ali.sharifi.ir on Instagram

© Ali Sharifi

حيـــــدر •جئتك من كل منافي العمر• گيــلان📍 (رشــت_ديار ميرزا) طــراح #گرافيك • 🌲کانون جنگل🌲 پایگاه خبری شمال ما_آوای رشت

Similar users See full size profile picture

@ali.sharifi.ir photos and videos

.... . . ((((ورق بزنید)))). قدیمی... . جشنواره روز رشت در میدان شهرداری رشت... . #rasht   #irantravel   #tourism_iran #everydayiran   #iranemoon  ‏ #beautiful_iran   #am_iranaks #kalanshahr   #persianlikes   #baartarinha   #aksiine #akas_khoone   #ir_photographer   #iranian_photography #insta_iran   #iranshots   #akas_baashi   #iran_insta_pic   #ipixell #ir_instapixel   #harfeaks   #aksdastan   #shomaliha   #ak_30 #ir_ig   #instapersia #mafioor ____________________________________ @ali.sharifi.ir #alisharifi

0
....
.
.
((((ورق بزنید)))). قدیمی...
. جشنواره روز رشت در میدان شهرداری رشت...
.
#rasht #irantravel #tourism_iran#everydayiran #iranemoon ‏#beautiful_iran #am_iranaks#kalanshahr #persianlikes #baartarinha #aksiine#akas_khoone #ir_photographer #iranian_photography#insta_iran #iranshots #akas_baashi #iran_insta_pic #ipixell#ir_instapixel #harfeaks #aksdastan #shomaliha #ak_30#ir_ig #instapersia#mafioor 
____________________________________
@ali.sharifi.ir 
#alisharifi
....
.
.
گوش به نوایه جاده بسپار......
.
.
.
.
.

#ییلاق_اولسبلنگاه
#ماسال
.
.
.
#rasht #irantravel #tourism_iran#everydayiran #iranemoon ‏#beautiful_iran #am_iranaks#kalanshahr #persianlikes #baartarinha #aksiine#akas_khoone #ir_photographer #iranian_photography#insta_iran #iranshots #akas_baashi #iran_insta_pic #ipixell#ir_instapixel #harfeaks #aksdastan #shomaliha #ak_30#ir_ig #instapersia#mafioor 
____________________________________
@ali.sharifi.ir 
#alisharifi
.......
.
.
زمین عروس شد و آسمان به حرف آمد..... .
.
.

#ییلاق_اولسبلنگاه
#ماسال
.
.
.
#rasht #irantravel #tourism_iran#everydayiran #iranemoon ‏#beautiful_iran #am_iranaks#kalanshahr #persianlikes #baartarinha #aksiine#akas_khoone #ir_photographer #iranian_photography#insta_iran #iranshots #akas_baashi #iran_insta_pic #ipixell#ir_instapixel #harfeaks #aksdastan #shomaliha #ak_30#ir_ig #instapersia#mafioor 
____________________________________
@ali.sharifi.ir 
#alisharifi
.......
.
.
زمین عروس شد و آسمان به حرف آمد..... .
.
.

#ییلاق_اولسبلنگاه
#ماسال
.
.
.
#rasht #irantravel #tourism_iran#everydayiran #iranemoon ‏#beautiful_iran #am_iranaks#kalanshahr #persianlikes #baartarinha #aksiine#akas_khoone #ir_photographer #iranian_photography#insta_iran #iranshots #akas_baashi #iran_insta_pic #ipixell#ir_instapixel #harfeaks #aksdastan #shomaliha #ak_30#ir_ig #instapersia#mafioor 
____________________________________
@ali.sharifi.ir 
#alisharifi

. . .. أَلَيْسَ اللهَُ بِكَافٍ عَبْدَهُ...؟... . . . #poto :@bijanmousazadeh . . .gilan  #mustseeiran   #rasht   #irantravel   #tourism_iran #everydayiran   #iranemoon  ‏ #beautiful_iran   #am_iranaks #kalanshahr   #persianlikes   #baartarinha   #aksiine #akas_khoone   #ir_photographer   #iranian_photography #insta_iran   #iranshots   #akas_baashi   #iran_insta_pic   #ipixell #ir_instapixel   #harfeaks   #aksdastan   #shomaliha   #ak_30 #ir_ig   #instapersia #mafioor ____________________________________ @ali.sharifi.ir #alisharifi

32
.
.
..
أَلَيْسَ اللهَُ بِكَافٍ عَبْدَهُ...؟...
.
. .
#poto:@bijanmousazadeh
.
.
.gilan #mustseeiran #rasht #irantravel #tourism_iran#everydayiran #iranemoon ‏#beautiful_iran #am_iranaks#kalanshahr #persianlikes #baartarinha #aksiine#akas_khoone #ir_photographer #iranian_photography#insta_iran #iranshots #akas_baashi #iran_insta_pic #ipixell#ir_instapixel #harfeaks #aksdastan #shomaliha #ak_30#ir_ig #instapersia#mafioor 
____________________________________
@ali.sharifi.ir 
#alisharifi

..... . . .نميدانم اصلا چه معنى دارد زيستن در خانه اى كه فرش هايش زير قدم هاى او نباشد.... . #صادق_معظمی @sadegh_moazami68 . gilan  #mustseeiran   #rasht   #irantravel   #tourism_iran #everydayiran   #iranemoon  ‏ #beautiful_iran   #am_iranaks #kalanshahr   #persianlikes   #baartarinha   #aksiine #akas_khoone   #ir_photographer   #iranian_photography #insta_iran   #iranshots   #akas_baashi   #iran_insta_pic   #ipixell #ir_instapixel   #harfeaks   #aksdastan   #shomaliha   #ak_30 #ir_ig   #instapersia #mafioor ____________________________________ @ali.sharifi.ir #alisharifi

27
.....
.
. .نميدانم اصلا چه معنى دارد زيستن در خانه اى كه فرش هايش زير قدم هاى او نباشد....
.#صادق_معظمی 
@sadegh_moazami68
.
gilan #mustseeiran #rasht #irantravel #tourism_iran#everydayiran #iranemoon ‏#beautiful_iran #am_iranaks#kalanshahr #persianlikes #baartarinha #aksiine#akas_khoone #ir_photographer #iranian_photography#insta_iran #iranshots #akas_baashi #iran_insta_pic #ipixell#ir_instapixel #harfeaks #aksdastan #shomaliha #ak_30#ir_ig #instapersia#mafioor 
____________________________________
@ali.sharifi.ir 
#alisharifi

.... . . عکس می گیریم تا بفهمیم زندگی چه معنایی برای ما داره.... . . . پ،ن:دمت گرم بابت عکس.😊 @mohamad_ap7 . . . . #gilan   #mustseeiran   #rasht   #irantravel   #tourism_iran #everydayiran   #iranemoon  ‏ #beautiful_iran   #am_iranaks #kalanshahr   #persianlikes   #baartarinha   #aksiine #akas_khoone   #ir_photographer   #iranian_photography #insta_iran   #iranshots   #akas_baashi   #iran_insta_pic   #ipixell #ir_instapixel   #harfeaks   #aksdastan   #shomaliha   #ak_30 #ir_ig   #instapersia #mafioor ____________________________________ @ali.sharifi.ir #alisharifi

3
....
.
.
 عکس می گیریم تا بفهمیم زندگی چه معنایی برای ما داره....
.
.
.
پ،ن:دمت گرم بابت عکس.😊
@mohamad_ap7 .
.
.
.
#gilan #mustseeiran #rasht #irantravel #tourism_iran#everydayiran #iranemoon ‏#beautiful_iran #am_iranaks#kalanshahr #persianlikes #baartarinha #aksiine#akas_khoone #ir_photographer #iranian_photography#insta_iran #iranshots #akas_baashi #iran_insta_pic #ipixell#ir_instapixel #harfeaks #aksdastan #shomaliha #ak_30#ir_ig #instapersia#mafioor
____________________________________
@ali.sharifi.ir 
#alisharifi

...... . . دل به هجران تو عمریست شکیباست ولی بار پیری شکند پشت شکیبائی را #شهریار gilan  #mustseeiran   #rasht   #irantravel   #tourism_iran #everydayiran   #iranemoon  ‏ #beautiful_iran   #am_iranaks #kalanshahr   #persianlikes   #baartarinha   #aksiine #akas_khoone   #ir_photographer   #iranian_photography #insta_iran   #iranshots   #akas_baashi   #iran_insta_pic   #ipixell #ir_instapixel   #harfeaks   #aksdastan   #shomaliha   #ak_30 #ir_ig   #instapersia #mafioor ____________________________________ @ali.sharifi.ir #alisharifi

3
......
.
.

دل به هجران تو عمریست شکیباست ولی
بار پیری شکند پشت شکیبائی را

#شهریار

gilan #mustseeiran #rasht #irantravel #tourism_iran#everydayiran #iranemoon ‏#beautiful_iran #am_iranaks#kalanshahr #persianlikes #baartarinha #aksiine#akas_khoone #ir_photographer #iranian_photography#insta_iran #iranshots #akas_baashi #iran_insta_pic #ipixell#ir_instapixel #harfeaks #aksdastan #shomaliha #ak_30#ir_ig #instapersia#mafioor
____________________________________
@ali.sharifi.ir 
#alisharifi

••• ژان پل سارتر : آنقدر که از دست دادن چیزی، ما را افسرده می کند، از داشتن همان چیز احساس خوشبختی نمی کنیم و این ذات آدمیزاد است... #gilan   #mustseeiran   #rasht   #irantravel   #tourism_iran #everydayiran   #iranemoon  ‏ #beautiful_iran   #am_iranaks #kalanshahr   #persianlikes   #baartarinha   #aksiine #akas_khoone   #ir_photographer   #iranian_photography #insta_iran   #iranshots   #akas_baashi   #iran_insta_pic   #ipixell #ir_instapixel   #harfeaks   #aksdastan   #shomaliha   #ak_30 #ir_ig   #instapersia #mafioor ____________________________________ @ali.sharifi.ir #alisharifi

9
•••
ژان پل سارتر :

آنقدر که از دست دادن چیزی، ما را افسرده می کند، از داشتن همان چیز احساس خوشبختی نمی کنیم
و این ذات آدمیزاد است... #gilan #mustseeiran #rasht #irantravel #tourism_iran#everydayiran #iranemoon ‏#beautiful_iran #am_iranaks#kalanshahr #persianlikes #baartarinha #aksiine#akas_khoone #ir_photographer #iranian_photography#insta_iran #iranshots #akas_baashi #iran_insta_pic #ipixell#ir_instapixel #harfeaks #aksdastan #shomaliha #ak_30#ir_ig #instapersia#mafioor 
____________________________________
@ali.sharifi.ir 
#alisharifi

. . . . .آنهایی که آخر می‌آیند، با یک مزیت وارد می‌شوند. باثروت گذشتگان زاده می‌شوند. ابزار قضاوت برای آنها آماده است و زیربنای علم در دستانشان قرار داده شده است. از این گذشته، اگر چیزی توسط گذشتگان امتحان شده، باید آن را از دست می‌داده، چراکه زمان حال درواقع قدیمی‌ترین است و بیشترین تجربه از آن خواسته می‌شود...... . . . . . پ.ن:بخشی از روز مرگیم ،تجربه هاییه که از شما دوتا داداشا کسب میکنم @reza_khansharifi @younes.sharifi.ir (چون باهم عکس نداشتیم نزاشتما😑😅😂) . تو زمینه درسم... .رشته تحصیلیم... .و کاری که میکنم ... . زیاد نمیتونم ابراز احساسات کنم😅 .فقط اینکه خیلی مخلصیم

21
.
.
. . .آنهایی که آخر می‌آیند، با یک مزیت وارد می‌شوند. باثروت گذشتگان زاده می‌شوند. ابزار قضاوت برای آنها آماده است و زیربنای علم در دستانشان قرار داده شده است. از این گذشته، اگر چیزی توسط گذشتگان امتحان شده، باید آن را از دست می‌داده، چراکه زمان حال درواقع قدیمی‌ترین است و بیشترین تجربه از آن خواسته می‌شود......
.
.
.
.
.
پ.ن:بخشی از  روز مرگیم ،تجربه هاییه که از شما دوتا داداشا کسب میکنم
@reza_khansharifi

@younes.sharifi.ir (چون باهم عکس نداشتیم نزاشتما😑😅😂)
. تو زمینه درسم...
.رشته تحصیلیم...
.و کاری که میکنم ...
. زیاد نمیتونم ابراز احساسات کنم😅
.فقط اینکه خیلی مخلصیم
@mazyar_fallahi

#اهنگ#کلیپ#مازیارفلاحی#جدید#موزیک#انیمیشن#آپ#کوتاه#حتی_اگه_پیرم_بشی #مفیعور
__________
@ali.sharifi
#alisharifi

...... . . عصرهای کوتاهش، دست من است و شب های بلندش، دامن تو … پاییز چه شباهتی به ما دارد …!! . #gilan   #mustseeiran   #rasht   #irantravel   #tourism_iran #everydayiran   #iranemoon  ‏ #beautiful_iran   #am_iranaks #kalanshahr   #persianlikes   #baartarinha   #aksiine #akas_khoone   #ir_photographer   #iranian_photography #insta_iran   #iranshots   #akas_baashi   #iran_insta_pic   #ipixell #ir_instapixel   #harfeaks   #aksdastan   #shomaliha   #ak_30 #ir_ig   #instapersia #mafioor ____________________________________ @ali.sharifi.ir #alisharifi

5
......
.
.
عصرهای کوتاهش، دست من است 
و شب های بلندش، دامن تو …
پاییز 
چه شباهتی به ما دارد …!!
.
#gilan #mustseeiran #rasht #irantravel #tourism_iran#everydayiran #iranemoon ‏#beautiful_iran #am_iranaks#kalanshahr #persianlikes #baartarinha #aksiine#akas_khoone #ir_photographer #iranian_photography#insta_iran #iranshots #akas_baashi #iran_insta_pic #ipixell#ir_instapixel #harfeaks #aksdastan #shomaliha #ak_30#ir_ig #instapersia#mafioor
____________________________________
@ali.sharifi.ir 
#alisharifi

S N A P P . . سامنه هوشمند حمل و نقل دانلود از snapp.ir #اسنپ #در #رشت #anapp #گیلان #میرزا #gilan   #mustseeiran   #rasht   #irantravel   #tourism_iran #everydayiran   #iranemoon  ‏ #beautiful_iran   #am_iranaks #instapersia #mafioor ____________________________________ @ali.sharifi.ir #alisharifi

0
S  N  A  P P
.
.
سامنه هوشمند حمل و نقل
دانلود از snapp.ir 
#اسنپ#در#رشت#anapp#گیلان#میرزا
#gilan #mustseeiran #rasht #irantravel #tourism_iran#everydayiran #iranemoon ‏#beautiful_iran #am_iranaks#instapersia#mafioor
____________________________________
@ali.sharifi.ir 
#alisharifi
.
.
.
.
.
.
#gilan #mustseeiran #rasht #irantravel #tourism_iran#everydayiran #iranemoon ‏#beautiful_iran #am_iranaks#kalanshahr #persianlikes #baartarinha #aksiine#akas_khoone #ir_photographer #iranian_photography#insta_iran #iranshots #akas_baashi #iran_insta_pic #ipixell#ir_instapixel #harfeaks #aksdastan #shomaliha #ak_30#ir_ig #instapersia#mafioor
____________________________________
@ali.sharifi.ir 
#alisharifi

____________________________________ @ali.sharifi.ir #alisharifi @alighelich

1
____________________________________
@ali.sharifi.ir 
#alisharifi
@alighelich
.........
..
.
.
.
.
#gilan #mustseeiran #rasht #irantravel #tourism_iran#everydayiran #iranemoon ‏#beautiful_iran #am_iranaks#kalanshahr #persianlikes #baartarinha #aksiine#akas_khoone #ir_photographer #iranian_photography#insta_iran #iranshots #akas_baashi #iran_insta_pic #ipixell#ir_instapixel #harfeaks #aksdastan #shomaliha #ak_30#ir_ig #instapersia#mafioor
___________________________________
@ali.sharifi.ir 
#alisharifi
.

..... . . مرا هِزار اُومید است وَ هَر هِزار تویی . . . . ((((تگ کنید)))) . #photo   #photos   #pic   #pics #socialenvy   #Me #picture #pictures #Rasht_gilan #art #beautiful #instagood #picoftheday #photooftheday #bw #all_shots #exposure #composition #focus #capture #moment #hdr #hdrspotters #hdrstyles_gf #hdri #hdroftheday   #hdriphonegraphy #hdr_lovers #mafi ___________________ @ali.sharifi.ir #alisharifi

3
.....
.
.
مرا هِزار اُومید
است
وَ هَر
هِزار تویی
.
.
.
. ((((تگ کنید))))
.#photo #photos #pic #pics#socialenvy #Me#picture#pictures#Rasht_gilan#art#beautiful#instagood#picoftheday#photooftheday#bw#all_shots#exposure#composition#focus#capture#moment#hdr#hdrspotters#hdrstyles_gf#hdri#hdroftheday #hdriphonegraphy#hdr_lovers#mafi
___________________
@ali.sharifi.ir 
#alisharifi
....
.
این شهر عزادار "حسین"است
..
.
.
.
.
.
.
.
.
#gilan #mustseeiran #rasht #irantravel #tourism_iran#everydayiran #iranemoon ‏#beautiful_iran #am_iranaks#kalanshahr #persianlikes #baartarinha #aksiine#akas_khoone #ir_photographer #iranian_photography#insta_iran #iranshots #akas_baashi #iran_insta_pic #ipixell#ir_instapixel #harfeaks #aksdastan #shomaliha #ak_30#ir_ig #instapersia#mafi
____________________________________
@ali.sharifi.ir 
#alisharifi
Next »