirl #gavthi_jokes #rovalmarathi
#marathi_memes_and_trolls #marathi_ig
#marathistatus #hebaghbhava #gavthi_kida
#maharashtra_ig #marathi #_premach_pakharu_ #scdmarathi 🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺
🙏🙏🙏🙏🙏🙏
@_premach_pakharu_
_premach_pakharu_ @_premach_pakharu_

_premach_pakharu_ अश्या खूप साऱ्या पोस्ट साठी फोल्लो करा 🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽 Follow➡️ @_premach_pakharu_ Follow➡️ @_premach_pakharu_ Follow➡️ @_premach_pakharu_ Follow➡️ @_premach_pakharu_ Follow➡️ @_premach_pakharu_ Follow➡️ @_premach_pakharu_ Follow➡️ @_premach_pakharu_ Follow➡️ @_premach_pakharu_ 🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼 Like❣️ । कंमेन्ट 🙏 । share😍 ............--------.....------......------.....---- आवडल्यास नक्की कळवा😍😅🙏🙏 :::: 🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻 #Jhakaaskatta #marathipost #marathijokes #marathimemes #jaymaharashtra #maharashtra #marathimulga #mimarathi #ghantayar #amhimarathi #marathifun #marathiquotes #marathigirl #gavthi_jokes #rovalmarathi #marathi_memes_and_trolls #marathi_ig #marathistatus #hebaghbhava #gavthi_kida #maharashtra_ig #marathi #_premach_pakharu_ #scdmarathi 🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺 🙏🙏🙏🙏🙏🙏 @_premach_pakharu_

3
_premach_pakharu_
अश्या खूप साऱ्या पोस्ट साठी फोल्लो करा
🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽
Follow➡️ @_premach_pakharu_
Follow➡️ @_premach_pakharu_
Follow➡️ @_premach_pakharu_
Follow➡️ @_premach_pakharu_
Follow➡️ @_premach_pakharu_
Follow➡️ @_premach_pakharu_
Follow➡️ @_premach_pakharu_
Follow➡️ @_premach_pakharu_
🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼
Like❣️ । कंमेन्ट 🙏 । share😍
............--------.....------......------.....----
आवडल्यास नक्की कळवा😍😅🙏🙏
::::
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
#Jhakaaskatta #marathipost #marathijokes
#marathimemes #jaymaharashtra #maharashtra
#marathimulga #mimarathi #ghantayar
#amhimarathi #marathifun #marathiquotes
#marathigirl #gavthi_jokes #rovalmarathi
#marathi_memes_and_trolls #marathi_ig
#marathistatus #hebaghbhava #gavthi_kida
#maharashtra_ig #marathi #_premach_pakharu_ #scdmarathi 🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺
🙏🙏🙏🙏🙏🙏
@_premach_pakharu_
gavthi_poar @gavthi_poar

❤️अश्याच मस्त मस्त पोस्ट साठी आताच follow करा..❤️ . ❤️आणी POST NOTIFICATION ON करा.❤️ . ❤️पोस्ट आवडल्यास MENTION करुन STORY ला पोस्ट करा.❤️ . ❤️इथे पडलेल्या पोस्ट माझ्या आणी मला आवडलेल्या असतील.❤️ . ❤️तुमच प्रेम सदैव असच राहु द्या.❤️ #gavthi_poar #tiktokmemes #tiktokgirls #marathifun #marathibana #zeemarathi #zeemarathiofficial #mimarathi #asch #oldman #funny #funnyquotes #jokes #jokesfordays #humor #marathipost #chalahawayeudya #marathiboy #ugaach #funnymemes #funnyjokes

1
❤️अश्याच मस्त मस्त पोस्ट साठी आताच follow करा..❤️
.
❤️आणी POST NOTIFICATION ON करा.❤️
.
❤️पोस्ट आवडल्यास MENTION करुन STORY ला पोस्ट करा.❤️
.
❤️इथे पडलेल्या पोस्ट माझ्या आणी मला आवडलेल्या असतील.❤️
.
❤️तुमच प्रेम सदैव असच राहु द्या.❤️
#gavthi_poar #tiktokmemes #tiktokgirls #marathifun #marathibana #zeemarathi #zeemarathiofficial #mimarathi #asch #oldman #funny #funnyquotes #jokes #jokesfordays #humor #marathipost #chalahawayeudya #marathiboy #ugaach #funnymemes #funnyjokes
feel_group_ @feel_group_

👉@feel_group_ 👉@feel_group_ 👉@feel_group_💪 अशा माहौल😂 post साठी follow☝️ करा आमच page Tag करा तुमचा 👫 मित्राला अन share ✌️ नक्की करा🤳 〽️ 〽️ 〽️ ⭕️पोस्ट श्रेय - @feel_group_ ☑️🕴️पेज चे प्रशासक - सांगेन वेळ आल्यावर .💕 💕 💕 🔥feel_group_ 🔥feel_group_ .⤵️ ↘️ ↕️ ↪️ 🖤टीप 💌: इथे पडलेल्या पोस्ट काल्पनिक असतात ,त्यांचा वास्तविक घटनेशी संबंध आल्यास येऊ द्या आपलं काय जातंय 😊🖤 🤝 रामराम 🤚 ♒️ ♒️ ♒️ #marathi #marathipost #memes#marathijokes #marathimeme #jaymaharashtra #Maharashtra #mimarathi #marathistatus #amhiMarathi #pune #mumbai #nashik#pune #satara #marathifun #marathigirl #gavthi_jokes #royal__marathi_#marathiboy #marathi_status #hebaghbhava #gavthi_kida #maharastra_ig #hindimeme#viralmarathi #funnymarathi #jokes #prem #love ‌ ‌🙏🏻🙏🏻🙏🏻feel_group🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2
👉@feel_group_
👉@feel_group_
👉@feel_group_💪 अशा माहौल😂 post साठी follow☝️ करा आमच page
Tag करा तुमचा 👫 मित्राला अन share ✌️ नक्की करा🤳 〽️
〽️
〽️
⭕️पोस्ट श्रेय - @feel_group_
☑️🕴️पेज चे प्रशासक - सांगेन वेळ आल्यावर
.💕
💕
💕 🔥feel_group_
🔥feel_group_
.⤵️
↘️
↕️
↪️
🖤टीप 💌: इथे पडलेल्या पोस्ट काल्पनिक असतात ,त्यांचा वास्तविक घटनेशी संबंध आल्यास येऊ द्या आपलं काय जातंय 😊🖤
🤝 रामराम 🤚
♒️
♒️
♒️
#marathi #marathipost #memes
‌#marathijokes #marathimeme #jaymaharashtra #Maharashtra #mimarathi #marathistatus #amhiMarathi #pune #mumbai #nashik
‌#pune #satara #marathifun #marathigirl #gavthi_jokes #royal__marathi_
‌#marathiboy #marathi_status #hebaghbhava #gavthi_kida #maharastra_ig #hindimeme ‌#viralmarathi #funnymarathi #jokes #prem #love
‌
‌🙏🏻🙏🏻🙏🏻feel_group🙏🏻🙏🏻🙏🏻
ekme___ @ekme___

Tag,Comments,Share,Like आणि अशाच खूप सार्‍या post साठी आत्ताच follow करा. @ekme___ @ekme___ @ekme___ ⏮️*-_-*-_-*-_-*-_-*-_-*-_-*-_-*⏭️मराठी स्टेटस Post /Edit/Admin:@sagar_gavandi143 ⏮️*-_-*-_-*-_-*-_-*-_-*-_-*-_-*⏭️Marathi status #prilaga #marathistetus #marathifun #marathifc #marathicomedy #marathimovie #marathi #marathimulgi #marathitroll #marathijokes #marathimeme #prilaga #marathimulga #marathipost #marathi_ig #marathiculture #marathitradition #mimarathi #marathikavita #marathiactress #marathibana #marathiinspirations #marathistatus #beingmarathi #marathifunny #zeemarathi #marathiquotes #marathimotivational

0
Tag,Comments,Share,Like आणि अशाच खूप सार्‍या post साठी आत्ताच follow करा.
@ekme___
@ekme___
@ekme___
⏮️*-_-*-_-*-_-*-_-*-_-*-_-*-_-*⏭️मराठी स्टेटस 
Post /Edit/Admin:@sagar_gavandi143
⏮️*-_-*-_-*-_-*-_-*-_-*-_-*-_-*⏭️Marathi status
#prilaga #marathistetus #marathifun #marathifc #marathicomedy #marathimovie #marathi #marathimulgi #marathitroll #marathijokes #marathimeme #prilaga #marathimulga #marathipost #marathi_ig #marathiculture #marathitradition #mimarathi #marathikavita #marathiactress #marathibana #marathiinspirations #marathistatus #beingmarathi #marathifunny #zeemarathi #marathiquotes #marathimotivational
marathibrand @marathibrand

Follow➡️ @marathibrand Follow➡️ @marathibrand Follow➡️ @marathibrand 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 आपली साथ अशीच सोबत असुदया.. आणि तुमचं page बद्दलच प्रेम असच असुद्या अश्याच खूप साऱ्या पोस्ट साठी फोल्लो करत रहा टीप :- इथे आलेल्या सर्व पोस्ट्स मला आवडलेल्या असतात किंवा माझ्या असतात।। 🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼 Like❣️ । कंमेन्ट 🙏 । share😍 ............--------.....------......------.....---- आवडल्यास नक्की कळवा😍😅🙏🙏 :::: 🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻 #Jhakaaskatta #marathipost #marathijokes #marathimemes #jaymaharashtra #maharashtra #marathimulga #mimarathi #ghantayar #amhimarathi #marathifun #marathibrand #marathiquotes #marathigirl #gavthi_jokes #rovalmarathi #marathi_memes_and_trolls #marathi_ig #marathistatus #hebaghbhava #gavthi_kida #maharashtra_ig #marathi #awaraswathala #scdmarathi #marathi #marathimulgi #marathiactress #maharashtra #india #minglish #marathi #marathistatus #marathifunny 🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺 🙏🙏🙏🙏🙏🙏 @marathibrand

0
Follow➡️ @marathibrand
Follow➡️ @marathibrand
Follow➡️ @marathibrand 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 आपली साथ अशीच सोबत असुदया.. आणि तुमचं page बद्दलच प्रेम असच असुद्या 
अश्याच खूप साऱ्या पोस्ट साठी फोल्लो करत रहा
टीप :- इथे आलेल्या सर्व पोस्ट्स मला आवडलेल्या असतात किंवा माझ्या असतात।।
🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼
Like❣️ । कंमेन्ट 🙏 । share😍
............--------.....------......------.....----
आवडल्यास नक्की कळवा😍😅🙏🙏
::::
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
#Jhakaaskatta #marathipost #marathijokes
#marathimemes #jaymaharashtra #maharashtra
#marathimulga #mimarathi #ghantayar
#amhimarathi #marathifun #marathibrand #marathiquotes
#marathigirl #gavthi_jokes #rovalmarathi
#marathi_memes_and_trolls #marathi_ig
#marathistatus #hebaghbhava #gavthi_kida
#maharashtra_ig #marathi #awaraswathala #scdmarathi
#marathi #marathimulgi #marathiactress #maharashtra #india #minglish #marathi #marathistatus #marathifunny 🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺
🙏🙏🙏🙏🙏🙏
@marathibrand
my_sweet_love.1 @my_sweet_love.1

#post  आवडली तर लगेच follow करा like comments and share .😂😝😜 @marathi__boyz🔥🔥 @marathi__boyz 🔥🔥 . ⭕पोस्ट श्रेय - @marathi__boyz🔥🔥 🔥🔥🔥ll @marathi__boyz ll🔥🔥🔥 🔥🔥🔥ll @marathi__boyz ll🔥🔥🔥 . ( #ट ीप- #इथ े_असलेल्या_सर्व_पोस्ट_माझ्या_असतात_आणि_मला_आवडलेल्या_असतात.) । । #radebajkatta   #marathipost   #marathijokes   #marathimeme #jaymaharashtra   #Maharashtra #marathimulgi   #mimarathi   #Ghantayar #amhiMarathi   #pune   #mumbai   #nashik #pune   #akole   #marathifun   #marathiquote #marathigirl   #cricket   #insta   #marathiporga   #marathi_memes_and_trolls #hebaghbhava   #jhakaaskatta #marathi_ig   #dhoni   #India # #funmarathi

1
#post आवडली तर लगेच follow करा like comments and share .😂😝😜
@marathi__boyz🔥🔥
@marathi__boyz 🔥🔥
.
⭕पोस्ट श्रेय - @marathi__boyz🔥🔥 🔥🔥🔥ll @marathi__boyz ll🔥🔥🔥
🔥🔥🔥ll @marathi__boyz ll🔥🔥🔥
.
(#टीप-#इथे_असलेल्या_सर्व_पोस्ट_माझ्या_असतात_आणि_मला_आवडलेल्या_असतात.)
।
।
#radebajkatta #marathipost 
#marathijokes #marathimeme #jaymaharashtra #Maharashtra #marathimulgi #mimarathi #Ghantayar #amhiMarathi #pune #mumbai #nashik
#pune #akole #marathifun #marathiquote#marathigirl #cricket #insta 
#marathiporga #marathi_memes_and_trolls#hebaghbhava #jhakaaskatta
#marathi_ig #dhoni #India ##funmarathi
my_sweet_love.1 @my_sweet_love.1

#post  आवडली तर लगेच follow करा like comments and share .😂😝😜 @marathi__boyz🔥🔥 @marathi__boyz 🔥🔥 . ⭕पोस्ट श्रेय - @marathi__boyz🔥🔥 🔥🔥🔥ll @marathi__boyz ll🔥🔥🔥 🔥🔥🔥ll @marathi__boyz ll🔥🔥🔥 . ( #ट ीप- #इथ े_असलेल्या_सर्व_पोस्ट_माझ्या_असतात_आणि_मला_आवडलेल्या_असतात.) । । #radebajkatta   #marathipost   #marathijokes   #marathimeme #jaymaharashtra   #Maharashtra #marathimulgi   #mimarathi   #Ghantayar #amhiMarathi   #pune   #mumbai   #nashik #pune   #akole   #marathifun   #marathiquote #marathigirl   #cricket   #insta   #marathiporga   #marathi_memes_and_trolls #hebaghbhava   #jhakaaskatta #marathi_ig   #dhoni   #India # #funmarathi

0
#post आवडली तर लगेच follow करा like comments and share .😂😝😜
@marathi__boyz🔥🔥
@marathi__boyz 🔥🔥
.
⭕पोस्ट श्रेय - @marathi__boyz🔥🔥 🔥🔥🔥ll @marathi__boyz ll🔥🔥🔥
🔥🔥🔥ll @marathi__boyz ll🔥🔥🔥
.
(#टीप-#इथे_असलेल्या_सर्व_पोस्ट_माझ्या_असतात_आणि_मला_आवडलेल्या_असतात.)
।
।
#radebajkatta #marathipost 
#marathijokes #marathimeme #jaymaharashtra #Maharashtra #marathimulgi #mimarathi #Ghantayar #amhiMarathi #pune #mumbai #nashik
#pune #akole #marathifun #marathiquote#marathigirl #cricket #insta 
#marathiporga #marathi_memes_and_trolls#hebaghbhava #jhakaaskatta
#marathi_ig #dhoni #India ##funmarathi
marathi__boyz @marathi__boyz

#post  आवडली तर लगेच follow करा like comments and share .😂😝😜 @marathi__boyz🔥🔥 @marathi__boyz 🔥🔥 . ⭕पोस्ट श्रेय - @marathi__boyz🔥🔥 🔥🔥🔥ll @marathi__boyz ll🔥🔥🔥 🔥🔥🔥ll @marathi__boyz ll🔥🔥🔥 . ( #ट ीप- #इथ े_असलेल्या_सर्व_पोस्ट_माझ्या_असतात_आणि_मला_आवडलेल्या_असतात.) । । #radebajkatta   #marathipost   #marathijokes   #marathimeme #jaymaharashtra   #Maharashtra #marathimulgi   #mimarathi   #Ghantayar #amhiMarathi   #pune   #mumbai   #nashik #pune   #akole   #marathifun   #marathiquote #marathigirl   #cricket   #insta   #marathiporga   #marathi_memes_and_trolls #hebaghbhava   #jhakaaskatta #marathi_ig   #dhoni   #India # #funmarathi

0
#post आवडली तर लगेच follow करा like comments and share .😂😝😜
@marathi__boyz🔥🔥
@marathi__boyz 🔥🔥
.
⭕पोस्ट श्रेय - @marathi__boyz🔥🔥 🔥🔥🔥ll @marathi__boyz ll🔥🔥🔥
🔥🔥🔥ll @marathi__boyz ll🔥🔥🔥
.
(#टीप-#इथे_असलेल्या_सर्व_पोस्ट_माझ्या_असतात_आणि_मला_आवडलेल्या_असतात.)
।
।
#radebajkatta #marathipost 
#marathijokes #marathimeme #jaymaharashtra #Maharashtra #marathimulgi #mimarathi #Ghantayar #amhiMarathi #pune #mumbai #nashik
#pune #akole #marathifun #marathiquote#marathigirl #cricket #insta 
#marathiporga #marathi_memes_and_trolls#hebaghbhava #jhakaaskatta
#marathi_ig #dhoni #India ##funmarathi
marathi__boyz @marathi__boyz

#post  आवडली तर लगेच follow करा like comments and share .😂😝😜 @marathi__boyz🔥🔥 @marathi__boyz 🔥🔥 . ⭕पोस्ट श्रेय - @marathi__boyz🔥🔥 🔥🔥🔥ll @marathi__boyz ll🔥🔥🔥 🔥🔥🔥ll @marathi__boyz ll🔥🔥🔥 . ( #ट ीप- #इथ े_असलेल्या_सर्व_पोस्ट_माझ्या_असतात_आणि_मला_आवडलेल्या_असतात.) । । #radebajkatta   #marathipost   #marathijokes   #marathimeme #jaymaharashtra   #Maharashtra #marathimulgi   #mimarathi   #Ghantayar #amhiMarathi   #pune   #mumbai   #nashik #pune   #akole   #marathifun   #marathiquote #marathigirl   #cricket   #insta   #marathiporga   #marathi_memes_and_trolls #hebaghbhava   #jhakaaskatta #marathi_ig   #dhoni   #India # #funmarathi

0
#post आवडली तर लगेच follow करा like comments and share .😂😝😜
@marathi__boyz🔥🔥
@marathi__boyz 🔥🔥
.
⭕पोस्ट श्रेय - @marathi__boyz🔥🔥 🔥🔥🔥ll @marathi__boyz ll🔥🔥🔥
🔥🔥🔥ll @marathi__boyz ll🔥🔥🔥
.
(#टीप-#इथे_असलेल्या_सर्व_पोस्ट_माझ्या_असतात_आणि_मला_आवडलेल्या_असतात.)
।
।
#radebajkatta #marathipost 
#marathijokes #marathimeme #jaymaharashtra #Maharashtra #marathimulgi #mimarathi #Ghantayar #amhiMarathi #pune #mumbai #nashik
#pune #akole #marathifun #marathiquote#marathigirl #cricket #insta 
#marathiporga #marathi_memes_and_trolls#hebaghbhava #jhakaaskatta
#marathi_ig #dhoni #India ##funmarathi
premache_status @premache_status

➡ Like ➡ Comments ➡ Share ➡ Tag आणि ➡ Follow करा..! ❤ ••••••••••••••• ❤@premache_status❤ 🤩@premache_status🤩 😎@premache_status😎 💋@premache_status💋 👉@premache_status☝ •••••••••••••••••••••••••••••• ➡ आपलं Page फॉल्लो करा, तुमच्या मित्राला फॉल्लो करायला सांगा..💓🙏 • ➡ Typography • Edits • Admin : @prashantkadampatil143 ✍☺ • #prashya #premache_status #nanded #jaymaharashtra #marathi #mimarathi #marathibana #maratha #ekpremveda #maharashtra_desha #marathikavita #sahyadri #mumbaikar #mumbai #pune #nashik #sangli #satara #aurangabad #solapur #kolhapur #marathisuvichar #marathipost #themarathistatus #marathikavita #maharashtratourism #marathijokes #themarathiworld #marathimulgi #themarathistatus #marathitradition #marathitroll अश्याच अजून Post साठी Follow करा.. ➡ टीप : इथे पडलेल्या पोस्ट माझ्या, मित्रांच्या आणि माझ्या वाचनात आलेल्या असतील..✍❤ •••••••••••••••••••••••••••••• ❤ @premache_status ❤ ❤ @premache_status ❤ ❤ @premache_status ❤ ••••••••••••••••••••••••••••••

45
➡ Like
➡ Comments
➡ Share
➡ Tag आणि
➡ Follow करा..! ❤
•••••••••••••••
❤@premache_status❤
🤩@premache_status🤩
😎@premache_status😎
💋@premache_status💋
👉@premache_status☝
••••••••••••••••••••••••••••••
➡ आपलं Page फॉल्लो करा, तुमच्या मित्राला फॉल्लो करायला सांगा..💓🙏
•
➡ Typography • Edits • Admin : @prashantkadampatil143 ✍☺
•
 #prashya #premache_status #nanded #jaymaharashtra #marathi #mimarathi 
#marathibana #maratha #ekpremveda #maharashtra_desha #marathikavita 
#sahyadri #mumbaikar #mumbai #pune 
#nashik #sangli #satara #aurangabad 
#solapur #kolhapur #marathisuvichar #marathipost #themarathistatus
#marathikavita #maharashtratourism 
#marathijokes #themarathiworld #marathimulgi #themarathistatus #marathitradition #marathitroll
अश्याच अजून Post साठी Follow करा..
➡ टीप : इथे पडलेल्या पोस्ट माझ्या, मित्रांच्या आणि
माझ्या वाचनात आलेल्या असतील..✍❤
••••••••••••••••••••••••••••••
❤ @premache_status ❤
❤ @premache_status ❤
❤ @premache_status ❤
••••••••••••••••••••••••••••••
tuzich_hawa @tuzich_hawa

Apna time agaya..🇮🇳🇮🇳👿👿 मजेदार जोक्स साठी follow करा @tuzich_hawa या पेजला . #tuzich_hawa #tuzich_hawa #tuzich_hawa . . फुल नॉन व्हेज जोक्स अस्सल मराठी @tuzich_hawa #army #indian_army #nasik #pune #marathipost #marathijokes #jaymaharashtra #maharashtra #marathimulgi #mimarathi #amhimarathi #mumbai #india #kolhapur #khivishaynhi #akole #aurangabad #marathifun #marathigirl #marathiquote #gavthi_jokes #marathifun #marathi #Marathi_ig #marathiboy #hebaghbhau 😎 #marathiboi #laybharijokes #tuzich_hawa _____________________________________ आवडलं तर नक्की follow करा Tag करा 👉 Share करा आणि हो support करा

0
Apna time agaya..🇮🇳🇮🇳👿👿
मजेदार जोक्स साठी follow करा @tuzich_hawa या पेजला
.
#tuzich_hawa
#tuzich_hawa
#tuzich_hawa
.
.
फुल नॉन व्हेज जोक्स
अस्सल मराठी
@tuzich_hawa#army#indian_army #nasik #pune #marathipost #marathijokes #jaymaharashtra #maharashtra #marathimulgi #mimarathi #amhimarathi #mumbai #india #kolhapur #khivishaynhi #akole #aurangabad #marathifun #marathigirl #marathiquote #gavthi_jokes #marathifun #marathi
#Marathi_ig #marathiboy #hebaghbhau 😎 #marathiboi #laybharijokes
 #tuzich_hawa
_____________________________________
आवडलं तर नक्की follow करा 
Tag करा 👉 Share करा आणि हो support करा
royal__marathi_ @royal__marathi_

💪 अशा post साठी follow ☝️ करा आमच page Tag करा तुमचा 👫 मित्राला अन share ✌️ नक्की करा🤳 . ©® 👉@royal__marathi_ 🔥🔥 👉@royal__marathi_ 🔥🔥 👉@royal__marathi_ 🔥🔥 〽️ 〽️ 〽️ ⭕️पोस्ट श्रेय - @royal__marathi_🔥🔥 ☑️🕴️पेज चे प्रशासक - 🤗 ↘️ ↕️ । येड लागलं पोस्ट बघून 😂 । ↪️ 🖤टीप 💌: इथे पडलेल्या पोस्ट काल्पनिक असतात ,त्यांचा वास्तविक घटनेशी संबंध आल्यास येऊ द्या आपलं काय जातंय 😊🖤 🤝 ♒️ ♒️ #marathi #marathipost #memes #marathijokes #marathimeme #jaymaharashtra #Maharashtra #mimarathi #marathistatus #amhiMarathi#marathifun #marathigirl #gavthi_jokes #royal__marathi_#marathiboy #marathi_status #hebaghbhava #maharastra_ig#viralmarathi #funnymarathi #jokes #prem ‌ ‌🙏🏻🙏🏻🙏🏻 रॉयल मराठी 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

532
💪 अशा post साठी follow ☝️ करा आमच page
Tag करा तुमचा 👫 मित्राला अन share ✌️ नक्की करा🤳 .
©®
👉@royal__marathi_ 🔥🔥
👉@royal__marathi_ 🔥🔥
👉@royal__marathi_ 🔥🔥
〽️
〽️
〽️
⭕️पोस्ट श्रेय - @royal__marathi_🔥🔥
☑️🕴️पेज चे प्रशासक - 🤗
↘️
↕️
।
येड लागलं पोस्ट बघून 😂
।
↪️
🖤टीप 💌: इथे पडलेल्या पोस्ट काल्पनिक असतात ,त्यांचा वास्तविक घटनेशी संबंध आल्यास येऊ द्या आपलं काय जातंय 😊🖤
🤝 ♒️
♒️
#marathi #marathipost #memes
#marathijokes #marathimeme #jaymaharashtra #Maharashtra #mimarathi #marathistatus #amhiMarathi ‌ #marathifun #marathigirl #gavthi_jokes #royal__marathi_
‌#marathiboy #marathi_status #hebaghbhava #maharastra_ig ‌#viralmarathi #funnymarathi #jokes #prem ‌
‌🙏🏻🙏🏻🙏🏻 रॉयल मराठी 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
bachelors_kideee @bachelors_kideee

when u see it😂😂😂😂😂. . . . . . ही पोस्ट्स फक्त मनोरंजनासाठी आहे..!! काही अती ज्ञानी महापुरुषांनी ज्ञान घालू नये... पेज admin लय किडे बाज. आहे...!!. धन्यवाद 🙏🙏😂😂😂... . . . ‌ ‌. पोस्ट आवडल्यास नक्की like, comment, shere, आणि महत्वाचे म्हणजे फॉलो करा... 😝😂😂😂🙏 . . नवीन page आहे . ❤👉पोस्ट आवडल्यास नक्की Follow करा👈❤ 🙏🙏 @bachelors_kideee 🙏🙏 . .. . . @bachelors_kideee 🔥🔥 @bachelors_kideee 🔥🔥 @bachelors_kideee 🔥🔥 @bachelors_kideee 🔥🔥 . . ⭕️पोस्ट श्रेय -@bachelors_kideee 🔥🔥 ⭕️पेज चे संचालक-बरोबर 20k ला समजेल . . . . 🔥🔥🔥॥ बॅचलर्स किडे ॥ 🔥🔥🔥 🔥🔥🔥॥ बॅचलर्स किडे ॥ 🔥🔥🔥 . . . . ( #ट ीप #इथ े_असलेल्या_सर्व_पोस्ट_माझ्या_असतात_आणि_मला_आवडलेल्या_असतात) . . #jhakaaskatta   #marathipost #marathijokes   #marathimeme   #jaymaharashtra #Maharashtra   #marathimulgi #mimarathi #Ghantayar #amhiMarathi   #pune  # mumbai  #nashik #pune   #akole   #marathitun #marathiquote #marathigirl #cricket   #gavthi_jokes #marathiboy   #marathi_memes_and_trolls #bachelors_kideee #marathi_id   #dhoni   #India #hebaghbhau #hebaghbhava #khandeshimemekar #marathimulgi #bachelors_kideee  🙏🙏🙏 बॅचलर्स किडे 🙏🙏🙏

6
when u see it😂😂😂😂😂.
.
. . . . 
ही पोस्ट्स फक्त मनोरंजनासाठी आहे..!! काही अती ज्ञानी महापुरुषांनी ज्ञान घालू नये... पेज admin लय किडे बाज. आहे...!!. धन्यवाद 🙏🙏😂😂😂...
.
.
.
‌
‌. पोस्ट आवडल्यास नक्की like, comment, shere, आणि महत्वाचे म्हणजे फॉलो करा... 😝😂😂😂🙏
.
.
नवीन page आहे . ❤👉पोस्ट आवडल्यास नक्की Follow करा👈❤ 🙏🙏 @bachelors_kideee 🙏🙏
.
.. .
.
@bachelors_kideee 🔥🔥
@bachelors_kideee 🔥🔥
@bachelors_kideee 🔥🔥
@bachelors_kideee 🔥🔥
.
.
⭕️पोस्ट श्रेय -@bachelors_kideee 🔥🔥
⭕️पेज चे संचालक-बरोबर 20k ला समजेल
.
.
.
.
🔥🔥🔥॥ बॅचलर्स किडे ॥ 🔥🔥🔥
🔥🔥🔥॥ बॅचलर्स किडे ॥ 🔥🔥🔥
.
.
.
.
(#टीप
#इथे_असलेल्या_सर्व_पोस्ट_माझ्या_असतात_आणि_मला_आवडलेल्या_असतात)
.
.
#jhakaaskatta #marathipost
#marathijokes #marathimeme #jaymaharashtra
#Maharashtra #marathimulgi#mimarathi#Ghantayar
#amhiMarathi #pune # mumbai #nashik
#pune #akole #marathitun#marathiquote#marathigirl
#cricket #gavthi_jokes
#marathiboy #marathi_memes_and_trolls#bachelors_kideee
#marathi_id #dhoni #India
#hebaghbhau#hebaghbhava#khandeshimemekar#marathimulgi#bachelors_kideee 🙏🙏🙏 बॅचलर्स किडे 🙏🙏🙏
marathi_prem_ @marathi_prem_

Mp..💋 👉@marathi_prem_ 🔥🔥 👉@marathi_prem_ 🔥🔥 👉@marathi_prem_ 🔥🔥 💯💪 अशा माहौल😂 post साठी follow☝️ करा आमच page Tag करा तुमचा 👫 मित्राला अन share ✌️ नक्की करा🤳 〽️ 〽️ 〽️ ⭕️पोस्ट श्रेय - @@marathi_prem_ 🔥🔥 ☑️🕴️पेज चे प्रशासक - सांगेन वेळ आल्यावर .💕 💕 💕 🔥ll @marathi_prem_ ll🔥 🔥ll @marathi_prem_ ll🔥 ⤵️ ↘️ ↕️ ↪️ 🖤टीप 💌: इथे पडलेल्या पोस्ट काल्पनिक असतात ,त्यांचा वास्तविक घटनेशी संबंध आल्यास येऊ द्या आपलं काय जातंय 😊🖤 🤝 रामराम 🤚 ♒️ ♒️ ♒️ ‌🙏🏻🙏🏻🙏@marathi_prem_ 🙏🙏 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ @sonali18620 @official_chiku_gosavi_ @_amisha_nitnaware_7276 @aishwarya_anil_official @cupcake.1525 @x___zaripathan___x @x_____ruchi_____x @duniyadaree @komalsalunke @_.honey.pie._ @vanshupatil @_deepu_patil @cozynarii @darshana_kanaskar @patilsonali884 @doctorkalyani @crazzy_amu_ @marathi__status__katta @kidebaj_donald_guruji @radebajkatta @marathi_world_ig @akshata_jadhav_akshu @rutujamanjerkar ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ #crazzy_amu_ #crazy_amu_ #crazzy_amu #marathi_prem_ #desigirls #ट #इथ #marathi #marathipost #marathijokes #marathimeme #jaymaharashtra #maharashtra #marathimulgi #mimarathi #marathistatus #amhimarathi #pune #mumbai #satara #marathifun #marathiquote #marathigirl #gavthi_jokes #royal__marathi_ #marathiboy #marathi_status #hebaghbhava #gavthi_kida #maharastra_ig

0
Mp..💋
👉@marathi_prem_ 🔥🔥
👉@marathi_prem_ 🔥🔥
👉@marathi_prem_ 🔥🔥 💯💪 अशा माहौल😂 post साठी follow☝️ करा आमच page
Tag करा तुमचा 👫 मित्राला अन share ✌️ नक्की करा🤳 〽️
〽️
〽️
⭕️पोस्ट श्रेय - @@marathi_prem_ 🔥🔥
☑️🕴️पेज चे प्रशासक - सांगेन वेळ आल्यावर
.💕
💕
💕 🔥ll @marathi_prem_ ll🔥
🔥ll @marathi_prem_ ll🔥 ⤵️
↘️
↕️
↪️
🖤टीप 💌: इथे पडलेल्या पोस्ट काल्पनिक असतात ,त्यांचा वास्तविक घटनेशी संबंध आल्यास येऊ द्या आपलं काय जातंय 😊🖤
🤝 रामराम 🤚
♒️
♒️
♒️ ‌🙏🏻🙏🏻🙏@marathi_prem_ 🙏🙏 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
@sonali18620 @official_chiku_gosavi_ @_amisha_nitnaware_7276 @aishwarya_anil_official 
@cupcake.1525 @x___zaripathan___x @x_____ruchi_____x @duniyadaree @komalsalunke @_.honey.pie._ @vanshupatil
@_deepu_patil @cozynarii @darshana_kanaskar @patilsonali884 @doctorkalyani @crazzy_amu_
@marathi__status__katta @kidebaj_donald_guruji
@radebajkatta @marathi_world_ig @akshata_jadhav_akshu @rutujamanjerkar
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ #crazzy_amu_#crazy_amu_
#crazzy_amu#marathi_prem_
#desigirls#ट#इथ#marathi#marathipost#marathijokes #marathimeme #jaymaharashtra #maharashtra #marathimulgi #mimarathi #marathistatus #amhimarathi #pune #mumbai#satara #marathifun #marathiquote #marathigirl #gavthi_jokes #royal__marathi_ #marathiboy #marathi_status #hebaghbhava #gavthi_kida #maharastra_ig
khandeshi_kida @khandeshi_kida

आज खान्देश गौशाला मैदान ,धुळे येथे दिलेले भाषण😍🙏 . . . ❤👉पोस्ट आवडल्यास नक्की Follow,comment,share करा👈❤ 🙏🙏 @khandeshi_kida 🙏🙏 . .. . . @khandeshi_kida 🔥🔥 @khandeshi_kida 🔥🔥 @khandeshi_kida 🔥🔥 @khandeshi_kida 🔥🔥 . . ⭕️पोस्ट श्रेय -@khandeshi_kida 🔥🔥 ⭕️पेज चे संचालक-बरोबर 20k ला समजेल . . . . 🔥🔥🔥॥ खान्देशी किडा ॥ 🔥🔥🔥 🔥🔥🔥॥ खान्देशी किडा ॥ 🔥🔥🔥 . . . . ( #ट ीप #इथ े_असलेल्या_सर्व_पोस्ट_माझ्या_असतात_आणि_मला_आवडलेल्या_असतात) . . #jhakaaskatta #marathipost #marathijokes #marathimeme #jaymaharashtra #Maharashtra #marathimulgi #mimarathi #Ghantayar #amhiMarathi #pune # mumbai #nashik #pune #akole #marathitun #marathiquote #marathigirl #cricket #gavthi_jokes #marathiboy #marathi_memes_and_trolls #marathi_id #dhoni #India #hebaghbhau #hebaghbhava #phakt_tu_aani_mi 🙏🙏🙏खान्देशी किडा🙏🙏

24
आज खान्देश गौशाला मैदान ,धुळे येथे दिलेले भाषण😍🙏
.
.
.
❤👉पोस्ट आवडल्यास नक्की Follow,comment,share करा👈❤ 🙏🙏 @khandeshi_kida 🙏🙏
.
..
.
.
@khandeshi_kida 🔥🔥
@khandeshi_kida 🔥🔥
@khandeshi_kida 🔥🔥
@khandeshi_kida 🔥🔥
.
.
⭕️पोस्ट श्रेय -@khandeshi_kida 🔥🔥
⭕️पेज चे संचालक-बरोबर 20k ला समजेल
.
.
.
.
🔥🔥🔥॥ खान्देशी किडा ॥ 🔥🔥🔥
🔥🔥🔥॥ खान्देशी किडा ॥ 🔥🔥🔥
.
.
.
.
(#टीप
#इथे_असलेल्या_सर्व_पोस्ट_माझ्या_असतात_आणि_मला_आवडलेल्या_असतात)
.
.
#jhakaaskatta #marathipost
#marathijokes #marathimeme #jaymaharashtra
#Maharashtra #marathimulgi #mimarathi #Ghantayar
#amhiMarathi #pune # mumbai #nashik
#pune #akole #marathitun #marathiquote #marathigirl
#cricket #gavthi_jokes
#marathiboy #marathi_memes_and_trolls
#marathi_id #dhoni #India
#hebaghbhau#hebaghbhava
#phakt_tu_aani_mi 🙏🙏🙏खान्देशी किडा🙏🙏
hay_ka_kay @hay_ka_kay

सलाम त्या जवानाला जो देशासाठी आपल्या जीवाचे बलिदान देतो...RIP 🙏🏻 . . . आशा खूप साऱ्या पोस्ट साठी Fallow करा..😎 🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽 Fallow ➡️ @hay_ka_kay Fallow ➡️ @hay_ka_kay Fallow ➡️ @hay_ka_kay Fallow ➡️ @hay_ka_kay Fallow ➡️ @hay_ka_kay 🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼 ....---....---....---....---....---....---....--- आवडल्यास नक्की कळवा..💫💞 🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻 #jhakaaskatta #marathipost #marathijokes #marathimemes #jaymaharashtara #maharashtra #marathumulga #mimarathi #ghantyar #amhimarathi #marathifun #marathiquotes #marathugirl #gavthi_jokes #royalmarathi #marathi_ig #marathistatus #hebagbhava #gavthi_kida #maharashtra_ig #marathi #awaraswthala #hay_ka_kay 🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 @hay_ka_kay

1
सलाम त्या जवानाला जो देशासाठी आपल्या जीवाचे बलिदान देतो...RIP 🙏🏻
.
.
.
आशा खूप साऱ्या पोस्ट साठी Fallow करा..😎
🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽
Fallow ➡️ @hay_ka_kay
Fallow ➡️ @hay_ka_kay
Fallow ➡️ @hay_ka_kay
Fallow ➡️ @hay_ka_kay
Fallow ➡️ @hay_ka_kay
🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼
....---....---....---....---....---....---....---
आवडल्यास नक्की कळवा..💫💞
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
#jhakaaskatta #marathipost #marathijokes #marathimemes #jaymaharashtara #maharashtra #marathumulga #mimarathi #ghantyar #amhimarathi #marathifun #marathiquotes #marathugirl #gavthi_jokes #royalmarathi #marathi_ig
#marathistatus #hebagbhava #gavthi_kida #maharashtra_ig #marathi #awaraswthala #hay_ka_kay
🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺
🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻
@hay_ka_kay
crush_varche_prem @crush_varche_prem

Dear crush ❤️❤️❤️😘😘😘😍😍😍😍😍😍😍 . . . पोस्ट आवडल्यास नक्की follow करा Credit:-@crush_varche_prem ********************************************************************************** Follow page :-Follow-:@hero_status143 @prem_tuz @_jokes_marathi @ugach_kahipn . @quick_video_edit_ @status___143 @transparent_thinker @rada_maharashtracha_official @kdk_jokes @marathi_celebritys @aamch_ganya @full_screen_whats_app_status 💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥 ⭕पोस्ट श्रेय - @crush_varche_prem . . . ( #ट ीप- #इथ े_असलेल्या_सर्व_पोस्ट_माझ्या_असतात_आणि_मला_आवडलेल्या_असतात.) । । #hero_status143 #jhakaaskatta #marathipost #chyad #ugaach #marathijokes #marathimeme #jaymaharashtra #Maharashtra #marathimulgi #mimarathi #Ghantayar #amhimarathi #status_center #jayshivray #gavthi #pune #marathiquotes #marathigirl #chalahawayeudya #mumbai #marathiculture #marathiboy #marathimulga #marathiinspirations #aurangabad

2
Dear crush ❤️❤️❤️😘😘😘😍😍😍😍😍😍😍
.
.
.
पोस्ट आवडल्यास नक्की follow करा
Credit:-@crush_varche_prem
**********************************************************************************
Follow page :-Follow-:@hero_status143
@prem_tuz
@_jokes_marathi @ugach_kahipn .
@quick_video_edit_ @status___143
@transparent_thinker
@rada_maharashtracha_official
@kdk_jokes
@marathi_celebritys
@aamch_ganya
@full_screen_whats_app_status
💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥
⭕पोस्ट श्रेय - @crush_varche_prem
.
.
.
(#टीप-#इथे_असलेल्या_सर्व_पोस्ट_माझ्या_असतात_आणि_मला_आवडलेल्या_असतात.)
।
।
#hero_status143
#jhakaaskatta #marathipost
#chyad
#ugaach
#marathijokes #marathimeme #jaymaharashtra #Maharashtra #marathimulgi #mimarathi
#Ghantayar #amhimarathi
#status_center
#jayshivray
#gavthi
#pune
#marathiquotes #marathigirl #chalahawayeudya #mumbai
#marathiculture #marathiboy #marathimulga #marathiinspirations #aurangabad
marathikide @marathikide

काय करू सांगा किड्यांनो 🤔🤔 आपल्या मित्र/मैत्रिणींना tag करा.🙏🏻 . . आत्ताच Follow करा ⏩@marathikide ⏪ 😇 आत्ताच Follow करा ⏩@marathikide ⏪ 😅 आत्ताच Follow करा ⏩@marathikide ⏪ 🤣 . . PAGE ADMIN : @avi.7798 👔 . . #marathikide #there_u_r_ #pune #marathipost #marathijokes #marathimeme #jaymaharashtra #maharashtra #marathimulgi #mimarathi #akshaykumar #mumbai #india #kolhapur #akole #aurangabad #viratkohli #dhoni #cricket #marathifun #marathigirl #marathiquote #gavthi_jokes #Marathi_ig #marathiboy #hebaghbhau #nasik #marathi_trolls #marathiboi #laybharijokes

2
काय करू सांगा किड्यांनो 🤔🤔
आपल्या मित्र/मैत्रिणींना tag करा.🙏🏻
.
.
आत्ताच Follow करा ⏩@marathikide ⏪
😇
आत्ताच Follow करा ⏩@marathikide ⏪
😅
आत्ताच Follow करा ⏩@marathikide ⏪
🤣
.
.
PAGE ADMIN : @avi.7798 👔
.
.
#marathikide
#there_u_r_ #pune #marathipost #marathijokes #marathimeme
#jaymaharashtra #maharashtra #marathimulgi
#mimarathi #akshaykumar #mumbai #india
#kolhapur
#akole #aurangabad #viratkohli #dhoni #cricket
#marathifun #marathigirl #marathiquote
#gavthi_jokes
#Marathi_ig #marathiboy #hebaghbhau #nasik
#marathi_trolls #marathiboi #laybharijokes
hebaghdosta @hebaghdosta

😂😂😂😂😂 👉 @hebaghdosta 🔥 . . . . 👉 @hebaghdosta 🔥 👉 @hebaghdosta 🔥 👉 @hebaghdosta 🔥 . . अशा मजेशीर पोस्ट साठी आताच page ला follow करा. _______________________________________________ 👉Like ❤ 👉comment ❤ 👉Share ❤ 👉Enjoy ❤ . . . . . . . . #marathicollegekatta #funmarathi #marathipage #marathifunny #marathifacts #marathijokes #marathipage #marathi #marathitadka #marathimulga #marathitroll #marathifun #marathitroll #marathifc #marathimeme #marathicomedy #marathistatus #mimarathi #funmarathi #marathifc #marathipost #picmarathi #marathibana #marathi_ig #maharashtradesha #maharashtra #maharashtra_ig #maharashtra_desha #mumbaikar #punekar #nandedcitypune . [ या पेज वरील पोस्ट या माझ्या व मला आवडलेल्या आहेत ]

2
😂😂😂😂😂
👉 @hebaghdosta 🔥
.
.
.
.
👉 @hebaghdosta 🔥
👉 @hebaghdosta 🔥
👉 @hebaghdosta 🔥
.
.
अशा मजेशीर पोस्ट साठी आताच page ला follow करा.
_______________________________________________
👉Like ❤
👉comment ❤
👉Share ❤
👉Enjoy ❤
.
.
.
.
.
.
.
.
#marathicollegekatta #funmarathi #marathipage #marathifunny #marathifacts #marathijokes #marathipage #marathi #marathitadka #marathimulga #marathitroll #marathifun #marathitroll #marathifc #marathimeme #marathicomedy #marathistatus #mimarathi #funmarathi #marathifc #marathipost #picmarathi #marathibana #marathi_ig #maharashtradesha #maharashtra #maharashtra_ig #maharashtra_desha #mumbaikar #punekar #nandedcitypune
.
[ या पेज वरील पोस्ट या माझ्या व मला आवडलेल्या आहेत ]
marathi_random_post @marathi_random_post

😂😂😂 #nustaaakash #nustasmile @marathi_random_post🔥🔥 @marathi_random_post🔥🔥 . ⭕पोस्ट श्रेय @marathi_random_post ⭕पेज चे संचालक-@aakash_ak77 . . 🔥🔥🔥ll मराठी रंडोम पोस्ट ll🔥🔥🔥 🔥🔥🔥ll मराठी रंडोम पोस्ट ll🔥🔥🔥 . . . . ( #ट ीप- #इथ े_असलेल्या_सर्व_पोस्ट_माझ्या_असतात_आणि_मला_आवडलेल्या_असतात.) । । #marathi_random_post #marathipost #marathijokes #jaymaharashtra #Maharashtra #mimarathi #pune #mumbaikar #nustaharamkhor #nashik #satara #yeravale #insta #instagram #karad #karadkar #punekar #mumbai #cricket t #India 🙏🏻🙏🏻मराठी रंडोम पोस्ट🙏🏻🙏🏻🙏🏻

16
😂😂😂
#nustaaakash #nustasmile 
@marathi_random_post🔥🔥
@marathi_random_post🔥🔥
.
⭕पोस्ट श्रेय @marathi_random_post
⭕पेज चे संचालक-@aakash_ak77
.
.
🔥🔥🔥ll मराठी रंडोम पोस्ट ll🔥🔥🔥
🔥🔥🔥ll मराठी रंडोम पोस्ट ll🔥🔥🔥
.
.
.
.
(#टीप-#इथे_असलेल्या_सर्व_पोस्ट_माझ्या_असतात_आणि_मला_आवडलेल्या_असतात.)
।
।
#marathi_random_post #marathipost 
#marathijokes #jaymaharashtra #Maharashtra #mimarathi #pune #mumbaikar #nustaharamkhor #nashik #satara #yeravale #insta #instagram
#karad #karadkar #punekar #mumbai #cricket t #India
🙏🏻🙏🏻मराठी रंडोम पोस्ट🙏🏻🙏🏻🙏🏻
nusta_aarda_orda @nusta_aarda_orda

😁😀😂😅😋😁 पोस्ट आवडल्यास नक्की like, comment, shere, आणि महत्वाचे म्हणजे फॉलो करा... 😝😂😂😂🙏 . . नवीन page आहे .❤👉पोस्ट आवडल्यास नक्की Follow करा👈❤ 🙏🙏 @nusta_aarda_orda🙏🙏 . . . ( #ट ीप #इथ े_असलेल्या_सर्व_पोस्ट_माझ्या_असतात_आणि_मला_आवडलेल्या_असतात) . . #bachelors_kideee #india #nusta_aarda_orda #ye_bhavdya #latur #laturkar #jhakaaskatta   #marathipost #marathijokes   #marathimeme   #jaymaharashtra #Maharashtra   #marathimulgi #marathi #Ghantayar #amhiMarathi   #pune   #mumbai   #nashik #pune   #akole   #marathitun 🙏🙏@nusta_aarda_orda 🙏🏻🙏🏻

10
😁😀😂😅😋😁
पोस्ट आवडल्यास नक्की like, comment, shere, आणि महत्वाचे म्हणजे फॉलो करा... 😝😂😂😂🙏
.
.
नवीन page आहे .❤👉पोस्ट आवडल्यास नक्की Follow करा👈❤ 🙏🙏 @nusta_aarda_orda🙏🙏
.
.
.
(#टीप
#इथे_असलेल्या_सर्व_पोस्ट_माझ्या_असतात_आणि_मला_आवडलेल्या_असतात)
.
.
#bachelors_kideee
#india
#nusta_aarda_orda #ye_bhavdya #latur #laturkar #jhakaaskatta #marathipost
#marathijokes #marathimeme #jaymaharashtra
#Maharashtra #marathimulgi#marathi#Ghantayar
#amhiMarathi #pune #mumbai #nashik
#pune #akole #marathitun
🙏🙏@nusta_aarda_orda 🙏🏻🙏🏻
aagri_koli_shoot_out_page_111 @aagri_koli_shoot_out_page_111

Follow Fast 👉@koli_king_v.k.patil @aagri_koli_shoot_out_page_111 ●अश्याच खूप साऱ्या पोस्ट साठी फोल्लो करत रहा● . . ●आवडल्यास Mention करून Story मध्ये Share करा ❤ . . . . ●तुमच्या post पेज वर upload करायच्या असल्यास DM (डायरेक्ट मेसेज ) करा. #prem #hurt #sad #marathi   #posts #love #marathimanus #marathimati #marathi_premquotes #prem #color #love #bf #gf #couple #maharashtra #marathipost #prempatra #mituzitumaza #poem #poems #tuzi_aathvan #Mumbai #postoftheday #postofthenight #picday #live #instagramer #instagram

3
Follow Fast 👉@koli_king_v.k.patil 
@aagri_koli_shoot_out_page_111 ●अश्याच खूप साऱ्या पोस्ट साठी फोल्लो करत रहा●
.
. ●आवडल्यास Mention करून Story मध्ये Share करा ❤
.
. .
. ●तुमच्या post पेज वर upload करायच्या असल्यास
DM (डायरेक्ट मेसेज ) करा. #prem #hurt #sad #marathi  #posts #love#marathimanus #marathimati #marathi_premquotes
#prem #color #love #bf #gf #couple #maharashtra#marathipost #prempatra #mituzitumaza #poem#poems #tuzi_aathvan #Mumbai #postoftheday#postofthenight #picday #live #instagramer#instagram
friendship_love.insta @friendship_love.insta

अश्याच खूप साऱ्या पोस्ट साठी Follow करत रहा ✌ . @friendship_love.insta . @friendship_love.insta 👉👉👉👉👉👉 • आवडल्यास Mention करून Story मध्ये Share करा ❤ • • तुमच्या Post पेजवर Upload करायच्या असल्यास Dm करा. #marathistatus #pune #maharashtramaza #marathiwriter #marathisuvichar #karad #mumbai #aurangabad #marathimulgi #marathiculture #instamarathi #stylemarathi #picmarathi #lookmarathi #marathimanus #marathipost #sataral #jaymaharashtra #marathimeme #marathifun #onlyforfun #funmarathi #funnymarathi #sangali #punekar #marathi #mimarathi #nashik #funnymemesdailyfollow

3
अश्याच खूप साऱ्या पोस्ट साठी Follow करत रहा ✌
.
@friendship_love.insta
.
@friendship_love.insta
👉👉👉👉👉👉
• आवडल्यास Mention करून Story मध्ये Share करा ❤
• •
 तुमच्या Post पेजवर Upload करायच्या असल्यास Dm करा.
#marathistatus#pune#maharashtramaza#marathiwriter#marathisuvichar#karad#mumbai#aurangabad#marathimulgi#marathiculture#instamarathi#stylemarathi#picmarathi#lookmarathi#marathimanus#marathipost#sataral#jaymaharashtra#marathimeme#marathifun#onlyforfun#funmarathi#funnymarathi#sangali#punekar#marathi#mimarathi#nashik#funnymemesdailyfollow
aagri_koli_shoot_out_page_111 @aagri_koli_shoot_out_page_111

@divesh_bhoir_db @aagri_koli_shoot_out_page_111 ●अश्याच खूप साऱ्या पोस्ट साठी फोल्लो करत रहा● . . ●आवडल्यास Mention करून Story मध्ये Share करा ❤ . . . . ●तुमच्या post पेज वर upload करायच्या असल्यास DM (डायरेक्ट मेसेज ) करा. #prem #hurt #sad #marathi   #posts #love #marathimanus #marathimati #marathi_premquotes #prem #color #love #bf #gf #couple #maharashtra #marathipost #prempatra #mituzitumaza #poem #poems #tuzi_aathvan #Mumbai #postoftheday #postofthenight #picday #live #instagramer #instagram

2
@divesh_bhoir_db 
@aagri_koli_shoot_out_page_111 ●अश्याच खूप साऱ्या पोस्ट साठी फोल्लो करत रहा●
.
. ●आवडल्यास Mention करून Story मध्ये Share करा ❤
.
. .
. ●तुमच्या post पेज वर upload करायच्या असल्यास
DM (डायरेक्ट मेसेज ) करा. #prem #hurt #sad #marathi  #posts #love#marathimanus #marathimati #marathi_premquotes
#prem #color #love #bf #gf #couple #maharashtra#marathipost #prempatra #mituzitumaza #poem#poems #tuzi_aathvan #Mumbai #postoftheday#postofthenight #picday #live #instagramer#instagram
aagri_koli_shoot_out_page_111 @aagri_koli_shoot_out_page_111

@mr_sagar_7775 @aagri_koli_shoot_out_page_111 ●अश्याच खूप साऱ्या पोस्ट साठी फोल्लो करत रहा● . . ●आवडल्यास Mention करून Story मध्ये Share करा ❤ . . . . ●तुमच्या post पेज वर upload करायच्या असल्यास DM (डायरेक्ट मेसेज ) करा. #prem #hurt #sad #marathi   #posts #love #marathimanus #marathimati #marathi_premquotes #prem #color #love #bf #gf #couple #maharashtra #marathipost #prempatra #mituzitumaza #poem #poems #tuzi_aathvan #Mumbai #postoftheday #postofthenight #picday #live #instagramer #instagram

0
@mr_sagar_7775 
@aagri_koli_shoot_out_page_111 ●अश्याच खूप साऱ्या पोस्ट साठी फोल्लो करत रहा●
.
. ●आवडल्यास Mention करून Story मध्ये Share करा ❤
.
. .
. ●तुमच्या post पेज वर upload करायच्या असल्यास
DM (डायरेक्ट मेसेज ) करा. #prem #hurt #sad #marathi  #posts #love#marathimanus #marathimati #marathi_premquotes
#prem #color #love #bf #gf #couple #maharashtra#marathipost #prempatra #mituzitumaza #poem#poems #tuzi_aathvan #Mumbai #postoftheday#postofthenight #picday #live #instagramer#instagram
gavthi_kida @gavthi_kida

😡😡😡😡 . . . . . . . टीप:-इथे असलेल्या सर्व पोस्ट माझ्या असतात आणि मला आवडलेल्या असतात . . #gavthi_kida #Ahmadnagar #marathipost #marathijokes #marathimeme #jaymaharashtra #Maharashtra #marathimulgi #mimarathi #amhiMarathi #pune #mumbai #pune #akole #marathifun #marathiquote #marathigirl #cricket #marathi_ig #dhoni

1.4K
😡😡😡😡
.
.
.
.
.
. .
 टीप:-इथे असलेल्या सर्व पोस्ट माझ्या असतात आणि मला आवडलेल्या असतात
.
.
#gavthi_kida #Ahmadnagar #marathipost 
#marathijokes #marathimeme #jaymaharashtra #Maharashtra #marathimulgi #mimarathi 
#amhiMarathi #pune #mumbai
#pune #akole #marathifun #marathiquote #marathigirl #cricket #marathi_ig #dhoni
timepass_kida_ @timepass_kida_

follow करा आपल्या page ला .नवीन गमतीशीर पोस्ट बघून हसत राहा.. ⤵⤵⤵⤵⤵⤵ . . 🍁🙏 @timepass_kida_ 🙏🍁 . . 🍁🙏@timepass_kida_🙏🍁 . . 🍁🙏@timepass_kida_ 🙏🍁 ⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬ हास्यस्पद पोस्ट साठी आपलं page follow करा😜 आवडलंय सर्वाना आणि आवडणार तुम्हाला 😁 आशा अजून post साठी follow करा @timepass_kida_ 🔥🔥 @timepass_kida_ 🔥🔥 @timepass_kida_ 🔥🔥 @timepass_kida_ 🔥🔥 .😎😎😎😎😎😎😎😎😎 💪 अशा माहौल😂 post साठी follow☝️ करा आमच page Tag करा तुमचा 👫 मित्राला अन share ✌️ नक्की करा🤳 ⭕️पोस्ट श्रेय @timepass_kida_ #jhakaaskatta #marathipost #marathijokes #marathimeme #jaymaharashtra #Maharashtra #marathimulgi #mimarathi #Ghantayar #amhiMarathi #pune #mumbai #nashik #pune #satara #marathifun #marathiquote #marathigirl #gavthi_jokes #royal__marathi_ #marathiboy #marathi_memes_and_trolls #marathi_ig #dhoni #India #hebaghbhau #hebaghbhava #gavthi_kida #phakt_tu_aani_mi

1
follow करा आपल्या page ला .नवीन गमतीशीर पोस्ट बघून हसत राहा..
⤵⤵⤵⤵⤵⤵
.
.
🍁🙏 @timepass_kida_ 🙏🍁
.
.
🍁🙏@timepass_kida_🙏🍁
.
.
🍁🙏@timepass_kida_ 🙏🍁
⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬ हास्यस्पद पोस्ट साठी आपलं page follow करा😜
आवडलंय सर्वाना आणि आवडणार तुम्हाला 😁

आशा अजून post साठी follow करा 
@timepass_kida_ 🔥🔥
@timepass_kida_ 🔥🔥
@timepass_kida_ 🔥🔥
@timepass_kida_ 🔥🔥
.😎😎😎😎😎😎😎😎😎
💪 अशा माहौल😂 post साठी follow☝️ करा आमच page
Tag करा तुमचा 👫 मित्राला अन share ✌️ नक्की करा🤳
⭕️पोस्ट श्रेय
@timepass_kida_

#jhakaaskatta #marathipost 
#marathijokes #marathimeme #jaymaharashtra #Maharashtra #marathimulgi #mimarathi #Ghantayar #amhiMarathi #pune #mumbai #nashik
#pune #satara #marathifun #marathiquote #marathigirl #gavthi_jokes #royal__marathi_
#marathiboy #marathi_memes_and_trolls 
#marathi_ig #dhoni #India #hebaghbhau #hebaghbhava #gavthi_kida #phakt_tu_aani_mi
timepass_kida_ @timepass_kida_

follow करा आपल्या page ला .नवीन गमतीशीर पोस्ट बघून हसत राहा.. ⤵⤵⤵⤵⤵⤵ . . 🍁🙏 @timepass_kida_ 🙏🍁 . . 🍁🙏@timepass_kida_🙏🍁 . . 🍁🙏@timepass_kida_ 🙏🍁 ⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬ हास्यस्पद पोस्ट साठी आपलं page follow करा😜 आवडलंय सर्वाना आणि आवडणार तुम्हाला 😁 आशा अजून post साठी follow करा @timepass_kida_ 🔥🔥 @timepass_kida_ 🔥🔥 @timepass_kida_ 🔥🔥 @timepass_kida_ 🔥🔥 .😎😎😎😎😎😎😎😎😎 💪 अशा माहौल😂 post साठी follow☝️ करा आमच page Tag करा तुमचा 👫 मित्राला अन share ✌️ नक्की करा🤳 ⭕️पोस्ट श्रेय @timepass_kida_ #jhakaaskatta #marathipost #marathijokes #marathimeme #jaymaharashtra #Maharashtra #marathimulgi #mimarathi #Ghantayar #amhiMarathi #pune #mumbai #nashik #pune #satara #marathifun #marathiquote #marathigirl #gavthi_jokes #royal__marathi_ #marathiboy #marathi_memes_and_trolls #marathi_ig #dhoni #India #hebaghbhau #hebaghbhava #gavthi_kida #phakt_tu_aani_mi

0
follow करा आपल्या page ला .नवीन गमतीशीर पोस्ट बघून हसत राहा..
⤵⤵⤵⤵⤵⤵
.
.
🍁🙏 @timepass_kida_ 🙏🍁
.
.
🍁🙏@timepass_kida_🙏🍁
.
.
🍁🙏@timepass_kida_ 🙏🍁
⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬ हास्यस्पद पोस्ट साठी आपलं page follow करा😜
आवडलंय सर्वाना आणि आवडणार तुम्हाला 😁

आशा अजून post साठी follow करा 
@timepass_kida_ 🔥🔥
@timepass_kida_ 🔥🔥
@timepass_kida_ 🔥🔥
@timepass_kida_ 🔥🔥
.😎😎😎😎😎😎😎😎😎
💪 अशा माहौल😂 post साठी follow☝️ करा आमच page
Tag करा तुमचा 👫 मित्राला अन share ✌️ नक्की करा🤳
⭕️पोस्ट श्रेय
@timepass_kida_

#jhakaaskatta #marathipost 
#marathijokes #marathimeme #jaymaharashtra #Maharashtra #marathimulgi #mimarathi #Ghantayar #amhiMarathi #pune #mumbai #nashik
#pune #satara #marathifun #marathiquote #marathigirl #gavthi_jokes #royal__marathi_
#marathiboy #marathi_memes_and_trolls 
#marathi_ig #dhoni #India #hebaghbhau #hebaghbhava #gavthi_kida #phakt_tu_aani_mi
ek_sided_lover @ek_sided_lover

अश्याच आणखी पोस्ट साठी साठी आत्ताच follow ☑️करा @ek_sided_lover 🤝🙏💝💝 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ✍️पोस्ट 📃आवडल्यास follow❣️ @ek_sided_lover ❣️🤝करा आणि 😉 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 ➡️नक्की comment करा☑️🤘 🙏 ➡️ like करा☑️👍 🙏 ➡️ share करा☑️🤞 ❣️ ➡️ Follow करा☑️😉 🙏 🙏➡️🕉️☪️✝️🔙🙏 ❣️ ➖🙏➖🙏➖🙏➖🙏➖🙏➖🙏➖🙏➖ #marathitroll #marathifunny #marathibana #marathikavita #marathijokes #marathimulga #marathimulgi #maharashtradesh #maharashtra_ig #maharashtra_desha #mumbai #pune #funnyquotes #funmarathi #marathipost #mimarathi #athvan #tujhi_aathvan #tujhe #ghantayar 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

62
अश्याच आणखी पोस्ट साठी साठी आत्ताच follow ☑️करा @ek_sided_lover 🤝🙏💝💝
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✍️पोस्ट 📃आवडल्यास follow❣️ @ek_sided_lover ❣️🤝करा आणि 😉
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
➡️नक्की comment करा☑️🤘
🙏
➡️ like करा☑️👍
🙏
➡️ share करा☑️🤞
❣️
➡️ Follow करा☑️😉
🙏
🙏➡️🕉️☪️✝️🔙🙏
❣️
➖🙏➖🙏➖🙏➖🙏➖🙏➖🙏➖🙏➖ #marathitroll #marathifunny #marathibana #marathikavita #marathijokes #marathimulga #marathimulgi #maharashtradesh #maharashtra_ig #maharashtra_desha #mumbai #pune #funnyquotes
#funmarathi #marathipost
#mimarathi
#athvan
#tujhi_aathvan #tujhe #ghantayar 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
marathi_love_vibes_143 @marathi_love_vibes_143

पोस्ट आवडली तर Like | Share | Comment नक्की करा. • • • आणि अशाच खुप साऱ्या पोस्ट साठी Follow करा. ... •@marathi_love_vibes_143@marathi_love_vibes_143@marathi_love_vibes_143 ➡ पोस्ट नोटिफीकेशन On करा म्हणजे सर्व पोस्ट दिसतील. 🔔 ➡ Follow , Like , Share , Comment. 💬 ➡ तुमच्या मित्रांना ही Tag आणि Share करा. 👥 👥 📤📤 ➡ तुमचे विचार DM करा मी ते पेज वर पोस्ट करेन. 📲 ➡ असाच सपोर्ट करत रहा. 👍 . 😊 #marathi #love #marathimulgi #marathimulga #marathibride #marathiwedding #queenmarathi #queenmarathi #marathifun #marathibana #marathiactress #marathiquotes #marathi_premquotes #marathikavita #marathimeme #marathifc #picmarathi #marathimulagi #marathistars #marathiprem #marathilovepoem #marathipost #marathipost #marathimuser #prem ? #marathi #love #marathimulgi #marathimulga #marathibride #marathiwedding #queenmarathi #queenmarathi #marathifun #marathibana #marathiactress #marathiquotes #marathi_premquotes #marathikavita #marathimeme #marathifc #picmarathi #marathimulagi #marathistars #marathiprem #marathilovepoem #marathipost #marathipost #marathimuser #prem #premveda #marathipremgeet

3
पोस्ट आवडली तर Like | Share | Comment नक्की करा.
•
•
•
आणि अशाच खुप साऱ्या पोस्ट साठी Follow करा. ... •@marathi_love_vibes_143
•@marathi_love_vibes_143
• @marathi_love_vibes_143 ➡ पोस्ट नोटिफीकेशन On करा म्हणजे सर्व पोस्ट दिसतील. 🔔
➡ Follow , Like , Share , Comment. 💬
➡ तुमच्या मित्रांना ही Tag आणि Share करा. 👥 👥 📤📤 ➡ तुमचे विचार DM करा मी ते पेज वर पोस्ट करेन. 📲
➡ असाच सपोर्ट करत रहा. 👍 . 😊

#marathi #love #marathimulgi #marathimulga #marathibride #marathiwedding #queenmarathi #queenmarathi #marathifun #marathibana #marathiactress #marathiquotes #marathi_premquotes #marathikavita #marathimeme #marathifc #picmarathi #marathimulagi #marathistars #marathiprem #marathilovepoem #marathipost #marathipost #marathimuser #prem ? #marathi #love #marathimulgi #marathimulga #marathibride #marathiwedding #queenmarathi #queenmarathi #marathifun #marathibana #marathiactress #marathiquotes #marathi_premquotes #marathikavita #marathimeme #marathifc #picmarathi #marathimulagi #marathistars #marathiprem #marathilovepoem #marathipost #marathipost #marathimuser #prem #premveda #marathipremgeet
awaraswathala @awaraswathala

सलाम तिला जी आपल्या मुलाचे बलिदान देते आणि त्या मुलाला जे आपल्या जीवाचे बलिदान देशासाठी देतात. Rip😔🙏🙏😔😔🙏🙏 . . अश्या खूप साऱ्या पोस्ट साठी फोल्लो करा 🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽 Follow➡️ @awaraswathala Follow➡️ @awaraswathala Follow➡️ @awaraswathala Follow➡️ @awaraswathala Follow➡️ @awaraswathala Follow➡️ @awaraswathala Follow➡️ @awaraswathala Follow➡️ @awaraswathala 🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼 Like❣️ । कंमेन्ट 🙏 । share ............--------.....------......------.....---- आवडल्यास नक्की कळवा🙏🙏 :::: 🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻 #Jhakaaskatta #marathipost #marathijokes #marathimemes #jaymaharashtra #maharashtra #marathimulga #mimarathi #ghantayar #amhimarathi #marathifun #marathiquotes #marathigirl #gavthi_jokes #rovalmarathi #marathi_memes_and_trolls #marathi_ig #marathistatus #hebaghbhava #gavthi_kida #maharashtra_ig #marathi #awaraswathala #scdmarathi 🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺 🙏🙏🙏🙏🙏🙏 @awaraswathala

9
सलाम तिला जी आपल्या मुलाचे बलिदान देते आणि त्या मुलाला जे आपल्या जीवाचे बलिदान देशासाठी देतात. Rip😔🙏🙏😔😔🙏🙏
.
. अश्या खूप साऱ्या पोस्ट साठी फोल्लो करा
🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽
Follow➡️ @awaraswathala
Follow➡️ @awaraswathala
Follow➡️ @awaraswathala
Follow➡️ @awaraswathala
Follow➡️ @awaraswathala
Follow➡️ @awaraswathala
Follow➡️ @awaraswathala
Follow➡️ @awaraswathala
🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼
Like❣️ । कंमेन्ट 🙏 । share
............--------.....------......------.....----
आवडल्यास नक्की कळवा🙏🙏
::::
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
#Jhakaaskatta #marathipost #marathijokes
#marathimemes #jaymaharashtra #maharashtra
#marathimulga #mimarathi #ghantayar
#amhimarathi #marathifun #marathiquotes
#marathigirl #gavthi_jokes #rovalmarathi
#marathi_memes_and_trolls #marathi_ig
#marathistatus #hebaghbhava #gavthi_kida
#maharashtra_ig #marathi #awaraswathala #scdmarathi 🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺
🙏🙏🙏🙏🙏🙏
@awaraswathala
online_maharashtraa @online_maharashtraa

💪 अशा post साठी follow ☝️ करा आमच page Tag करा तुमचा 👫 मित्राला अन share ✌️ नक्की करा🤳 . ©® Post 👉@royal__marathi_ 🔥🔥 ♒️ #marathi #marathipost #memes #marathijokes #marathimeme #jaymaharashtra #Maharashtra #mimarathi #marathistatus #amhiMarathi#marathifun #marathigirl #gavthi_jokes #royal__marathi_#marathiboy #marathi_status #hebaghbhava #maharastra_ig#viralmarathi #funnymarathi #jokes #prem

2
💪 अशा post साठी follow ☝️ करा आमच page
Tag करा तुमचा 👫 मित्राला अन share ✌️ नक्की करा🤳 .
©®
Post 👉@royal__marathi_ 🔥🔥 ♒️
#marathi #marathipost #memes
#marathijokes #marathimeme #jaymaharashtra #Maharashtra #mimarathi #marathistatus #amhiMarathi ‌ #marathifun #marathigirl #gavthi_jokes #royal__marathi_
‌#marathiboy #marathi_status #hebaghbhava #maharastra_ig ‌#viralmarathi #funnymarathi #jokes #prem ‌
hebaghdosta @hebaghdosta

😂😂😂😂😂 👉 @hebaghdosta 🔥 . . . . 👉 @hebaghdosta 🔥 👉 @hebaghdosta 🔥 👉 @hebaghdosta 🔥 . . अशा मजेशीर पोस्ट साठी आताच page ला follow करा. _______________________________________________ 👉Like ❤ 👉comment ❤ 👉Share ❤ 👉Enjoy ❤ . . . . . . . . #marathicollegekatta #funmarathi #marathipage #marathifunny #marathifacts #marathijokes #marathipage #marathi #marathitadka #marathimulga #marathitroll #marathifun #marathitroll #marathifc #marathimeme #marathicomedy #marathistatus #mimarathi #funmarathi #marathifc #marathipost #picmarathi #marathibana #marathi_ig #maharashtradesha #maharashtra #maharashtra_ig #maharashtra_desha #mumbaikar #punekar #nandedcitypune . [ या पेज वरील पोस्ट या माझ्या व मला आवडलेल्या आहेत ]

2
😂😂😂😂😂
👉 @hebaghdosta 🔥
.
.
.
.
👉 @hebaghdosta 🔥
👉 @hebaghdosta 🔥
👉 @hebaghdosta 🔥
.
.
अशा मजेशीर पोस्ट साठी आताच page ला follow करा.
_______________________________________________
👉Like ❤
👉comment ❤
👉Share ❤
👉Enjoy ❤
.
.
.
.
.
.
.
.
#marathicollegekatta #funmarathi #marathipage #marathifunny #marathifacts #marathijokes #marathipage #marathi #marathitadka #marathimulga #marathitroll #marathifun #marathitroll #marathifc #marathimeme #marathicomedy #marathistatus #mimarathi #funmarathi #marathifc #marathipost #picmarathi #marathibana #marathi_ig #maharashtradesha #maharashtra #maharashtra_ig #maharashtra_desha #mumbaikar #punekar #nandedcitypune
.
[ या पेज वरील पोस्ट या माझ्या व मला आवडलेल्या आहेत ]
status_samrajy @status_samrajy

माझ्या शहीद जवानांना ही १ कविता अर्पण...😪😪😪😪 . अश्या नवनवीन पोस्ट साठी नक्की फॉलो करत रहा @status_samrajy . ➡️ Like . ➡️ Comment . ➡️Share ..करा . . ➡️तुमच्या पोस्ट पेजवर अपलोड करायच्या असल्यास DM (Direct Message) करा . . ➡️ कृपया पेज वरील पोस्ट सर्वात आधी दिसण्यासाठी नोटीफिकेशन ऑन करा . ➡️(टिप: इथे पडलेल्या पोस्ट माझ्या व माझ्या मित्रांच्या वाचण्यात आलेल्या असतील) . ➡️Must Follow: @status_samrajy 👉@tuzich_piyu 👉@rubabdar_maharashtra 👉@fakt_tuzich_vedi . ✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓ . . .=================================== 👉Use Hashtag #status_indicater 👉 #status_samrajy 👉 #status_samrajy 👉 #status_samrajy . 👉 #status_indicater_ .====================================== #maitri #prem #post #marathi # #status #kavita #good #morning #karjat #mumbai #pune #bhavna #maharashtra #motivation #premi #maharashtra_desha #love #prem #india #status #marathistatus #sadquotes #miletry #army #marathipost #sad #marathimulgi #marathimulga #lovequotes # . . ➡️Admin_ Typography | Karan Partakke ➡️insta | @status_samrajy ➡️ Facebook | www.facebook.com/shivbhakttarminus/ ➡️Follow_ @status_samrajy . . 🙏आपल्या पेज ला फॉलो करायला विसरू नका 🙏 . .🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

46
माझ्या शहीद जवानांना ही १ कविता अर्पण...😪😪😪😪
.
अश्या नवनवीन पोस्ट साठी नक्की फॉलो करत रहा
@status_samrajy
.
➡️ Like
.
➡️ Comment
.
➡️Share ..करा
.
.
➡️तुमच्या पोस्ट पेजवर अपलोड करायच्या असल्यास DM (Direct Message) करा
.
.
➡️ कृपया पेज वरील पोस्ट सर्वात आधी दिसण्यासाठी नोटीफिकेशन ऑन करा
.
➡️(टिप: इथे पडलेल्या पोस्ट माझ्या व माझ्या मित्रांच्या वाचण्यात आलेल्या असतील)
.
➡️Must Follow: @status_samrajy
👉@tuzich_piyu
👉@rubabdar_maharashtra
👉@fakt_tuzich_vedi
.
✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓
.
.
.===================================
👉Use Hashtag #status_indicater
👉#status_samrajy
👉#status_samrajy
👉#status_samrajy
.
👉#status_indicater_
.======================================
#maitri#prem#post#marathi#
#status#kavita#good#morning#karjat#mumbai#pune#bhavna#maharashtra#motivation#premi#maharashtra_desha#love#prem#india#status#marathistatus#sadquotes#miletry#army#marathipost#sad#marathimulgi#marathimulga#lovequotes#
.
.
➡️Admin_ Typography | Karan Partakke
➡️insta | @status_samrajy
➡️ Facebook | www.facebook.com/shivbhakttarminus/
➡️Follow_ @status_samrajy
.
. 🙏आपल्या पेज ला फॉलो करायला विसरू नका 🙏
.
.🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
feelings_status__ @feelings_status__

😊😊😊😊😊

54
😊😊😊😊😊
instantmarathiworld @instantmarathiworld

मराठी चित्रपट 'जजमेंट' लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला. @tejashripradhan @mangeshdesaii ज्योत्स्ना फिल्म्स प्रॉडक्शन निर्मित 'जजमेंट' या मराठी चित्रपटाची नुकतीच घोषणा करण्यात आली. या वेळी चित्रपट कसा घडला, पडद्यामागील किस्से, गमतीजमती यांचा व्हिडीओ सुद्धा लाँच करण्यात आला. समीर रमेश सुर्वे दिग्दर्शित या चित्रपटात तेजश्री प्रधान, मंगेश देसाई, माधव अभ्यंकर यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. हा चित्रपट निवृत्त सनदी अधिकारी आणि पहिल्या महिला निवडणूक आयुक्त नीला सत्यनारायण यांच्या "ऋण" कादंबरीवर आधारित आहे. दिग्दर्शक समीर रमेश सुर्वे यांनी या पूर्वी व. पु. काळे यांच्या 'पार्टनर' या कादंबरीवर आधारित 'श्री पार्टनर' आणि 'शुभ लग्न सावधान' या चित्रपटाचे दिग्दर्शन केले आहे. त्यामुळे 'जजमेंट' चित्रपटातही निश्चितच वेगळेपण असेल. डॉ. प्रल्हाद खंदारे आणि हर्षमोहन कृष्णात्रेय यांनी या चित्रपटाच्या निर्मात्याची धुरा सांभाळली आहे. या पूर्वी हर्षमोहन कृष्णात्रेय यांनी अशोक सराफ यांची प्रमुख भूमिका असलेल्या 'पकडापकडी' या चित्रपटाची निर्मिती केली होती. 'जजमेंट' चित्रपटाच्या गाण्याचे गीतकार मंदार चोळकर असून संगीतकार नवल शास्त्री आहेत. या चित्रपटात 'श्री पार्टनर' फेम श्वेता पगार, हिचीसुद्धा महत्वाची भूमिका आहे. सोबत सतीश सलागरे, किशोरी अंबिये, महेंद्र तेरेदेसाई, शलाका आपटे, विजय भानू, शिल्पा गांधी, प्रतीक देशमुख , निलेश देशपांडे, बाल कलाकार चैत्रा देशमुख आणि नुमायारा खान आदी कलाकार सुद्धा आहेत. या वेळी भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नातू आनंदराज आंबेडकर, जे व्ही पवार (दलित पॅंथर संस्थापक सदस्य, दलित साहित्यिक), अर्जुन डांगळे (दलित पॅंथर सदस्य, दलित साहित्यिक), ॲड. जयदेव गायकवाड (माजी आमदार, दलित पॅंथर सदस्य) आदी मान्यवरांच्या उपस्थितीत 'पँथर' या आगामी हिंदी चित्रपटाची घोषणाही करण्यात आली, ज्याचे लेखन आणि दिग्दर्शन हर्षमोहन कृष्णात्रेय यांचे असेल. #Follow_ @instantmarathiworld #marathicelebrity #marathimulagi #marathipost #marathiwood #marathifilm #marathiactress #marathicinema #marathistars #marathiworld #marathiactors #boldandbeautiful #bindaasmulga #bestheroine #beutifulgirls #beutiful #hotphotoshots #fashion #filmcity1

0
मराठी चित्रपट 'जजमेंट' लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला. @tejashripradhan
@mangeshdesaii

ज्योत्स्ना फिल्म्स प्रॉडक्शन निर्मित 'जजमेंट' या मराठी चित्रपटाची नुकतीच घोषणा करण्यात आली. या वेळी चित्रपट कसा घडला, पडद्यामागील किस्से, गमतीजमती यांचा व्हिडीओ सुद्धा लाँच करण्यात आला. समीर रमेश सुर्वे दिग्दर्शित या चित्रपटात तेजश्री प्रधान, मंगेश देसाई, माधव अभ्यंकर यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. हा चित्रपट निवृत्त सनदी अधिकारी आणि पहिल्या महिला निवडणूक आयुक्त नीला सत्यनारायण यांच्या "ऋण" कादंबरीवर आधारित आहे. दिग्दर्शक समीर रमेश सुर्वे यांनी या पूर्वी व. पु. काळे यांच्या 'पार्टनर' या कादंबरीवर आधारित 'श्री पार्टनर' आणि 'शुभ लग्न सावधान' या चित्रपटाचे दिग्दर्शन केले आहे. त्यामुळे 'जजमेंट' चित्रपटातही निश्चितच वेगळेपण असेल. डॉ. प्रल्हाद खंदारे आणि हर्षमोहन कृष्णात्रेय यांनी या चित्रपटाच्या निर्मात्याची धुरा सांभाळली आहे. या पूर्वी हर्षमोहन कृष्णात्रेय यांनी अशोक सराफ यांची प्रमुख भूमिका असलेल्या 'पकडापकडी' या चित्रपटाची निर्मिती केली होती. 'जजमेंट' चित्रपटाच्या गाण्याचे गीतकार मंदार चोळकर असून संगीतकार नवल शास्त्री आहेत. या चित्रपटात 'श्री पार्टनर' फेम श्वेता पगार, हिचीसुद्धा महत्वाची भूमिका आहे. सोबत
सतीश सलागरे, किशोरी अंबिये, महेंद्र तेरेदेसाई, शलाका आपटे, विजय भानू, शिल्पा गांधी,
प्रतीक देशमुख , निलेश देशपांडे, बाल कलाकार चैत्रा देशमुख आणि नुमायारा खान आदी कलाकार सुद्धा आहेत.
या वेळी भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नातू आनंदराज आंबेडकर, जे व्ही पवार (दलित पॅंथर संस्थापक सदस्य, दलित साहित्यिक), अर्जुन डांगळे (दलित पॅंथर सदस्य, दलित साहित्यिक), ॲड. जयदेव गायकवाड (माजी आमदार, दलित पॅंथर सदस्य) आदी मान्यवरांच्या उपस्थितीत 'पँथर' या आगामी हिंदी चित्रपटाची घोषणाही करण्यात आली, ज्याचे लेखन आणि दिग्दर्शन हर्षमोहन कृष्णात्रेय यांचे असेल.

#Follow_ @instantmarathiworld #marathicelebrity
#marathimulagi 
#marathipost 
#marathiwood 
#marathifilm 
#marathiactress 
#marathicinema 
#marathistars 
#marathiworld 
#marathiactors 
#boldandbeautiful #bindaasmulga 
#bestheroine 
#beutifulgirls 
#beutiful 
#hotphotoshots 
#fashion 
#filmcity1
haravlele_man @haravlele_man

स्वलिखित ओळी :- @jd_bhoite •अशाच अनेक पोस्ट साठी Follow करत राहा. ➡ like ➡ comments ➡ share ➡ tag आणि ➡ follow करा..! ❤ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• PC :- @ ⏩ @haravlele_man @haravlele_man⏪ ⏩ @haravlele_man @haravlele_man⏪ ⏩ @haravlele_man @haravlele_man ⏪ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ● आवडल्यास Mention करून Story मध्ये Share करा.. ❤ ● आपलं Page follow करा, मित्राला follow करायला सांगा.. 🙏 ● Page वर पडलेल्या पोस्ट माझ्याच व काही मला आवडलेल्या आहेत.. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• #jaymaharashtra #marathi #mimarathi #marathibana #maratha #ekpremveda #maharashtra_desha #marathikavita #marathifc #mumbaikar #mumbai #pune #nashik #sangli #satara #aurangabad #solapur #kolhapur #marathisuvichar #sahyadri #marathikavita #maharashtratourism #marathijokes #marathimulga #marathimulgi #maharashtra #marathistatus #zeemarathi #marathipost #westernghats #insta_maharashtra ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ➡ Page वरील पोस्ट पहा, आवडल्यास follow करा..🙏 ➡ पोस्ट आवडली असेल तर नक्की फॉल्लो करा.. 👉 @haravlele_man👈 👉 @haravlele_man👈 👉 @haravlele_man👈 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

16
स्वलिखित ओळी :- @jd_bhoite
•अशाच अनेक पोस्ट साठी Follow करत राहा.
➡ like
➡ comments
➡ share
➡ tag आणि
➡ follow करा..! ❤ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PC :- @
⏩ @haravlele_man
@haravlele_man⏪
⏩ @haravlele_man @haravlele_man⏪
⏩ @haravlele_man @haravlele_man ⏪
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
● आवडल्यास Mention करून Story मध्ये Share करा.. ❤
● आपलं Page follow करा, मित्राला follow करायला सांगा.. 🙏
● Page वर पडलेल्या पोस्ट माझ्याच व काही मला आवडलेल्या आहेत..
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
#jaymaharashtra #marathi #mimarathi #marathibana #maratha #ekpremveda #maharashtra_desha #marathikavita #marathifc
#mumbaikar #mumbai #pune #nashik #sangli 
#satara #aurangabad #solapur #kolhapur 
#marathisuvichar #sahyadri #marathikavita 
#maharashtratourism #marathijokes
#marathimulga #marathimulgi #maharashtra 
#marathistatus #zeemarathi #marathipost 
#westernghats #insta_maharashtra
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
➡ Page वरील पोस्ट पहा, आवडल्यास follow करा..🙏
➡ पोस्ट आवडली असेल तर नक्की फॉल्लो करा..
👉 @haravlele_man👈
👉 @haravlele_man👈
👉 @haravlele_man👈
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
marathi_status_king @marathi_status_king

😊😊😊✌✌ . आवडल्यास नक्की comment करून सांगा😉😉🙏 . @marathi_status_king . अश्याच साऱ्या पोस्ट साठी फॉलो करत राहा . @marathi_status_king . #Pune #nashik #marathi_status_king #marathipost #Mumbai #Nashikcity #Nashikcollege #marathistatusking #status #sad #love #attitude #marathi_status #mazamaharashtra #marathimulagi #marathimulaga #kolhapur #solapur #latur #status #marathi #newstatus #marathistatus #status #lovequotes ❤️ 😍😘 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 . Thank You So Much 💝 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

3
😊😊😊✌✌
.
आवडल्यास नक्की comment करून सांगा😉😉🙏
.
@marathi_status_king
.
अश्याच साऱ्या पोस्ट साठी फॉलो करत राहा
.
@marathi_status_king
.
#Pune
#nashik
#marathi_status_king
#marathipost
#Mumbai
#Nashikcity
#Nashikcollege
#marathistatusking #status #sad #love#attitude #marathi_status #mazamaharashtra #marathimulagi #marathimulaga
#kolhapur #solapur #latur #status #marathi #newstatus#marathistatus #status #lovequotes ❤️ 😍😘 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 .
Thank You So Much 💝
🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸
awaraswathala @awaraswathala

😔😔😔😔😔😔 . . अश्या खूप साऱ्या पोस्ट साठी फोल्लो करा 🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽 Follow➡️ @awaraswathala Follow➡️ @awaraswathala Follow➡️ @awaraswathala Follow➡️ @awaraswathala Follow➡️ @awaraswathala Follow➡️ @awaraswathala Follow➡️ @awaraswathala Follow➡️ @awaraswathala 🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼 Like❣️ । कंमेन्ट 🙏 । share ............--------.....------......------.....---- आवडल्यास नक्की कळवा🙏🙏 :::: 🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻 #Jhakaaskatta #marathipost #marathijokes #marathimemes #jaymaharashtra #maharashtra #marathimulga #mimarathi #ghantayar #amhimarathi #marathifun #marathiquotes #marathigirl #gavthi_jokes #rovalmarathi #marathi_memes_and_trolls #marathi_ig #marathistatus #hebaghbhava #gavthi_kida #maharashtra_ig #marathi #awaraswathala #scdmarathi 🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺 🙏🙏🙏🙏🙏🙏 @awaraswathala

53
😔😔😔😔😔😔
.
. अश्या खूप साऱ्या पोस्ट साठी फोल्लो करा
🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽
Follow➡️ @awaraswathala
Follow➡️ @awaraswathala
Follow➡️ @awaraswathala
Follow➡️ @awaraswathala
Follow➡️ @awaraswathala
Follow➡️ @awaraswathala
Follow➡️ @awaraswathala
Follow➡️ @awaraswathala
🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼
Like❣️ । कंमेन्ट 🙏 । share
............--------.....------......------.....----
आवडल्यास नक्की कळवा🙏🙏
::::
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
#Jhakaaskatta #marathipost #marathijokes
#marathimemes #jaymaharashtra #maharashtra
#marathimulga #mimarathi #ghantayar
#amhimarathi #marathifun #marathiquotes
#marathigirl #gavthi_jokes #rovalmarathi
#marathi_memes_and_trolls #marathi_ig
#marathistatus #hebaghbhava #gavthi_kida
#maharashtra_ig #marathi #awaraswathala #scdmarathi 🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺
🙏🙏🙏🙏🙏🙏
@awaraswathala
shizukacha_lover @shizukacha_lover

#प ोस्ट_आवडल्यास_नक्की #Follow_कर@shizukacha_lover 👉😘❤👩👈 Credit:- #भ ावना_तुमच्या ❤ #शब ्द_माझे...😊😊 @ #श िजुकाचा_लवार 🔥 भावांनो एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवा👥 बाईची जात, विश्वास घात. (टिप:- इथे पडलेल्या पोस्ट माझ्या व माझ्या मित्रांच्या आणि माझ्या वाचनात आलेल्या आसतिल.✍🤝✍) #Follow 👉[email protected] #Shizukacha_lover #Shizukscha_lover #श िजुकाचा_लवार #jhakaaskatta #marathipost #marathijokes #jaymaharashtra #maharashtra #marathimungla #marathipeople #onlinet_marathi #ahmimarathi #marathifun #marathilovepoem #marathigirl #gavthi_jokes #marathiig #marathi_memes_and_trolls #marathi_status #hebagbgava #indiatiktok #marathi #pune #nashik #tha_Marathi_boy @ #श िजुकाचा_लवार Follow👉@gavthi_mungla Follow👉Insta@Shizukachalover @ #श िजुकाचा_लवार

1
#पोस्ट_आवडल्यास_नक्की 
#Follow_करा @shizukacha_lover 👉😘❤👩👈
Credit:-
#भावना_तुमच्या ❤
#शब्द_माझे...😊😊 @#शिजुकाचा_लवार 🔥 भावांनो एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवा👥 बाईची जात, विश्वास घात. (टिप:- इथे पडलेल्या पोस्ट माझ्या व माझ्या मित्रांच्या आणि माझ्या वाचनात आलेल्या आसतिल.✍🤝✍) #Follow👉Insta@#Shizukacha_lover
#Shizukscha_lover 
#शिजुकाचा_लवार
#jhakaaskatta #marathipost
#marathijokes #jaymaharashtra
 #maharashtra #marathimungla
#marathipeople #onlinet_marathi
#ahmimarathi #marathifun
#marathilovepoem #marathigirl
#gavthi_jokes #marathiig #marathi_memes_and_trolls
#marathi_status #hebagbgava
#indiatiktok #marathi #pune #nashik
#tha_Marathi_boy 
@#शिजुकाचा_लवार
Follow👉@gavthi_mungla
Follow👉Insta@Shizukachalover
@#शिजुकाचा_लवार
panchat_mal @panchat_mal

आशा मजेदार post साठी follow करा @panchat_mal @panchat_mal🔥🔥 @panchat_mal🔥🔥 @panchat_mal🔥🔥 @panchat_mal🔥🔥 .😎😎😎😎😎😎😎😎😎 💪 अशा माहौल😂 post साठी follow☝️ करा आमच page Tag करा तुमचा 👫 मित्राला अन share ✌️ नक्की करा🤳 ⭕️पोस्ट श्रेय - 8237_amya !!@panchat_mal 🔥ll@panchat_mal🔥 🔥ll@panchat_mal🔥 ( #ट ीप- #इथ े_असलेल्या_सर्व_पोस्ट_माझ्या_असतात #jhakaaskatta #marathipost #marathijokes #marathimeme #jaymaharashtra #Maharashtra #marathimulgi #mimarathi #Ghantayar #amhiMarathi #pune #mumbai #nashik #pune #satara #marathifun #marathiquote #marathigirl #gavthi_jokes #royal__marathi_ #marathiboy #marathi_memes_and_trolls #marathi_ig #dhoni #India #hebaghbhau #hebaghbhava #gavthi_kida #phakt_tu_aani_mi 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 😘 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 @panchat_mal

6
आशा मजेदार post साठी follow करा 
@panchat_mal
@panchat_mal🔥🔥
@panchat_mal🔥🔥
@panchat_mal🔥🔥
@panchat_mal🔥🔥
.😎😎😎😎😎😎😎😎😎
💪 अशा माहौल😂 post साठी follow☝️ करा आमच page
Tag करा तुमचा 👫 मित्राला अन share ✌️ नक्की करा🤳
⭕️पोस्ट श्रेय - 8237_amya !!@panchat_mal
🔥ll@panchat_mal🔥
🔥ll@panchat_mal🔥
(#टीप-#इथे_असलेल्या_सर्व_पोस्ट_माझ्या_असतात
#jhakaaskatta #marathipost 
#marathijokes #marathimeme #jaymaharashtra #Maharashtra #marathimulgi #mimarathi #Ghantayar #amhiMarathi #pune #mumbai #nashik
#pune #satara #marathifun #marathiquote #marathigirl #gavthi_jokes #royal__marathi_
#marathiboy #marathi_memes_and_trolls 
#marathi_ig #dhoni #India #hebaghbhau #hebaghbhava #gavthi_kida #phakt_tu_aani_mi 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 😘 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
@panchat_mal
_premach_pakharu_ @_premach_pakharu_

_premach_pakharu_ अश्या खूप साऱ्या पोस्ट साठी फोल्लो करा 🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽 Follow➡️ @_premach_pakharu_ Follow➡️ @_premach_pakharu_ Follow➡️ @_premach_pakharu_ Follow➡️ @_premach_pakharu_ Follow➡️ @_premach_pakharu_ Follow➡️ @_premach_pakharu_ Follow➡️ @_premach_pakharu_ Follow➡️ @_premach_pakharu_ 🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼 Like❣️ । कंमेन्ट 🙏 । share😍 ............--------.....------......------.....---- आवडल्यास नक्की कळवा😍😅🙏🙏 :::: 🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻 #Jhakaaskatta #marathipost #marathijokes #marathimemes #jaymaharashtra #maharashtra #marathimulga #mimarathi #ghantayar #amhimarathi #marathifun #marathiquotes #marathigirl #gavthi_jokes #rovalmarathi #marathi_memes_and_trolls #marathi_ig #marathistatus #hebaghbhava #gavthi_kida #maharashtra_ig #marathi #_premach_pakharu_ #scdmarathi 🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺 🙏🙏🙏🙏🙏🙏 @_premach_pakharu_

0
_premach_pakharu_
अश्या खूप साऱ्या पोस्ट साठी फोल्लो करा
🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽
Follow➡️ @_premach_pakharu_
Follow➡️ @_premach_pakharu_
Follow➡️ @_premach_pakharu_
Follow➡️ @_premach_pakharu_
Follow➡️ @_premach_pakharu_
Follow➡️ @_premach_pakharu_
Follow➡️ @_premach_pakharu_
Follow➡️ @_premach_pakharu_
🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼
Like❣️ । कंमेन्ट 🙏 । share😍
............--------.....------......------.....----
आवडल्यास नक्की कळवा😍😅🙏🙏
::::
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
#Jhakaaskatta #marathipost #marathijokes
#marathimemes #jaymaharashtra #maharashtra
#marathimulga #mimarathi #ghantayar
#amhimarathi #marathifun #marathiquotes
#marathigirl #gavthi_jokes #rovalmarathi
#marathi_memes_and_trolls #marathi_ig
#marathistatus #hebaghbhava #gavthi_kida
#maharashtra_ig #marathi #_premach_pakharu_ #scdmarathi 🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺
🙏🙏🙏🙏🙏🙏
@_premach_pakharu_
raj_maharnor @raj_maharnor

फॉलो करायला विसरू नका ⛳⛳मराठी पेज आहे पहिले पोस्ट⛳⛳ 😎बघा मग फॉलो करा😉😉 पोस्ट आवडल्यास नक्की follow करा Credit:-@maharashtra_boy_and_girl_2 @maharashtra_boy_and_girl_1 ********************************************************************************** Follow page :- @goldmanpune @goldmanpune 💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥 ⭕पोस्ट श्रेय - @Maharashtra_boy_and_girl_2  @Maharashtra_boy_and_girl_1🔥🔥 ⭕पेज चे संचालक @smahajan2050😎😎 . . . . 🔥🔥🔥ll Maharashtra boy and girl 2 ll🔥🔥🔥 🔥🔥🔥ll Maharashtra boy and girl 2 ll🔥🔥🔥 🔥🔥🔥ll Maharashtra boy and girl 2 ll🔥🔥🔥 . . . . ( #ट ीप- #इथ े_असलेल्या_सर्व_पोस्ट_माझ्या_असतात_आणि_मला_आवडलेल्या_असतात.) । । #hemantbagul #somesh_mahajan #Maharashtra_boy_and_girl_1 #jhakaaskatta #marathipost #chyad #ugaach #marathijokes #marathimeme #jaymaharashtra #Maharashtra #marathimulgi #mimarathi #Ghantayar #amhimarathi #pune   #nashik #gavthi #pune # #marathigirl #chalahawayeudya #mumbai #marathiculture #marathiboy #marathimulga #marathiinspirations #kolhapur #nagpurh

0
फॉलो करायला विसरू नका ⛳⛳मराठी पेज आहे पहिले पोस्ट⛳⛳
😎बघा मग फॉलो करा😉😉
पोस्ट आवडल्यास नक्की follow करा
Credit:-@maharashtra_boy_and_girl_2
@maharashtra_boy_and_girl_1
**********************************************************************************
Follow page :-
@goldmanpune
@goldmanpune
💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥
⭕पोस्ट श्रेय - @Maharashtra_boy_and_girl_2  @Maharashtra_boy_and_girl_1🔥🔥 ⭕पेज चे संचालक
@smahajan2050😎😎
.
.
.
.
🔥🔥🔥ll Maharashtra boy and girl 2 ll🔥🔥🔥
🔥🔥🔥ll Maharashtra boy and girl 2 ll🔥🔥🔥
🔥🔥🔥ll Maharashtra boy and girl 2 ll🔥🔥🔥
.
.
.
.
(#टीप-#इथे_असलेल्या_सर्व_पोस्ट_माझ्या_असतात_आणि_मला_आवडलेल्या_असतात.)
।
।
#hemantbagul #somesh_mahajan
#Maharashtra_boy_and_girl_1 #jhakaaskatta #marathipost #chyad #ugaach #marathijokes #marathimeme #jaymaharashtra #Maharashtra #marathimulgi #mimarathi #Ghantayar #amhimarathi #pune  #nashik #gavthi #pune # #marathigirl #chalahawayeudya #mumbai #marathiculture #marathiboy #marathimulga #marathiinspirations #kolhapur #nagpurh
_premach_pakharu_ @_premach_pakharu_

_premach_pakharu_ अश्या खूप साऱ्या पोस्ट साठी फोल्लो करा 🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽 Follow➡️ @_premach_pakharu_ Follow➡️ @_premach_pakharu_ Follow➡️ @_premach_pakharu_ Follow➡️ @_premach_pakharu_ Follow➡️ @_premach_pakharu_ Follow➡️ @_premach_pakharu_ Follow➡️ @_premach_pakharu_ Follow➡️ @_premach_pakharu_ 🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼 Like❣️ । कंमेन्ट 🙏 । share😍 ............--------.....------......------.....---- आवडल्यास नक्की कळवा😍😅🙏🙏 :::: 🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻 #Jhakaaskatta #marathipost #marathijokes #marathimemes #jaymaharashtra #maharashtra #marathimulga #mimarathi #ghantayar #amhimarathi #marathifun #marathiquotes #marathigirl #gavthi_jokes #rovalmarathi #marathi_memes_and_trolls #marathi_ig #marathistatus #hebaghbhava #gavthi_kida #maharashtra_ig #marathi #_premach_pakharu_ #scdmarathi 🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺 🙏🙏🙏🙏🙏🙏 @_premach_pakharu_

0
_premach_pakharu_
अश्या खूप साऱ्या पोस्ट साठी फोल्लो करा
🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽
Follow➡️ @_premach_pakharu_
Follow➡️ @_premach_pakharu_
Follow➡️ @_premach_pakharu_
Follow➡️ @_premach_pakharu_
Follow➡️ @_premach_pakharu_
Follow➡️ @_premach_pakharu_
Follow➡️ @_premach_pakharu_
Follow➡️ @_premach_pakharu_
🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼
Like❣️ । कंमेन्ट 🙏 । share😍
............--------.....------......------.....----
आवडल्यास नक्की कळवा😍😅🙏🙏
::::
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
#Jhakaaskatta #marathipost #marathijokes
#marathimemes #jaymaharashtra #maharashtra
#marathimulga #mimarathi #ghantayar
#amhimarathi #marathifun #marathiquotes
#marathigirl #gavthi_jokes #rovalmarathi
#marathi_memes_and_trolls #marathi_ig
#marathistatus #hebaghbhava #gavthi_kida
#maharashtra_ig #marathi #_premach_pakharu_ #scdmarathi 🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺
🙏🙏🙏🙏🙏🙏
@_premach_pakharu_
awaraswathala @awaraswathala

तुमचं मत कंम्नेट्स करून नक्की सांगा.🙏🙏🙏🙏 अश्या खूप साऱ्या पोस्ट साठी फोल्लो करा 🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽 Follow➡️ @awaraswathala Follow➡️ @awaraswathala Follow➡️ @awaraswathala Follow➡️ @awaraswathala Follow➡️ @awaraswathala Follow➡️ @awaraswathala Follow➡️ @awaraswathala Follow➡️ @awaraswathala 🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼 Like❣️ । कंमेन्ट 🙏 । share ............--------.....------......------.....---- आवडल्यास नक्की कळवा🙏🙏 :::: 🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻 #Jhakaaskatta #marathipost #marathijokes #marathimemes #jaymaharashtra #maharashtra #marathimulga #mimarathi #ghantayar #amhimarathi #marathifun #marathiquotes #marathigirl #gavthi_jokes #rovalmarathi #marathi_memes_and_trolls #marathi_ig #marathistatus #hebaghbhava #gavthi_kida #maharashtra_ig #marathi #awaraswathala #scdmarathi 🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺 🙏🙏🙏🙏🙏🙏 @awaraswathala

15
तुमचं मत कंम्नेट्स करून नक्की सांगा.🙏🙏🙏🙏
अश्या खूप साऱ्या पोस्ट साठी फोल्लो करा
🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽
Follow➡️ @awaraswathala
Follow➡️ @awaraswathala
Follow➡️ @awaraswathala
Follow➡️ @awaraswathala
Follow➡️ @awaraswathala
Follow➡️ @awaraswathala
Follow➡️ @awaraswathala
Follow➡️ @awaraswathala
🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼
Like❣️ । कंमेन्ट 🙏 । share
............--------.....------......------.....----
आवडल्यास नक्की कळवा🙏🙏
::::
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
#Jhakaaskatta #marathipost #marathijokes
#marathimemes #jaymaharashtra #maharashtra
#marathimulga #mimarathi #ghantayar
#amhimarathi #marathifun #marathiquotes
#marathigirl #gavthi_jokes #rovalmarathi
#marathi_memes_and_trolls #marathi_ig
#marathistatus #hebaghbhava #gavthi_kida
#maharashtra_ig #marathi #awaraswathala #scdmarathi 🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺
🙏🙏🙏🙏🙏🙏
@awaraswathala
thodas_manatla @thodas_manatla

✌ पोस्ट आवडली तर Like | Share | Comment नक्की करा. • • • आणि अशाच खुप साऱ्या पोस्ट साठी Follow करा. ... @thodas_manatla ✔  @thodas_manatla ✔  @thodas_manatla ✔ • • • • ➡ पोस्ट नोटिफीकेशन On करा म्हणजे सर्व पोस्ट दिसतील. 🔔 ➡ Follow , Like , Share , Comment. 💬 ➡ तुमच्या मित्रांना ही Tag आणि Share करा. 👥 👥 📤📤 ➡ तुमचे विचार DM करा मी ते पेज वर पोस्ट करेन. 📲 ➡ असाच सपोर्ट करत रहा. 👍 • • • Use Hashtag 👉 • • • #jhakaaskatta   #marathipost #marathijokes   #Maharashtra    #jaymaharashtra #Maharashtra   #marathimulgi   #mimarathi   #amhiMarathi   #pune   #mumbai   #nashik #pune   #kolhapur   #marathitun   #marathiquote   #marathigirl #premanimaitri   #marathimulga #marathiboy   #marathikavita #marathi_id   #lovepost   #India #hebaghbhau #phakt_tu_aani_mi   #marathistars

0
✌ पोस्ट आवडली तर Like | Share | Comment नक्की करा.
•
•
•
आणि अशाच खुप साऱ्या पोस्ट साठी Follow करा. ...
@thodas_manatla ✔ 
@thodas_manatla ✔ 
@thodas_manatla ✔ •
•
• •
➡ पोस्ट नोटिफीकेशन On करा म्हणजे सर्व पोस्ट दिसतील. 🔔
➡ Follow , Like , Share , Comment. 💬
➡ तुमच्या मित्रांना ही Tag आणि Share करा. 👥 👥 📤📤 ➡ तुमचे विचार DM करा मी ते पेज वर पोस्ट करेन. 📲
➡ असाच सपोर्ट करत रहा. 👍
•
•
•
Use Hashtag 👉
•
•
•
#jhakaaskatta #marathipost
#marathijokes #Maharashtra  #jaymaharashtra
#Maharashtra #marathimulgi #mimarathi 
#amhiMarathi #pune #mumbai #nashik
#pune #kolhapur #marathitun #marathiquote #marathigirl
#premanimaitri #marathimulga
#marathiboy #marathikavita
#marathi_id #lovepost #India
#hebaghbhau
#phakt_tu_aani_mi #marathistars
chavat_mulga_official @chavat_mulga_official

ह्या Page वरती असलेल्या सर्व पोस्ट ह्या Adminने स्वता तयार केलेल्या आहेत त्यामुळे Repost करायच्या असतील तर त्या जश्या आहेत तश्या कराव्या आणि Credit द्यायलाया विसरू नका 😊..... . . . . #bechavat #chavat #memes #memesdaily #chavatmulga #meme #memesfordays # #marathimemes #maharashtra #jokes #marathijokes #chavatmulga #pune #mumbai #funny #dailymemes #marathipost #marathimemes #aamhimarathi #comedy #nonveg #nonvegjokes #marathijokes #doublemeaning #nonvegconedy #nagpur #memesmarathi #thane

0
ह्या Page वरती असलेल्या सर्व पोस्ट ह्या Adminने स्वता तयार केलेल्या आहेत त्यामुळे Repost करायच्या असतील तर त्या जश्या आहेत तश्या कराव्या आणि Credit द्यायलाया विसरू नका 😊.....
.
.
.
.
 #bechavat #chavat #memes #memesdaily #chavatmulga #meme #memesfordays # #marathimemes #maharashtra #jokes #marathijokes #chavatmulga #pune #mumbai #funny #dailymemes #marathipost
#marathimemes #aamhimarathi #comedy #nonveg #nonvegjokes #marathijokes #doublemeaning #nonvegconedy #nagpur #memesmarathi #thane
royal_status__ @royal_status__

➡ like ➡ comments ➡ share ➡ tag आणि ➡ follow करा..! ❤ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ⏩ @royal_status__ .......................................................... ➡@royal_status__ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ● आवडल्यास Mention करून Story मध्ये Share करा.. ❤ ● आपलं Page follow करा, मित्राला follow करायला सांगा.. 🙏 ● Page वर पडलेल्या पोस्ट माझ्याच व काही मला आवडलेल्या आहेत.. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• #jaymaharashtra #marathi #mimarathi #marathibana #maratha #ekpremveda #maharashtra_desha #marathikavita #marathifc #mumbaikar #mumbai #pune #nashik #sangli #satara #aurangabad #solapur #kolhapur #marathisuvichar #sahyadri #marathikavita #maharashtratourism #marathijokes #marathimulga #marathimulgi #maharashtra #marathistatus #zeemarathi #marathipost #westernghats #royalstatus ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ➡ Page वरील पोस्ट पहा, आवडल्यास follow करा..🙏 ➡ पोस्ट आवडली असेल तर नक्की फॉल्लो करा. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• @royal_status__

3
➡ like
➡ comments
➡ share
➡ tag आणि
➡ follow करा..! ❤
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
⏩ @royal_status__
..........................................................
➡@royal_status__
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
● आवडल्यास Mention करून Story मध्ये Share करा.. ❤
● आपलं Page follow करा, मित्राला follow करायला सांगा.. 🙏
● Page वर पडलेल्या पोस्ट माझ्याच व काही मला आवडलेल्या आहेत..
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
#jaymaharashtra #marathi #mimarathi #marathibana #maratha #ekpremveda #maharashtra_desha #marathikavita #marathifc
#mumbaikar #mumbai #pune #nashik #sangli 
#satara #aurangabad #solapur #kolhapur 
#marathisuvichar #sahyadri #marathikavita 
#maharashtratourism #marathijokes #marathimulga #marathimulgi #maharashtra #marathistatus #zeemarathi #marathipost #westernghats #royalstatus
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
➡ Page वरील पोस्ट पहा, आवडल्यास follow करा..🙏
➡ पोस्ट आवडली असेल तर नक्की फॉल्लो करा.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• @royal_status__
gavthi_kida @gavthi_kida

21 तोफांची सलामी😂😂 #AnandiGopal #RunningHousefull @zeestudiosmarathi . . . . . . . टीप:-इथे असलेल्या सर्व पोस्ट माझ्या असतात आणि मला आवडलेल्या असतात . . #gavthi_kida #Ahmadnagar #marathipost #marathijokes #marathimeme #jaymaharashtra #Maharashtra #marathimulgi #mimarathi #amhiMarathi #pune #mumbai #pune #akole #marathifun #marathiquote #marathigirl #cricket #marathi_ig #dhoni

5
21 तोफांची सलामी😂😂
#AnandiGopal #RunningHousefull
@zeestudiosmarathi
.
.
.
.
.
. .
 टीप:-इथे असलेल्या सर्व पोस्ट माझ्या असतात आणि मला आवडलेल्या असतात
.
.
#gavthi_kida #Ahmadnagar #marathipost 
#marathijokes #marathimeme #jaymaharashtra #Maharashtra #marathimulgi #mimarathi 
#amhiMarathi #pune #mumbai
#pune #akole #marathifun #marathiquote #marathigirl #cricket #marathi_ig #dhoni
chavat_mulga_official @chavat_mulga_official

ह्या Page वरती असलेल्या सर्व पोस्ट ह्या Adminने स्वता तयार केलेल्या आहेत त्यामुळे Repost करायच्या असतील तर त्या जश्या आहेत तश्या कराव्या आणि Credit द्यायलाया विसरू नका 😊..... . . . . #bechavat #chavat #memes #memesdaily #chavatmulga #meme #memesfordays # #marathimemes #maharashtra #jokes #marathijokes #chavatmulga #pune #mumbai #funny #dailymemes #marathipost #marathimemes #aamhimarathi #comedy #nonveg #nonvegjokes #marathijokes #doublemeaning #nonvegconedy #nagpur #memesmarathi #thane

6
ह्या Page वरती असलेल्या सर्व पोस्ट ह्या Adminने स्वता तयार केलेल्या आहेत त्यामुळे Repost करायच्या असतील तर त्या जश्या आहेत तश्या कराव्या आणि Credit द्यायलाया विसरू नका 😊.....
.
.
.
.
 #bechavat #chavat #memes #memesdaily #chavatmulga #meme #memesfordays # #marathimemes #maharashtra #jokes #marathijokes #chavatmulga #pune #mumbai #funny #dailymemes #marathipost
#marathimemes #aamhimarathi #comedy #nonveg #nonvegjokes #marathijokes #doublemeaning #nonvegconedy #nagpur #memesmarathi #thane
awaraswathala @awaraswathala

थांबलं पाहिजे😓😔😔 अश्या खूप साऱ्या पोस्ट साठी फोल्लो करा 🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽 Follow➡️ @awaraswathala Follow➡️ @awaraswathala Follow➡️ @awaraswathala Follow➡️ @awaraswathala Follow➡️ @awaraswathala Follow➡️ @awaraswathala Follow➡️ @awaraswathala Follow➡️ @awaraswathala 🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼 Like❣️ । कंमेन्ट 🙏 । share ............--------.....------......------.....---- आवडल्यास नक्की कळवा🙏🙏 :::: 🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻 #Jhakaaskatta #marathipost #marathijokes #marathimemes #jaymaharashtra #maharashtra #marathimulga #mimarathi #ghantayar #amhimarathi #marathifun #marathiquotes #marathigirl #gavthi_jokes #rovalmarathi #marathi_memes_and_trolls #marathi_ig #marathistatus #hebaghbhava #gavthi_kida #maharashtra_ig #marathi #awaraswathala #scdmarathi 🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺 🙏🙏🙏🙏🙏🙏 @awaraswathala

13
थांबलं पाहिजे😓😔😔
अश्या खूप साऱ्या पोस्ट साठी फोल्लो करा
🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽
Follow➡️ @awaraswathala
Follow➡️ @awaraswathala
Follow➡️ @awaraswathala
Follow➡️ @awaraswathala
Follow➡️ @awaraswathala
Follow➡️ @awaraswathala
Follow➡️ @awaraswathala
Follow➡️ @awaraswathala
🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼
Like❣️ । कंमेन्ट 🙏 । share
............--------.....------......------.....----
आवडल्यास नक्की कळवा🙏🙏
::::
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
#Jhakaaskatta #marathipost #marathijokes
#marathimemes #jaymaharashtra #maharashtra
#marathimulga #mimarathi #ghantayar
#amhimarathi #marathifun #marathiquotes
#marathigirl #gavthi_jokes #rovalmarathi
#marathi_memes_and_trolls #marathi_ig
#marathistatus #hebaghbhava #gavthi_kida
#maharashtra_ig #marathi #awaraswathala #scdmarathi 🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺
🙏🙏🙏🙏🙏🙏
@awaraswathala
apla.robab_ @apla.robab_

😍💝 जर तुम्हाला माझ्या पोस्ट आवडत  असतील तर Follow नक्की करा  तुमच्यासाठी अजुन नविन पोस्ट बनवत राहील...👇👇 Follow me @apla.robab_ ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ ➡ Like ➡ Comments ➡ Tag ➡ Mention आणि ➡ Follow करत राहा..❤ ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ jaymaharashtra  #marathi   #mimarathi #marathibana   #maratha   #ekpremveda #maharashtra_desha   #marathikavita   #marathifc #mumbaikar   #mumbai   #pune   #nashik   #sangli   #satara   #aurangabad   #solapur   #kolhapur   #marathisuvichar   #sahyadri   #marathikavita   #maharashtratourism   #marathijokes   #marathimulga #marathimulgi   #maharashtra   #marathistatus #zeemarathi   #marathipost   #westernghats #royalstatus

1
😍💝 जर तुम्हाला माझ्या पोस्ट आवडत 
असतील तर Follow नक्की करा 
तुमच्यासाठी अजुन नविन पोस्ट
बनवत राहील...👇👇
Follow me @apla.robab_ ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
➡ Like
➡ Comments
➡ Tag
➡ Mention आणि
➡ Follow करत राहा..❤
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ jaymaharashtra #marathi #mimarathi#marathibana #maratha #ekpremveda#maharashtra_desha #marathikavita #marathifc
#mumbaikar #mumbai #pune #nashik #sangli 
#satara #aurangabad #solapur #kolhapur 
#marathisuvichar #sahyadri #marathikavita 
#maharashtratourism #marathijokes #marathimulga#marathimulgi #maharashtra #marathistatus#zeemarathi #marathipost #westernghats#royalstatus
motivationmarathi0 @motivationmarathi0

अश्याच अप्रतिम पोस्टसाठी आत्ताच Follow करा👍👌👌 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ●👉👉👉 @motivationmarathi0👈👈👈● ●👉👉👉 @motivationmarathi0👈👈👈● ●👉👉👉 @motivationmarathi0👈👈👈● •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• #marthimotivation0   #marathi   #motivation #motivational   #motivationalquotes   #marathistatus #marathimotivational   #successquotes #inspirationalquotes   #marathiinspirations   #maharashtra #motivationmarathi0 #marathisuvichar #suvichar #marathipost #marathistars #vichar #sala #thoughts #marathithoughts #confidence #study #hardwork #morningmotivation #maharastra #pune #mumbai #nasik #jalgaon # #nagpur

1
अश्याच अप्रतिम पोस्टसाठी आत्ताच Follow करा👍👌👌
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
●👉👉👉 @motivationmarathi0👈👈👈●
●👉👉👉 @motivationmarathi0👈👈👈●
●👉👉👉 @motivationmarathi0👈👈👈● ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
#marthimotivation0 #marathi #motivation#motivational #motivationalquotes #marathistatus#marathimotivational #successquotes#inspirationalquotes #marathiinspirations #maharashtra
#motivationmarathi0#marathisuvichar#suvichar #marathipost#marathistars#vichar#sala#thoughts#marathithoughts#confidence#study#hardwork#morningmotivation#maharastra#pune#mumbai#nasik#jalgaon##nagpur
maharashtrianking_queen @maharashtrianking_queen

@maharashtrianking_queen🤴👸 आत्ताच like, comment, tag, share, आणि हा आवडलं कि नक्की follow करा) . Must use - @maharashtrianking_queen hashtag - #maharashtrianking_queen . . . cred--- #maharashtrianking_queen #marathimotivational #pune #marathipost #marathijokes #marathimeme #jaymaharashtra #maharashtra #marathimulgi #mimarathi #amhimarathi #mumbai #india #kolhapur #akole #aurangabad #viratkohli #dhoni #marathifun #marathigirl #marathiquote #gavthi_jokes #Marathi_ig #marathiboy #hebaghbhau #nasik #marathi_trolls #marathiboi #laybharijokes _____________________________________ आवडलं तर नक्की follow करा Tag करा 👉 Share करा आणि हो support करा 👍👍_

0
@maharashtrianking_queen🤴👸 आत्ताच like, comment, tag, share, आणि हा आवडलं कि नक्की follow करा) . Must use - @maharashtrianking_queen
hashtag - #maharashtrianking_queen . . . cred--- #maharashtrianking_queen#marathimotivational #pune #marathipost #marathijokes #marathimeme #jaymaharashtra #maharashtra #marathimulgi #mimarathi #amhimarathi #mumbai #india #kolhapur #akole #aurangabad #viratkohli #dhoni #marathifun #marathigirl #marathiquote #gavthi_jokes #Marathi_ig #marathiboy #hebaghbhau #nasik #marathi_trolls #marathiboi #laybharijokes _____________________________________ आवडलं तर नक्की follow करा Tag करा 👉 Share करा आणि हो support करा 👍👍_
Next »