Photos and videos from instagram posts tagged with #انسانیت

439,807 Posts

قابل توجه جناب آقای ضیا و خانواده بزرگ ضیایی.
برای آشنایی بیشتر لازم دیدیم تا اعضای تیم معرفی شوند.
در چند پست گذشته اهداف و علت تشکیل این گروه گفته شده و اگر بخواهیم به طور خلاصه هدف این تیم رو بیان کنیم، حمایت از آقای ضیا و برنامه مردمی فرمول یک هدف اصلی این تیم میباشد.
و اما معرفی اعضا که اکثرا معرف حضور شما عزیزان هستند.
سر گروه تیم و مسئول ایده پردازی و هماهنگی
@aliziya6472
مسئول ساخت کلیپ ها و ایده پردازی
@ali_ziyak_
مسئول تولید محتوا و ایده پردازی
@aliamirohamed
مسئول ادیت تصاویر
@atoosa_aliziya
امید است با همراهی و حمایت های شما عزیزان و مورد توجه قرار گرفتن این تیم توسط جناب ضیا.این تیم کنار شما عزیزان در راه تحقق اهداف و ایجاد ایرانی بهتر تلاش کند.
خانواده ضیایی به سمتی خواهد رفت که نقش بزرگ خود را در عرصه رسانه و مطالبات مردمی ایفا کند.
#علی_ضیا
#ایران
#ساختن
#توانستن
#جوان
#مطالبه_گری
#غیرت
#اهداف
#خدمت_گزار
#انسانیت
#شرافت
#فرمول_یک
#Target_ziyaee
#ali_ziya .
باما در تلگرام همراه باشید
Tlgrm.me/target_ziyaee

قابل توجه جناب آقای ضیا و خانواده بزرگ ضیایی. برای آشنایی بیشتر لازم دیدیم تا اعضای تیم معرفی شوند. در چند پست گذشته اهداف و علت تشکیل این گروه گفته شده و اگر بخواهیم به طور خلاصه هدف این تیم رو بیان کنیم، حمایت از آقای ضیا و برنامه مردمی فرمول یک هدف اصلی این تیم میباشد. و اما معرفی اعضا که اکثرا معرف حضور شما عزیزان هستند. سر گروه تیم و مسئول ایده پردازی و هماهنگی @aliziya6472 مسئول ساخت کلیپ ها و ایده پردازی @ali_ziyak_ مسئول تولید محتوا و ایده پردازی @aliamirohamed مسئول ادیت تصاویر @atoosa_aliziya امید است با همراهی و حمایت های شما عزیزان و مورد توجه قرار گرفتن این تیم توسط جناب ضیا.این تیم کنار شما عزیزان در راه تحقق اهداف و ایجاد ایرانی بهتر تلاش کند. خانواده ضیایی به سمتی خواهد رفت که نقش بزرگ خود را در عرصه رسانه و مطالبات مردمی ایفا کند. #علی_ضیا #ایران #ساختن #توانستن #جوان #مطالبه_گری #غیرت #اهداف #خدمت_گزار #انسانیت #شرافت #فرمول_یک #Target_ziyaee #ali_ziya . باما در تلگرام همراه باشید Tlgrm.me/target_ziyaee

همه چشم انداز های زندگی وقتی زیباست،که نمره عینک مهربانی شما بیست باشد....
مهربان باشیم...
#فقر
#خوب_باشیم
#مهربان_باشیم
#بامردم_برای_مردم
#ایران
#مهربام
#ایران_فردا
#دوست_داشتن
#عشق
#عاشقی
#ایران_زیبا
#خدا_اینجا_هست
#بگو_سیب 
#انسانیت
#مهربانی
مارو حمایت کنید👇👇👇
@mehraban_bashimm
@mehrabani_hast1

همه چشم انداز های زندگی وقتی زیباست،که نمره عینک مهربانی شما بیست باشد.... مهربان باشیم... #فقر #خوب_باشیم #مهربان_باشیم #بامردم_برای_مردم #ایران #مهربام #ایران_فردا #دوست_داشتن #عشق #عاشقی #ایران_زیبا #خدا_اینجا_هست #بگو_سیب #انسانیت #مهربانی مارو حمایت کنید👇👇👇 @mehraban_bashimm @mehrabani_hast1

پسرک بی آنکه بداند چرا، سنگ در تیر کمان کوچکش گذاشت و بی آنکه بداند چرا، گنجشک کوچکی را نشانه گرفت. پرنده افتاد، بال هایش شکست و تنش خونی شد. پرنده می دانست که خواهد مرد اما پیش از مردنش مروت کرد و رازی را به پسرک گفت. تا دیگر هرگز هیچ چیزی را نیازارد.
پسرک پرنده را در دست هایش گرفته بود تا شکار تازه ی خود را تماشا کند. اما پرنده شکار نبود. پیام بود پس چشم در چشم پسرک دوخت و گفت : کاش می دانستی که زنجیر بلندی است زندگی، که یک حلقه اش انسان و یک حلقه سنگریزه. حلقه ای ماه و حلقه ای خورشید و هر حلقه در دل حلقه ای دیگر است و هر حلقه پاره ای از زنجیر و کیست که در این حلقه نباشد و چیست که در این زنجیر نگنجد؟!
و وای اگر شاخه ای بشکنی، خورشید خواهد گریست. وای اگر سنگریزه ای را ندیده بگیری ، ماه تب خواهد کرد. وای اگر پرنده ای را بیازاری، انسانی خواهد مرد.
زیرا هر حلقه را که بشکنی، زنجیر را گسسته ای و تو امروز زنجیر خداوند را پاره کردی. پرنده این را گفت و جان داد.و پسرک آنقدر گریست تا عارف شد...
#معرفی_کتاب 
#چنین_گفت_زرتشت 📚

آن که می خواهد روزی پریدن آموزد ...
نخست می‌باید ایستادن و راه رفتن و بالا رفتن و رقصیدن آموزد.
پرواز را با پرواز آغاز نمی کنند !

#نیچه
#caption #insta #instagram #bjb #babakjahanbakhshoriginal #bjb_by_arsham #babakjahanbakhsh #مهربانی_را_بیاموزیم #مهربانی_را_زنده_کنیم #مهربانی_را_تکثیر_کنیم #مهربان_باشیم #یک_دقیقه_مطالعه #یک_جرعه_کتاب #یک_فنجان_تفکر #یک_فنجان_آرامش #بیاموزیم #بی_توقع_دوست_داشتن #صلح #عشق_را_هدیه_کنیم #انسانیت #انسانیت_مهربانیست #انسانیت_مرز_ندارد #انرژی_مثبت #حیوانم_آرزوست #حیوان_آزاری_ممنوع #حیوانات_حق_زندگی_دارند_دقیقا_مثل_انسانها #حیوانات_مردمانی_دیگرند #

پسرک بی آنکه بداند چرا، سنگ در تیر کمان کوچکش گذاشت و بی آنکه بداند چرا، گنجشک کوچکی را نشانه گرفت. پرنده افتاد، بال هایش شکست و تنش خونی شد. پرنده می دانست که خواهد مرد اما پیش از مردنش مروت کرد و رازی را به پسرک گفت. تا دیگر هرگز هیچ چیزی را نیازارد. پسرک پرنده را در دست هایش گرفته بود تا شکار تازه ی خود را تماشا کند. اما پرنده شکار نبود. پیام بود پس چشم در چشم پسرک دوخت و گفت : کاش می دانستی که زنجیر بلندی است زندگی، که یک حلقه اش انسان و یک حلقه سنگریزه. حلقه ای ماه و حلقه ای خورشید و هر حلقه در دل حلقه ای دیگر است و هر حلقه پاره ای از زنجیر و کیست که در این حلقه نباشد و چیست که در این زنجیر نگنجد؟! و وای اگر شاخه ای بشکنی، خورشید خواهد گریست. وای اگر سنگریزه ای را ندیده بگیری ، ماه تب خواهد کرد. وای اگر پرنده ای را بیازاری، انسانی خواهد مرد. زیرا هر حلقه را که بشکنی، زنجیر را گسسته ای و تو امروز زنجیر خداوند را پاره کردی. پرنده این را گفت و جان داد.و پسرک آنقدر گریست تا عارف شد... #معرفی_کتاب #چنین_گفت_زرتشت 📚 آن که می خواهد روزی پریدن آموزد ... نخست می‌باید ایستادن و راه رفتن و بالا رفتن و رقصیدن آموزد. پرواز را با پرواز آغاز نمی کنند ! #نیچه #caption #insta #instagram #bjb #babakjahanbakhshoriginal #bjb_by_arsham #babakjahanbakhsh #مهربانی_را_بیاموزیم #مهربانی_را_زنده_کنیم #مهربانی_را_تکثیر_کنیم #مهربان_باشیم #یک_دقیقه_مطالعه #یک_جرعه_کتاب #یک_فنجان_تفکر #یک_فنجان_آرامش #بیاموزیم #بی_توقع_دوست_داشتن #صلح #عشق_را_هدیه_کنیم #انسانیت #انسانیت_مهربانیست #انسانیت_مرز_ندارد #انرژی_مثبت #حیوانم_آرزوست #حیوان_آزاری_ممنوع #حیوانات_حق_زندگی_دارند_دقیقا_مثل_انسانها #حیوانات_مردمانی_دیگرند #

خودت را تمام نکن ؛
برایِ کسانی که ظاهراً رفیقند و باطناً ، رقیب !
کسانی که هیچ اعتباری به حرف هایشان نیست .
تمامت را برایِ خودت نگه دار .
من آدم هایِ این حوالی را خوب می شناسم ،
از معما و مشغولیتِ ذهنی بیزارند ...
آمده اند خودت را برایشان حل کنی تا با خیالِ راحت بروند ...
عمیق باش ،
عجیب باش ،
شبیهِ بِرمودایی ناشناخته ؛
که در گردابِ ابهام ، غرقت می کند !
حواست باشد ؛
آدم هایِ اینجا ، بدجور تنوع طلب و کنجکاوند ،
فقط دنبالِ اکتشافاتِ تازه می گردند !
#رفیق
#رفاقت
#انسانیت

خودت را تمام نکن ؛ برایِ کسانی که ظاهراً رفیقند و باطناً ، رقیب ! کسانی که هیچ اعتباری به حرف هایشان نیست . تمامت را برایِ خودت نگه دار . من آدم هایِ این حوالی را خوب می شناسم ، از معما و مشغولیتِ ذهنی بیزارند ... آمده اند خودت را برایشان حل کنی تا با خیالِ راحت بروند ... عمیق باش ، عجیب باش ، شبیهِ بِرمودایی ناشناخته ؛ که در گردابِ ابهام ، غرقت می کند ! حواست باشد ؛ آدم هایِ اینجا ، بدجور تنوع طلب و کنجکاوند ، فقط دنبالِ اکتشافاتِ تازه می گردند ! #رفیق #رفاقت #انسانیت

دو چیز تفاوت فاحشی را میان انسان و حیوان به وجود می آورد: قدرت بیان و دروغگویی
#آناتول_فرانس .
.
.
.
===========
.
.
.
.
#سخن_بزرگان #سخن_ناب #جملات_ناب #انسان #انسانیت #حیوان #بشر #جاندار #آدم #آدمیت #محبت #بیان #مهر #دوستی #عشق #دروغ #نیرنگ #سگ #دام #پاپی #پت #خدای_من_همان_خدای_حیوانات_است #حامی_حیوانات #حامیان_حیوانات 
#yuppie @yuppishihtzu

دو چیز تفاوت فاحشی را میان انسان و حیوان به وجود می آورد: قدرت بیان و دروغگویی #آناتول_فرانس . . . . =========== . . . . #سخن_بزرگان #سخن_ناب #جملات_ناب #انسان #انسانیت #حیوان #بشر #جاندار #آدم #آدمیت #محبت #بیان #مهر #دوستی #عشق #دروغ #نیرنگ #سگ #دام #پاپی #پت #خدای_من_همان_خدای_حیوانات_است #حامی_حیوانات #حامیان_حیوانات #yuppie @yuppishihtzu

😞😞😞😞😞 شرایط باور نکردنی زندگی مردم سرزمینم 😞😞😞😞 خدایا به ما توانایی و افتخار کمک به نیازمندان واقعی رو‌بده🙏🙏🙏🙏 #محبت_کردن #کودک #فقر #عدالت #زندگی #ایران #درد #سخاوت #بزرگواری #بخشش #برابری #عشق #انسانیت

😞😞😞😞😞 شرایط باور نکردنی زندگی مردم سرزمینم 😞😞😞😞 خدایا به ما توانایی و افتخار کمک به نیازمندان واقعی رو‌بده🙏🙏🙏🙏 #محبت_کردن #کودک #فقر #عدالت #زندگی #ایران #درد #سخاوت #بزرگواری #بخشش #برابری #عشق #انسانیت

گاهی محبت رنگ دیگری میسازد.
سیاه وسفید نمیشناسد.
گاهی شادی آفرینی دنیای دیگری میسازد.
گاهی انسان بودن بوی گل های بهاری به دنیا میگستراند.
*انسانیت
ای که در دل آهنی گرمی خورشید بپذیر
صاحبان دل وکردار همه ذوب شدند
در راه بذر عشق پاشی به دنیا همه سبز شدند.
*قلب پاک
A.Y
#عشق
#زندگی
#انسانیت
#یکدلی
#حمایت
#شادی_خدا

گاهی محبت رنگ دیگری میسازد. سیاه وسفید نمیشناسد. گاهی شادی آفرینی دنیای دیگری میسازد. گاهی انسان بودن بوی گل های بهاری به دنیا میگستراند. *انسانیت ای که در دل آهنی گرمی خورشید بپذیر صاحبان دل وکردار همه ذوب شدند در راه بذر عشق پاشی به دنیا همه سبز شدند. *قلب پاک A.Y #عشق #زندگی #انسانیت #یکدلی #حمایت #شادی_خدا

)
با سلام دوست عزیز✋
یکی از #جذاب ترین مسائلی که وصی و فرستاده #امام_زمان عج روشن کرده اند مبحث #تکامل و اجداد انسان های امروزی هست. از اونجایی که میدونم همه ما یک بار هم که شده به اجدادمون فکر کردیم، خواستم تو یه پست متفاوت به چند بخش مهم از #کتاب توهم بی خدایی که در آن سید #احمدالحسن (ع) #یمانی موعود ، از جزییات اجداد انسان های امروزی مطالبی را بیان کرده اند، اشاره کنم.ایشان (ع) میفرمایند:
.
.
⬛بررسی پیدایش ابزارها و مهارتهای مورد استفاده نزد انسان های خردمند یا هموساپینس و مهاجرت او در حدود ۷۰ هزار سال پیش توسط #علم باستان شناسی صورت گرفته است.
.
⬛انسان خردمند یا هموساپینس طی مهاجرت موفقیت آمیز از آفریقا به شبه جزیره عربستان که از طریق تنگه باب المندب و دریای سرخ صورت گرفت منجر به گسترش بشر در تمام زمین شد.
‌.
⬛بطور کلی میتوان گفت ساکنان دشت حاصلخیز (خلیج کنونی) اولین تمدن انسانی را بر روی زمین ایجاد کردند و شروع به ساختن روستای سومری و آکادی در جنوب عراق کرده که از تمدن به دست رسیده ما قدیمی تر است.
.
⬛سومریان اولیه یا نیاکان سومریان همان هایی هستند که در نوشته های گلی سومریان درباره آنها می خوانیم ، که سومریان به تمدن و ارزش های والای اخلاقی شان افتخار می کردند .
.
.
📚لینک دانلود کتاب:
🌐 https://varesin.org/?p=5881
.
‌‌.
.
_________امام___زمان__یمانی__را__فرستاد______________
 #مردم #احمدالحسن_فرستاده_امام_مهدی #احمدالحسن #اینستاگرام #احمدالحسن_یمانی #یمانی_ظهور_کرد #تحریم #خبرفوری #لاکچری #انسانیت #فرستاده_مهدی_آمد #ظهور_نزدیک_است #طلبه #کتاب_بخوانیم #موفقیت #عصر_جدید #انگیزشی #پژوهش #دانشجو #کپشن #فرج #کنکور #امام_مهدی

) با سلام دوست عزیز✋ یکی از #جذاب ترین مسائلی که وصی و فرستاده #امام_زمان عج روشن کرده اند مبحث #تکامل و اجداد انسان های امروزی هست. از اونجایی که میدونم همه ما یک بار هم که شده به اجدادمون فکر کردیم، خواستم تو یه پست متفاوت به چند بخش مهم از #کتاب توهم بی خدایی که در آن سید #احمدالحسن (ع) #یمانی موعود ، از جزییات اجداد انسان های امروزی مطالبی را بیان کرده اند، اشاره کنم.ایشان (ع) میفرمایند: . . ⬛بررسی پیدایش ابزارها و مهارتهای مورد استفاده نزد انسان های خردمند یا هموساپینس و مهاجرت او در حدود ۷۰ هزار سال پیش توسط #علم باستان شناسی صورت گرفته است. . ⬛انسان خردمند یا هموساپینس طی مهاجرت موفقیت آمیز از آفریقا به شبه جزیره عربستان که از طریق تنگه باب المندب و دریای سرخ صورت گرفت منجر به گسترش بشر در تمام زمین شد. ‌. ⬛بطور کلی میتوان گفت ساکنان دشت حاصلخیز (خلیج کنونی) اولین تمدن انسانی را بر روی زمین ایجاد کردند و شروع به ساختن روستای سومری و آکادی در جنوب عراق کرده که از تمدن به دست رسیده ما قدیمی تر است. . ⬛سومریان اولیه یا نیاکان سومریان همان هایی هستند که در نوشته های گلی سومریان درباره آنها می خوانیم ، که سومریان به تمدن و ارزش های والای اخلاقی شان افتخار می کردند . . . 📚لینک دانلود کتاب: 🌐 https://varesin.org/?p=5881 . ‌‌. . _________امام___زمان__یمانی__را__فرستاد______________ #مردم #احمدالحسن_فرستاده_امام_مهدی #احمدالحسن #اینستاگرام #احمدالحسن_یمانی #یمانی_ظهور_کرد #تحریم #خبرفوری #لاکچری #انسانیت #فرستاده_مهدی_آمد #ظهور_نزدیک_است #طلبه #کتاب_بخوانیم #موفقیت #عصر_جدید #انگیزشی #پژوهش #دانشجو #کپشن #فرج #کنکور #امام_مهدی

including sensitive content!
حاوی صحنه های دلخراش!
حقایقی درباره ی صنعت خز و پوست، فریاد هایی که هیچوقت شنیده نشد!
در ویدئوی سوم فریاد های خرگوش رو بشنوین! من خرگوش داشتم یکبار از بلندی پرید و ناخون پاش برگشت! حتی اونموقع هم صدای جیغ کشیدنشو نشنیدم فقط پاشو لیس میزد! ببینین این چقدر درد میکشه که داره جیغ میزنه!
نوشته هر سه ماه این کار رو با این نوع از خرگوش ها که بهش میگن خرگوش آنغوره تکرار میکنن! هر سه ماه! تمام این مدت هم تو قفسن! اینکارو برای چند سال ادامه میدن و در نهایت اونایی که زنده میمونن رو سلاخی میکنن!
😢😢
Hidden facts behind the fur industry! screams that have never been heard!

#خز#روباه#پالتو_پوست#چرم#حیوانات#پرورش#حقوق_حیوانات#انسانیت#ظلم#رنج#چرم#خرگوش#وگن
#fur#wool#animals#fox#learher#animalrights#violence#furfarms#death#torture#rabbit#began#coat#furcoats

including sensitive content! حاوی صحنه های دلخراش! حقایقی درباره ی صنعت خز و پوست، فریاد هایی که هیچوقت شنیده نشد! در ویدئوی سوم فریاد های خرگوش رو بشنوین! من خرگوش داشتم یکبار از بلندی پرید و ناخون پاش برگشت! حتی اونموقع هم صدای جیغ کشیدنشو نشنیدم فقط پاشو لیس میزد! ببینین این چقدر درد میکشه که داره جیغ میزنه! نوشته هر سه ماه این کار رو با این نوع از خرگوش ها که بهش میگن خرگوش آنغوره تکرار میکنن! هر سه ماه! تمام این مدت هم تو قفسن! اینکارو برای چند سال ادامه میدن و در نهایت اونایی که زنده میمونن رو سلاخی میکنن! 😢😢 Hidden facts behind the fur industry! screams that have never been heard! #خز #روباه #پالتو_پوست #چرم #حیوانات #پرورش #حقوق_حیوانات #انسانیت #ظلم #رنج #چرم #خرگوش #وگن #fur #wool #animals #fox #learher #animalrights #violence #furfarms #death #torture #rabbit #began #coat #furcoats

.
و سرانجام
از قصه های شکارچیان چیزی نمی ماند
جز یک مرغابی مرده بر پیشخوان
رنج آور است
اما چیز مهمی نیست
بگذار هرچه دوست دارند
تعریف کنند
خوب یا بد
داستان ها باید ساخته شوند
اما فراموش نکن
تو باید مثل انسان زندگی کنی
جهان جای عجیبی ست
اینجا
هرکس شلیک می کند
خودش کشته می شود.

#رسول_یونان
#انسانیت #دیکتاتور #امپراطور #نجابت #شرافت #محبت

. و سرانجام از قصه های شکارچیان چیزی نمی ماند جز یک مرغابی مرده بر پیشخوان رنج آور است اما چیز مهمی نیست بگذار هرچه دوست دارند تعریف کنند خوب یا بد داستان ها باید ساخته شوند اما فراموش نکن تو باید مثل انسان زندگی کنی جهان جای عجیبی ست اینجا هرکس شلیک می کند خودش کشته می شود. #رسول_یونان #انسانیت #دیکتاتور #امپراطور #نجابت #شرافت #محبت

گیاه خواری را فقط به چشم یک نوع رژیم غذایی نبینیم!
از دید بسیاری، گیاه خواری تنها یک نوع رژیم غذایی خاص به حساب نمی آید. گیاه خواران متعصب به این رژیم، به شدت از مصرف مواد گوشتی و بسیاری از مشتقات آن خودداری می کنند؛ چرا که در این مسیر حیوانات خواسته یا ناخواسته حیوان آزاری شده و این امر از دید و گان ها اصلا منصفانه و اخلاقی نیست. این ممنوعیت، بسیار سفت و سخت و حتی گاهی تعجب برانگیز است.
چرا بر وگان بودن اصرار بورزیم
فائزه پورمتشکر: بر اساس تحقیقات، یک وگان بر این باور است که اولین قدمی که او را از خوردن گوشت و لبنیات بازداشته، این بوده که تولید و مصرف انواع گوشت و محصولات لبنی برای آب و هوا و در نهایت محیط زیست تاثیرات مخربی دارد. به عبارتی باید گفت مطالعات حاکی از این است که اگر همه ساکنان کره خاکی به گیاه خواری روی بیاورند، دو معضل بزرگ انتشار گازهای گلخانه ای و پاکسازی زمین از مواد دست کاری شده برای کشاورزی تقریبا از بین می روند.
به گفته «جاناتان فلوی»، مدیر آکادمی علوم کالیفرنیا؛ میزان بسیار عظیمی از مزارع جهان صرف نگهداری و پرورش حیوانات یا غذای آنها می شود. بنا به گزارش سازمان جهانی خواربار و کشاورزی (فائو)، یک چهارم زمین های خالی از یخ کره زمین به چریدن احشام اختصاص می یابد و حتی بالاتر از آن نیز از یک سوم زمین های کشاورزی برای تولید غذای اضافی حیوانات استفاده می شود. چه می شود اگر به جای استفاده از این زمین ها برای حیوانات، غذای انسان تولید کنیم؟
احشام بسیار بیشتر از آنچه پروتئین تولید کنند، آن را مصرف می کنند؛ چیزی حدود 3 تا 20 برابر بیشتر. از همین روست که فلوی معتقد است یکی از به صرفه ترین راه ها برای غذا دادن به جمعیت میلیاردی انسان ها، مصرف بیش از پیش گیاهان و کمتر حیوانات است.
گله داری و پرورش دام خود یکی از دلایل عمده تولید گازهای گلخانه ای است. به همین خاطر است که امروزه با رویکرد حفظ محیط زیست، بیش از گذشته جایگزینی چراگاه ها و مزارع به جای جنگل ها دیده می شود؛ چرا که به طور طبیعی کربن دی اکسید کمتری جمع آوری و ذخیره می شود. به علاوه اینکه مانند بسیاری از صنایع، دامپروری نیز مقادیر بسیاری سوخت فسیلی و گاز متان به وجود می آورد. مطابق آمارهای فائو، یک چهارم زمین های بدون یخ جهان در حال حاضر برای چرای دام استفاده می شوند. همچنین یک سوم زمین های کشاورزی جهان برای تغذیه حیوانات استفاده می شود و 14.5 درصد گازهای گلخانه ای جهان توسط صنعت دامداری تولید می شود که قابل مقایسه با گاز گلخانه ای تولیدشده توسط صنعت حمل و نقل است.
@bob_aghebati👌🏻🙏🏻

گیاه خواری را فقط به چشم یک نوع رژیم غذایی نبینیم! از دید بسیاری، گیاه خواری تنها یک نوع رژیم غذایی خاص به حساب نمی آید. گیاه خواران متعصب به این رژیم، به شدت از مصرف مواد گوشتی و بسیاری از مشتقات آن خودداری می کنند؛ چرا که در این مسیر حیوانات خواسته یا ناخواسته حیوان آزاری شده و این امر از دید و گان ها اصلا منصفانه و اخلاقی نیست. این ممنوعیت، بسیار سفت و سخت و حتی گاهی تعجب برانگیز است. چرا بر وگان بودن اصرار بورزیم فائزه پورمتشکر: بر اساس تحقیقات، یک وگان بر این باور است که اولین قدمی که او را از خوردن گوشت و لبنیات بازداشته، این بوده که تولید و مصرف انواع گوشت و محصولات لبنی برای آب و هوا و در نهایت محیط زیست تاثیرات مخربی دارد. به عبارتی باید گفت مطالعات حاکی از این است که اگر همه ساکنان کره خاکی به گیاه خواری روی بیاورند، دو معضل بزرگ انتشار گازهای گلخانه ای و پاکسازی زمین از مواد دست کاری شده برای کشاورزی تقریبا از بین می روند. به گفته «جاناتان فلوی»، مدیر آکادمی علوم کالیفرنیا؛ میزان بسیار عظیمی از مزارع جهان صرف نگهداری و پرورش حیوانات یا غذای آنها می شود. بنا به گزارش سازمان جهانی خواربار و کشاورزی (فائو)، یک چهارم زمین های خالی از یخ کره زمین به چریدن احشام اختصاص می یابد و حتی بالاتر از آن نیز از یک سوم زمین های کشاورزی برای تولید غذای اضافی حیوانات استفاده می شود. چه می شود اگر به جای استفاده از این زمین ها برای حیوانات، غذای انسان تولید کنیم؟ احشام بسیار بیشتر از آنچه پروتئین تولید کنند، آن را مصرف می کنند؛ چیزی حدود 3 تا 20 برابر بیشتر. از همین روست که فلوی معتقد است یکی از به صرفه ترین راه ها برای غذا دادن به جمعیت میلیاردی انسان ها، مصرف بیش از پیش گیاهان و کمتر حیوانات است. گله داری و پرورش دام خود یکی از دلایل عمده تولید گازهای گلخانه ای است. به همین خاطر است که امروزه با رویکرد حفظ محیط زیست، بیش از گذشته جایگزینی چراگاه ها و مزارع به جای جنگل ها دیده می شود؛ چرا که به طور طبیعی کربن دی اکسید کمتری جمع آوری و ذخیره می شود. به علاوه اینکه مانند بسیاری از صنایع، دامپروری نیز مقادیر بسیاری سوخت فسیلی و گاز متان به وجود می آورد. مطابق آمارهای فائو، یک چهارم زمین های بدون یخ جهان در حال حاضر برای چرای دام استفاده می شوند. همچنین یک سوم زمین های کشاورزی جهان برای تغذیه حیوانات استفاده می شود و 14.5 درصد گازهای گلخانه ای جهان توسط صنعت دامداری تولید می شود که قابل مقایسه با گاز گلخانه ای تولیدشده توسط صنعت حمل و نقل است. @bob_aghebati 👌🏻🙏🏻

بعد از شکار پهپاد آمریکا توسط ایران، پمپئو به کشورهای عربی و جان بولتون سراسیمه به اسرائیل رفتند تا به این فلک زده ها دلداری بدهند که آمریکا اگر پاسخ ایران را نداده از ترس نبوده!😊 #ترامپ #ترس #ایران #سپاه #حق #اصولگرا #اصلاح_طلب #تدبیر_امید #من_در_قبال_انتخابم_مسئولم #اعتدال #حقانیت #دلواپسم #اعراب #گاو_شیرده #مذاکره #هم_وطن #اروپا #آمریکا #انسانیت #تحریم

بعد از شکار پهپاد آمریکا توسط ایران، پمپئو به کشورهای عربی و جان بولتون سراسیمه به اسرائیل رفتند تا به این فلک زده ها دلداری بدهند که آمریکا اگر پاسخ ایران را نداده از ترس نبوده!😊 #ترامپ #ترس #ایران #سپاه #حق #اصولگرا #اصلاح_طلب #تدبیر_امید #من_در_قبال_انتخابم_مسئولم #اعتدال #حقانیت #دلواپسم #اعراب #گاو_شیرده #مذاکره #هم_وطن #اروپا #آمریکا #انسانیت #تحریم

این همه "دوستت دارم"را 
براى کدامین روز مبادا 
کنار گذاشته ایم؟! باور کنیم مردگان بوى گل را 
استشمام نمی‌کنند!

از صدایمان برای فریاد مهربانی،
از گوش هایمان برای غمخواری،
از دستانمان برای نیکوکاری،
از ذهنمان برای راستی و درستی
و از قلبمان برای عشق
استفاده کنیم... #دوستی
#دوستانه
#دوستان_قدیمی
#تهران
#تهران_گردی
#پارک_چیتگر
#ایران
#انرژی_مثبت 
#عشق
#محبت
#عاشقانه_های_من 
#مهر
#مهربانی
#انسانیت

این همه "دوستت دارم"را براى کدامین روز مبادا کنار گذاشته ایم؟! باور کنیم مردگان بوى گل را استشمام نمی‌کنند! از صدایمان برای فریاد مهربانی، از گوش هایمان برای غمخواری، از دستانمان برای نیکوکاری، از ذهنمان برای راستی و درستی و از قلبمان برای عشق استفاده کنیم... #دوستی #دوستانه #دوستان_قدیمی #تهران #تهران_گردی #پارک_چیتگر #ایران #انرژی_مثبت #عشق #محبت #عاشقانه_های_من #مهر #مهربانی #انسانیت

خداجون درسته اونی ک باید باشم نیستم ولی خودت میدونی که منم اندازه همون آدم خبه دوست دارم ..... ...
..
..
...
..
...
..
...
..
#هشتگ #انسانیت #خدا #دوستی #مهربانی #محبت #اصفهان#ایران

خداجون درسته اونی ک باید باشم نیستم ولی خودت میدونی که منم اندازه همون آدم خبه دوست دارم ..... ... .. .. ... .. ... .. ... .. #هشتگ #انسانیت #خدا #دوستی #مهربانی #محبت #اصفهان #ایران

چرم را همانطور که هست ببینیم، پوست یک حیوان کشته شده که می‌خواست زندگی کند، دارای رگ و پی و خون و عصب.

تولید خز و چرم، همیشه یکی از خشن‌ ترین و غیر انسانی‌ ترین صنایع تاریخ بشری بوده و هست.
محصولات چرم، پوست و خز حیوانات را تحریم کنید 👌

کسانیکه میشناسید را زیر این پست تگ کنید، باید بدانند خون روی دستانشان جاری و پاک نشدنی است. آنها در این تجارت سهیم هستند. #خدا هیچ حیوانی را برای کشته شدن نیافریده .
#حمایت_از_حیوانات #حمایت_از_حیوانات_تنها #حامیان_حیوانات_بی_پناه #حامیان_حیوانات
#حامی_حیوانات
#حیوانات_خانگی
#سگ
#سگ_آپارتمانی
#عشق_به_حیوانات
#دوستداران_حیوانات
#سگ_خانگی
#محبت
#عشق
#حیوان
#عشق_به_حیوانات
#سگ_آپارتمانی
#انسانیت
#عشق_به_حیوانات
#دوستداران_حیوانات
#سگ_خانگی
#محبت
#عشق
#حیوان
#عشق_به_حیوانات
#سگ_کشی_ممنوع
#حیوان
#عشق_به_حیوانات
#سگ_کشی_ممنوع
#گربه
#زنده_باد_گیاهخواری 
#نه_به_خوردن_گوشت_حیوانات 
#pet
#کیف_چرمی
#چرم #چرم_طبیعی

چرم را همانطور که هست ببینیم، پوست یک حیوان کشته شده که می‌خواست زندگی کند، دارای رگ و پی و خون و عصب. تولید خز و چرم، همیشه یکی از خشن‌ ترین و غیر انسانی‌ ترین صنایع تاریخ بشری بوده و هست. محصولات چرم، پوست و خز حیوانات را تحریم کنید 👌 کسانیکه میشناسید را زیر این پست تگ کنید، باید بدانند خون روی دستانشان جاری و پاک نشدنی است. آنها در این تجارت سهیم هستند. #خدا هیچ حیوانی را برای کشته شدن نیافریده . #حمایت_از_حیوانات #حمایت_از_حیوانات_تنها #حامیان_حیوانات_بی_پناه #حامیان_حیوانات #حامی_حیوانات #حیوانات_خانگی #سگ #سگ_آپارتمانی #عشق_به_حیوانات #دوستداران_حیوانات #سگ_خانگی #محبت #عشق #حیوان #عشق_به_حیوانات #سگ_آپارتمانی #انسانیت #عشق_به_حیوانات #دوستداران_حیوانات #سگ_خانگی #محبت #عشق #حیوان #عشق_به_حیوانات #سگ_کشی_ممنوع #حیوان #عشق_به_حیوانات #سگ_کشی_ممنوع #گربه #زنده_باد_گیاهخواری #نه_به_خوردن_گوشت_حیوانات #pet #کیف_چرمی #چرم #چرم_طبیعی

جالب است که انسانها دو چشم دارند
ولی با یک چشم به دیگران می نگرند
و جالب تر اینکه انسانها یک چهره دارند
اما دو رویی می کنند .😮😮🤔🤔 ‎‌‌‌ # عکسنوشته #دلنوشته # دورویی #انسانیت#

جالب است که انسانها دو چشم دارند ولی با یک چشم به دیگران می نگرند و جالب تر اینکه انسانها یک چهره دارند اما دو رویی می کنند .😮😮🤔🤔 ‎‌‌‌ # عکسنوشته #دلنوشته # دورویی #انسانیت #

Next